İbrahim Halil ER
İbrahim Halil ER
1968 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdu. Medine İslam Üniversitesi Arap Dil bölümü ile Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Ankara ilahiyat fakültesinde Hadis alanında doktora yapmaktadır. Babasından klasik medrese eğitimini okuyup ilmi ve ameli icazet aldı. Milli Eğitim, dershane ve özel okullarda öğretmenlik yaptı. Milli Gazete’de köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli dergilerde yazılar yazdı. Araştırma ve makaleleri yayınlandı. Radyo Hedef’te program yaptı. Ankara’da eğitim ve yayın çalışmalarını sürdüren yazar, evli ve iki çocuk babasıdır. Yazarın yayınlanmış eserleri; 1. Cennet Doğuda Bir Yerdedir. (Doğuştan Günümüze Haçlı Seferleri): Elips Yayınları 2. Peygamberimizin Eğitim Metodu: Öğder Yayınları 3. İslam’da Siyasal Düşüncenin Doğuşu. Soru Yayınları 4. İslam Medeniyetinin Doğuşu Soru Yayınları 5. Çanakkale’ye Can Verenler MGV Yayınları 6. Bilinmeyen Çanakkale tas der yayınları 7. Ümmetin Yeniden Dirilişi Çanakkale 8. Son Osmanlı Alimi Muhammed Emin Er medd yayınları 9. Bir İhtilal Günü (Öyküler) Soru Yayınları 10. Üniversiteye Hazırlık Tarih Kitabı 11. KPSS Hazırlık Tarih Basılacak Olanlar 1. İstiklal Marşı ve Akif 2. Asım’ın Nesli (Tiyatro) 3. Selahaddin Eyyubi (Tiyatro) 4. Çocuklar İçin Resimli Osmanlı Padişahları (on kitap) 5. Mekke’nin Fethi 6. Eğitim Tarihimiz (3 Cilt) 7. Kur’an’da Eğitim Metodu
Yazarın Makaleleri
Eğitimde neler yapabiliriz? - 2
Lise, zorunlu bir eğitim olduğundan ortaokul ile birlikte düşünmeliyiz. Öncelikle bilimlerle ilgili temel bilgileri ortaokulda verdiğimiz için lisede bu bilgilerin tekrar verilmesi eğitimde tekrara götüreceği gibi, çocuklarımızı aptallaştırmaya...
Eğitimde neler yapabiliriz? - 1
Eğitim sistemi eleyerek ilerleyen bir sisteme dönüşmelidir. Yukarıya belli sayıda insan çıkmalıdır. Diğer insanlar da istidatları noktasındaki mesleki okullara, sanat ve spor okullarına yerleştirilmelidir. Genç yaşta iş hayatına kazandırılmalıdır....
Feministlerin Eşitlik İddialarının Mitolojik Kökeni: LİLİTH
Bu sadece Batı düşüncesinin arka planını şekillendiren bir efsanedir. Ben nakilciyim, konuyla ilgili uzun bir alıntı yapıyorum. Amaç, Batı düşüncesini daha iyi anlamak- Batı uygarlığından kaynaklanan bir çok görüş ve düşüncenin aslında...
Cevabı hoşunuza gitmeyecek şeyler sormayın
'Ey iman edenler! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır, (ama üzülürsünüz). Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir, Allah bağışlayandır, halimdir. Sizden...
Cevabı hoşunuza gitmeyecek şeyler sormayın
'Ey iman edenler! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır, (ama üzülürsünüz). Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir, Allah bağışlayandır, halimdir. Sizden...
Dünyayı Deliler Değiştirir
Aslında hayatta mutlu olan, istediklerini elde etmiş olanın, mevcut düzen ve statükonun değişmesini istemesi imkânsızdır. Çünkü ona bu imkânları sunan mevcut statükodur. Eğer onlardan kaygı belirten ifadeler çıkıyorsa bilin ki kast ettikleri...
Müslümanlarda Kadın Âlimeler
İslam dünyasında ilim geleneği sadece erkekler arasında değil, kadınlar arasında da devam etmiştir. Daha Peygamber zamanında kadın âlimeler ve müderrisler bulunmuştur ki bunların başında Hz. Ayşe gelir. Bu gelenek İslam tarihinde devam...
Eğitim İle İlgili Projeler
12 yıllık kesintisiz eğitimden artık vaz geçelim. Devlet eğitimde zorlayıcı değil yönlendirici olsun. Ülkemizin kıt imkânlarını ilme istidadı olmayan kişilere harcamak yerine talip olanlara harcayalım. Lise eğitimi kesinlikle zorunlu olmaktan...
Dünyayı Deliler Değiştirir
Dünyayı Deliler Değiştirir Aslında hayatta mutlu olan, istediklerini elde etmiş olanın, mevcut düzen ve statukonun değişmesini istemesi imkansızdır. Çünkü ona bu imkanları sunan mevcut statukodur. Eğer onlardan kaygı belirten ifadeler çıkıyorsa...
Kadiri tarikatına mensup bir Sufi ''İbni Teymiye''
Genelde İbni Teymiye'nin ismi tüm tarikat ve tasavvuf münkirlerin tasavvufa karşı kullandığı bir isim olmasına rağmen aslında ibni teymiye de bir ehli tasavvuf ve hatta kadiri tarikatına mensup bir sufidir. Hatta ibni teymiye Abdulkadir Geylani'nin...
Osmanlılar Birinci Dünya Savaşında Almanlarla Mücadele Ettiler mi?
Şimdi bazıları diyecek ki tabi ki etmediler, nerden çıkarıyorsun böyle şeyleri? diye Onlara kızmıyorum, çünkü bize ezberletilmiş bir tarih var ve zihnimiz bunun dışında bir şeyi almıyor, alamıyor çünkü lüzumsuz bir sürü bilgiyle...
Yemen
Osmanlı Devleti'ne en sadık olan Yemenliler olmuştur. Savaş sırasında isyan etmedikleri gibi desteklemişlerdir. Yemen'deki sorun, İngiltere'nin Aden limanını işgal etmesidir. Yani türkülerimize konu olan Yemen savaşında Yemenlilere...
Andımız
Bugün ülkemizde Kürt milliyetçiliğini hortlatan veya geliştiren unsurların başında ilkokullarda okunan andımız olmuştur. Hiçbir doğru hedefi olmayan tamamen 12 Eylül döneminin icadı olan bu Kemalist yemini her sabah küçük bebelere soğuk-sıcak...
Akademisyenlerin Arapça İsimleri Transkript Etmeleri
Hatta bundan daha elim ve vahimi bir Arap bankasının bizdeki ismi de bu şekilde ucube bir isme dönüşmüştür. Bankamızın bizdeki ismi Albaraka Türk'tür. Hâlbuki bu ismin aslı el-Bereke'dir. İşin ilginç yanı banka kurulduğundan...
Peygamberimizin Tebük seferi konuşması/hutbesi
"Ey insanlar!  Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır.  Kulpların en sağlamı takvadır.  Dinlerin en hayırlısı, İbrahim'in dinidir.  Sünnetlerin en hayırlısı, Muhammed'in sünnetidir.  Sözlerin en güzeli,...
İtilaf devletleri neden İstanbul’u bize geri verdiler?
Tarih çalışırken kafama hep takılan soru buydu. Hazır 1920 yılında İstanbul'u almışken, daha sonra neden bize geri verildi.  Sakın bunu Milli Mücadele'nin başarısı resmi tezine bağlamayın. Eğer itilaf devletleri ve ingilizler...
Eğitimde başarısız mıyız?
Lise eğitiminden itibaren öğrencileri sınıflandırsak mesleki okullara yönlendirsek, üniversite sınavlarında sıfır çeken öğrenci sayımız düşecek ve bu da sınava giren öğrencilerin daha yüksek soru çözme durumunu ortaya çıkaracağı...
Çocukların eğitimi mi?
Eğitim sezonunun açıldığı bu günlerde gerçekte kimlerin eğitilmesi gereklidir sorusu takılıyor aklıma? Çocukların mı? Büyüklerin mi? Ya da dünün çocukları olan ve bu eğitim sisteminde yetişen/yetişmeyen/imal edilen büyüklerin eğitiminde...
Eğitim sorunlarımız
Ders Kitapları Bugün devlet birçok ders kitabı yazıyor ve bunları da öğrencilere parasız dağıtıyor. Bence bunların hepsi gereksiz masraf. Devlet, sadece öğretmenlere kitap yazıp ücretsiz dağıtsın. Öğrenciye de kitap vermesin... Öğrenciye...
Bedevilikten kurtuluş
Bedevilikten kasıt köyde oturan veya şehirde oturan değildir. Bedevilik bir kültürdür, yani kaba, görgüsüz ve sanattan kopuk, zevksizlik, gösteriş meraklılığı, sonradan görme, üstünlüğü eşyada veya sahip olduğu servette sanan ve bunu...
Müslümanların Birliği İçin Hilafet Düşüncesinden Yararlanma
Kronolojik olarak takip edildiği zaman 'Osmanlı halifeliği” veya Osmanlı padişahlarının aynı zamanda halife oldukları meselesi üzerindeki vurgularla ancak 18. yüzyılda karşılaşabiliyoruz. Çünkü devletin ve iktidarın yeni şartlar...
Halifeliğin Kureyşiliği ve Osmanlılar-2
Hazir Halifeliğin Kureyşiliği ve Osmanlılar-2 Günümüzdeki bazı tarihçiler ise Osmanlı sultanlarının aslında Peygamber soyundan geldiklerini yani Seyyid olduklarını ispatlamaya ve dolayısıyla hilafetin Kureyşiliği hadisinin de bu durumda...
Kurbanlar
Kurban Bayramı'nın yaklaşmış olmasından dolayı bana kurbanla ilgili birçok soru gelmeye başladı. Ben de soruları derleyerek kurbanla ilgili bir yazı hazırlamış oldum. Umarım ki soru soranların sorularına da cevap teşkil etmiş olur....
Halifeliğin Kureyşiliği ve Osmanlılar-1
Osmanlı padişahlarının aynı zamanda halife olmaları, ümmet için bir nimet olmuştur. Çünkü onları koruyup kollayacak, emperyal saldırılar karşısında müdafaa edecek bir devlet olmuş oldu. Bugün ümmetin en büyük sıkıntısı halifemizin...