21.04.2021, 11:42

Ukrayna Krizinde, Arabulucu Türkiye Olmalı

Birinci Dünya Savaşı’nın cephelerini hatırlar mısınız?

Türk Devleti’nin katıldığı cepheler. Elbette başka cepheleri de vardı.

A) TAARRUZ CEPHELERİ

1) Kafkas Cephesi

2) Kanal Cephesi (Suriye Cephesi Kanal Cephesi’nin devamıdır.)

B) SAVUNMA CEPHELERİ

1) Çanakkale Cephesi

2) Irak Cephesi

4) Hicaz–Yemen Cephesi (Fahrettin Paşa Medine Savunması’ndaki başarılarından dolayı Çöl Kaplanı unvanı aldı. Fahrettin Paşa (TÜRKKAN): Medine Müdafii)

C) YARDIM CEPHELERİ

1) Galiçya Cephesi, (Nerededir? Bakınız.)

2) Romanya Cephesi,

3) Makedonya Cephesi.

Bu cephelerde Osmanlı müttefiklerine yardım için sınırları dışında sadece asker gönderdiği cephelerdir. Eski sınırları içinde buralar da elbette. Hatta son 50 yılda kaybettiği topraklar. Bu cepheler Rusya'nın ihtilâl sonrası savaştan çekilmesiyle kapanmıştır.

Hep söylüyoruz, 1. Dünya savaşı devam ediyor diye. İnanın 2. Dünya Savaşı dediklerine bakmayın. Avrupa kozlarını paylaştı. Savaş aynı savaş.

Gelinen noktaya bakın.

1. Dünya Savaşı’nda müttefik olan Rusya şu anda rakip. Çin kendisi güç. Bu bölgede Hindistan ve Pakistan da askerî olarak güçleniyor.

Japonya ve Almanya 2. Dünya Savaşı ile tamâmen teslim oldu. ABD’nin kendi topraklarından sonra en çok askeri Almanya’da. her iki ülke de savunma harcamalarını kontrollü yapabiliyor. Yani hâlâ tutsaklar. Rusya, bölgede Çarlık ve SSCB sürecindeki etkinliğini yeniden kazanmaya çalışıyor. Şimdi bilfiil ordusu ile müdâhale ediyor. Suriye, Libya, Akdeniz örneklerindeki gibi.

İngiltere (ABD), Kırım Savaşı’ndan bu yana Balkanlar, Polonya, Ukrayna, Kırım ve Karadeniz’de etkinlik kurmaya çalışıyorlar. Bu manada gerek Rusya gerek Türkiye İngiltere, ABD ve Fransa’ya yenik durumdadır. Kafkasya’da Gürcistan’ı kaybettik. Karadeniz’de Polonya, Ukrayna ve Balkanlar kaybımız.

AB süreci ile İngiliz-Batı Birliği Almanya’yı da yanına alarak Balkanlar’a inmiş durumda. Ayrıca SSCB’den ayrılan Baltık Cumhuriyetleri (Letonya, Estonya, Litvanya) Batı’nın kontrolüne girmiş gibi görünüyor.

Tabiî bu gelişmeler Rusya için ciddi rahatsızlık alanları…

Kanal ve Suriye Cephesi’nde savaş devam ediyor. Rusya herkese mesaj veriyor.

Yeni ABD Başkanı BİDEN ile geleneksel kirli politikalarına hızla dönen ABD, Arap Yarımadası, Afrika ve Afganistan’dan sözde ordusunu çekmeyi planlıyor. Peki, buraları boşaltıyor mu? Hayır! DEAŞ, PKK/PYD, Taliban vb. terör örgütlerini etkinleştiriyor.

Rusya, Ukrayna’ya müdâhil olmaya çalışan ABD’ye, Suriye’de ABD kontrolündeki muhâlifleri vurarak net bir mesaj verdi.

Görüldüğü üzere, 1. Dünya Savaşı devam ediyor.

Ukrayna Rusya’nın hayat alanında. Biz Türkler bölgeyi kaybettik. Ancak bölgede soydaşlarımız, dindaşlarımız ve akrabalarımız var. Dolayısı ile gerek Ukrayna, gerek Rusya ile ilişkilerimizi sürdürmeliyiz.

Harp Prensibi; temâsı sağlayan inisiyatifi elde tutar. Türkiye bölge ile temâsı korumalıdır. Türkiye’nin en büyük kozu bölgede yerli Türk halklarıdır.

Türkiye kendi yersiz iç çekişmelerinden dış Türkler ve akraba topluluklara gerektiği gibi zaman ve imkân ayırmamaktadır. Oysa bu bölgede ilgi ve sosyal çalışma yani Psikolojik Harp/harekât için her muhtar cumhuriyet bilgesine bir üst geçit parası yıllık para ve imkân ayrılsa yeterli olacak.

Kızılderililerin İngilizleri kastederek söylediği bir atasözleri var. “Derede iki kurbağa kavga ediyorsa bilin ki biraz önce oradan bir uzunbacak (İngiliz) geçmiştir.” Karadeniz Bölgesi, Kafkasya ve Balkanlar’a Batı’yı Katolikleri sokmakla hata ediyoruz.

Rusya Putin’le beraber agresif bir dış politika izliyor. İstediği her yere bir şekilde asker çıkardı, müdâhil oldu.

Biz ne yapmalıyız?

Akdeniz’de saha hâkimiyetinde sıkıştırılıyoruz. Fransa ve ABD’nin başını çektiği bloklar oluşuyor. Akdeniz’de Mısır ve İsrail’le ideolojik dış politika yerine Millî menfaatlerimize dayalı politikalar geliştirmeliyiz.

Balkanlar, Kafkasya ve Ukrayna-Kırım Bölgelerine ABD-İngiliz-Fransız Gücü’nü sokmamalıyız. Bu güç bin yıldır Haçlı Seferleri’nin organizatörüdür. Hedefinde Müslümanlar vardır. Özelde de baş düşmanları Türk Milleti’dir. Geleneksel Ortadoks-Müslüman Yakınlaşması, Haçlı Bloku’nun büyümesine engel teşkil eder.

Ukrayna-Rusya ilişkileri’nin düzelmesi şu an itibâri ile Türkiye’nin menfaatinedir. Ayrıca Ukrayna, Pakistan ve Moğolistan Türk Keneşi’ne davet edilmelidir. Rusya İKÖ ve Türk keneşi’ne gözlemci olarak dâvet edilmelidir. Bu Türkiye’nin Rusya Vatandaşı soydaşları ile temasını sağlayacaktır.

Hep söylüyoruz. Çevre coğrafyada diğer ülkelerdeki soydaş ve dindaşımız halklar, Türkiye’ye sempati duyan müzâhir topluluklardır. Türkiye’nin dış politikada ana eksenine bu topluluklar oturtulmalıdır.

Tabii Rusya’nın da SSCB’den bağımsızlık kazanan tüm cumhuriyetlerde Rus kökenli insanları vardır. Daha da kötüsü hâlihazır tepe bürokratların çoğu SSCB döneminde yetişmiş, Moskova vd. Rus şehirlerinde okumuş insanlardır.

Saha hâkimiyeti, tüm faaliyetlerin sıkı, verimli ve etkin olabilmesi için Cumhurbaşkanımıza bağlı MİT gibi bir Psikolojik Harp/Harekât Merkezi’ne (Medeniyet Değerleri Merkezi) ihtiyaç vardır. Bunu ne Dışişleri, ne Genel Kurmay, ne TİKA ne de MİT yürütebilir. Hepsinin üzerinde Cumhurbaşkanımıza bağlı bir koordinasyon ve icra yapısına ihtiyaç vardır.

Etrafımızda gelişen olayları tüm yönleri ile değerlendirip, mutlaka alternatifli çözüm, öneri ve yöntemler geliştirmeliyiz.

Bölge, son 250 yıla kadar Türk Devletleri tarafından yönetilmiş, hâlen de azımsanmayacak sayıda soydaşlarımız yaşıyor.

Ukrayna Rusya krizinde Türkiye’den daha yakın ve sorumlu arabulucu kim olabilir? Türkiye, tarafsız kalmak yerine aktif arabulucu olmalıdır. Bunu Kazakistan ile birlikte Ankara-Nursultan Zirvesi şeklinde planlamalıdır.

Özetle; Büyük Güçlere bakarak çözüm arasaydı Türk Milleti, ne istiklâl Harbi’ni yapabilirdi, ne Kıbrıs Hârekatı, ne Suriye, Irak ne de Mavi Vatan, Libya nede Karabağ…

Ülke içinde kaba tarafgirlik yapan tüm kesimler dışlanmalıdır. Bunların BİZDEN’i olmamalıdır. Millî Birliğe zarar veren tüm davranışlar dışlanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın Sözcüsü ile türkü söyleyen adamı bile aşağılayan kafalar yozdur, boştur, gâfildir. Bilinçli olarak Milletin türkülerine, sazına dahî düşmanlık yapıyor ve bölüyorsa hâindir.

Ya da toplumu kafalarına göre ötekileştirenler, kamplaştıranlar..

Bunlara da “Siz kimin adına toplumu kategorilere ayırıp fişliyorsunuz?” denmelidir. Bu manada FETÖ bir ihânet örgütü ama dışında bir de FETÖCÜ Ahlak-sızlık bıraktı. Menfaatperest adamlar. Yaptıklarına da dinimiz dahil, vicdanları dahil kılıf bulup ihânet ve ahlaksızlığı meşrulaştıranlar.. Adam hırsızlığı, rüşveti, iltiması, devlet menfaatine çok önemli bir projeyi durdurmayı, çalıp yurtdışına kaçırmayı meşru görüyor.

Azîz Milletim…

Topyekûn kuşatılmamıza karşı, güçlü ve büyük Türkiye için çok çalışmalıyız.

Millî Birliğimizi, çevre coğrafyalardaki soydaş, dindaşlarımız başta olmak üzere, Osmanlı’nın Medeniyet Coğrafyasına da yaymalıyız.

Strateji ve Yönetim Uzmanı

Emekli Yarbay Halil MERT

KAHRAMANLIK TÜRKÜSÜ

N. Y. GENÇOSMANOĞLU

Gazi alperenler işe koyulun

Gayrı söze vakit az verilmeli

Bidevi atlara rüzgârca soluk

Ve yıldırımlarca hız verilmeli

Şanlı kitap önderimiz kılındı

İman sancak gönderimiz kılındı

İklim-i Rum, minderimiz kılındı

Ol mindere kavi diz verilmeli.

Barak Baba, Sarı Saltuk orada,

Hacı Bektaş Veli, Taptuk orada,

Bir mübarek vatan yaptık orada,

Ki, bir can dilerse bin verilmeli.

Töre, nizam, yol ve yordam her kula

Usul, erkan, edep, erdem her kula,

Yirmidört saatte her dem her kula,

Allah’ın buyruğu uz verilmeli.

İnatla girmeyin soy sop faslına

Kurtsa kurt itse it döner aslına

Rum ülkelerinde Oğuz nesline

Peygamber kavlince öz verilmeli.

İçinde olanlar bir nebze iman

Gönlünü mazluma eder süt liman

Halkı ayırmadan kâfir Müslüman

Açsa aş, açıksa bez verilmeli.

Bu kılıçlar iller fethi içindir.

Bu kitaplar diller fethi içindir.

Türküler gönüller fethi içindir.

Cümle ozanlara saz verilmeli.

Kartal yuvasıdır Söğüt’te burçlar,

Devletin zırhıdır sınırda uçlar,

Gazi Osmanlara zağlı kılıçlar

Yunus Emrelere söz verilmeli...

Yorumlar (0)
9
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Aralık 2021
İmsak 06:32
Güneş 08:02
Öğle 12:58
İkindi 15:22
Akşam 17:44
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7
Günün Karikatürü Tümü