İbrahim Cücük
İbrahim Cücük
1950 yılında Adıyaman Gölbaşı Harmanlı nahiyesi ilkokulu bitirdi. 1970 Yılında Kahramanmaraş imam hatip lisesinden mezun oldu. 1974 yılında Erzurum Yüksek İslam Ensütüsü'den mezun oldu. Çeşitli görevlerde bulundu. Bunlar, Erzurum'da müezzinlik, imamlık, müftülük şefliği, müftü yardımcılığı, akşam ortaokulu öğretmenliği, endüstri meslek lisesi öğretmenliği olarak sayılabilir. 1984 yılında İstanbul'a yerleşti. Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışarak, 2002 yılında emekli oldu. 1995 yılından bu yana Radyınuz Özel FM'de "Ayet ve Hadislerle Ahlak ve Edeb Dersleri" programını yapmaktadır. Evli ve 5 çocuk babasıdır. YAYINLANMIŞ ESERLERİ 1. Ayet ve Hadislerle Peygamberimiz yaşayışı ahlakı prensipleri 2. İslam da devlet başkanlığı (ravza yayınları) 3. Ayet ve hadislerle İslami hayatı ( heyet yazımı)iklim yayınları 4. Hz Peygamberden Hz Aliye Nasihatlar tercüme ve şerhi (zaman yayıncılık) 5. İmam şaraniden şeyh İbrahim meftulinin tavsiyelerinin şerhi(zaman yayıncılık) ÇIKACAK ESERLERİ 1. Kur'an-ı Kerim ve kısa tefsiri 2. Ömer nesefi akaidinin tercüme ve şerhi 3. İslami yaşama programı
Yazarın Makaleleri
Kardeşler arasındaki ihtilafların çözüm yolları
a) Mü'minleri kardeş bilip kardeşliğin gereğini yapmak      Hiçbir haklılık kardeşliği bozmaya yetmez. Çare, önce birbirimize karşı haklarımızı yerine getirmektir. Bu konudaki birbirimize karşı haklarımızı Hz. Peygamber...
Kardeşler arası adaba riayet/2
2. Kardeşler Arası Islah Nasıl Olur? Kardeşler arasında savaş sürdükçe ıslah yani barış olmaz. Kendilerinin dışındaki Müslümanları Müslüman saymadıkça barış olmaz. Önce yanlış anlayıştan vazgeçtiklerini yanlış davranışlarını...
Kardeşler arası adaba riayet/1
     1. Kardeş ve İslam kardeşi kime denir?      2. Kardeşler arası ıslah nasıl olur?      3. Birbirlerine haber getirenler kimler?      4. Kardeşler arasında olan muhalefetten kimler istifade...
Her gün Kur’an-ı Kerim’e başvurmak nasıl hâsıl olur? - 2
  c) Hükümlerine müracaat ederek      Kur'ân-ı Kerîm'in hükmüne müracaat demek, Allah'a müracaat demektir. Allah'a müracaat da Kur'ân-ı Kerîm'e müracaatla gerçekleşir.      Kur'ân-ı...
Her Gün Kur'an-ı Kerim'e Başvurmak Nasıl Hasıl Olur? - 1
   Kur'ân-ı Kerîm'i yüzünden okumak, kıraattir; içindekileri bilmek, ilimdir; ilmin gereği olan iman edip amel etmek ise hidayet; sorumlu olduğumuz çevreden başlayarak Müslümanlara, halimizle, uygun ve isabetli sözlerimizle...
Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması Ve Yaşanılması Ne İle Nasıl Gerçekleşir?
     Kur'ân-ı Kerîm'in anlaşılması, doğru ve tam anlatılmasına ve herkese örnek olacak şekilde örneklik sergilenerek ortaya konmasına bağlıdır.      Kur'ân-ı Kerîm'in doğru ve tam anlatılması,...
Kur'an-ı Kerim, Ana Hatları İle Nelerden Bahsetmektedir?
a) Tevhîd: Hem insanlarla ilgili hükümde hem kâinâtın yaratılış ve yönetilişinde yani Allah'ın yegâne rab ve yegâne hak ilah olduğunu açıklamaktadır.      'İşte Rabbiniz, Allah budur. O'ndan başka ilah yoktur,...
Her Gün Kuran-ı Kerim'e Müracaat etmek
   Niçin her gün Kur'ân-ı Kerîm'e müracaat etmeliyiz?       Bu soru, karanlıkta olan hem de yolunu kaybetmiş bir adamın niçin ışığa gidelim, sorusuna benzer. Elbette karanlıkta olanın ve yolunu kaybetmiş...
Güzel Adam
Güzel adam, imanı, ameli, ahlakı ve ibadeti güzel olandır. İmanın güzel olması, sahih ve kâmil olması ile; amelin güzel olması, sâlih olması ile; ahlakın güzel olması, fâdıl olması iledir.     1. Sahîh iman, imanını...
Erdemli İnsanların Bazı Güzel Vasıfları/5
 18. Yaz-kış teheccüd/gece namazına devam ederler      Câbir (r.a.) şöyle dedi: Ben Rasûlullah'ı (s.a.s.) şöyle buyururken dinledim:      'Geceleyin öyle bir zaman vardır ki, müslüman bir kimse o...
Erdemli İnsanların Bazı Güzel Vasıfları/4
 15. Hanımlarından gördükleri eziyetlere karşı sabrederler      Hz. Ali (k.v.) şöyle der: 'Şu beş şey kişinin saadetinden/mutluluğundandır: Eşinin anlayışlı ve itaatli, evladının uysal ve saygılı, arkadaşlarının...
Erdemli İnsanların Bazı Güzel Vasıfları/3
10. Dünyaya sevgi ve şehvetle değil ibretle bakarlar      Bazı kimseler Hâtemü'l-Esam'dan (rh.a.) 'Bizden biri ne zaman ve nasıl dünyaya ibret gözü ile bakanlardan olabilir?” diye sormuşlar. O şu cevabı vermiştir:...
Erdemli İnsanların Bazı Güzel Vasıfları/2
6. Amellerinde ihlasa çok dikkat ederler     Fudayl b. Iyâz (rh.a.) şöyle demiştir:     'İşlerinde son derece titiz, tel üzerinde oynayan bir cambaz gibi dikkatli olmayan bir kimse riya çukuruna düşmekten kendini...
Erdemli İnsanların Bazı Güzel Vasıfları/1
1. Ahlakları, peygamber ahlakıdır     'Ricâlin/erkeklerin ahlakı üç şeyde kendini gösterir:     Din kardeşinin ahlakını küçümsememek, ayıplarını ötmek, ezalarına da sabır ve tahammül etmek.” Hâtemü'l-Esam...
En Çok Muhtaç Olduğumuz Şeyler
1. Samimiyet, ihlas, dürüstlük, doğruluk     2. Birbirimizi sevmek ve saymak     3. Hayatımızı doğru tercihlerle yaşamak     4. Dünya ve âhiret, ilim ve amel, ruh ve ceset dengesini yarın ölecek gibi...
Gayemiz Kurbiyyet, Vazifemiz Ubidiyyettir
Müminin gayesi, müminden üstün olan kurbiyyet yani Allah'a manen yaklaşmak, vazifesi ise ubudiyet yani Allah'a kulluktur.      Bütün yaptıklarımız, ne zaman kurbiyyeti kazandırır?      Hz. Âdem'in...
Gaye ve Gayeye Ulaşmak/3
e) Yoldaki Önderlik Edecek Lider ve Dava Arkadaşları      Her dava, lideri ile ortaya çıkar. Ismarlama lider, lider olmaz, ancak köle olur.  Kendisini, eseri, başarısı, ahlâkı ve iyiliği ile ispat eden lider, liderdir. Halkın...
Gaye ve Gayeye Ulaşmak/2
c) Yoldaki Prensiplere Dikkat Etmek      Prensiplerde isabetlilik oranı, bilgi, hidayet ve hikmet seviyesine göredir. Bilgi, hakkı-bâtılı, hayrı-şerri, iyiyi-kötüyü, faydayı-zararı bilmektir. Hidayet, hakkı alıp batılı reddetmek,...
Gaye ve Gayeye Ulaşmak/1
İnsan, gayesiyle değer kazanır. Gayeye ulaşmanın birinci şartı dert edinmektir. Dert edinen, gayeye ulaştıran yol bulur; yolda başarılı olmak isteyen prensiplere dikkat eder, engelleri tanıyıp engelleri aşmaya çalışır. Her işte hedefe...
Kurtulmak ve Kurtarmak için
Türkiye olarak, Türkiyeli bir mümin olarak konumumuza ve konumuza sahip çıkmamız gerekir. Konumumuz, kurtarmak; konumuz kurtuluş savaşı vermektir. Ancak önce bizim kurtulmamız lazım ki kurtarabilelim. Çünkü kurtulan kurtarabilir, yanan yakabilir,...
Tasarruf/2
 3. Tasarrufun kısımları      a) Zamanda tasarruf, b) Enerjide tasarruf, c) Üretimde tasarruf, d) Tüketimde tasarruf      a) Zamanda Tasarruf      Zamanın değerini kavrayıp bütün zamanları, verimli...
Tasarruf/1
 1. Tasarrufun Tarifi      Tasarruf, malı korumaya gücü yetmek ve idare etmek, insanların ve diğer canlıların kullandığı olmazsa olmaz olan maddelerin tüketilmesinde, dikkatli olma, gereği kadar kullanma ve idareli tüketilmesi...
İsraf -3
     3. İsrafın zararları      İnsanın; kalbini, bedenini ve dilini israf etmesi, dünya ve âhiret huzursuzluk sebebidir. Telafisi nasuh tövbedir.      Ömrün israfı, cennet ömrünün israfı demektir...
İsraf -2
 c) İmkân israfı      İmkânları gereksiz yerlerde harcamaktır. Kâmil mü'min ise böyle yapmaz. Ne israf eder ne de cimrilik eder. Belki ikisi ortası bir yol izler. Allah Teâlâ bu övdüğü mü'minlerin özelliklerinden...