Doç. Dr. İbrahim Baz
Doç. Dr. İbrahim Baz
1966'da Kahramanmaraş/Göksun'da doğdu doğan yazarımız, Dörtyol İHL ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Halen Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesidir.
Yazarın Makaleleri
Dervişten Kebutere mektup-1
Gel artık Kebuter. Kan kalmadı kalbimizde. Kırkımız çıktı da korkumuz bitmedi. Bir haber getir ötelerden, mavera muştusu. Bir bengisu... Öyle derin bir tufandır ki yaşadığımız eczamız dağıldı. Birlik bizden gider oldu. Hakikat derdimiz...
İnsaf din yarısıdır
Ne kadar da uzaklaştı insan kendisinden.  Ne kadar da kayboldu.  Ve hatta tükendi varlığın gücü karşısında. Sahip olduklarının elinde... Varlığın verdiği hazzın sevincini saadet sanarak hırsla saldırmakta.  Az, kendisine...
15 Temmuz ve Barzani'nin Referandumu
26 Eylül'de Külliyede Sayın Cumhurbaşkanını dinlerken en çok dikkatimi çeken husus, referandum ve Barzani ile ilgili konulardı. Söylenenler kadar söylenmeden söylenenler de önemliydi. Açıkça ifade edilen husuların başında Barzani yönetiminin...
Barzani kimin yanında?
İnsanlar gibi coğrafyaların da kaderleri vardır. Bu kader, coğrafyada yaşayanları da etkiler. Bizim de içerisinde yaşadığımız Ortadoğu, insanlık tarihi boyunca bir cazibe merkezi olmuş ve bu nedenle Osmanlı Devleti gibi güçlü devletlerin...
Aramak olmak içindir
Hep kolayı seçtik. Bilineni söylemeyi, görüneni göstermeyi... Üretmenin aksine var olanı tüketmeyi. İmanımız bile ezberden, mirasyedi bir iman... İşte bundandır ki aşikar olan Allah'ı ispat etmeye çalışırken, kulluğu ispat ve izhar...
İnsan Nasıl Tanınır
İnsan en çok kendi içinde yolculuk yapar gözler görmese de. Kendisiyle konuşur ve dertleşir. Kendisiyle tartışır ve savaşır. Ve en çok kendisini sever ve beğenir...  Kemal kapısına düşerse eğer bir gün yolu; ol'manın ve olgunlaşmanın...
Sen emzir bizi Kudüs
Ey mâvera kapısı, müntehâ merdiveni Kudüs! Bizler, deni dünyanın ağlarına öyle takıldık kaldık ki kalplerimizin kanatları kırıldı ve onu kanatsız sanır olduk. Gönlün de bir göğü olduğunu unuttuk... Öyle doyduk ve dolduk ki dünya...
Cahil, Alim ve Aşık
Cahil münakaşa eder. Âlim ve ârif münazara ve müzakere eder. Âşık ise müşâhede eder. Münâkaşa nefsin amelidir.  Müzâkere ve münazara aklın amelidir. Müşâhede ise gözün ve gönlün yani kalbin amelidir. MÜNÂKAŞA CEHALETTİR...
Ölümle dirilir insan!
Sessizce sağa sola sallanır bir sal gibi tabut, dalgalanan ellerinde taşıyan sessizliğin.  Bir beşik gibi... Beşikte sallanan bebeklere sevinç ve sürür ile ninni söyleyen yanık yürekli anneler gibi, sessiz geminin yolcusunun geride bıraktığı...
Yedi Veren Güller
"Şırnak İlahiyat 2017 Mezunlarına" Kıymetli Öğrencilerim! Mezuniyet töreninde sizleri izlerken bir yandan geride kalan yıllar içerisinde nasıl büyüyüp serpildiğinizi, diğer yandan da nasıl olgunlaştığınızı büyük bir onur duyarak gördüm....
Sözden Ağırı Yoktur
Hangi şehre gitsem, hangi dostla konuşsam söz bir noktada dindarların eleştirisine daha doğrusu özeleştirisine gelip dayanıyor.  Bazıları bu konudan büyük ümitsizlikler üretip bulundukları ortamda zemheri soğunun esmesine neden olsa...
Apartmanlar Neyimizi Apardı?
Evlerimiz vardı bir zamanlar bir katlı; topraktan yapılmış. Aslımızdan yani tenimiz olan topraktan. Özümüzden yani bizden evlerdi onlar. Bir giriş kapısı vardı, bir salonu, çok odası olsa da tek bir sofrası vardı bu evlerin. Evdeki herkes...
Coğrafya Kaderdir'in Nasılı: ''Güneydoğu''
İbn Haldun bizim tarihimizin en parlak yıldızlarından biridir. Onun tarih felsefesi ve sosyolojisi üzerine birikiminin en büyük nedenlerinden biri, aşiretler arasında bulunması, insanları ve toplumu yalnız kitaplardan değil bizzat aralarında...
Makbule İnkılabın Şifresi miydi?
Hayat, yaşlanarak değil yaşayarak öğrenilir. Yaşamak tecrübedir. Bir darbe daha tecrübe ettik, iliklerimize kadar yaşayarak. Yaz sıcağında önce derinliklerimize kadar donarak, ardından gecenin karanlığında kalbimizin en ücra köşesine kadar...
Batı’ya Uyan Batar 
Modern çağ, bütün algıları, alışkanlıkları, kavramları, kuramları ve kurumları değiştirdi. Bunun en başında devlet algısı gelmektedir. Devletler bir kurum olmaktan çok şirket haline geldiler. Modern çağın temsilcisi ve...
Adanmış Ruhların Aldanışı 
Zor günlerden geçiyoruz. İnsanın ömrü boyunca karşılaşabileceği nadir günlerdeyiz. Zor günler, insanın imtihanın en bariz zaman dilimleridir. Kişinin bu günlerde ortaya koyduğu tavır onun gerçek kişiliğidir. Yokluk zamanında...
Aşktır Besmelesi Âlemin ve Âdemin
Aşktır Besmelesi Âlemin ve Âdemin  Aşktır besmelesi âlemin ve Âdem'in.  Sırrını ancak Allah bilir…  O Allah ki aşk, âşık ve mâşuk olan.  O Allah ki, sevsin diye kalbi yaratan.  Kendini yâr eyleyip...
Cihad’ı Kandan Kurtarmak 
İstanbul Atatürk Havalimanındaki menfur saldırı yüreğimizi dağladı. Üstelik masum ve sivil insanlar hedef alındı. Konu üzerinde çok yönlü değerlendirme yapılabilir ancak biz olaya kavramsal düzeyde bakmak istiyoruz.  İnsan...
Türk ile Kürdün Nikâhı Caiz midir? 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde uzun yıllardır yaşanan ve son dönemde, tarihindeki en şiddetli noktasına ulaşan olayların arka planına dair ilgili-ilgisiz, bilgili-bilgisiz her kes konuşmakta. Hani popüler tabirle 'ağzı olan konuşuyor”.  ...
Çaldıran’a Çıldıran Var
Çaldıran'a Çıldıran Var  İslam dünyasının haritası yeniden değişiyor. Ancak bu değişimde Müslümanlar yine nesne konumunda kaldı. Bu hassas tarihi süreçte, yalnız Türkiye, üzerinde plan yapılmasına...
Plan Yapmayana Plan Yapılır
Almanya ikinci dünya savaşında asker ve silahla kontrol altına alamadığı Avrupa'yı, ekonomik olarak yani paranın gücü ile kendine bağımlı kılmaya çalıştı. Bu durumun önceden beri farkında olan dünya siyasetinin kadim aktörü...
Saatleri Ayarlamak
Mağlubiyet düşmana benzemektir. Üstelik bu mağlubiyet öyle sinsidir ki, çoğu zaman mağlupları farkında bile değillerdir. Hz. Peygamber 'Kim bir kavme benzerse o onlardandır.” buyururken bu mağlubiyete ve istikbaldeki bir mahcubiyete işaret...
Dr. Emin Acar’ı son ziyaretimiz
Ankara'nın Hacı Bayram semtine giden çoğu kimsenin uğrak yeridir Dr. Emin Acar'ın o mütevazi dergâhı. Hz. Peygamber sevdalısı bu âlim ve ârif kişi bir Bayrâmî şeyhidir.  Bir dönem milletvekilli...
Evliyanın Makamı, Enbiyanın Taati: Oruç
Evliyanın Makamı, Enbiyanın Taati: Oruç Kur'an'da ve sünnette savm şeklinde geçen oruç, Farsça'da gün anlamına gelen rûz kelimesinden türetilmiştir. İslam'ın beş şartından biri olan oruç, müminlerin Allah ile irtibatını...