İbrahim Cücük
İbrahim Cücük
1950 yılında Adıyaman Gölbaşı Harmanlı nahiyesi ilkokulu bitirdi. 1970 Yılında Kahramanmaraş imam hatip lisesinden mezun oldu. 1974 yılında Erzurum Yüksek İslam Ensütüsü'den mezun oldu. Çeşitli görevlerde bulundu. Bunlar, Erzurum'da müezzinlik, imamlık, müftülük şefliği, müftü yardımcılığı, akşam ortaokulu öğretmenliği, endüstri meslek lisesi öğretmenliği olarak sayılabilir. 1984 yılında İstanbul'a yerleşti. Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışarak, 2002 yılında emekli oldu. 1995 yılından bu yana Radyınuz Özel FM'de "Ayet ve Hadislerle Ahlak ve Edeb Dersleri" programını yapmaktadır. Evli ve 5 çocuk babasıdır. YAYINLANMIŞ ESERLERİ 1. Ayet ve Hadislerle Peygamberimiz yaşayışı ahlakı prensipleri 2. İslam da devlet başkanlığı (ravza yayınları) 3. Ayet ve hadislerle İslami hayatı ( heyet yazımı)iklim yayınları 4. Hz Peygamberden Hz Aliye Nasihatlar tercüme ve şerhi (zaman yayıncılık) 5. İmam şaraniden şeyh İbrahim meftulinin tavsiyelerinin şerhi(zaman yayıncılık) ÇIKACAK ESERLERİ 1. Kur'an-ı Kerim ve kısa tefsiri 2. Ömer nesefi akaidinin tercüme ve şerhi 3. İslami yaşama programı
Yazarın Makaleleri
Doğru ve isabetli bilgi
 Doğru bilgi, doğru imanı, doğru düşünceyi ve terbiye neticesinde doğru ameli gerektirir. Bilgi yanlış olursa, iman da, düşünce de amel de yanlış olur.      Doğru bilgi, kaynağı sağlam, ilâhî bilgiye yani vahyi oluşturan...
Kardeşliğin gereği
Allah Teâlâ, övdüğü müminlerin özelliklerinden bahsederken şöyle buyurmuştur:      'Bir zulme/haksızlığa uğradıkları zaman, birbiriyle yardımlaşırlar.” (Şûrâ, 42/39)      Hz. Peygamber (s.a.s.),...
Müslüman kardeşin ayıbını değil kendi ayıbımızı aramak
Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur        طُوبَي لِمَنْ شَغَلَهُمْ عَيْبُهُمْ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ           'Kendi ayıbı ile meşgul olması...
Imam Şa’râni’nin “tenbîhü’l-muğterrîn” kitabından seçme hikmetli sözler
Vehb b. Münebbih (rh.a.) şöyle demiştir:      'Uhrevî bir amelle dünyalığını temine çalışan bir kimsenin kalbini Cenab-ı Hak tersine çevirir ve onu cehennemlikler defterine yazar.”      Bu alışveriş ahmak...
Peygamber varisliği ve Peygamber mesleği ilim
Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:        وَإنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَهُ الأنْبِيَاءِ      'Muhakkak âlimler, peygamberlerin vârisleridirler.” (Ebû Dâvûd, İlim,...
Farzdan önce farz ilimdir
 Delil şu âyet-i kerîmedir:      اللهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ  لَا إِلَهَ إلَّا       'Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur.” (Muhammed, 47/19)      İlim,...
Allah’a en sevimsiz olan, husumeti şiddetli olandır
   " إِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ اْلأَلَدُّ الْخَصِمُ."         'Şüphesiz erkeklerin Allah'a en sevimsiz olanı husumeti şiddetli olanıdır.”...
Af yolunu tutmanın emri bi’l-ma’rûfa mani olmaması
 Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:      خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِاْلعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ...
Hz. Peygamber’in idareci olarak tevazuu
  İbn-i Abbas (r.anhümâ) şöyle demiştir:      " كَانَ لَا يُدْفَعُ عَنْهُ النَّاسُ وَلَا يُضْرَبُوا عَنْهُ."                    ...
MÜ’m inlere yakışan tevazu
 Lügat Manası: Tevâzu, boyun eğmek, teslim olmak, büyüklenmemek, gösterişsizlik ve alçak gönüllülüktür. (İbn  Manzûr, Lisânü'l-Arab, VIII, 397.)      Istılah Manası: Tevâzu, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü...
İslam dininin kendisine has karakteri: hayâ
  Hayâ, Allah korkusu sebebiyle açık ve gizli günahlardan sakınmak, ahlâk kurallarına bağlı olmak demektir.  (İbn  Manzûr, Lisânü'l-Arab, XIV, 217.)          Hayâ, şerefli bir elbise gibidir ki,...
Müminlerin en hayırlıları
  Hz. Peygamber (s.a.s.) bu konuda şöyle buyurmuştur:      'Şüphesiz sizin ahlâkı en güzel olanlarınız, en hayırlılarınızdandır.” (Müslim, Fedâil, 68; Buhârî, Edeb, 39, Menâkıb, 23; Tirmizî, Birr, 47, 69.)...
Hz. Peygamber’e en sevimli olan kimse
 Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:            'Sizin bana en sevimli olanınız, ahlâk yönünden en güzel olanınızdır” (Buhârî, Fedâilü Ashâbi'n-Nebî, 29, Menâkıb, 23; Tirmizî, Birr, 71.)...
Öğretici ve kolaylaştırıcı olmak
Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:      " إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلَامُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا وَمُيَسِّرًا."...
İnsanlara değer vermek
 Amr b. el-Âs (r.a.) diyor ki:     Rasûlullah (s.a.s.) benimle konuşurken tüm vücuduyla yönelmişti, öyle ki, ben kendimi kavmin en hayırlısı zannetmiştim. Amr b. el-Âs :      – Ya Rasûlallah! Ben mi daha hayırlıyım,...
Yumuşaklık toplar, kabalık ve katı yüreklilik dağıtır
     Hz. Peygamber (s.a.s.), sahabe ile Uhud harbi için istişare etti ve neticede meydan savaşına karar verildi. Hz. Peygamber, orduyu yerleştirdi. Ayneyn tepesine ise elli kişiyi yerleştirdi ve 'asla yerinizden ayrılmayacaksınız”...
Hz. Peygamber'in (sav) ahlakının yüceliği
  Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:      'Elbette sen büyük/yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 68/4)      İslâm kâmil bir dindir. Zira dinin sahibi mutlak kâmil ve mükemmil/kemale erdirici olan Allah'tır....
Hz. Peygamber'in (sav) öfkelenmemeyi tavsiye etmesi
 Ebû Hureyre'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bir adam, Hz. Peygamber (s.a.s.)'e:      – Bana bir nasihatte bulun! dedi. Hz. Peygamber de ona:      – 'Öfkelenme!” buyurdu.    ...
Cennet ve cennete götüren şeyler
   Allah Teâlâ ne güzel buyurmuştur:          'Rabbinizin bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun!” (Âl-i İmrân, 3/133)    ...
Dava adamı Müslüman genç nasıl olmalıdır? /2
. Salih, sâdık arkadaş ve gerçek dost edinmeli:      Her yerde, evde, işte, okulda, sâlih arkadaş edinmelidir. Belli şeyleri yapmada, nasihatleşmede, sevinçte ve tasada yardımlaşmak üzere sözleşmeli ve ahde sadık kalmalıdır....
Dava adamı Müslüman genç nasıl olmalıdır? /1
1. İdeali olmalıdır:      Dava adamı Müslüman gencin ideali, İslâm'ın müslümana yüklediği misyondur. İslam âlimleri İslam'ın Müslümana yükledi misyonu iki maddede özetlemişlerdir:      a) Allah'a...
Hz Peygamber (sav) niçin gönderildi
     1. Allah Teâlâ'nın iman, ibadet, ahlak, ahkâmla ilgili âyetlerini bize bildirmek;       2. Bizi şirk, küfür ve günah pisliklerinden temizleyerek, çirkin ahlaktan kurtarıp güzel ahlakla bezemek ve Allah'a...
Hz Peygamber ve gençlik
Neden gençlik? Hangi gençlik?      Bir davanın genci varsa, o dava gençlere mal edilmişse o dava hedefe ulaşır. Çünkü gencin, ideali vardır. İdeali olan genç, heyecan sahibidir. İdeali olmayan genç, sadece dolgu malzemesi olur....
Af konusunda dikkat edilmesi gereken şeyler
    1. Kul hakkında ancak birbirlerini affedebilirler, fakat başkaları, meselâ idareciler onlar adına affedemezler.      2. Kişilerin birbirlerini affetmeleri kemâl işidir, Allah'ın affına sebep olur. Zira affedeni...