08.09.2020, 16:02 128

Can Azerbaycan Yalnız Bırakılamaz

Hürriyet, asaletin en önde talebidir.

Özgürlük, ruhlardan doğar.

Özgür yaşamak isteyen toplumlar bunun kavgasını verir, tıpkı Azerbaycan gibi.

 

Azerbayacan’ımız 1. Dünya savaşı sonrası Rusya (SSCB) tarafından işgal edildi.

Osmanlı’nın son döneminde, topraklarımızı ve devletimizi kurtarma mücâdeleleri oldu. Önce Vatandaşlık bilincini yüksek tutmak için “Osmanlı Vatandaşlığı” işlendi. Özellikle gayrimüslimlere dönük olarak olarak. Maâlesef Avrupa ve Rusya’nın destek ve işgalleri ile 700 yıllık Balkan Coğrafyasını kaybettik. Bu sürece OSMANLICILIK dediler sonrasında..

Sırada Ümmet Coğrafyamız, Arap yarımadası ve Kuzey Afrika vardı. Halife, Cihâd-ı Ekber çağrısı yaptı. Burada da Şerif Hüseyin ve Suudların başını çektiği ihânete İngiliz Paraları İslâm Kardeşliği’nden daha tatlı geldi. Öyle ki İngiliz ajanlarını, komutanlarını ve kralını şeyh, seyyid vb. dahî ilan ettiler. Sonuç, İslâm olan topraklarımız da İngiliz, Fransız ve İtalyanlar tarafından işgal edildi. Bu sürece de ÜMMETÇİLİK dediler..

Osmanlı Münevverleri, koca devleti kaybedince, Turan “Türk” Coğrafyasına yöneldiler. En yakınımızda Can Azerbaycan vardı. Kafkas İslâm orduları Bakü’ye girdi. Ancak, Anadolu’nun Kurtuluş Mücâdelesi sürecinde, Kafkasya yetim kaldı. Türk Toprakları ve Türkistan’a yönelinen bu döneme de TURANCILIK dediler. Aslında Turan gereklidir. Birlikte mücadele, birlikte büyüme zorunluluktur.

 

Turan Coğrafyası’na bakınız.

Türkiyemiz baş, Azerbaycan boyun, Türkistan, Altay, Yakut, Afganistan vd. gövdedir. Karabağ işgali ile boynumuzu kestiler.

Farkında mısınız?

Eyyy Türk Dünyası, kardeş Azerbaycan hepimiz için vatan ve kritik arazidir.

 

Azerbaycan, işgal sonrası hem fiili katliamlara uğradı hem de zihnî cinayetlere.

Bu gün Azerbaycan toprağı Hazar’ın doğusunda Gürcistan ve Ermenistan topraklarından, Hazar’ın güneyinden Basra Körfezi’ne kadar iner.

Bölge Türkleri’ne önce Fars’ın oyunu Azerî dediler. Ruslar SSCB döneminde ilkin Türk dedikleri Azerbaycanlı kardeşlerimize sonra “Siz Türk değilsiniz, Fars’ın bir kolusunuz.” fikrini yaymaya çalıştılar. SSCB yılları acı doludur.

 

Bölgeye Ermeniler 300 yıldır Ruslar eliyle iskân edilmiştir. Yapay oluşturulmuş Ermenistan’ın Başkenti Erivan dahî Revan Türk Hanlığı’nın başkentidir. Hatta bölgeye Ruslar dahî getirilip, köyler ve kasabalar kurulmuştur.

Azerbaycan petrolü, 1850’lerden itibâren Rusya ve Batı’nın hedefindedir. Rusların böylesine sindirmeye çalıştığı kandaşlarımız, 1920–1924 yılları arasında Ruslara karşı 54 kez isyan çıkartmışlar ve bir anlamda bu bağımsızlık arzularıyla Türk olduklarını dost-düşman herkesin gözüne sokmuşlardır.

 

SSCB’nin dağılma sürecinde Ermenilerin, Azerbaycan’dan toprak talebine karşı çıkan Azerbaycan Türkleri’ne karşı bir dizi katliamlar yapıldı.

22 Şubat 1988'de SSCB ve Rus Askeri tarafından Askeran bölgesinde Azerbaycan Türkleri katledilmiştir.

27 Şubat 1988'de, Ruslar’ın kışkırttığı Ermeniler eliyle katliamlar yapılmıştır.

1988'de Gence kentinde Rusların kışkırttığı yerli Ermeniler tarafından katliamlar yapılmıştır.

Kasım 1988'de Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Kugark (Gugark) kasabasında meydana gelen Türklere yönelik katliam yaşanmış ve 21 Azeri öldürülmüş ve onlardan 15'i olaylar sırasında yakılmıştır. 12'si Barkan kasabasında yaşayan Türkler idi.

 

Bakü Katliamı (Kara Ocak)

Azerbaycan'da 1990'da Sovyetler Birliği ordusunun sivilleri katlettiği "20 Ocak Katliamı"nın acı anısı, tanıkların hafızasında tazeliğini koruyor.

Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve bağımsızlığın kazanılmasında önemli bir dönüm noktası kabul edilen "Kanlı Ocak" olayları, aynı zamanda Azerbaycan tarihinin şanlı bir sayfası olarak görülüyor.

Sovyet ordusu, ellerinde çiçeklerle kendilerini karşılamaya gelen Azerbaycan Türklerine,  20 Ocak'ta Bakü'ye girerek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 134 sivili katletti ve olaylarda 750 kişi yaralandı.

Hocalı Katliamı

Dünya, insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birine uyandığında takvimler 26 Şubat 1992’yi gösteriyordu. Tarihe kara bir leke olarak geçen katliam, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında meydana geldi. Ermeni kuvvetleri kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmaksızın katliam yaptı.

Hocalı, konumu itibarıyla Dağlık Karabağ’ın en önemli noktalarından biriydi. 2605 hanenin bulunduğu Hocalı’da 11 bin 365 kişi yaşıyordu. Ancak çatışmalardan dolayı nüfus 3000'e kadar düşmüştü. Bölgedeki tek havaalanının burada olması nedeniyle stratejik öneme sahipti. Ermeni kuvvetleri, 1991’in son günlerinde harekete geçti. Hocalı’ya çıkan yolları ve civardaki köyleri ele geçirdiler. Öyle ki şehre yiyecek yardımı bile helikopterle havadan atılarak yapılabiliyordu.

Ve o kara gün gelip çattı…

25 Şubat 1992 akşamı Ermeni kuvvetleri saldırıya başladı. İddialara göre saldırı için Rus ordusunun o zaman Hankendi’de bulunan 366. Motorize alayının yardımını aldılar. Ermeni kuvvetlerinin, Rusların teknik imkânlarını kullanarak kenti top ve tank ateşine tuttu; hatta saldırıda Rus askerlerinin bizzat yer aldığı bile kayıtlara geçti.

26 Şubat sabahına kadar süren katliam, 613 Azerbaycan Türkü'nün canına maloldu. Üstelik çoğunda ağır işkence izleri vardı. Öldürülenlerden 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlıydı. 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulmuştu. 1275 kişi ise, Ermeni güçlerin elinde esirdi. Esir alınan 68'i kadın, 26'sı çocuk 150 kişiden hiç haber alınamadı.

Ağdaban'a saldırı

8 Nisan 1992'de Kelbecer Rayonu'nun Ağdaban köyüne yönelik düzenlenen Ermeni saldırısında 99 sivilin öldürülmüş ve 140 sivilin ise yaralanmıştır.

 

Rusya destekli Ermeniler ile Azerbaycan’ın savaşı 1989-1994 arasında beş yılı aşkın bir süre devam etmiştir.

Günümüzde Dağlık Karabağ ve çevresindeki 7 il Ermeni işgali altındadır.

 

Ruslar’ın Ermeniler aracılığı ile yaptığı düşmanlık bunlardan ibaret değildir. Bir yandan Rusya, diğer yandan İran hem Ermenilerle işbirliği yapmış hem de Azerbaycan Türk Devleti’nin iç işlerine müdâhale etmişlerdir.

 

Rusların hayali, Kafkasya üzerinden Akdeniz ve Basra Körfezi’ne inmek, Hazar’ı iç deniz hâline getirmek, Fars’ın hayali ise, Azerbaycan Türkleri’ni tamâmen Farslaştırarak Kafkasya’ya ve Karadeniz’e çıkmaktır.

 

Azerbaycan’a karşı bu büyük düşmanlıklar biliniyor olmasına rağmen maâlesef bu Türk Ülkesi’nde de işbirlikçi hâinler ihânetlerine devam etmektedirler.

Düşünün, hâlâ Rus ve Ermeni oligarklarla iş tutan, kız alıp veren Azerbaycanlı üst düzey kamu personeli vardır.

Düşünün, en son Ermenilerle çatışmada, Azerbaycan Ordusu’nun en yiğit generallerinden, Türkiye Kara Harp Okulu mezunu Tümgeneral Polat HAŞİMOĞLU yanında üç üstsubay ve diğer karargâh personeli ile koordinatları verildiği için şehit edildiler.

Aziz Okuyucu, koordinatların Ermenilere Azerbaycan’ın Dağıstan asıllı Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Necmeddin Sadıkov tarafından verildiği iddiaları var.

İran’a ABD ambargosunun kalkması için ABD’ne yakaran Azerbaycan Müftüsü ve Kafkasya Din İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade maâlesef bu değerli subayların şehâdetinde cenazede bulunmadığı gibi bir tâziye dahi yayınlamamıştır.

 

Değerli Türkiye Halkı…

Can Azerbaycan kardeşimizdir.

Rusya ve İran’ın içişlerine hadsiz müdâhaleleri söz konusudur.

Azerbaycan, bunca acıları bizim gözümüzün önünde yaşadı. Geçmiş hükümetler, Karabağ’dan yaralı tahliyesi için helikopter dahî göndermedi. Gerekli askeri desteği özellikle Karabağ Savaşları’nda vermedi, veremedi.

 

Bu gün Azerbaycan Devleti, her şeyiyle Türkiye’mizin yanındadır. PKK’ı terör listesine ekleyecek olması memnuniyet vericidir. Yunanistan’ın yaptığı şımarık ve düşmanca hareketlere en üst seviyede cevap vermiştir.

Bu gün iki Türk Ordusu, bir ordu gibi hareket etmeye dönük ciddi çalışmalar içindedir. Ortak tatbikatlarla, Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan Coğrafyasını ve iki ordu karşılıklı birbirini tanımaktadır.

 

Azebaycan’da Türkiye dostu devlet adamlarına karşı Tümgeneral Polat HAŞİMOĞLU cinayetinde olduğu gibi, Rus ve Fars’ın yapabileceği suikast ve cinayetlere karşı Türkiye en üst seviyede tedbir almalıdır. Can azebaycan’da Türkiye ile atan yürekleri korumak, destek olmak Türkiye Halkına da devletine de borçtur.

 

Coğrafyamız, son 1000 yıldır yoğun süreçler yaşamaktadır. Dünyanın merkezidir topraklarımız. Dolayısı ile gönül birliğimiz işbirliğine ve birlikte mücâdeleye dönüşmelidir. Halkımız meselenin ciddiyet ve vehâmetinin idrâki içindedir.

Düşmanlarımız aynıdır. Topraklarımız birdir. Gönüllerimiz birbirine özlem doludur. Öyleyse, Gaspıralı İsmail’in “DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK” sözü adeta İlâhi bir emir hükmündedir.

Yorumlar (0)
12°
açık
Namaz Vakti 25 Ocak 2021
İmsak 06:46
Güneş 08:14
Öğle 13:21
İkindi 15:55
Akşam 18:19
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13