İbrahim Cücük
İbrahim Cücük
1950 yılında Adıyaman Gölbaşı Harmanlı nahiyesi ilkokulu bitirdi. 1970 Yılında Kahramanmaraş imam hatip lisesinden mezun oldu. 1974 yılında Erzurum Yüksek İslam Ensütüsü'den mezun oldu. Çeşitli görevlerde bulundu. Bunlar, Erzurum'da müezzinlik, imamlık, müftülük şefliği, müftü yardımcılığı, akşam ortaokulu öğretmenliği, endüstri meslek lisesi öğretmenliği olarak sayılabilir. 1984 yılında İstanbul'a yerleşti. Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışarak, 2002 yılında emekli oldu. 1995 yılından bu yana Radyınuz Özel FM'de "Ayet ve Hadislerle Ahlak ve Edeb Dersleri" programını yapmaktadır. Evli ve 5 çocuk babasıdır. YAYINLANMIŞ ESERLERİ 1. Ayet ve Hadislerle Peygamberimiz yaşayışı ahlakı prensipleri 2. İslam da devlet başkanlığı (ravza yayınları) 3. Ayet ve hadislerle İslami hayatı ( heyet yazımı)iklim yayınları 4. Hz Peygamberden Hz Aliye Nasihatlar tercüme ve şerhi (zaman yayıncılık) 5. İmam şaraniden şeyh İbrahim meftulinin tavsiyelerinin şerhi(zaman yayıncılık) ÇIKACAK ESERLERİ 1. Kur'an-ı Kerim ve kısa tefsiri 2. Ömer nesefi akaidinin tercüme ve şerhi 3. İslami yaşama programı
Yazarın Makaleleri
Başarısızlığı başarıya ulaştıran çare: tövbe/3
4. Başarı sarhoşluğunun ürettiği yanlışlıklardan tövbe       a) Olan başarıyı yeterli görmek      İlerlememek, gerilemek demektir. İlerlemenin en büyük düşmanı, hedefsizlik, halinden memnun olmak, başkaları...
Kendimizi, ailemizi, çocuklarımızı, çevremizi kurtarmak için varız/2
2. Ahlâkımızla, eserimizle, başarımızla ve iyiliğimizle kurtarmak,      İslâm'da âile ocağı, toplum binasını oluşturan fert tuğlalarının piştiği ocak durumundadır. Ocak ne kadar sağlam olursa tuğla da o kadar sağlam...
Başarısızlığı başarıya ulaştıran çare: tövbe/2
2. Gafletten tövbe     Gaflet, en büyük beladır. Kurt avını dumanlı havada avlar. İki türlü gaflet vardır:  Cehaletin verdiği gaflet, günahların verdiği gaflet. Cehaletin verdiği gafletten kurtuluşun çaresi, muttakî...
Başarısızlığı başarıya ulaştıran çare: tövbe/1
Tövbe, doğru olan inanca ve doğru olan amele yönelmek ve yanlış olan inançtan ve yanlış olan davranışlardan dönmektir.     Tövbenin ruhu pişmanlıktır. Çünkü doğru olanın terkini ve yanlışlarını günah sayan, hesaba...
Peygamberlerde ismet/masumiyet/2
d) Peygamberler, şeriata ters düşen itikad, söz ve uygulamalardan da ma'sûm olmaları      1. Peygamberler, Allah Teâlâ'nın zatını, sıfatlarını ve fiillerini bilmede yakîn derecesinde ilim sahibidirler. Bu konuda onlarda...
Başkan olabilecek insan ve özellikleri /4
d) İdarecilik ve yöneticilik kabiliyeti olan      İdareci ve Yöneticinin Bazı Vasıfları:      1. Liyakat ve Ehliyet      Her yönetici yetenekli olduğu ve hak ettiği bir işte istihdam edilirse, kendisinden...
Peygamberlerde ismet/masumiyet/1
a) İsmet/ma'sûmiyetin tarifi      b) Peygamberlerin küfür, şirk ve yalandan ma'sûm olmaları      c) Peygamberlerin diğer büyük ve küçük günahlardan ma'sûm olup olmaması:      d) Peygamberler,...
Başkan olabilecek insan ve özellikleri /3
  c) Hesap soracak kadar cesur, hesap verebilecek kadar tevazusu olan       1. İnanan, sorumluluk duyan ve hesaba çekileceğine iman eden elbette cesur olur. Haklı olan korkmaz, çünkü Hak ile beraberdir ve Hakkın gücü ile güçlüdür....
Başkan olabilecek insan ve özellikleri /2
b) Eseri ve başarısı olan      1. Eser, insanlara lazım olan olmalıdır. Eser, sahibinin değer ölçülerini ve misyonunu gösterir. Eser vermek, gâliplerin alâmetidir. Elbette Müslüman, dünyayı, âhireti elde etmek için kazanır....
Üretken insan /5
   d) Topluma yön veren kitaplar üreten insan      Topluma yön veren kitapları, topluma yön veren insanlar yazarlar. Bu kitapların yazılması kadar, o kitapları okuyacak nesillerin de yetiştirilmesi gerekir. Durmadan değişen...
Başkan olabilecek insan ve özellikleri /1
 a) Bilgili ve birikimli olan, bildiğini de uygulayan      b) Eseri ve başarısı olan      c) Hesap soracak kadar cesur, hesap verebilecek kadar tevazusu olan      d) İdarecilik ve yöneticilik kabiliyeti...
Hak’tan ve halktan yardım görmenin şartları /3
'3. Sebat etmek     a) İmanda sebat etmek     b) Tövbede sebat etmek      c) Ahlakta sebat etmek     d) Doğru prensiplerde sebat etmek     e) Sâlih amellerde sebat etmek...
Hak’tan ve halktan yardım görmenin şartları /2
  2. Dünyaya tenezzül etmemek, şahsiyeti korumak, iffetli olmak:      a) Âhireti dünyaya tercih etmekle      b) Dünyayı âhirete vasıta kılmakla      c) Kalbe Allah korkusunu yerleştirmekle  ...
Hak’tan ve halktan yardım görmenin şartları /1
   1. Doğru olmak:      a) Niyeti doğrultmak: Kalpteki düşüncede, gayede sırf Allah rızasının bulunması      b) Bilgiyi doğrultmak: Vahiyden kaynaklanan Usûliddîn ve usûl-i fıkıh ile bilgileri süzgeçten...
Yönetimde bilgi, hikmet ve tecrübe/6
TECRÜBE: Kendisinin, öncekilerin ve başkalarının tecrübesinden faydalanma      1. Tecrübe ile bilgiyi test etmek      a) Bilginin tecrübeye ters olmaması      b) Hem kendi tecrübemizle hem de başarılı...
Yönetimde bilgi, hikmet ve tecrübe/5
HİKMET: Bir şeyi yerli yerine koymak manasında nasıl davranacaktır?      1. Neleri bilecek bölümündekiler yerli yerince midir?      a) İlim, tecrübe, basîret üçlüsü ile ölçülmeli      b) Olan...
Amel tarifi, önemi, gayesi, faydası ve amelin kısımları
a) Amelin Tarifi: Kişinin dış dünyaya yansıyan söz ve davranışları, fiil, eylem. (Erdoğan Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, s. 15.)      Amel=Terk+Fiildir.       Terk: Terk edilmesi gerekenlerdir;...
Yönetimde bilgi, hikmet ve tecrübe/4
4. Kendi işini ve içini bilmek      a) İşinde ehil olmak      'İş/idarecilik, ehli olmayana verilirse kıyameti gözle!” (Münâvî, Feyzu'l-Kadîr, I, 451.)       b) İşinde hedefe ulaşmayı...
Yönetimde bilgi, hikmet ve tecrübe/3
BİLGİ: Neleri bilecek?      2. Çevreyi ve çareyi doğru bilmek ve doğru okumak      a) İlk emir oku olduğu için önce hem çevreyi hem çareyi doğru okumak      Çarenin doğru ve isabetliliği, çevre...
Yönetimde bilgi, hikmet ve tecrübe/2
  BİLGİ: Neleri bilecek?     1. Hedef ve hedefe giden yol, prensipler, olmazsa olmazlar, liderlik veya yöneticilik,       Mümin için nihâî veya ana hedef ve ara hedefler vardır.      Müminin ana hedefi,...
Yönetimde bilgi, hikmet ve tecrübe/1
BİLGİ: Neleri bilecek?      1. Hedef ve hedefe giden yol, prensipler, olmazsa olmazlar, liderlik veya yöneticilik,       2. Çevreyi ve çareyi doğru bilmek ve doğru okumak      3. Çevresinde bulunan...
Mazlumlara sahip çıkmak için varız
1. Zâlimlerin nasıl zâlimlik yaptıklarını ve kim olduklarını ortaya koyarak      2. Mazlumların önce en azından insanca yaşamalarına yardımcı olarak      3. İnsanlık için sosyal güvenlik olan canı, aklı,...
Çare bulup çareyi ortaya koymak için varız/2
II. Çareyi ortaya koymak: İlim adamlarıyla      1. İlim adamlarından bir kurul oluşturulmalı      2. Asrın problemlerini tespit edip her ilim adamı uzmanlık alanına giren konuda çaresini ilmî olarak ortaya koyulmalı...
Çare bulup çareyi ortaya koymak için varız/1
 I. Çevreyi ve çareyi doğru okumak: İlimle       II. Çareyi ortaya koymak: İlim adamlarıyla      III. Çarenin hayat olarak göründüğü ortamı oluşturmak: Ölçü toplum kurarak      I. Çevreyi...