Erkan Aslan
Erkan Aslan
1960 İstanbul’da doğan yazarımız, Çorum İmam Hatip Lisesi’ni yatılı olarak bitirmiş, ardından Konya Yüksek İslam Enstitüsü okumuştur. 1985 yılında İHL meslek dersleri öğretmeni olarak Ilgın’da göreve başlamıştır. Halen Konya’da öğrencilik yıllarında Hattat Hüseyin ÖKSÜZ’ den hat dersleri almaya başladı. Halen Konya’da Mevlana İmam Hatip Ortaokulu müdürlüğü yapmakta olan yazarımız evli ve 3 çocuk babasıdır.
Yazarın Makaleleri
Niyet ve ihlas
1-Ömer ibn ül Hattab (r.a.) dan Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki: 'Amellerin değeri niyete göredir Ve her kişi için ancak, niyet ettiği şey vardır. Öyle ise; Allah ve Resulü için memleketini terk eden kimse, Allah ve Rasulü için göç etmiştir....
Ey Oğul!
Hayırlı amellerden yana müflis olma. Güzel hallerden de eli boş kalma! Şuna kesinlikle inan ki, sadece ilim insanın elinden tutmaya yani onu kurtarmaya yetmez. Evet, bir adam yüz bin ilmî mesele okuyup öğrense, fakat öğrendiği ile amel etmese,...
Yeni öğretim yılı başlarken
2017-2018 eğitim - öğretim yılının başlamak üzere olduğu şu günlerde bakışlarımızı İslam dünyası üzerine çevirdiğimizde, maalesef kan,  gözyaşı, gaflet ve hıyanetten başka bir şey göremiyoruz. Birbirini İslam adına boğazlayan...
İman ve yakîn
Ve sana ölüm (yakîn) gelinceye kadar Rabbine ibadet et.(Hicr:99) Yakîn: 'Şüphesiz, sağlam ve kat'i olarak bilmek” ' Bir şeyi gerçeğe uygun olarak (Kur'ân ı Kerim ve Sünnet-i Seniyyede beyan edildiği gibi) şüphesiz bilmek.”...
Ahiret Alimleri ve dünyalık Alimler (*)
Bir önceki yazımızda kulun hangi ilimleri öğrenmesi gerektiği anlatılmıştı. Bu yazımızda ise kısaca Allah Teala katında makbul olan ilim ehlinin tavsifini ve dünyayı kazanmak için ilim tahsili yapan mürailerin özelliklerini açıklayacağız,...
İlim (ilmihal) öğrenmek niçin farzdır? (*)
De ki: 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler.' (Zümer:9) Allah Rasulü'nün (sav) "İlim talep etmek, her müslüman üzerine farzdır" [1] ve "İlmi Çin'de bile olsa...
Müridliğin Esası 3
Bu yazımızda Kûtü-l Kulub'dan özetleyerek 'Açlık,az uyumak ve az konuşmak” üzerinde duracağız. İnsanın tok olması dünya hayatında arzu ve hevanın anahtarını teşkil eder. Sahabe'den biri (ra) şöyle demiştir: Allah Rasulü'nden...
Müridliğin Esası 2
Bu yazımızda; tasavvufa yönelen ve bir mürşid i kamile intisab eden sadık bir müridin kendisinde bulunması gereken hasletlerden SÜKÛT u Ebû Tâlib el-Mekkî'nin 'Kûtü-l Kulûb” adlı eserinden özetlemeye devam edeceğiz. Bir hadiste...
Müridliğin Esası 1
Bu yazımızda Ebû Talib el-Mekkî'nin 'Müridliğin Esası” hakkında verdiği malumatı kısa ve özlü bir şekilde istifadelerinize sunacağız. Müridin şu yedi haslete sahip olması gerekir: 1. Müridlikte sıdk ki bunun alameti, hazırlık...
İnsanın kendi nefsini tanıması (*)
İyi bilin ki, insanın eksilme ve noksan içinde olması, içinde bulunduğu gaflet halinden dolayıdır. Gaflet ise, nefsin türlü afetlerinden doğar. Nefs, daimi hareket etme tabiatı üzere yaratılmıştır. Allah Teala tarafından da daima en büyük...
Virdlerin önemi ve eda edilişi
Bir önceki yazımızda virdi, istilahi manası itibarı ile açıklamış önemine değinmiştik.Ayrıca yolumuzun üstadı Şeyh Muhammed Nurullah SEYDA (r.a.)nın konumuz ile ilgili güzel beyanlarını Tasavvufun Sırları adlı kitabından naklettikten...
Hüsn-i hat 2
Hüsn-i Hat insanoğlunun icra ettiği sanat çeşitleri içinde en estetik ve ruha en yakın olanıdır.Bir öncekii yazımızda da ifade ettiğimiz gibi gayr-i müslim sanatkarların bile ilgisini çeken Hüsn-i Hat Müslümanlara mahsus bir sanattır....
Hüsn-i hat 1
'Hat”, Arapça bir kelimedir. Sözlükte ' uzun doğru yol, birçok noktanın birbirine bitişerek sıralanmasından meydana gelen çizgi, yazı… ” gibi anlamlara gelir. 'Hüsn-i hat” ; estetik kurallara bağlı kalarak, ölçülü...
Mürid İçin Virdin Mahiyeti
Şunu bilin ki vird; gece veya gündüzden belli bir vakit için kullanılan isimdir. Bu vakit, kulun üzerine tekrarlı olarak varid olur ve kul, bu vakti Allah Teala'ya yakınlaşma yolunda harcar. Yakınlık (=Kurbet) iki husus için de kullanılan...
İslam ve sanat
Sanat; insan  ruhundaki bedii duyguların dışa yansıyıp, resim, müzik, mimari, hat, tezhip, minyatür, ebru , şiir  edebiyat  vb. formlarında  tezahür etmesi olarak izah edilebilir. Sanat bazen sanatkâr ruhlu insanda kendi kendine,...