31.08.2020, 09:15 222

Neydi Ne Oldu

Hz. Âdem ile Hz. Havva cennette iken her türlü nimetten faydalanıp huzur ve sıhhat içinde yaşıyorlardı yaptıkları bir hatanın bedelini, kendileri ve onların soyundan gelecek olanları ömürleri boyunca meşakkat, hastalık ve musibetler dolu bir dünyaya kovuldular.
Daha sonra onların soyundan gelenler arasında rekabet oldu o rekabet düşmanlık oldu kardeş kardeşin katili oldu.
Bu durum daha da ileriye gitti çoğalan kardeşler ayrı kabileler ayrı devletler oldular
Allahu Teala bu farklılıkları(renkler, kültür, kabile, dil, renk ) zenginlik olarak vermiş iken
﴾Hucurat suresi 13.Ayeti Kerime ﴿ Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.

Onlar ise bir biri ile savaştı bir birlerin

Kardeşlerini, eşlerini, yaşlılarını ve çocuklarını öldürdü.
Allah'ın c.c yarattığı yeryüzüne sahip çıkıp Allah'ın c.c yarattığı kullarına

Eziyet ettiler, güçlü olan zayıf olana büyüklük tasladılar yeryüzünde böbürlendiler, yeryüzünde fitne çıkarttılar.
Hâlbuki yerin ve göğün mutlak sahibi Allah'tır c.c

Bütün insanlar yeryüzünde misafirdir yalnızca Allah'ın çizdiği hudutlar belilerdiği kurallar çerçevesinde insanların yaşama hakkı vardır.

﴾Rûm Suresi 22. Ayeti kerime﴿ O’nun kanıtlarından biri de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır.

İnsanların (farklı ırklar - kabileler) yeryüzünde adaleti huzuru tesis etmesi için ittifak etmesi gerekmez miydi? Geçmişte de olduğu gibi.

Kürt Hükümdar Sultan Selahaddin Eyyubi’nin önderliğinde dünyanın en güçlü devletlerin (zalime) diz çöktürdü o sağ oldukça da hükmettiği topraklara (mısırdan Nusaybin’e) kadar kimse saldırmaya cesaret edemedi.
Türk hükümdar Osman Bey ve onun soyundan gelen hükümdarlar Kıtalara hükmettiler asırlarca huzur tesis edildi.
Elbette hatalar olmuştur ama genele bakmak gerekir

Bunların hepsi bir ittifakın bir tahammülün neticesinde oluştu.

Kürdistan Mirlerinin Yavuz Sultan Selim'e gönderdiği mektub(1516).


"Can ü gönülden Sultân-ı İslam’a biat eyledik ve Kızılbaş-ı zâhirül-ilhaddan teberrÎ eyledik.

Memâlik-i Kürdistan ki, bir aylık yola karîb memleketlerdir, bid'at ve dalâlet-i Kızılbaşı kaldırıp gerü âyîn-i sünnet-i cemâat ve mezheb-i Şafiîyi icra eyledik. ..... Sultan-ı İslâm ile müşerref edüb hutbede çihar-ı yâr-ı izâmı yâd edüb kudûm-ı mevkib-i hümây-na intizâr üzere idük ki, ... ü leşker zafer-Şiâr olub meyân-ı meydan-ı cihâdda say ü içtihad göstere idik. Çünki Sultân-ı İslâm'ın Alâüddevle memleketine avdetleri mesuımız oldu; müttefikül-kelam olub dâî-i devletleri olan Mevlânâ İdrisi rikâb-ı kâmyâblarına gönderdük.

Cümlemizin matlûbı budur ki, bu muhlis bendelere takviyet ve imdad buyuralar. Zira ki, bizim mesâkin ve bilâdımızın bilâd-ı Kızılbaşa kurb-i civan vardır; belki muhtelittir. Nice yıllardır ki, bu mülhidler, şimşir-i sitem ile bünyâdımız kazmıştır. On dört sene bizimle azîm cenk ü cidal ederler.

Mücerred Sultân-ı İslâm'a muhabbet üzere olduğumuz içün eğer bu tâife-i pâk-itikadı ol zâlimlerin cevr ü sitemlerinden halâs-ı inâyetleri olmazsa, kendümüz istiklâl üzere ol kavme mukavemete tâkat edemeyüz.

Zira ki, Ekrâd-ı mül-k tavâif ve akvâm ve aşâir-i muhtelifâtdır. Allah Teâlâ'yı bir bilüp Muhammed ümmeti olduğumuzda müttefikleriz. Sâir hususta birbirlerimize mütâbaat mümkün değildir. Sünnetullâh böyle cârî olmuştur. Lakin ümitvarız ki, Hüdâvendi-gâr'dan imdâd olursa, Bilâd-ı Irak-ı Arap ve Acem ve Azerbeycan'dan ol sitemkârların elleri kesilüb intizâ oluna. Hususan Âmidi Mahr-se ki, kilid-i fütûh-ı Memâlik-i İran ve pay-ı taht-ı Selâtîn-i Bayındırhânîdir, şimdi bir yıldır ki, cıl şehrin ahalisi Sultân-ı İslâmın merhameti ümidiyle mahsûr-ı leşker-i Kızılbaştır ve elli binden mütecâviz nüf-s anda helâk olmuştur. Eğer bu sene de Sultânin nazarı bizim hâlimize olub bu bilâd-ı Müslümanîye iâne ve iğâseleri erişürse, ümiddir ki, mes-bât-ı uhrevî ile envâ-ı fütûhât ve fevâid-i dünyeviyyeye müsta'kib ve mestetbi' olacaklardır ve cemâhîr-i müminân andan müstefîd ve müntefi olacaklardır. Bâkî ferman Dergâh-ı Muallânındır."

(Koca Müverrih, Bedâyi', c. II. vrk 452/a-b)

Kürdistan mirleri ile Sultan Selim'in ittifakı Doğudan gelen İran şahın işgal hareketini bertaraf etti.
Evet belki Kürdistan mirlerin İran ordusunun işgaline baş edemeyecek yenileceklerdi, daha sonra Sultan Selimin topraklarına işgale kalkışacak belki Osmanlı ordusunu yenemeyecek ama büyük zararlar yaşanacaktı.
İşte bu ittifakın neticesinde İran şahının ordusu yenilgiye uğradı.
Bu büyük zaferler ittifaklar sonucu oldu.
Şimdi mademki Türkiye Osmanlı'nın mirasçısı mademki hedefi büyük ülke olması, öncelikle kendi içinde barışık olması gerekmez mi öncelikle kırgınlıklar dargınlıkların ortadan kaldırması gerekmez mi?
O zaman neden Kürtlerin kültürü, kimliği ve dili Osmanlı döneminde olduğu gibi olmasın.
Bu kimseden bir şey eksiltmez bilakis çoğaltır ve güzelleştirir yukarıda belirtilen Ayeti kerime ve ittifakların yapıldığı gibi.
Bugün dünyanın birçok ülkeleri çok dilli çok kimliklidir resmiyette hepsi kabul edilmektedir.

UNESCO 21 Şubat 2002 tarihinde yayınladığı Dünya Dilleri Atlas’ında dünyada konuşulan 6.000 dilin yarısının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekmişti. Birçok ülke, kendi ülkelerinde bulunan farklı dilleri koruma altına alırken, dillerin yaşaması için ise eğitim dili olarak yaşam bulmalarını sağlıyor. BM üyesi 194 ülkeden 113'ünde birden çok resmi dil var. Çin Halk Cumhuriyeti'nde 51, Hindistan'da 36, Rusya'da 34, İtalya'da 11, Filipinler'de 17, Güney Afrika'da 11 dil resmi dil ya da bölgesel resmi dil olarak bulunuyor. Türkiye ile sınırı bulunan Irak'ta 4, İran'da 8 dil anayasal olarak tanınıyor. İsviçre dışında çok dilli ülkelerde bir dil genel resmi dil konumundadır. Mesela Çin'de Çince, Rusya'da Rusça, Hindistan ve Pakistan'da da aynı resmi diller mevcut. Diğer diller ise genel resmi dil ile birlikte ya da bölgesel resmi dil durumundalar. Rusça, Rusya'nın tamamında, Tatarca ise Tataristan Cumhuriyeti'nde Rusça ile birlikte resmi dil işlevi taşıyor. İsviçre'de ise kanton dili ya da dilleri resmidir, onların üzerinde genel bir resmi dil yoktur. Batılı bazı ülkelerde egemen dilin yanı sıra ikinci dilin de öğretilmesi bir politika olarak benimsenmiştir. Özellikle kimi Avrupa ülkeleri, talep geldiğinde isteyen her etnik grup ya da azınlığın çocuklarına kendi anadillerinde eğitim-öğretim hakkı tanımıştır.
Bu temennilerimi Şu dua ile birleştirmek istiyorum


Kurdî/Türkçe


Ya Rebbî Tu bi qedrê Newhêd û neh navê Xweyî gewre bikî


Ya Rebbî Tu bi qedrê temame Enbiya û ewliya ye xwe bikî


Ya Rebbî Tu bi qedrê şehîdên di rêya Te de can dan bikî


Ya Rebbî Tu bi qedrê Kalê di rêya Te de Qofbuyî û zarokên sebî bikî


Ya Rebbî Tu Îslamê li ser ruyê cîhanê bi hêz bikî


Ya Rebbî Tu dadiyê di nêv misilmananda saz bikî


Ya Rebbî Tu mezlûmên herçar goşeyên cîhanê bi star bikî


Ya Rebbî temame miletê bindest bi mafê wan şad bikî


Ya Rebbî Tu aramî,xweşî, başî û sihhetê di nav me de balav bikî


Ya Rebbî Tu rizqê helal u fereh, binemaleke pak u fereh u bawerîyeke xwert u temam bi me qismet bikî.


Ya Rebbî Tu me zarokên me malbata me gûndîyên me bajarvaniyên me welatvaniyên me ji her cureyên nebaşiyan bi parêzî.


"Ya Rabbi doksan dokuz İsmi Azamın hürmetine


Ya Rabbi bütün Enbiya ve Evliyanın hürmetine


Ya Rabbi Senin yolunda can veren şehitlerin hürmetine


Ya Rabbi Senin yolunda beli bükülmüş yaşlıların, Sabi çocukların hürmetine


Ya Rabbi İslam'ı yeryüzünde güçlendir


Ya Rabbi Müslümanlar arasında adaleti sağla


Ya Rabbi dünyanın her dört köşesinde ki mazlumları koru


Ya Rabbi haksızlığa uğrayan bütün milletlerin haklarına kavuştur


Ya Rabbi huzuru, iyiliği, güzelliği ve sıhhati üzerimize dağıt


Ya Rabbi helel ve bol rızık, Salih ve geniş bir aile sağlam ve tam bir iman nasip eyle


Ya Rabbi sen bizi, çocuklarımızı, ailemizi, komşularımızı, hemşerilerimizi ve milletimizi her türlü kötülükten koru.


Vesselam.

Yorumlar (0)
12°
açık
Namaz Vakti 25 Ocak 2021
İmsak 06:46
Güneş 08:14
Öğle 13:21
İkindi 15:55
Akşam 18:19
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13