Hazret Seyda
Hazret Seyda
1969 doğumlu yurdun çeşitli yerlerinde ilk orta ve lise tahsilini tamamladı.1996-99 yıllarında Kanal 7 de üç yıl muhabirlik yaptıktan sonra, işlerinin yoğunluğu dolayısı ile bu görevinden istifa etmiştir. Ticaret ve tarımla uğraşan yazarımız, 2004 yılında şiirlerinin bir kısmını ''Güle Giden Yol'' adı altında bir kitapta toplayıp yayınladı. Kitabında ilçesinin tanınması için adını yayınlamadı. Şairin adı yerine doğduğu ilçenin adını yazdı. Yeni yazdıkları şiirleri ekleyip kitabını ikinci baskı yapmak için çalışmalarını sürmektedir. Ayrıca Botanlı Mirza Begi (Botanda Örf) tarih romanı adlı eseri Tab edilmemiş Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep ve Gaziantep Yazarlar Derneği üyesidir.
Yazarın Makaleleri
İsrailin Kuruluşu Ve Amacı
   Önce çok kısa not şeklinde Kuds-ü Şerfi tarihini vermek istiyorum    636 yılında Hz. Ömer tarafından fethedilip ismini tekrar Kudüs yaptı. Hz. Ömer'den sonra aralıklarla Emeviler, Abbasiler, Fatımiler, Karmatiler,...
100 Yıldır Dolar Diyoruz
Dolar iliğimize kadar ilişmiş şimdi ne yapalım diye feryat figan ediyoruz. Türkiye'de affedersiniz wc parası dışında her şey dolarla. Her şeyimiz ile dışa bağımlıyız. 1946 devalüasyonun da dolar 1.32 TL'den 2.83'e yükseldi....
Meclis-i Meşayih
   Meclis-i Meşayih, tekkeleri denetlemek ve idari işlerine bakmak üzere Osmanlı imparatorluğu zamanında şeyhülislama bağlı olarak kurulan dini bir müessese idi. Osmanlıların yıkılması ile bu kurum da tarihteki yerini almıştır....
Tarikatlar Artı mı Eksi mi?
   Sayın Başbakan il müftülerinin 34. İstişare toplantısında konuşurken bilcümle Türkiye'deki tüm dini toplulukları bir kefeye koyup töhmet altında bırakmış gibi. Tarikat ticaret işi değildir cümlesine  amenna...
Şerefinizle Gidin Kardeşim
Akparti genel başkan ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen Salı günü yaptığı grup toplantısında son derece net ve açık bir şekilde partiden gitmesi gerekenlerin şerefleri ile ayrılmaları için çağrıda bulundu. Grup toplantısında...
Tarikat-ı Nakşibendiyyel Aliye
Geçenlerde Cizre'ye gittim. Aile kütüphanesinde, Şeyh Seyda'nın (ra) kitaplar arasında Arapçadan Türkçeye çevrilmiş bir notunu gördüm. Bu notta önemli bilgilerin olduğunu müşahede ettim ve sizlerle paylaşmaya karar verdim. Yazı...
Büyüklerimizden Nasihat
Üstad Şeyh Muhammed Nurullah (ra) El Mürşid El Cezzerinin dediği gibi; Beşer düşüncesinin örebildiği ve öremediği hadiselerin kalbinde gizlenen Esma ül Hüsna sırlarının özelliklerini bütünüyle kapsayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın...
Ortadoğu Bölünüyor
Arap baharı harekâtı, Müslüman topraklarında hızlı adımlarla amaçlanan nihai hedefine doğru yol almaya devam ediyor. Aslında bu harekâta Arap baharı demekten çok İslam dinini bölme harekâtı demek daha doğrudur. Çünkü Ortadoğuda, Hıristiyan...