Sabri Gültekin
Sabri Gültekin
Yazarın Makaleleri
Bir Ali değil, Binali feda olsun!..
1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'la İDO Genel Müdürü olarak yola revan olan Binali Yıldırım, aradan geçen 25 yılın ardından müjdeli şehri yönetmek için cumhurun huzuruna çıktı. Erzincan...
Ölmeden Önce Ölünüz
'Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz” emri gereği zaman zaman İstanbul'un manevi mimarlarının bulunduğu hazîrelere uğrar, 'Kıyamet gününde hesap, ancak dünyada kendini sorgulayanlar için kolay olur”un ne mânâya...
Muhammed Mursi artık özgür, ya biz?!..
'Bir duruşu olmalı insanın; Bir bakışı, Bir anlayışı, Bir aşkı, Bir davası olmalı…” der rahmetli ACZ. İşte bu tarife uyan bir adamı kaybettik önceki gün. O adam Müslümanların dünya çapında verdiği ölüm kalım kavgasında...
İlk İnsan Hakları Beyannamesi
PEYGAMBER Efendimiz, Zilhicce'nin dokuzu, Cuma günü sabah namazını edâ ettikten sonra Minâ'dan Arafat'a doğru hareket etti. Ashab-ı Kiram'ın getirdiği telbiye ve tekbirlerle âdeta yer gök çınlıyordu. Arafat'ta Allah'a...
Huzur 1453’te başladı
Bu yıl İstanbul'un kutlu fethinin 566.  sene-i devriyesi Ramazan ayına denk geldi. Rahmet ve mağfiret günlerini geride bıraktık. Şu günlerde içinde 'Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi” bulunan anları yaşıyoruz. Huzurumuz senenin...
Ahhh o eski Ramazanlar!..
Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden âzâd ayı Ramazan'a kavuştuğumuz günden bayrama kadar 'Ahhh o eski Ramazanlar” ifadesini tekrarlar dururuz. Geçmişe özlem;  kaybolup geri getirilemeyen,  değeri hakkıyla bilinmeden...
Hoş geldin, yâ Şehr-i Ramazan
CENNET'TE Reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyamet gününde yalnız oruçlular girer. O günde oruçlular nerede diye nida edildiğinde, oruçlular kalkıp oradan girerler. Oruçluların sonuncusu girdiğinde kapı kapatılır ve içeriye...
Hakkımı helal etmiyorum
Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında Balkanlar'da gelişen olumsuzluklarla bunalan Osmanlı, Batılı emperyalistlerin kurduğu baskılarla yeni bir sürece zorlanır. Kânûn-i Esâsî dayatması yürürlüğe konur, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki...
Diplomasi dehası Abdülhamid
Yunan İsyanı, 1828-9 Rus Savaşı ve Mehmet Ali Paşa'nın isyanı gibi iç ve dış etkenlerle Osmanlı'nın zayıflıkları 1820'ler ve 1830'lardan itibaren görünür hale gelmişti. Sultan 2. Abdülhamid, tam da büyük zayiatların...
Beka kazandı
21. Yüzyıla pusulasız girdik; entelektüel dünyanın, ekonominin, iklimin, jeopolitiğin, etiğin çivisi çıkmış durumda. Ve yaşadığımız zaman müttefikimiz değil bizim, yargıcımız. Bindiğimiz gemi yönünü kaybetmiş bir şekilde...
Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz
Geçtiğimiz  Cuma günü Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde yaşananlar bir kez daha gösterdi ki, bâtılın Hakka olan kini artarak devam ediyor.  Öyle bir kin ki; içinde bulunduğumuz ve herkesin emniyette olduğu mübarek haram...
Fitnecilerin kirli oyunu: 28 Şubat
REFAHYOL Hükümeti'nin 28 Haziran 1996 tarihinde iktidar olmasıyla birlikte hortumları kesilmeye başlayan rantiyeci çevreler bir kaşık suda fırtına kopartmaya başlıyordu. Erbakan Hoca'nın 13 Nisan 1994 yılında Meclis Grubu'nda...
Hayalleri gerçeğe dönüştüren lider: Erbakan
29 EKİM 1926'da Sinop'ta dünyaya gelen Mehmet Sabri ve Kamer'den olma Necmeddin Erbakan yaşadığı her dönemde bir yıldız gibi parladı. O'nun çevresine dağıttığı şûleler nasibi olan herkesi aydınlattı. Babası Ağır...
Kurtlar Sofrasında bir sultan
KURTLAR SOFRASINDA BİR SULTAN: CENNET MEKAN ABDÜLHAMİD HAN Hanedan-ı Âl-i Osman'ın 34. temsilcisi olan 2. Abdülhamid Han, devleti 'Dağılma Dönemi”nde siyasi dehasıyla 33 yıl idare eder. (31 Ağustos 1876- 27 Nisan 1909) Fakat...
Bu seçimi “94 Ruhu” kazanacak
Yerel seçimler deyince 26 Mart 1989 seçimlerini, genel seçimler deyince de 54. Refahyol Hükümeti'ni unutmak mümkün değildir. Rantiyeciler hariç, herkesin, her kesimin 'âhhh nerede o güzel günler” diyerek yâd ettiği yönetimlerin...
Özgürlük Savaşçısı Muhammed Ali
O günler insanların bataryalı, lambalı ve elektrikli radyolara kulak kesildiği dönemlerdi. Akşam ajansında çoluk çocuk, aile, eş dost toplanır, yurt ve dünyadaki havadisler hep birlikte can kulağıyla dinlenirdi. Haber dışında ünlü bestekârların...
İnternet nesli depresyonda
Dün 'İnternet Nesli nereye gidiyorsa ülke de oraya gidecek. Bu nesli anlamak, geleceği anlamak demek, hepimiz için” diyerek bitirmiştik yazımızı. Bugün ise İnternet Nesli'ni Prof. Dr. Jean M. Twenge'nin verdiği bilgiler ışığında...
İnsanlığın ruhunu ifsad eden hastalık: Dijital veba
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık dünyanın her yeri bir tuş kadar yakın; akıllı cep telefonu ve internetiniz varsa, gam yok!.. İnternet teknolojilerinin gelişmesi insanların birbiriyle olan iletişimini kolaylaştırırken, birçok yeniliği...
Allah’a karşı küresel isyan!..
Osmanlı döneminde dini günler için Hicrî, dünyevi işler için ise Rumî takvim kullanılıyordu. Hicrî yılbaşı Muharrem'le başlar, kandiller, ramazanlar, bayramlar ona göre ayarlanırdı. Rumî yılbaşı ise Mart ayında zuhur eder, ücretler...
Âkif’in kemikleri sızlıyor!..
Millî Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy'a reva görülen vefasızlığı defalarca kaleme almış, bu yazılar vesilesiyle hem Meclis'te hem kurumlar arası yazışmalarda birtakım girişimler olsa da bir türlü sonuç alınamamıştı. Dün Cumhurbaşkanı...
Harîm-i ismetimiz işgal altında
9 Aralık 1917 günü İngiliz General Allenby 'Babu'l-Halil” kapısından Kudüs'e girerken, Osmanlı Devleti'nin buradaki 401 yıllık hakimiyeti sona eriyordu. Bu da kadim topraklar için huzursuzluğun başlangıcı demekti. 30 yıl...
İki kapılı handan bir Vehbi Koç geçti
Babası Koçzade Hacı Mustafa Efendi sünnet hediyesi olarak Vehbi Koç'a bir eşek alır. Vehbi bu hediye ile gayrimüslimlerin çocuklarıyla yarışa girer, her defasında da onların eşekleri kazanır. Bu durum çok zoruna gitmektedir. Başarılı...
Ölümün kıyısında hayat bulan sanat: TOMBAK
Osmanlı Devleti yeni bir medeniyet inşa ve ihya ederken, sömürü ve asimilasyon politikalarını elinin tersiyle tarihin derinliklerine gömüp adaleti dünyaya yaydı. Bunu yaparken de ilim, bilim ve sanatta zirve yaparak dünyayı unutulmayacak eserlerle...
Bu Vatan Bölünmez Bu Bayrak İnmez
Kitaplar insanı bilgi ışığında cehaletten kemâlata sevkederken, hikmetle bezenmiş ahenkli tınılar ise kulaktan ruha aşk üfler, nefes gibi. Gönül coğrafyamıza taht kuran Buhûrîzâde Mustafa Itrî, Zekâi Dede Efendi, Hacı Ârif Bey gibi...