Dr. Ömer Faruk Atan
Dr. Ömer Faruk Atan
Yazarın Makaleleri
Manevi iklim, üç aylar
Cenab-ı Allah'ın bizlere imandan sonra bahşettiği en büyük nimet, zamandır. Buna rağmen insanoğlu Allah Resulünün (sav);  'İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunun değerini bilmekte aldanmıştır! Sağlık ve boş vakit.”...
Safer’in bela ayı ol (ma) ması
Yüce kâinatın sahibi ve mürebbisi olan Cenab-ı Allah, bütün insî-cinnî şeytanların şerrinden ve vesveselerinden kendisine sığınılmasını (Fussilet-36), hastalık, bela ve musibetlere karşı el-Hafiz ismiyle korunarak hıfzını talep etmesini...
Kurban ve paylaşım
Rabbimiz bizler sayısız nimetler bahşetmekte (Nahl-18) ve bu ihsana karşı kulluk vazifemiz olarak hakkıyla şükretmememizi (İbrahim-7) istemektedir. Mali nimetlere şükür, O'nun rızasına uygun bir şekilde kullanarak gerektiğinde başkalarıyla...
İnsan ve sorumluluk
İnsanoğlunun doğum ile başlayan ve ölümle biten dünyadaki yaşam serüveni, daha iyi işler yapmasını sınamak içindir. (Mülk-2) Hayatında önemli bir zaman dilimi olan ergenlik dönemiyle insanî ve İslamî birçok sorumlulukları yerine getirmesi...
Zaman bilinci ve Cuma gününün fazileti
İnsanoğluna bahşedilen en önemli nimetlerden biri zamandır. Doğumla başlayan, vefatla biten ve bu ikisi arasında daha iyi amel edilmesini sınamak için belirlenen (Mülk-2) bu hayat kompozisyonumuzda güzel davranışları konu edinmek gerekir. Çünkü...
Kur’an’ı anlamak
Kur'an okurken/takip ederken Rabbimizin bizlere hitabını bilmek ve bizden yapma(ma)mız gerekenleri yaşamak için O'nun muradını anlamak, her Müslümana gerekli olduğu gibi hikmet dolu Kitabımıza karşı da bir sorumluluğumuz/vazifemizdir....
Miraçla gelen hediye, Namaz
Bismillâhirrahmânirrahîm İbadetler, bir kısmı beden (namaz gibi), bir kısmı mal (zekât gibi) ve diğer bir kısmı ise hem beden hem de mal ile (hac gibi) olmak üzere genel olarak üçe ayrılmaktadır. Bunların eda edilmesi için belli şartlar/rükûnlar...
Hz. peygamber (sav) ve ailede örnekliği
İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem'i (as) Cenab-ı Allah (cc) yaratıp dünya sahnesine gönderdiğinden beri insanı yalnız bırakmamış, kendisine elçilik yapmak üzere tarih boyunca onlardan peygamberler seçmiş ve onlara mesajlarını...
Zaman bilinci ve cuma gününün fazileti
İnsanoğluna bahşedilen en önemli nimetlerden biri zamandır. Doğumla başlayan, vefatla biten ve bu ikisi arasında daha iyi amel edilmesini sınamak için belirlenen (Mülk-2) bu hayat kompozisyonumuzda güzel davranışları konu edinmek gerekir. Çünkü...
Yaratana karşı tevhit yaratılana karşı vahdet
Dinimiz genel olarak bütün insanlığa değer vermiş (İsrâ Suresi, 70), iman edip Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirenleri de bütün insanlıktan üstün tutmuş ve insanlık için örnek bir model olarak sunmuştur (Âl-i İmrân...