31.08.2020, 09:15 196

Neydi Ne Oldu

Hz. Âdem ile Hz. Havva cennette iken her türlü nimetten faydalanıp huzur ve sıhhat içinde yaşıyorlardı yaptıkları bir hatanın bedelini, kendileri ve onların soyundan gelecek olanları ömürleri boyunca meşakkat, hastalık ve musibetler dolu bir dünyaya kovuldular.
Daha sonra onların soyundan gelenler arasında rekabet oldu o rekabet düşmanlık oldu kardeş kardeşin katili oldu.
Bu durum daha da ileriye gitti çoğalan kardeşler ayrı kabileler ayrı devletler oldular
Allahu Teala bu farklılıkları(renkler, kültür, kabile, dil, renk ) zenginlik olarak vermiş iken
﴾Hucurat suresi 13.Ayeti Kerime ﴿ Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.

Onlar ise bir biri ile savaştı bir birlerin

Kardeşlerini, eşlerini, yaşlılarını ve çocuklarını öldürdü.
Allah'ın c.c yarattığı yeryüzüne sahip çıkıp Allah'ın c.c yarattığı kullarına

Eziyet ettiler, güçlü olan zayıf olana büyüklük tasladılar yeryüzünde böbürlendiler, yeryüzünde fitne çıkarttılar.
Hâlbuki yerin ve göğün mutlak sahibi Allah'tır c.c

Bütün insanlar yeryüzünde misafirdir yalnızca Allah'ın çizdiği hudutlar belilerdiği kurallar çerçevesinde insanların yaşama hakkı vardır.

﴾Rûm Suresi 22. Ayeti kerime﴿ O’nun kanıtlarından biri de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır.

İnsanların (farklı ırklar - kabileler) yeryüzünde adaleti huzuru tesis etmesi için ittifak etmesi gerekmez miydi? Geçmişte de olduğu gibi.

Kürt Hükümdar Sultan Selahaddin Eyyubi’nin önderliğinde dünyanın en güçlü devletlerin (zalime) diz çöktürdü o sağ oldukça da hükmettiği topraklara (mısırdan Nusaybin’e) kadar kimse saldırmaya cesaret edemedi.
Türk hükümdar Osman Bey ve onun soyundan gelen hükümdarlar Kıtalara hükmettiler asırlarca huzur tesis edildi.
Elbette hatalar olmuştur ama genele bakmak gerekir

Bunların hepsi bir ittifakın bir tahammülün neticesinde oluştu.

Kürdistan Mirlerinin Yavuz Sultan Selim'e gönderdiği mektub(1516).


"Can ü gönülden Sultân-ı İslam’a biat eyledik ve Kızılbaş-ı zâhirül-ilhaddan teberrÎ eyledik.

Memâlik-i Kürdistan ki, bir aylık yola karîb memleketlerdir, bid'at ve dalâlet-i Kızılbaşı kaldırıp gerü âyîn-i sünnet-i cemâat ve mezheb-i Şafiîyi icra eyledik. ..... Sultan-ı İslâm ile müşerref edüb hutbede çihar-ı yâr-ı izâmı yâd edüb kudûm-ı mevkib-i hümây-na intizâr üzere idük ki, ... ü leşker zafer-Şiâr olub meyân-ı meydan-ı cihâdda say ü içtihad göstere idik. Çünki Sultân-ı İslâm'ın Alâüddevle memleketine avdetleri mesuımız oldu; müttefikül-kelam olub dâî-i devletleri olan Mevlânâ İdrisi rikâb-ı kâmyâblarına gönderdük.

Cümlemizin matlûbı budur ki, bu muhlis bendelere takviyet ve imdad buyuralar. Zira ki, bizim mesâkin ve bilâdımızın bilâd-ı Kızılbaşa kurb-i civan vardır; belki muhtelittir. Nice yıllardır ki, bu mülhidler, şimşir-i sitem ile bünyâdımız kazmıştır. On dört sene bizimle azîm cenk ü cidal ederler.

Mücerred Sultân-ı İslâm'a muhabbet üzere olduğumuz içün eğer bu tâife-i pâk-itikadı ol zâlimlerin cevr ü sitemlerinden halâs-ı inâyetleri olmazsa, kendümüz istiklâl üzere ol kavme mukavemete tâkat edemeyüz.

Zira ki, Ekrâd-ı mül-k tavâif ve akvâm ve aşâir-i muhtelifâtdır. Allah Teâlâ'yı bir bilüp Muhammed ümmeti olduğumuzda müttefikleriz. Sâir hususta birbirlerimize mütâbaat mümkün değildir. Sünnetullâh böyle cârî olmuştur. Lakin ümitvarız ki, Hüdâvendi-gâr'dan imdâd olursa, Bilâd-ı Irak-ı Arap ve Acem ve Azerbeycan'dan ol sitemkârların elleri kesilüb intizâ oluna. Hususan Âmidi Mahr-se ki, kilid-i fütûh-ı Memâlik-i İran ve pay-ı taht-ı Selâtîn-i Bayındırhânîdir, şimdi bir yıldır ki, cıl şehrin ahalisi Sultân-ı İslâmın merhameti ümidiyle mahsûr-ı leşker-i Kızılbaştır ve elli binden mütecâviz nüf-s anda helâk olmuştur. Eğer bu sene de Sultânin nazarı bizim hâlimize olub bu bilâd-ı Müslümanîye iâne ve iğâseleri erişürse, ümiddir ki, mes-bât-ı uhrevî ile envâ-ı fütûhât ve fevâid-i dünyeviyyeye müsta'kib ve mestetbi' olacaklardır ve cemâhîr-i müminân andan müstefîd ve müntefi olacaklardır. Bâkî ferman Dergâh-ı Muallânındır."

(Koca Müverrih, Bedâyi', c. II. vrk 452/a-b)

Kürdistan mirleri ile Sultan Selim'in ittifakı Doğudan gelen İran şahın işgal hareketini bertaraf etti.
Evet belki Kürdistan mirlerin İran ordusunun işgaline baş edemeyecek yenileceklerdi, daha sonra Sultan Selimin topraklarına işgale kalkışacak belki Osmanlı ordusunu yenemeyecek ama büyük zararlar yaşanacaktı.
İşte bu ittifakın neticesinde İran şahının ordusu yenilgiye uğradı.
Bu büyük zaferler ittifaklar sonucu oldu.
Şimdi mademki Türkiye Osmanlı'nın mirasçısı mademki hedefi büyük ülke olması, öncelikle kendi içinde barışık olması gerekmez mi öncelikle kırgınlıklar dargınlıkların ortadan kaldırması gerekmez mi?
O zaman neden Kürtlerin kültürü, kimliği ve dili Osmanlı döneminde olduğu gibi olmasın.
Bu kimseden bir şey eksiltmez bilakis çoğaltır ve güzelleştirir yukarıda belirtilen Ayeti kerime ve ittifakların yapıldığı gibi.
Bugün dünyanın birçok ülkeleri çok dilli çok kimliklidir resmiyette hepsi kabul edilmektedir.

UNESCO 21 Şubat 2002 tarihinde yayınladığı Dünya Dilleri Atlas’ında dünyada konuşulan 6.000 dilin yarısının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekmişti. Birçok ülke, kendi ülkelerinde bulunan farklı dilleri koruma altına alırken, dillerin yaşaması için ise eğitim dili olarak yaşam bulmalarını sağlıyor. BM üyesi 194 ülkeden 113'ünde birden çok resmi dil var. Çin Halk Cumhuriyeti'nde 51, Hindistan'da 36, Rusya'da 34, İtalya'da 11, Filipinler'de 17, Güney Afrika'da 11 dil resmi dil ya da bölgesel resmi dil olarak bulunuyor. Türkiye ile sınırı bulunan Irak'ta 4, İran'da 8 dil anayasal olarak tanınıyor. İsviçre dışında çok dilli ülkelerde bir dil genel resmi dil konumundadır. Mesela Çin'de Çince, Rusya'da Rusça, Hindistan ve Pakistan'da da aynı resmi diller mevcut. Diğer diller ise genel resmi dil ile birlikte ya da bölgesel resmi dil durumundalar. Rusça, Rusya'nın tamamında, Tatarca ise Tataristan Cumhuriyeti'nde Rusça ile birlikte resmi dil işlevi taşıyor. İsviçre'de ise kanton dili ya da dilleri resmidir, onların üzerinde genel bir resmi dil yoktur. Batılı bazı ülkelerde egemen dilin yanı sıra ikinci dilin de öğretilmesi bir politika olarak benimsenmiştir. Özellikle kimi Avrupa ülkeleri, talep geldiğinde isteyen her etnik grup ya da azınlığın çocuklarına kendi anadillerinde eğitim-öğretim hakkı tanımıştır.
Bu temennilerimi Şu dua ile birleştirmek istiyorum


Kurdî/Türkçe


Ya Rebbî Tu bi qedrê Newhêd û neh navê Xweyî gewre bikî


Ya Rebbî Tu bi qedrê temame Enbiya û ewliya ye xwe bikî


Ya Rebbî Tu bi qedrê şehîdên di rêya Te de can dan bikî


Ya Rebbî Tu bi qedrê Kalê di rêya Te de Qofbuyî û zarokên sebî bikî


Ya Rebbî Tu Îslamê li ser ruyê cîhanê bi hêz bikî


Ya Rebbî Tu dadiyê di nêv misilmananda saz bikî


Ya Rebbî Tu mezlûmên herçar goşeyên cîhanê bi star bikî


Ya Rebbî temame miletê bindest bi mafê wan şad bikî


Ya Rebbî Tu aramî,xweşî, başî û sihhetê di nav me de balav bikî


Ya Rebbî Tu rizqê helal u fereh, binemaleke pak u fereh u bawerîyeke xwert u temam bi me qismet bikî.


Ya Rebbî Tu me zarokên me malbata me gûndîyên me bajarvaniyên me welatvaniyên me ji her cureyên nebaşiyan bi parêzî.


"Ya Rabbi doksan dokuz İsmi Azamın hürmetine


Ya Rabbi bütün Enbiya ve Evliyanın hürmetine


Ya Rabbi Senin yolunda can veren şehitlerin hürmetine


Ya Rabbi Senin yolunda beli bükülmüş yaşlıların, Sabi çocukların hürmetine


Ya Rabbi İslam'ı yeryüzünde güçlendir


Ya Rabbi Müslümanlar arasında adaleti sağla


Ya Rabbi dünyanın her dört köşesinde ki mazlumları koru


Ya Rabbi haksızlığa uğrayan bütün milletlerin haklarına kavuştur


Ya Rabbi huzuru, iyiliği, güzelliği ve sıhhati üzerimize dağıt


Ya Rabbi helel ve bol rızık, Salih ve geniş bir aile sağlam ve tam bir iman nasip eyle


Ya Rabbi sen bizi, çocuklarımızı, ailemizi, komşularımızı, hemşerilerimizi ve milletimizi her türlü kötülükten koru.


Vesselam.

Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:24
Öğle 12:35
İkindi 15:57
Akşam 18:36
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Hatayspor 3 7
3. Galatasaray 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Trabzonspor 3 4
8. Beşiktaş 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Fenerbahçe 2 4
11. Kasımpaşa 3 3
12. Sivasspor 2 3
13. Kayserispor 3 3
14. Gaziantep FK 3 2
15. Konyaspor 1 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Denizlispor 2 1
18. Malatyaspor 3 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 3 7
2. İstanbulspor 3 6
3. Adanaspor 3 5
4. Samsunspor 2 4
5. Akhisar Bld.Spor 3 4
6. Adana Demirspor 2 4
7. Giresunspor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Balıkesirspor 3 3
10. Bursaspor 3 3
11. Altınordu 2 3
12. Bandırmaspor 2 3
13. Ankaraspor 2 3
14. Ümraniye 3 3
15. Altay 2 1
16. Boluspor 2 1
17. Eskişehirspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Everton 3 9
2. Leicester City 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Chelsea 3 4
7. Tottenham 2 3
8. Man City 1 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Brighton 3 3
12. Wolverhampton 2 3
13. M. United 2 3
14. Newcastle 2 3
15. Southampton 3 3
16. West Bromwich 3 1
17. Burnley 2 0
18. West Ham 2 0
19. Sheffield United 2 0
20. Fulham 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Valencia 3 4
5. Real Madrid 2 4
6. Villarreal 2 4
7. Celta de Vigo 2 4
8. Getafe 2 4
9. Osasuna 2 3
10. Cádiz 2 3
11. Huesca 3 2
12. Eibar 2 1
13. Deportivo Alaves 3 1
14. Real Valladolid 2 1
15. Atletico Madrid 0 0
16. Barcelona 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Elche 1 0