Cüneyt Varol
Cüneyt Varol
1983 yılında Cizre İlçemizde doğan yazarımız, Balıkesir İlimizin Susurluk İlçesinde bulunan İmam Hatip Lisesini 2002 yılında mezun olarak bitirmiştir. AÖF ilahiyat Ön Lisans mezunu olan yazarımız 2003/2006 yıllarında Kahire'de Arapça Dili Eğitimi almıştır.
Yazarın Makaleleri
Bela ve musibetlerle imtihan
 Bela ve musibetlerle imtihan 'İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «İman ettik» demeleriyle bırakılı vereceklerini mi sandılar?  Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir.  Elbette Allah, sâdıkları...
Hikâye
Bir gün Halife yemeğini yiyordu önüne kızartılmış bir kuzu konulmuş idi. Derken çölden bir bedevi geldi. Halife onu yemeğe davet etti; Arabi sofraya oturdu aç gözlülük ile yemeye başladı. Halife bedeviye şaka yollu şöyle dedi: Ne oluyorsun...
Hayrı tavsiye
Allah'ın ve Hz. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellemin  emirlerine uyun; şahsi arzularınıza ve hissiyatınıza mağlup olarak bid'at yoluna sapmayın! İtaat edin; türlü ve bozuk yollara ayrılmayın! Allah'ı tevhid edin; hiçbir...
Dilin afeti ve susmanın fazileti
Abdullah b. Mes'ud (r.a) der ki: 'Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim, uzun hapsetmeye dilden daha fazla müstehak olan hiçbir şey yoktur!'. Vehb b. Münebbih, Âl-i Davud'un hikmetinden şunu söyledi: 'Akıllı...
Ebedi saadet
Ali bin Vehb-i Sincârî k.s Ebedî olarak yaşamak istiyorsanız, Allah'u telanın emirlerini yapınız, yasaklarından kaçınınız ve cenâb-ı Hakkı devamlı hatırlayınız. Ondan gelenlere râzı olunuz. O zaman, âhiretinizi kazanır, Cennet'te...
Dost ve düşman
İnsanın en büyük iki düşmanı vardır. Biri iblis, diğeri ise kendi içindeki nefsidir. Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmelerde şöyle buyurmaktadır: 'Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.” (ez-Zuhruf,...
Cenneti anlatan hadisi şerifler (1)
(1) Ebû Hureyre (Radiyallahuanh) den; Nebi (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: 'Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu: «Ben salih kullarım için ahiret azığı olarak hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir...
Allah Aşkı
Aşk şiddetli sevginin adıdır. Aşk, bir şeyi aşırı derece sevmek, ona tutulmak, onsuz yapamamak, hep onu düşünmek, onunla gülmek, onunla ağlamak, ancak onunla sevinip üzülmek, onsuz mutlu olamamaktır. İnsan, aşkı ya mecazi kullanır ya...
Sözün Güzeli
HACE UBEYDULAH (K.S.) Buyurdu: - Eğer insan sıhhatte iken kalp huzurunu elde edemezse, hastalık anında ve kuvvetler eksildiğinde huzur bulmak son derece güçtür. - Böylelerine Allah dostlarından ziyaretçi gelip, ruhani bir kuvvet aşılamalı. Yüksek...
Dört şeyden dört çıkar
Ey aziz bu nükteyi benden dinle de hatırında tut. Sukutu adet edinen emniyette yaşar, bir düşüncesi olmaz. Sana selamet gerekse sukut et. Ancak iyiliğini açıklayanlar emniyette olurlar. Yiğit cömertlikle yücelik bulur. Şükür nimeti arttırır....
Hilye-i Şerif
Hazreti Ali (r.a) Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi vesellemi vasfettiği zaman, şöyle buyurdu: Hazreti Peygamberin boyu ne çok kısa, ne de çok uzundu, orta boyluydu. Ne kıvırcık kısa, ne de düz uzun saçlıydı; saçı kıvırcıkla düz arasındaydı....
Şeyh Edebâli'nin Osman Gazi'ye öğütleri
Oğul; 'İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. Dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür. Hırsımız, bencilliğimiz…” Dünya bir garip han,...
Hz. Ali'nin oğluna vasiyeti
'Ey oğlum, Allah'tan korkmanı, namazı vaktinde kılmanı, zekâtı tam olarak vermeni, abdestini alırken tam almanı, Yüce Allah'ın hataları bağışladığını bildiririm. Sinirli anında kızgınlık ve öfkeni yenmeni, akrabalarına...
Gönül ehlinden inciler
ŞEYH-UL İSLAM (ABDULLAH ENSÂRÎ) (K.S.): - Hiç bir şey günahı küçük görmekten daha fena olamaz. Zira bu hal kimin hükmüne ve emrine sövüp saydığını bilmemektir. - İtaat etmek, hürmet etmekten üstündür. - Kendi amellerini gören kişinin...
TASAVVUF YOLUNDA BULUNAN KİMSENİN VASIFLARI
Ubeydullah-ı Ahrâr hazretleri Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin vasıflarını anlatırken buyurdu ki: "Şeyh Ebu Saîd Ebu'l-Hayr, tasavvufu şöyle târif etmiştir: "Şimdiye kadar evliyâdan yedi yüz zât tasavvufun târifi husûsunda çeşitli...
İMAM-I ŞÂFİÎ Hazretlerin sözleri
Biri İmâm-ı Şafii'den nasihat isteyince buyurdu ki: "Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbâdeti ve tâatı çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için, onların...
Misafir ağırlamak
Kardeşim, misafiri aziz tut ki sen de Allah 'tan izzet bulasın. Misafirini iyi konuklayan iman ehline Allah, rahmet kapısını açar. Tabiatı misafirden hoşlanmayan kimseden Allah da, Resulullah (s.a.v.) efendimiz de incinir. Misafire hizmet eden...
Manevi ölüm
Halkın malına göz dikmez, onların elindekinden kendini mustağni kılarsan, kötü isteklerin ölmeğe başlar. Böyle olunca sende hiçbir kötülüğe karşı meyil kalmaz. Bunlar hep Allah´ın yardımı ile olur. Bu inayet ve yardım sayesinde öyle...
Latifeler
İkinci bin yılının yenileyicisi Ahmed Farûkî (K.S.) Haz. ve onun yolundan gidenler insanın on latifeden meydana geldiğini tesbit etmişlerdir. Bu on latifeden beşi âlemi emirden, beşide âlemi halk ‘tandır. Âlemi emir'den olanlar kalp,...
Velilere uymak
Sen nefsine, kötü arzularına taptıkça, velilerin derecesine çıkmayı isteme... Hâlbuki onlar yalnız Mevla'ya kulluk ederler. Senin istediğin dünya, onlarınki ise ukba... Sen yalnız bu dünyayı görürsün, onlar yerin, göğün sahibini...
Gafletten kurtuluş
Allah'ından gafil yaşama. Gafilcesine batıl yoluna sapma. Bu cihan ağlama yeridir. Burada gülme. İbret gözünü aç da dudağını kapa. Karınca gibi hırstan her tarafı dolaşma. Öğüt verenin öğütlerini can kulağı ile dinle. Yavrum;...
MEYMÛN BİN MİHRÂN RAHİMEHULLAH
Tabiinin büyüklerinden, veli ve Hadis ilminde sika (güvenilir), fıkıh ilminde ilmi çok olan büyük bir âlimdir. Kûfe'de yetişti. Sonra Rakka'ya yerleşti. Künyesi Ebû Eyyûb'dur. 657 (H.37) de doğdu. 734 (H. 116)'de Cezire'de...
SENİ GİDİ DÜNYAYI TANIMAZ!
Kötü hâllerini ıslah et, iyi olmaya bak. Özünden ve sözünden dedikoduyu at. Bunu Peygamberimiz emreder ve şöyle der: 'Gücünüzün yettiği kadar, sıkıntı veren dünya işlerini bırakınız.” Ey dünyayı bilmez! Dünyanın içini bilseydin...
Sabah Namazından sonra yapılacak Ameller
Hak yolcusu, sabah namazını kıldıktan sonra Kur'an okumaya ve çeşitli şekillerle zikretmeye, hamd, tesbih ve sena etmeye başlar. Yüce Allah'ın azametini, nimetlerini, insanın hesap ettiği ve edemediği, bildiği ve bilmediği yerlerden...