Hazret Seyda
Hazret Seyda
1969 doğumlu yurdun çeşitli yerlerinde ilk orta ve lise tahsilini tamamladı.1996-99 yıllarında Kanal 7 de üç yıl muhabirlik yaptıktan sonra, işlerinin yoğunluğu dolayısı ile bu görevinden istifa etmiştir. Ticaret ve tarımla uğraşan yazarımız, 2004 yılında şiirlerinin bir kısmını ''Güle Giden Yol'' adı altında bir kitapta toplayıp yayınladı. Kitabında ilçesinin tanınması için adını yayınlamadı. Şairin adı yerine doğduğu ilçenin adını yazdı. Yeni yazdıkları şiirleri ekleyip kitabını ikinci baskı yapmak için çalışmalarını sürmektedir. Ayrıca Botanlı Mirza Begi (Botanda Örf) tarih romanı adlı eseri Tab edilmemiş Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep ve Gaziantep Yazarlar Derneği üyesidir.
Yazarın Makaleleri
Terörün kavramı ve İslamda terör
Türk hukukunda terör kavramı için ' yılgı”,”tedhiş”, terörizm için de ' yıldırganlık” veya 'tedhişçilik” kelimeleri kullanılmaktadır. Uluslararası hukuk kavramında ise terror, terrorizm sözcükleri kullanılmaktadır....
Kürdistan Eyaleti
1923 Yılından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devletçi bir anlayışı benimsemesi ve bu anlayış çerçevesinde, ülkedeki tüm azınlıkları Türk olarak kabul etmesi, doğal olarak bu görüş ışığında yeni bir tarih yazılmasına neden...
Filistin tarihi
Kudüs merkezli Filistin, İ.Ö. 2000´de Arap, İ.Ö. 1800´de Hitit, İ.Ö. 1286´da Mısır hakimiyetine girdi ve takiben Hz. Musa öncülüğündeki İsrailoğulları buraya yerleştiler. Hz. Davud ve Hz. Süleyman´ın yönetimlerine sahne olan bölgede,...
Osmanlı Sonrası (İsrail ve İngiliz İşgali)
09 Aralık 1917 tarihinde Kudüs Şehri İngilizlerin eline geçti ve İngiliz mandası haline gelerek Filistin'in başkenti oldu.14 Mayıs 1948 tarihinde İngilizler Kudüs şehrinden çıkarak, bölgede İsrail işgalci devleti kurdular ve o tarihte...
Osmanlı'nın Kudüs’teki Varlığı
Kudüs'te Osmanlı Dönemi Osmanlı Devleti Kudüs'e 400 yıl hâkim olmuştur. Osmanlı için Kudüs her zaman büyük önem taşımıştır. Yavuz Sultan Selim Yavuz Sultan Selim Mercidabık savaşında Memluk'leri yendikten sonra tüm Şam...
Osmanlı’nın girişi (Kudüs’ün fethi)
XVI. yüzyıla girildiğinde Osmanlı Devleti en güçlü dönemlerini yaşıyordu ve kendisine hedef olarak da batıyı seçmişti. Ancak II. Bayezid döneminde Safevi Şahı İsmail tarafından körüklenen şiî propagandası Anadolu da fitne uyandırmıştı....
Kudüs Tarihi
Kudüs şehri ilk olarak Ofil Tepesinin Silvan Köyüne bakan kısmında kuruldu, tepede bir su pınarı vardı ve insanlar su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlardı. Daha sonra bu tepeden Bizita Dağına ve Moriya tümseğine yerleştiler. Kudüs tarihteki...
Bir Venezuela Devlet Başkanı Gibi Olamadık
ABD ve Britanya krallığı kanlı ellerini Afrika kıtasından kısmen çektiğinde doğrusu şaşırmıştım. Meğer asıl gaye daha evvel planladıkları Ortadoğu ve BOP projesi için Arap baharını başlatmaktı. Dikkat ederseniz 1 nci dünya savaşında...
İsrailin Kuruluşu Ve Amacı
   Önce çok kısa not şeklinde Kuds-ü Şerfi tarihini vermek istiyorum    636 yılında Hz. Ömer tarafından fethedilip ismini tekrar Kudüs yaptı. Hz. Ömer'den sonra aralıklarla Emeviler, Abbasiler, Fatımiler, Karmatiler,...
100 Yıldır Dolar Diyoruz
Dolar iliğimize kadar ilişmiş şimdi ne yapalım diye feryat figan ediyoruz. Türkiye'de affedersiniz wc parası dışında her şey dolarla. Her şeyimiz ile dışa bağımlıyız. 1946 devalüasyonun da dolar 1.32 TL'den 2.83'e yükseldi....
Meclis-i Meşayih
   Meclis-i Meşayih, tekkeleri denetlemek ve idari işlerine bakmak üzere Osmanlı imparatorluğu zamanında şeyhülislama bağlı olarak kurulan dini bir müessese idi. Osmanlıların yıkılması ile bu kurum da tarihteki yerini almıştır....
Yahudi Devleti Kuruluşu
1) İlk olarak 20. yüzyıla kadar Dünya'nın çeşitli yerlerinde özellikle Avrupa'da ticaretle uğraşarak maddi açıdan diğer halklara göre nispeten kaliteli hayat süren Yahudi kökenli insanların İsrail topraklarına göç etmesiyle...
KHK Mağdurları
Geçen başbakan yardımcısı Numan KURTULMUŞ Allah cc rızası için bu kişilere fetö mağdurları demeyin demişti. Bende Allah cc rızası için başlığımı KHK mağdurları diye yazdım. Ohal kapsamında çıkarılan KHK'ların amacı, terör...
Tarikatlar Artı mı Eksi mi?
   Sayın Başbakan il müftülerinin 34. İstişare toplantısında konuşurken bilcümle Türkiye'deki tüm dini toplulukları bir kefeye koyup töhmet altında bırakmış gibi. Tarikat ticaret işi değildir cümlesine  amenna...
Kolay Gelsin Sevgili Öğrenciler
   2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı bir haftayı geride bıraktı. Eski sorunlarla beraber yeni sorunlar eklenerek tabi. Hep demişimdir Türkiye'deki eğitim müfredatı, öğrencilerin okuma yazma dışında pek bir işe yaradığı...
Şerefinizle Gidin Kardeşim
Akparti genel başkan ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen Salı günü yaptığı grup toplantısında son derece net ve açık bir şekilde partiden gitmesi gerekenlerin şerefleri ile ayrılmaları için çağrıda bulundu. Grup toplantısında...
Tarikat-ı Nakşibendiyyel Aliye
Geçenlerde Cizre'ye gittim. Aile kütüphanesinde, Şeyh Seyda'nın (ra) kitaplar arasında Arapçadan Türkçeye çevrilmiş bir notunu gördüm. Bu notta önemli bilgilerin olduğunu müşahede ettim ve sizlerle paylaşmaya karar verdim. Yazı...
Büyüklerimizden Nasihat
Üstad Şeyh Muhammed Nurullah (ra) El Mürşid El Cezzerinin dediği gibi; Beşer düşüncesinin örebildiği ve öremediği hadiselerin kalbinde gizlenen Esma ül Hüsna sırlarının özelliklerini bütünüyle kapsayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın...
Ortadoğu Bölünüyor
Arap baharı harekâtı, Müslüman topraklarında hızlı adımlarla amaçlanan nihai hedefine doğru yol almaya devam ediyor. Aslında bu harekâta Arap baharı demekten çok İslam dinini bölme harekâtı demek daha doğrudur. Çünkü Ortadoğuda, Hıristiyan...
Vatikan ve 15 Temmuz
15 Temmuz FETÖ darbe girişimini âlem-i islamın iyi okuması gerekir. İsterseniz bu darbeye dinler arası diyalog safsatası ile bir göz atalım. Olaya bu perspektiften bakıldığı zaman, aslında darbenin tüm İslam âlemini yapıldığı ve işin...