İbrahim Cücük
İbrahim Cücük
1950 yılında Adıyaman Gölbaşı Harmanlı nahiyesi ilkokulu bitirdi. 1970 Yılında Kahramanmaraş imam hatip lisesinden mezun oldu. 1974 yılında Erzurum Yüksek İslam Ensütüsü'den mezun oldu. Çeşitli görevlerde bulundu. Bunlar, Erzurum'da müezzinlik, imamlık, müftülük şefliği, müftü yardımcılığı, akşam ortaokulu öğretmenliği, endüstri meslek lisesi öğretmenliği olarak sayılabilir. 1984 yılında İstanbul'a yerleşti. Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışarak, 2002 yılında emekli oldu. 1995 yılından bu yana Radyınuz Özel FM'de "Ayet ve Hadislerle Ahlak ve Edeb Dersleri" programını yapmaktadır. Evli ve 5 çocuk babasıdır. YAYINLANMIŞ ESERLERİ 1. Ayet ve Hadislerle Peygamberimiz yaşayışı ahlakı prensipleri 2. İslam da devlet başkanlığı (ravza yayınları) 3. Ayet ve hadislerle İslami hayatı ( heyet yazımı)iklim yayınları 4. Hz Peygamberden Hz Aliye Nasihatlar tercüme ve şerhi (zaman yayıncılık) 5. İmam şaraniden şeyh İbrahim meftulinin tavsiyelerinin şerhi(zaman yayıncılık) ÇIKACAK ESERLERİ 1. Kur'an-ı Kerim ve kısa tefsiri 2. Ömer nesefi akaidinin tercüme ve şerhi 3. İslami yaşama programı
Yazarın Makaleleri
Birlikte başarmak ama nasıl?
 1. Önce başaracağımıza ve başarmamız gerektiğine inanmak, eğer diğer insanlar başarabiliyorsa demek ki biz de başarabiliriz.       'Amacımız, imkânsızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zarif ve zevkli...
Gaye, azim, birlik ve eser
 İnsan, gayesiyle değer kazanır. Gayeye ulaşmak isteyen, gayeye ulaşmayı dert edinir. Çünkü insan neyi dert edinirse çaresine başvurur. Şüphesiz ilk başvuracağı çare de bilgidir.       Bilen kişi, gayesine ulaşmanın...
Duanın kısımları
  a) Fiilî Dua       b) Kavlî (sözlü) Dua      a) Fiilî Dua:      Bir şeyin olması için gereken şartları yerine getirmektir. Buna sabır da diyebiliriz. Sabır, hedefe ulaşmada çekilen sıkıntılara...
Duanın Maksadı
1. Kulu Allah'a yaklaştırmaktır.       Kulu Allah'a en iyi yaklaştıran şeylerin başında dua gelmektedir. Zira Allah Teâlâ yanında duanın çok üstün bir değeri vardır. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:...
Her Mümine gerekli olan üç nasihat/3
'Yediğin ekmeğin helalden olmasına bak!”      Bütün peygamberler aleyhimüsselâm ve ümmetleri peygamberlerin şahsında helal yemekle emrolunmuşlardır:      'Ey Peygamberler! Temiz (ve helal) olan şeylerden...
Her Mümine gerekli olan üç nasihat/2
  'Halka karşı dilini tut, onları ancak hayırla an!”      Halka ilişkilerimizde dilimizi yanlışlardan tutarsak halkla geçinmemiz kolaylaşır. Dilin kilide de kalptedir. Kalbe Allah korkusu ve saygısı yerleşse dilden...
Her Mümine gerekli olan üç nasihat/1
     İsrail oğullarından bir genç ilim yolculuğuna çıkmak istemiş. İçinde bulunduğu o toplumun peygamberi, o gence haber göndermiş, buraya gelsin demiş. O peygamber, 'sana, içinde gelmiş ve gelecek bütün insanların ilminin...
Tebliğde tedric
   Allah Teâlâ, şöyle buyurmuştur:      'De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan,...
Problemler ve çareleri/3
4. Usanmak, yeter artık deyip işleri bırakmak      Netice itibariyle insanları değerlendirmeye tabi tutmamak, sorgulamamak, karar almamak ve işleri oluruna bırakmak. Usanılmış ise uygun bir şekilde ayrılma olur ve âleme deklare...
Problemler ve çareleri/2
 2. Mekanizmanın İşlemesini Sorgulamamak:      a) Şikâyetleri dinlememek      b) Alt birimlerden sorumluluğun incelenmemesi      Bu iki madde sorumluluğun yerine getirilmemesi demektir.   ...
Problemler ve çareleri/1
A) Şahsî problemler:      1. Söylenene hemen inanmak:      a) Sorgulamamak, 'acaba” dememek      b) Neticenin sebeplerini sorgulamamak ve takipsizlik      Hz. Peygamber (s.a.s.), Hz. Ali'yi...
Tanımak ve yenmek /4
4. Başkasını Yenmek      Başkasını yenmek için önce onları bilmek, tanımak ve kavramak gerekir:      a) Hedeflerini, yollarını, prensiplerini bilmek,      b) Farklılıklarını, zaaflarını ve varsa...
Tanımak ve yenmek /3
  3. Kendimizi Yenmek      'Başkasını bilmek ilimdir, kendisini bilmek irfandır, başkasını yenmek kuvvettir, kendini yenmek kudrettir.”      a) Cehaletimizi ve egoistliğimizi yenmek      Cehaleti...
Tanımak ve yenmek /2
 2. İnsanları tanımak      İnsanları tanımak kendimizi tanımak için olmalıdır. İnsanları, ben insanlardan hangisine benziyorum diye tanımalıdır.      'Rastladığım herkes bir bakıma benden üstündür...
Tanımak ve yenmek /1
 1. Kendimizi tanımak  2. İnsanları tanımak  3. Kendimizi yenmek  4. Başkasını yenmek      1. Kendimizi tanımak      Kendi nefsimizi, kabiliyet, noksanlık, zaaf yönümüzü, başarılı olduğumuz...
Huzurlu aile /3
  12. Gerçek sevgi ile sevebilmek için kalpler elinde olan Allah'a 'Ya Rabbi! Bizi birbirimize sevdir” diye dua edip şeytanı sevindirmemeye dikkat edelim      'Gerçek sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük...
Huzurlu aile /2
4. Problemleri Allah'a ve Rasûl'e müracaatla çözelim, bu esası kabul eden âlimlerin hakemliğine müracaat ederek çözelim      Allah'ın ve Rasûlünün hakemliğini kabul eden, hakeme müracaat eder, müracaat eden de...
Huzurlu aile /1
  Aileyi teşkil eden bireyler, huzurlu ise aile huzurludur denir. Fertlerde huzur yoksa o evde huzur yoktur denir.       Fertlerin kalpleri, huzurlu ise o fertler huzurludur. Kalbin huzuru; imanla, Kur'ân-ı Kerîm'le,...
Huzurlu aile olabilmemiz için/2
     4. Problemleri Allah'a ve Rasûl'e müracaatla çözelim, bu esası kabul eden âlimlerin hakemliğine müracaat ederek çözelim      Allah'ın ve Rasûlünün hakemliğini kabul eden, hakeme müracaat eder,...
Huzurlu aile olabilmemiz için/1
     Evlenecek gençler önce en az 15 günlük öğretimden geçmeliler. O öğretimde, aile uzmanları, doktorlar, İslam âlimleri, sosyologlar, psikologlar bulunmalı ve derslere girmeliler.       Derslerde, karı-koca...
İdealimiz, görevimiz, özelliğimiz ve tarzımız/7
 d) TARZIMIZ      Tarzımız, üste saygı alta şefkattir.      Şu hadîs-i şerîflerde Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:      'Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin...
İdealimiz, görevimiz, özelliğimiz ve tarzımız/6
 c) ÖZELLİĞİMİZ       Özelliğimiz, onurumuzun tevazuumuza engel olmaması, tevazuumuzun da diklenmeyip dik durmamıza engel olmamasıdır.      Kişinin kemâli arttıkça tevazusu artmalıdır. Hz. Aişe radıyallahu...
İdealimiz, görevimiz, özelliğimiz ve tarzımız/5
b) GÖREVİMİZ,       Hak'a ta'zîm ve itaat, halka şefkat ve merhamettir.      İslâm âlimleri İslâm'ı bu iki maddede özetlemişler:      1) Hakk'a ta'zîm, imanı ifade eder;...
İdealimiz, görevimiz, özelliğimiz ve tarzımız/4
  10. Cezalandırmaya gücümüz yettiği halde af yolunu tutmak      İnsanların en güçlü olduğu zaman haklı olduğu zamandır. Haklı adam, haklılığını bahane ederek haksızlık ederse gücünü kaybeder. Câiz olan adâlettir....