İmtiyaz Sahibi:
Rahmet Kapısı Eğitim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Ramazan Peri
Genel Yayın Danışmanı
İrşad Seyda
Genel Yayın Yönetmeni
Ramazan Peri
Yazı işleri Müdürü
İbrahim Halil Er
Görsel Yönetmen
Gürcan Onat
Hukuk Danışmanı
Av. Serkan Güçlü
Mali Muşavir
Doğan Dursun
Reklam ve Sosyal Medya Müdürü
Hazret Seyda
Editör
Uğur Yılmaz