İbrahim Halil ER
İbrahim Halil ER
1968 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdu. Medine İslam Üniversitesi Arap Dil bölümü ile Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Ankara ilahiyat fakültesinde Hadis alanında doktora yapmaktadır. Babasından klasik medrese eğitimini okuyup ilmi ve ameli icazet aldı. Milli Eğitim, dershane ve özel okullarda öğretmenlik yaptı. Milli Gazete’de köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli dergilerde yazılar yazdı. Araştırma ve makaleleri yayınlandı. Radyo Hedef’te program yaptı. Ankara’da eğitim ve yayın çalışmalarını sürdüren yazar, evli ve iki çocuk babasıdır. Yazarın yayınlanmış eserleri; 1. Cennet Doğuda Bir Yerdedir. (Doğuştan Günümüze Haçlı Seferleri): Elips Yayınları 2. Peygamberimizin Eğitim Metodu: Öğder Yayınları 3. İslam’da Siyasal Düşüncenin Doğuşu. Soru Yayınları 4. İslam Medeniyetinin Doğuşu Soru Yayınları 5. Çanakkale’ye Can Verenler MGV Yayınları 6. Bilinmeyen Çanakkale tas der yayınları 7. Ümmetin Yeniden Dirilişi Çanakkale 8. Son Osmanlı Alimi Muhammed Emin Er medd yayınları 9. Bir İhtilal Günü (Öyküler) Soru Yayınları 10. Üniversiteye Hazırlık Tarih Kitabı 11. KPSS Hazırlık Tarih Basılacak Olanlar 1. İstiklal Marşı ve Akif 2. Asım’ın Nesli (Tiyatro) 3. Selahaddin Eyyubi (Tiyatro) 4. Çocuklar İçin Resimli Osmanlı Padişahları (on kitap) 5. Mekke’nin Fethi 6. Eğitim Tarihimiz (3 Cilt) 7. Kur’an’da Eğitim Metodu
Yazarın Makaleleri
İslam’ın fakirlik ve yoksulluğa çözüm yolları ve çalışmaya teşvik
Genelde İslam'a yönelik eleştirilerin başında insanı miskinliğe ittiği, klasik doğu tembelliğini sağladığı şeklinde olup, 'bir lokma, bir hırka” ilkesini getirdiği iddia edilmektedir. Aslında bu görüşler İslam muarızları...
Yeni Zellanda Teröristinin Silahından Çıkan İsimler ve Tarihler
Katilin silahı üzerinde çıkan isimleri tek tek inceliyoruz fakat bu bütün tarihimizi anlatmak olacağından ben bundan sonra kısa kısa bilgi vereceğim. Belki ileride bunları daha da ayrıntılı anlatırım. KATİLİN ÖĞRETİĞİ TARİH Katilin...
Şıpka geçidi olayı nedir?
Yeni Zellanda katilinin silahının üzerinde Şipka Geçidi ismi yazılıydı. Şipka Geçidi olayı tarihimizde bir çok tarihçinin bile bilmediği çok detay ve ayrıntılı bir tarihi olaydır. Bizim bilmediğimiz ve hatta unuttuğumuz, unutturulduğumuz...
Halepçeler Bir Daha Yaşanmasın
16 Mart 1988 yılında beşbin Iraklı Kürdü çoluk çocuk feci bir şekilde kimyasal gazla şehit edildi.  O gün çocuğununun üzerine abanmış genç bir anne sanki onu ölümden korumaya çalışıyordu.  Zalim Saddam bir şafak vaktinde...
İşçi ve İşveren Hakları-2
İş Sağlığı: İşçinin manevi hakları da bulunmaktadır. Bunun başında kendisine gücünün üzerinde iş yüklenmemesi, ağır ve zor çalışma koşulları sunulmamasıdır. Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: 'Kimin elinin altında bir...
İşçi ve İşveren Hakları-1
İslam'da İşçi ve İşveren: İslâm'da işçi ile işveren, bir sınıf teşkil edecek ve birinden diğerine geçiş veya ikisini bir anda temsil mümkün olmayacak şekilde birbirinden ayrılmış değildir. İslâm'da iş akdi, 'icâre”;...
Tanıdığım bir Mücahit: Erbakan (ra)
Çocuktum. Okumayı yeni sökmüştüm. Ama babamın Nizip veya Gaziantep'e her gittiğinde beraberinde getirdiği Milli Gazete benim dünyaya açılan pencerem olmuştu. Televizyon yoktu, radyo yoktu. Hatta elektrik bile yoktu. Ama ne önemi vardı...
Evlenme, görücü usul gitti
Şimdiki kızlarda en büyük panik ve sıkıntı iyi bir koca bulamama telaşı. Çünkü yeni nesil toplum yapısındaki ebeveynler koca bulma sorumluluğunu doğrudan kızlarına yıkmış durumdadırlar. Akrabalar arası evlilik ve görücü usulü ortadan...
Nahiv ilminin tarihçesi ve Kur'an tefsirindeki yerleri
Kur'an sonunda bir yazılı metin olduğundan bu metnin iyi anlaşılması için sağlam bir dil bilgisi gerekir. İşte bu amillerden hareketle ilk dönem âlimlerimiz dil üzerinde yoğun bir mesai harcamış, dilin kurallarını ortaya koymak için...
Görücü usul gitti, kızlar koca bulma telaşına düştü?
Şimdiki kızlarda en büyük panik ve sıkıntı iyi bir koca bulamama telaşı. Çünkü yeni nesil toplum yapısındaki ebeveyinler koca bulma sorumluluğunu doğrudan kızlarına yıkmış durumdadırlar. Akrabalar arası evlilik ve görücü usulu ortadan...
Şeyh Muhammed Nurullah Seyda (1948-1985)
Babamın Şeyhi Şeyh Seyda el-Cezeri'nin oğlu olup babasının vefatından sonra, babasının işareti üzerine henüz 20 yaşındayken yerine oturmuştur. Benim çok sevdiğim bir insan olup onunla ilgili bir iki hatıramı nakletmek istiyorum. Bu...
Eğitimde neler yapabiliriz? - 2
Lise, zorunlu bir eğitim olduğundan ortaokul ile birlikte düşünmeliyiz. Öncelikle bilimlerle ilgili temel bilgileri ortaokulda verdiğimiz için lisede bu bilgilerin tekrar verilmesi eğitimde tekrara götüreceği gibi, çocuklarımızı aptallaştırmaya...
Eğitimde neler yapabiliriz? - 1
Eğitim sistemi eleyerek ilerleyen bir sisteme dönüşmelidir. Yukarıya belli sayıda insan çıkmalıdır. Diğer insanlar da istidatları noktasındaki mesleki okullara, sanat ve spor okullarına yerleştirilmelidir. Genç yaşta iş hayatına kazandırılmalıdır....
Feministlerin Eşitlik İddialarının Mitolojik Kökeni: LİLİTH
Bu sadece Batı düşüncesinin arka planını şekillendiren bir efsanedir. Ben nakilciyim, konuyla ilgili uzun bir alıntı yapıyorum. Amaç, Batı düşüncesini daha iyi anlamak- Batı uygarlığından kaynaklanan bir çok görüş ve düşüncenin aslında...
Cevabı hoşunuza gitmeyecek şeyler sormayın
'Ey iman edenler! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır, (ama üzülürsünüz). Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir, Allah bağışlayandır, halimdir. Sizden...
Cevabı hoşunuza gitmeyecek şeyler sormayın
'Ey iman edenler! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır, (ama üzülürsünüz). Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir, Allah bağışlayandır, halimdir. Sizden...
Dünyayı Deliler Değiştirir
Aslında hayatta mutlu olan, istediklerini elde etmiş olanın, mevcut düzen ve statükonun değişmesini istemesi imkânsızdır. Çünkü ona bu imkânları sunan mevcut statükodur. Eğer onlardan kaygı belirten ifadeler çıkıyorsa bilin ki kast ettikleri...
Müslümanlarda Kadın Âlimeler
İslam dünyasında ilim geleneği sadece erkekler arasında değil, kadınlar arasında da devam etmiştir. Daha Peygamber zamanında kadın âlimeler ve müderrisler bulunmuştur ki bunların başında Hz. Ayşe gelir. Bu gelenek İslam tarihinde devam...
Eğitim İle İlgili Projeler
12 yıllık kesintisiz eğitimden artık vaz geçelim. Devlet eğitimde zorlayıcı değil yönlendirici olsun. Ülkemizin kıt imkânlarını ilme istidadı olmayan kişilere harcamak yerine talip olanlara harcayalım. Lise eğitimi kesinlikle zorunlu olmaktan...
Dünyayı Deliler Değiştirir
Dünyayı Deliler Değiştirir Aslında hayatta mutlu olan, istediklerini elde etmiş olanın, mevcut düzen ve statukonun değişmesini istemesi imkansızdır. Çünkü ona bu imkanları sunan mevcut statukodur. Eğer onlardan kaygı belirten ifadeler çıkıyorsa...
Kadiri tarikatına mensup bir Sufi ''İbni Teymiye''
Genelde İbni Teymiye'nin ismi tüm tarikat ve tasavvuf münkirlerin tasavvufa karşı kullandığı bir isim olmasına rağmen aslında ibni teymiye de bir ehli tasavvuf ve hatta kadiri tarikatına mensup bir sufidir. Hatta ibni teymiye Abdulkadir Geylani'nin...
Osmanlılar Birinci Dünya Savaşında Almanlarla Mücadele Ettiler mi?
Şimdi bazıları diyecek ki tabi ki etmediler, nerden çıkarıyorsun böyle şeyleri? diye Onlara kızmıyorum, çünkü bize ezberletilmiş bir tarih var ve zihnimiz bunun dışında bir şeyi almıyor, alamıyor çünkü lüzumsuz bir sürü bilgiyle...
Yemen
Osmanlı Devleti'ne en sadık olan Yemenliler olmuştur. Savaş sırasında isyan etmedikleri gibi desteklemişlerdir. Yemen'deki sorun, İngiltere'nin Aden limanını işgal etmesidir. Yani türkülerimize konu olan Yemen savaşında Yemenlilere...
Andımız
Bugün ülkemizde Kürt milliyetçiliğini hortlatan veya geliştiren unsurların başında ilkokullarda okunan andımız olmuştur. Hiçbir doğru hedefi olmayan tamamen 12 Eylül döneminin icadı olan bu Kemalist yemini her sabah küçük bebelere soğuk-sıcak...