Cumhuriyet Tarihi Ekonomi Kronolojisi

TARİH 13.09.2020, 17:50 13.09.2020, 17:57
Cumhuriyet Tarihi Ekonomi Kronolojisi

Cumhuriyet Tarihi Ekonomi Kronolojisi

17 Şubat 1923 - 10 Kasım 1938

17 Şubat 1923

İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi toplandı.

24 Temmuz 1923

Lozan Antlaşması imzalandı.

29 Ekim 1923

Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanlığına oybirliğiyle Gazi Mustafa Kemal seçildi.

18 Ocak 1924

İstanbul'da Milli Türk Ticaret Birliği Kongresi toplandı.

3 Mart 1924

TBMM Halifelik'in kaldırılmasına karar verdi.

1 Nisan 1924

Ergani Bakır İşletmeleri devletleştirildi.

3 Nisan 1924

1908 Temmuz'undan 1923 sonuna kadar devlet alacak ve borçlarını tasfiye eden kanun TBMM'de kabul edildi.

21 Nisan 1924

Ziraat Bankası'nın üreticilere kredi açmasına ilişkin kanun kabul edildi.

23 Nisan 1924

Anadolu-Bağdat Demiryolu'nun devletçe satın alınmasını öngören kanun kabul edildi.

14 Mayıs 1924

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak'ta kuruldu. Taşkömürü üretimi ve maden işleme üniteleriyle entegre bir tesise sahip olan TTK, Zonguldak'ın da sembolü haline geldi. Türkiye taşkömürü ihtiyacının büyük bir bölümü de bu fabrika tarafından sağlanıyor.

24 Mayıs 1924

Devlet Demiryolları Müdürüyet Umumiyesi (genel müdürlüğü) kuruldu.

3 Ağustos 1924

Cumhuriyet döneminin ilk madeni paraları tedavüle çıktı.

4 Ağustos 1924

Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

12 Ağustos 1924

Cumhuriyet Türkiyesi'nin ilk işçi kuruluşlarından biri olan Amele Teali (yükselme) cemiyeti kuruldu. Cemiyet Başkanlığına Sabri Bey getirildi.

26 Ağustos 1924

"Türkiye İş Bankası" kuruldu. 1 milyon sermayesi olan bankanın genel müdürlüğüne Celal Bey (Bayar) getirildi.

17 Eylül 1924

Türkiye Tütüncüler Bankası ve Yaşarbank kuruldu. Kuruluş bankacılık kuruluşu yapıyor.

21 Eylül 1924

Samsun-Çarşamba Demiryolu'nun temeli Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından atıldı. Gazi törende yaptığı konuşmada "Bu memlekete iki şey gerek. Yol ve okul" dedi.

10 Ekim 1924

Ankara-Sivas Demiryolu'nun yapımına başlandı.

23 Ekim 1924

Türkiye, Uluslararası Eşya Taşımacılığı Antlaşması'nı imzaladı.

17 Kasım 1924

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi "Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası" kuruldu.

1 Ocak 1925

Türkiye Lozan Antlaşması'nın ilgili hükmü uyarınca "gümrük vergisi" uygulamasına başladı.

19 Ocak 1925

Yol Mükellefiyeti Kanunu TBMM'de kabul edildi. Bakanlar Kurulu, gümrük vergisinin kapsamına Amerikan mallarının da alınmasını kararlaştırdı.

16 Şubat 1925

Havacılığı yaygınlaştırmak, ordunun hava gücünü artırmak amacıyla "Türk Tayyare Cemiyeti" kuruldu. Cemiyet, daha sonra Türk Hava Kurumu adını alacaktır.

17 Şubat 1925

Osmanlı İmparatorluğu döneminde üreticiyi büyük sıkıntıya sokan, ürünün değerinin onda birini devlete vermeyi zorunlu kılan "aşar vergisi" kaldırıldı.

1 Mart 1925

Fransız tütün rejisi devletleştirildi.

8 Mart 1925

Cumhuriyet döneminin ilk milli sigorta şirketi olan "Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi" kuruldu.

31 Mart 1925

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kuruldu. Daha sonra Türkiye İş Bankası'nın kontrolüne giren sigorta şirketi hayat sigortası dışı bütün branşlarda faaliyet gšsteriyor.

5 Nisan 1925

Türkiye'de şeker fabrikaları kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

16 Nisan 1925

Kütahya-Tavşanlı Demiryolu'nun yapımına ilişkin kanun kabul edildi.

17 Nisan 1925

Ankara-Yahşihan demiryolu hattı genişletilerek hizmete açıldı.

19 Nisan 1925

Sanayi ve Maadin (Madenler) Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

22 Nisan 1925

Ticaret ve sanayi odaları kurulmasını öngören kanun kabul edildi.

5 Mayıs 1925

Ankara'da uzmanların "burada ot bile bitmez" dediği alanda, Atatürk'ün isteğiyle "Gazi Orman Çiftliği'nin" kurulmasına başlandı.

3 Haziran 1925

Bakanlar Kurulu, Ankara İstiklal Mahkemesi'nin teklifiyle Cumhuriyet'in ilk muhalefet partisi olan "Terakkiperver Fırka"yı kapattı. Partinin kapatılmasına gerekçe olarak "irticayı körüklemesi" gösteriliyor.

14 Haziran 1925

Cumhuriyet'in ilk şeker fabrikası, Alpullu'da üretime başladı.

1 Temmuz 1925

Paris'te Osmanlı borçlarının ödenmesi ile ilgili komisyon çalışmaya başladı.

29 Temmuz 1925

İstanbul'da "liman işçileri inhisarı" kuruldu.

5 Ağustos 1925

İzmir Liman ve Körfez İşleri İnhisarı TAŞ kuruldu.

14 Ağustos 1925

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.

15 Ağustos 1925

Kayseri'de tayyare ve motor fabrikası kurulması için Junkers Firması'yla antlaşma imzalandı.

27 Ağustos 1925

Mustafa Kemal, İnebolu Türk Ocağı'nda yaptığı konuşma ile şapka devriminin yapılacağını açıkladı "Bu serpuşun adına şapka denir."

1 Ekim 1925

Bursa Dokuma Fabrikası'nın temeli, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in de hazır bulunduğu törenle atıldı. Bursa'da faaliyet gšsteren şirket, ipek üretimi yapıyor.

5 Ekim 1925

İlk 'cumhuriyet altını' İstanbul Darphanesi'nde basıldı.

14 Ekim 1925

Türkiye'nin ilk betonarme köprüsü Menderes Nehri üzerinde yapıldı. Köprü 75 metre uzunluğunda.

12 Aralık 1925

Ankara-Ereğli demiryolunun yapımına ilişkin kanun kabul edildi.

20 Aralık 1925

Yeşilhan, Yerköy demiryolu hattı işletmeye açıldı.

22 Aralık 1925

Alpullu Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.

26 Aralık 1925

Türkiye'de uluslararası takvim ve saatin kullanılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1 Ocak 1926

Gece yarısından itibaren uluslararası takvim ve saati kullanmaya başladık.

8 Ocak 1926

Emlak ve Eytam (Yetimler) Bankası kuruldu.

9 Ocak 1926

Türkiye'de piyango düzenleme hakkını Tayyare Cemiyeti'ne veren kanun kabul edildi.

12 Ocak 1926

Tedavülde bulunan Osmanlı banknotlarının yerine yeni banknot çıkarılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

14 Ocak 1926

Mali yılın 1 Mart yerine 1 Haziran'da başlamasına ilişkin kanun kabul edildi. Borçlanma Kanunu TBMM'de kabul edildi.

25 Ocak 1926

Şeker, petrol ve benzin tekeli hakkında kanun TBMM'de kabul edildi.

1 Şubat 1926

Ankara-Eskişehir Demiryolu'ndaki ilk istasyon olan Gazi İstasyonu törenle açıldı.

13 Şubat 1926

Savurganlıkla mücadele amacıyla "Men-i İsrafat Kanunu" kabul edildi.

17 Şubat 1926

Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

18 Şubat 1926

Türkiye ile Amerika arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.

27 Şubat 1926

Temettü vergisi yerine kazanç vergisi alınmasına ilişkin kanun kabul edildi.

11 Mart 1926

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında ticaret antlaşması imzalandı.

17 Mart 1926

Kayseri-Ulukışla demiryolunun yapılmasını öngören kanun kabul edildi. Yapılacak hattın uzunluğu 196 kilometre.

22 Mart 1926

İçki İnhisarı'nın (tekelinin) devlete ait olmasını öngören kanun kabul edildi.

24 Mart 1926

Türkiye'de petrol arama çalışmalarının ve petrol kuyuları işletmesinin devlet tarafından yapılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

25 Mart 1926

Türkiye ile Almanya arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.

1 Nisan 1926

İstanbul Borsası Bahçekapı'daki 4. Vakıf Han'a taşındı.

19 Nisan 1926

Türk karasularında deniz nakliyatı, yolcu taşımacılığı ve her türlü liman hizmetlerinin Türk bandıralı gemiler tarafından yapılmasına ilişkin kanun kabul edildi. Yabancılara verilen imtiyazlar iptal edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girecek.

30 Nisan 1926

Samsun-Kavak demiryolu hizmete girdi.

3 Mayıs 1926

Devlet İstatistik Umum Müdürlüğü kuruldu.

22 Mayıs 1926

Emlak ve Eytam Bankası Kanunu TBMM'de kabul edildi.

29 Mayıs 1926

Ankara'da otomatik telefon şebekesi kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

2 Haziran 1926

Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret antlaşması imzalandı.

5 Haziran 1926

Musul sorunu, Türkiye, İngiltere ve Irak arasındaki Ankara'da imzalanan antlaşma ile çözümlendi.

12 Haziran 1926

Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni Avrupalılar'a tanıtmak amacıyla "yüzer sergi" haline dönüştürülen Karadeniz Gemisi İstanbul'dan hareket etti. İsveç'e kadar gidip dönecek olan gemide yerli ürünler ve çeşitli sanat eserleri sergileniyor. Gemi uğradığı limanlarda halkın ziyaretine açılacak.

17 Haziran 1926

Kadıköy Su Şirketi devletleştirildi.

28 Haziran 1926

Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi.

1 Temmuz 1926

Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. Bu tarih, daha sonra bayram olarak kutlanacaktır. Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi.

21 Temmuz 1926

İstanbul Tramvay Şirketi'nin imtiyaz süresi uzatıldı.

11 Eylül 1926

Ankara otomatik telefon santralı hizmete girdi.

4 Ekim 1926

Medeni Kanun yürürlüğe girdi. Borçlar Kanunu yürürlüğe girdi. Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi.

6 Ekim 1926

Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası açıldı.

26 Kasım 1926

Alpullu Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

17 Aralık 1926

Uşak Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

20 Aralık 1926

Türkiye-Macaristan Ticaret Antlaşması imzalandı.

25 Aralık 1926

Samsun Limanı'nın inşasına ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.

28 Ocak 1927

Eczacılar Kanunu kabul edildi.

10 Nisan 1927

Kentlerde binalara numara, sokak ve caddelere ad verilmesine ilişkin kanun kabul edildi.

27 Nisan 1927

İstanbul Radyosu ilk yayınını yaptı.

29 Nisan 1927

Yerköy-Kayseri demiryolu hattı işletmeye açıldı.

4 Mayıs 1927

Türkiye ile İsviçre arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.

21 Mayıs 1927

Muamele Vergisi Kanunu kabul edildi.

26 Mayıs 1927

Muhasebe-i Umumi Kanunu kabul edildi.

28 Mayıs 1927

Teşvik-i Sanayi Kanunu kabul edildi.

29 Mayıs 1927

Ankara-Kayseri demiryolu hizmete girdi. Hattın uzunluğu 380 kilometre.

31 Mayıs 1927

Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi kuruldu. Türkiye ile Çekoslovakya arasında Ticaret ve İkamet Antlaşması imzalandı.

18 Haziran 1927

Hukuk usulü muhakemelerine ilişkin kanun kabul edildi.

20 Haziran 1927

Tarım okulları kurulmasını öngören kanun kabul edildi. Memurların maaş kanunu kabul edildi.

25 Haziran 1927

Yüksek İktisat Meclisi (Ali İktisat Meclisi) kurulmasını öngören kanun kabul edildi. Sigorta şirketlerinin denetimini öngören kanun kabul edildi.

28 Ağustos 1927

Türkiye, Belçika, Lüksemburg Ticaret Antlaşması imzalandı.

9 Eylül 1927

Samsun-Havza demiryolu hattı işletmeye açıldı. İzmir'de daha sonraları Uluslararası İzmir Fuarı'nın çekirdeğini oluşturacak olan "9 Eylül sergisi" açıldı.

15 Eylül 1927

Eskişehir Bankası kuruldu. Banka daha sonra "Esbank" adını alacak. Şu anda Zeytinoğlu grubu bünyesinde yer alıyor.

10 Ekim 1927

Memurlara maaşları ilk kez peşin ödendi.

28 Ekim 1927

Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk nüfus sayımı yapıldı. Ülkede 13 milyon 648 bin 270 kişinin yaşadığı, bunun yarıdan fazlasını kadınların oluşturduğu belirlendi.

6 Kasım 1927

Bünyan dokuma fabrikası işletmeye açıldı.

21 Kasım 1927

Samsun-Amasya demiryolu hattı işletmeye açıldı.

5 Aralık 1927

Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık olmak üzere 7 ayrı değerde çıkarılan banknotlar eski Türkçe ve Fransızca bastırıldı. Londra'da Thomas de La Rue Firması'na bastırılan banknotlar için 85 bin İngiliz lirası ödendi.

1 Ocak 1928

Haydarpaşa-Pendik arasında banliyo seferleri yapan "Anadolu Demiryolları Şirketi" devlet tarafından satın alındı.

15 Ocak 1928

Kayseri-Sivas demiryolunun devlet tarafından yapılması kararlaştırıldı. Bölüm bölüm yapılacak hattın uzunluğu 223 kilometreyi bulacak.

16 Ocak 1928

İktisat vekaletinin kuruluşuna ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.

2 Şubat 1928

Ankara Çimento Fabrikası açıldı.

4 Şubat 1928

Türkiye-İsveç Ticaret Antlaşması imzalandı.

12 Şubat 1928

Türkiye ile Macaristan arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.

1 Mart 1928

Yüksek İktisat Şûrası, Başbakan İsmet İnönü'nün konuşmasıyla çalışmalarına başladı.

12 Mart 1928

Türkiye-Estonya Ticaret Antlaşması imzalandı.

14 Nisan 1928

Yargıtay Kuruluş Kanunu kabul edildi.

6 Mayıs 1928

Sirkeci ile Haydarpaşa arasında feribot işletilmesini öngören kanun kabul edildi.

17 Mayıs 1928

Hıfzısıhha Enstitüsü kuruldu.

24 Mayıs 1928

Uluslararası rakamların kullanılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

28 Mayıs 1928

Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi.

13 Haziran 1928

Paris'te Türkiye Cumhuriyeti ile Duyun-u Umumiye İdaresi hamilleri arasında borçların ödenme biçimi ve süreci hakkında sözleşme imzalandı.

23 Ağustos 1928

Amasya-Zile demiryolu (82 km) hizmete girdi.

2 Eylül 1928

Kütahya-Tavşanlı demiryolu (51 km) hizmete girdi.

4 Eylül 1928

İkinci İzmir Sergisi açıldı. Sergi 20 Eylül'e kadar açık kalacak.

14 Ekim 1928

Harf devrimi yapıldı. Yeni Türk Alfabesine ilişkin kanun kabul edildi.

1 Aralık 1928

İkinci İktisat Şûrası toplandı.

31 Aralık 1928

Haydarpaşa - Eskişehir - Konya ve Yenice - Mersin Demiryolu'nun devlet tarafından satın alınmasına ilişkin antlaşma bir yasayla onaylandı.

5 Ocak 1929

Anadolu-Bağdat ve Mersin-Tarsus demiryolu ile Haydarpaşa Limanı devletleştirildi. Bağdat demiryolu imtiyazı 1902 yılında "Anadolu Demiryolları Şirketleri"ne verilmişti.

24 Mart 1929

İcra ve İflas Kanunu kabul edildi.

25 Mart 1929

Piyasadaki banknotların değerinin 158 milyon lira olarak tespiti hakkkındaki kanun kabul edildi.

4 Nisan 1929

Yerli malı kullanımını teşvik amacıyla düzenlenen yerli mallar haftası ilk kez kutlandı.

16 Mayıs 1929

Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu TBMM'de kabul edildi. Kanun 30 Mayıs 1929'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Mayıs 1929

Tarım Kredi Kooperatifleri Kuruluş Kanunu kabul edildi.

30 Mayıs 1929

Kibrit ve Çakmak Tekeli Kanunu TBMM'de kabul edildi.

2 Haziran 1929

Yol ve köprüler yapımına ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.

8 Haziran 1929

Anadolu'daki topraksız köylülere devlet tarafından toprak verilmesine ilişkin kanun kabul edildi. Sanayi Koruma Kanunu kabul edildi.

11 Haziran 1929

Türkiye-Romanya Ticaret ve Seyrüsefer antlaşması imzalandı.

1 Temmuz 1929

İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi.

2 Temmuz 1929

Üsküdar, Kadıköy ve çevresinde tramvay çalıştırma hakkı "Üsküdar ve Havalisi Halk Tramvayları Şirketi'ne" verildi.

5 Temmuz 1929

Mersin-Adana demiryolu (67 km) devletleştirildi.

11 Ağustos 1929

"Türk Yerli Mallar Sergisi" İstanbul'da Galatasaray lisesi'nde açıldı. Sergi 25 Ağustos'a kadar açık kalacak.

12 Ağustos 1929

Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret antlaşması imzalandı.

29 Ağustos 1929

Türkiye ile Fransa arasında ticaret antlaşması imzalandı.

2 Eylül 1929

Kütahya-Emirler demiryolu hattı işletmeye açıldı.

4 Eylül 1929

İcra ve İflas Kanunu yürürlüğe girdi.

9 Eylül 1929

Fevzipaşa-Gölbaşı demiryolu (139 km) hizmete girdi.

27 Eylül 1929

Türkiye ile İsveç arasında ticaret antlaşması imzalandı.

1 Ekim 1929

Türkiye ile Amerika arasında ticaret antlaşması imzalandı.

24 Ekim 1929

New York Borsası'nda "Kara Cuma" ve 1929 dünya krizi patlak verdi.

25 Ekim 1929

Osmanlı Ceza Kanunu yürürlükten kaldırıldı. İstanbul'la Berlin arasında "Hava Postası" seferleri başladı.

12 Kasım 1929

Kayseri-Gemerek demiryolu (94 km) hizmete girdi.

26 Kasım 1929

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.

18 Aralık 1929

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu.

21 Aralık 1929

Türkiye ile İrlanda arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.

1 Şubat 1930

Kayseri-Sarıkışla demiryolu (129 km) hizmete girdi.

3 Şubat 1930

İstatistik Umum Müdürlüğü Kuruluş Yasası kabul edildi. Kuruluş, 1962 yılında enstitüye dönüştürülecektir.

22 Şubat 1930

"Türk Parasının Değerini Koruma Kanunu" kabul edildi.

11 Mart 1930

Emirler-Balıköy demiryolu hattı işletmeye açıldı.

21 Nisan 1930

Milli Sanayi Numune Sergisi Ankara'da açıldı.

22 Nisan 1930

Ankara'da sanayi kongresi toplandı.

21 Mayıs 1930

Türkiye ile Macaristan arasında ticaret antlaşması imzalandı. Bunu Türkiye-Bulgaristan (27 Mayıs) ve Türkiye-Danimarka (31 Mayıs) ticaret antlaşmaları izledi.

1 Haziran 1930

İstanbul'da Galata Köprüsü'nden geçenlerden alınmakta olan ve "mururiye" adı verilen geçiş ücreti kaldırıldı.

9 Haziran 1930

Tütün tekeli hakkında kanun TBMM'de kabul edildi.

11 Haziran 1930

T.C Merkez Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi. Yasa ile banknot çıkarma hakkı Maliye Bakanlığından alınarak Merkez Bankası'na verildi.

15 Haziran 1930

Türkiye Cumhuriyeti ilk dış kredisini aldı. Amerikan Yardım Bankası'ndan sağlanan kredi 10 milyon dolar.

19 Haziran 1930

Ticarette tağşişin meni ve ihracatın mürakebesi hakkında kanun TBMM'de kabul edildi.

22 Haziran 1930

Türkiye ile Avusturya arasında ticaret ve hukuk antlaşması imzalandı.

11 Ağustos 1930

Zile-Kunduz demiryolu hattı işletmeye açıldı.

12 Ağustos 1930

Liberal eğilimli "Serbest Cumhuriyet Fırkası" kuruldu.

30 Ağustos 1930

Bölüm bölüm tamamlanan Ankara-Sivas demiryolu (toplam uzunluğu 603 km) Başbakan İsmet İnönü tarafından ulaşıma açıldı.

15 Eylül 1930

Maliye Uzmanı C. Rist'in Türkiye ekonomisine ilişkin "mali durum ve ödemeler dengesi" üzerine Türkiye Cumhuriyeti hükümetine rapor yazdı.

26 Eylül 1930

Adana'da "Ahali Cumhuriyet Fırkası" kuruldu.

17 Kasım 1930

Serbest Cumhuriyet Fırkası, kurucuları tarafından feshedildi.

21 Aralık 1930

Adana'da kurulan "Ahali Cumhuriyet Fırkası" hükümet tarafından feshedildi.

29 Aralık 1930

Edirne'de "Amele ve İşçi Partisi" kuruldu.

14 Ocak 1931

Ankara'da Ziraat Kongresi toplandı.

17 Ocak 1931

Türkiye-Çekoslovakya ticaret antlaşması imzalandı.

15 Mart 1931

Gölbaşı-Malatya demiryolu (112 km) hizmete girdi.

16 Mart 1931

Türkiye-Norveç ikamet, ticaret ve seyrüsefer antlaşması imzalandı.

26 Mart 1931

Türkiye'de uluslararası ölçülerin kullanılmasını öngören kanun kabul edildi.

15 Nisan 1931

Türk ulusunun tarihini, çağdaş bir görüşle ele alıp inceleyecek olan "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti" (daha sonraları Türk Tarih Kurumu adını alacaktır.) kuruldu.

21 Nisan 1931

Ankara'da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Kongresi toplandı.

23 Nisan 1931

Kütahya-Balıkesir demiryolu (253 km) hizmete girdi. Fevzipaşa-Malatya demiryolu (251 km) hizmete girdi. Irmak-Çankırı demiryolu hizmete girdi.

1 Haziran 1931

Bursa-Mudanya demiryolu devlet tarafından satın alındı. 42 kilometre uzunluğundaki hat işletmeye 1892 yılında açılmıştı. (Daha sonraları bu hat sökülecektir.)

2 Haziran 1931

Devlet Denizyolları İdaresi'yle liman işletmesi birbirinden ayrıldı.

20 Haziran 1931

Sakarya Köprüsü ulaşıma açıldı.

22 Temmuz 1931

İthalat sınırlamaları sistemine ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.

24 Temmuz 1931

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı kurulmasını öngören kanun kabul edildi.

25 Temmuz 1931

Yeni Basın Kanunu kabul edildi.

3 Ekim 1931

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faaliyete geçti.

19 Kasım 1931

Merkez Bankası altın rezervi yapıyor. 3 milyon dolarlık altın satın alındı.

28 Kasım 1931

İktisadi durum ve alınan önlemler hakkında İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey TBMM'de konuştu.

30 Kasım 1931

İktisadi Buhran Vergisi Kanunu TBMM'de kabul edildi.

29 Aralık 1931

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı'nın kuruluş kanunu kabul edildi. Bu tarihten itibaren bir gün sonra da Tarım Bakanlığı'nın kurulmasına ilişkin kanun kabul edilecek.

1 Şubat 1932

Ankara'da birinci tütün kongresi toplandı.

31 Mart 1932

İstanbul-Paris direkt telefon hattı açıldı.

13 Mayıs 1932

Ankara'da Milli Sanayi Sergisi açıldı.

15 Mayıs 1932

İstanbul'da Balkan tütün kongresi toplandı.

29 Mayıs 1932

Takas Komisyonu teşkili hakkında kanun TBMM'de kabul edildi.

3 Temmuz 1932

Devlet Sanayi Ofisi Kanunu TBMM'de kabul edildi.

10 Temmuz 1932

Türkiye Sanayi Kredi Bankası kuruıldu.

18 Temmuz 1932

Türkiye, Cemiyet-i Akvam'a (Birleşmiş Milletler'e) 56. üye olarak kabul edildi.

31 Ağustos 1932

Kunduz-Kalın demiryolu hattı işletmeye açıldı.

9 Eylül 1932

Celal Bayar iktisat vekilliğine atandı.

26 Eylül 1932

Tayyareci Vecihi Bey (Hürkuş), pilot yetiştirmek amacıyla Yeşilköy'de özel tayyare mektebi açtı.

3 Ekim 1932

Hükümet İzmir Rıhtım Şirketi'ni satın aldı.

30 Kasım 1932

Ulukışla-Niğde demiryolu (70 km) hizmete açıldı.

1 Aralık 1932

Kadro Dergisi Şevket Süreyya ve arkadaşları tarafından yayınlanmaya başladı.

16 Aralık 1932

Samsun-Sivas demiryolu (395 km) hizmete açıldı

1 Ocak 1933

Yeni Ölçüler yasası uygulanmaya başlandı. Arşın, okka, zira gibi ölçüler tarihe karıştı.

12 Ocak 1933

Dahili İstikraz Kanunu TBMM'de kabul edildi.

3 Şubat 1933

İstanbul'la Ankara arasında deneme niteliğinde uçak seferleri yapıldı. Amerika'dan satın alınan iki King-Bird tipi yolcu uçağı İstanbul-Eskişehir-Ankara arasını 2 saat 20 dakikada aldı.

4 Şubat 1933

Eskişehir Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.

1 Nisan 1933

Afyon-Antalya demiryolunun inşasına ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.

15 Nisan 1933

Samsun-Çarşamba demiryolu hattı hükümetçe satın alındı.

22 Nisan 1933

Türkiye Cumhuriyet ile Osmanlı Duyun-u Umumiye (genel dış borçlar) İdaresi arasında imzalanan antlaşma ile Osmanlı dönemi borçlarının tasfiyesine başlandı.

27 Nisan 1933

Adana-Fevzipaşa demiryolu devletleştirildi.

2 Mayıs 1933

Niğde-Boğazköprü demiryolu (110 km) ulaşıma açıldı.

8 Mayıs 1933

Türkiye ile Yunanistan arasında ticaret antlaşması imzalandı.

20 Mayıs 1933

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak "Havayolları Devlet İşletmesi İdaresi" kuruldu. Kuruluşun ilk bütçesi 180 bin lira, toplam personeli ise 24 kişiden oluşuyor. Türk Hava Yolları kuruldu. Kuruluş yurt içi ve dışı her türlü hava taşımacılığı yapıyor.

30 Mayıs 1933

Mevduat'ı Koruma Kanunu TBMM'de kabul edildi.

31 Mayıs 1933

İstanbul'da Darülfünun'un kaldırılmasını ve Maarif Vekaleti'nce (Milli Eğitim Bakanlığı'nca) yeni bir üniversite kurulmasını öngören kanun kabul edildi.

3 Haziran 1933

Sümerbank'ın kurulmasına ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.

7 Haziran 1933

Tedavüldeki madeni Osmanlı paralarının toplatılması ve bunların yerine yeni madeni paralar basılmasını öngören kanun kabul edildi.

8 Haziran 1933

Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kabul edildi. Ödünç Para verme Kanunu TBMM'de kabul edildi.

1 Temmuz 1933

TBMM'nin kabul ettiği kanunla "Türkiye Seyrüsefain İdaresi'nde reorganizasyona gidildi." İdare Akay İdaresi (Adalar, Kadıköy, Yalova), Denizyolları Müdürlüğü (Uzak Hatlar), Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğü olmak üzere üçe ayrıldı. Bunun yanı sıra Gemi Kurtarma AŞ kuruldu.

11 Temmuz 1933

Sümerbank resmen faaliyete geçti.

1 Eylül 1933

Denizyollarında devletçe işletme tekeli başladı.

20 Eylül 1933

Ulukışla-Kayseri demiryolu ulaşıma açıldı. Böylece Akdeniz'le Karadeniz demiryoluyla birleşti.

7 Ekim 1933

Turhal Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.

2 Kasım 1933

Telgraf şirketi devlete devredildi.

1 Aralık 1933

İktisat vekaletince hazırlanan "birinci beş yıllık sanayi planı" başbakanlığa sunuldu.

4 Aralık 1933

Eskişehir Şeker Fabrikası kuruldu. Bölge çiftçisinin ürettiği pancarları işleyerek şeker üretimi gerçekleştiriyor.

5 Aralık 1933

Eskişehir Şeker Fabrikası üretime başladı.

21 Ocak 1934

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında kredi antlaşması imzalandı.

9 Şubat 1934

Türkiye, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya arasında Balkan Paktı imzalandı.

12 Şubat 1934

Samsun'da Yumurtacılık Kongresi toplandı.

18 Şubat 1934

İstanbul-Ankara arasında ilk düzenli uçak seferleri başladı.

1 Mart 1934

İzmir-Kasaba demiryolu devletleştirildi.

22 Mart 1934

Kazanç Vergisi Kanunu TBMM'de kabul edildi.

15 Nisan 1934

Üreticilerin sorunlarını saptamak amacıyla düzenlenen "2. Tütün Kongresi" Ankara'da başladı.

27 Nisan 1934

Bandırma-Menemen-Manisa demiryolu devletleştirildi.

3 Mayıs 1934

Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası'nda yapılan, Türk yapımı ilk uçak, Kayseri-Eskişehir arasındaki deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

14 Mayıs 1934

İskan Kanunu kabul edildi.

20 Mayıs 1934

Kayseri Bez Fabrikası'nın temeli atıldı.

27 Mayıs 1934

Basmane (İzmir)-Afyon demiryolu devletleştirildi.

1 Haziran 1934

Ortaköy-Bolkuş demiryolu hattı işletmeye açıldı.

2 Haziran 1934

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu TBMM'de kabul edildi.

16 Haziran 1934

İlk süttozu fabrikası Bursa'da açıldı.

18 Haziran 1934

Liman işlerinin hükümetçe idaresine ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.

30 Haziran 1934

Demiryolu Elazığ'a ulaştı.

23 Temmuz 1934

İstanbul tramvaylarını işleten yabancı şirketin sözleşmesi devlet tarafından feshedildi.

10 Ağustos 1934

Fırat-Yolaçtı demiryolu hattı işletmeye açıldı. Yolaçtı-Elazığ demiryolu hattı işletmeye açıldı.

13 Ağustos 1934

Bakırköy Bez Fabrikası yenilenerek işletmeye açıldı.

14 Ağustos 1934

Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt fabrikasının temeli İzmit'te atıldı. İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası'nın yapımı iki yıl sürecek. Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası'nın temeli atıldı.

15 Ağustos 1934

Zonguldak sömikok (antrasit) fabrikalarının temeli atıldı. Kömür yıkama fabrikası işletmeye açıldı.

27 Ağustos 1934

Tire-Aydın demiryolu ulaşıma açıldı.Antalya demiryolu hattının temeli atıldı.

2 Eylül 1934

Kadıköy ve Üsküdar tramvayları hizmete girdi.

30 Eylül 1934

Keçiborlu Kükürt, Isparta Gülyağı fabrikaları üretime başladı. İstanbul-Diyarbakır arasında uçak seferleri başladı.

19 Ekim 1934

Turhal Şeker Fabrikası üretime başladı.

20 Kasım 1934

Konya Ereğli Bez Fabrikası'nın temeli atıldı.

18 Aralık 1934

İstanbul Rıhtım, Dok, Antrepo şirketi devlet tarafından satın alındı.

22 Aralık 1934

Tapu Kanunu kabul edildi

21 Şubat 1935

İzmir Havagazı Şirketi devletleştirildi.

18 Nisan 1935

Balkan Ülkeleri Ekonomi Konseyi Ankara'da toplantılarına başladı.

29 Nisan 1935

İstanbul-İzmir telefon hattı açıldı.

1 Mayıs 1935

Aydın demiryolu hükümetçe satın alındı.

21 Mayıs 1935

Ankara'da Tecim ve Endüstri Odaları Kurultayı açıldı.

27 Mayıs 1935

Hafta tatili Cumadan Pazara alındı. Hafta tatili ve ulusal bayramlar hakkındaki kanun yürürlüğe girdi.

14 Haziran 1935

Amortisman Sandığı Kanunu, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Kanunu, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve Etibank'ın kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

17 Haziran 1935

(Bazı kaynaklarda 6 Temmuz) Türkiye'de şeker üretimini rasyonel hale getirmek amacıyla, İş Bankası, Ziraat Bankası ve Sümerbank'ın ortaklığıyla "Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ" kuruldu. 22 milyon sermayeli şirkete mevcut 4 şeker fabrikası (Alpullu, Uşak, Eskişehir, Turhal) bağlandı.

1 Temmuz 1935

Aydın demiryolu devletleştirildi.

5 Ağustos 1935

Fevzipaşa-Ergani demiryolu hizmete girdi.

20 Ağustos 1935

Keçiborlu-Kükürt Fabrikası açıldı.

23 Ağustos 1935

Nazilli Basma Fabrikası'nın temeli atıldı.

15 Eylül 1935

Ergani-Osmaniye demiryolu hattı işletmeye açıldı.

16 Eylül 1935

Kayseri Bez Fabrikası üretime başladı.

1 Ekim 1935

Çankırı-Atkaracalar demiryolu hattı işletmeye açıldı.

10 Ekim 1935

Ankara'da Fındık Kongresi toplandı.

16 Ekim 1935

İnhisarlar İdaresi (Tekel Müdürlüğü) kuruluş kanunu kabul edildi.

20 Ekim 1935

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci nüfus sayımı yapıldı. Nüfus 16 milyon 158 bin 018 kişi olarak belirlendi.

21 Ekim 1935

Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu kabul edildi.

23 Ekim 1935

Etibank çalışmalarına başladı.

31 Ekim 1935

Ankara Mamak'da Kızılay'ın Zehirli Gaz Maskesi Fabrikası açıldı.

12 Kasım 1935

Irmak-Filyos demiryolu işletmeye açıldı.

22 Kasım 1935

Fevzipaşa-Diyarbekir (Diyarbakır) demiryolu ulaşıma açıldı.

26 Kasım 1935

Afyon-Isparta demiryolu ulaşıma açıldı.

28 Kasım 1935

Bursa Merinos ve Gemlik Suni İpek fabrikalarının temeli atıldı.

29 Kasım 1935

Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası üretime başladı.

10 Aralık 1935

Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası işletmeye açıldı.

19 Aralık 1935

Sivas-Eskiköy demiryolu işletmeye açıldı.

10 Ocak 1936

İkinci beş yıllık sanayi planı Ankara'da yapılan "endüstri kongresinde" görüşülerek ilkeleri kabul edildi.

1 Şubat 1936

Osmanlı banknotlarının tedavülden çekilmesine başlandı.

25 Mart 1936

Afyon-Karakuyu demiryolu, bir gün sonra da Bozanönü-Isparta demiryolu ulaşıma açıldı.

9 Nisan 1936

İstanbul telefon şirketi devletleştirildi.

10 Nisan 1936

Türkiye, boğazların statüsünü belirlemek amacıyla ilgili devletlere nota vererek toplantıya çağırdı.

18 Nisan 1936

İzmir Kağıt Fabrikası'nda ilk kağıt üretildi.

18 Mayıs 1936

Sivas-Erzurum demiryolunun yapımına başlandı.

25 Mayıs 1936

Havayolları Devlet İşletme İdaresi, İstanbul-Ankara arasında düzenli uçak seferleri başlattı.

29 Mayıs 1936

Türkiye, boğazlar konusunu görüşmek üzere Montrö'de toplanan konferansa davet edildi.

30 Mayıs 1936

Demir İşletmeleri Genel Müdürlüğü kuruldu.

8 Haziran 1936

İşveren-işçi ilişkilerine düzenleyici hükümler getiren İş Kanunu kabul edildi.

9 Haziran 1936

Dış ticarette devlet denetimini sıkılaştıran 19/06/1930 tarih ve 1705 sayılı kanuna ek kanun kabul edildi.

10 Haziran 1936

Van Gölü'nde devletçe gemi işletilmesini öngören kanun kabul edildi.

11 Haziran 1936

Ergani Bakır İşletmesi'nin satın alınmasına dair kanun kabul edildi.

20 Temmuz 1936

Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki tüm haklarını tanıyan ve kabul eden Montrö Antlaşması imzalandı.

1 Ağustos 1936

Ankara Türk Sigorta AŞ kuruldu.

15 Ağustos 1936

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü kuruldu.

8 Eylül 1936

Ankara ve İstanbul Radyo Şirketleri devlet tarafından satın alındı.

9 Eylül 1936

İzmir Fuarı ilk kez Irak, İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin katılımıyla uluslararası bir nitelik kazandı.

20 Eylül 1936

Malatya İplik ve Bez Fabrikası AŞ kuruldu.

28 Ekim 1936

Türkiye ile Yugoslavya arasında ticaret antlaşması imzalandı.

29 Ekim 1936

Haliç'de Unkapanı ile Azapkapı arasında kurulan Atatürk Köprüsü ulaşıma açıldı. 477 metre uzunluğundaki köprü 1 milyon 585 bin liraya mal oldu. Eski köprü şiddetli fırtınada parçalanmıştı.

1 Kasım 1936

Eskiköy-Çetinkaya ve Yazıhan-Demirhan demiryolu hattı işletmeye açıldı.

3 Kasım 1936

Ankara'da Çubuk Barajı açıldı.

6 Kasım 1936

Günümüzdeki Seka'nın çekirdeğini oluşturan "İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası" hizmete girdi. Yılda 16 bin ton kağıt üretecek olan fabrika 3 milyon 300 bin liraya mal oldu. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları adıyla İzmit'te kurulan kuruluş, selüloz ve kağıt üretimi gerçekleştiriyor.

12 Kasım 1936

Ankara'da Birinci Küçük sanatlar ve Elişleri Kongresi toplandı.

18 Kasım 1936

Filyos-Çatalağzı demiryolu hattı işletmeye açıldı.

28 Kasım 1936

Ereğli Kömür Şirketi'nin devletçe satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

14 Aralık 1936

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı İktisat Fakültesi kuruldu. Hitler Almanyası'ndan kaçan Fritz Neumark, Wilhem Rupke, Gerhard Kessler, Alexander Rustov gibi ünlü bilim adamlarının ders vereceği fakülte eğitime 1937 yılında başlayacak

5 Ocak 1937

"Devletçilik" ilkesi yapılan değişiklik sonucu Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun (Anayasa) 2. Maddesinde yer aldı.

27 Ocak 1937

Hatay'a Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında bağımsızlık tanındı. Karar Türkiye ve Hatay'da büyük sevinç yarattı.

8 Şubat 1937

Orman Kanunu kabul edildi.

3 Nisan 1937

Karabük Demir-Çelik Fabrikaları kuruldu. Fabrika halen KARDEMıR adıyla demir çelik üretimi gerçekleştiriyor. Fabrika 1994 yılında sembolik bir fiyata işçilere satıldı. Bu yıl da halka açıldı.

4 Nisan 1937

Ereğli Bez Fabrikası üretime başladı.

25 Mayıs 1937

Malatya Bez Fabrikası'nın temeli atıldı.

4 Haziran 1937

T.C. Ziraat Bankası Kanunu TBMM'de kabul edildi.

6 Haziran 1937

Sivas-Malatya demiryolu Çetinkaya'da birleşti.

11 Haziran 1937

Atatürk, Trabzon'da yaptığı açıklamada çiftliklerini, içindeki bütün gayrimenkulleriyle birlikte milletine bağışladığını bildirdi.

14 Haziran 1937

Tarım Bakanlığı Kuruluş kanunu kabul edildi.

1 Temmuz 1937

Toprakkale - İskenderun, Fevzipaşa - Meydanıekber demiryolları devletleştirildi.

8 Temmuz 1937

Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabat Paktı imzalandı.

9 Temmuz 1937

Ankara'da motorlu tayyarecilik okulu açıldı.

12 Ağustos 1937

Çatalağazı-Zonguldak demiryolu hattı işletmeye açıldı.

16 Ağustos 1937

Hekimhan-Çetinkaya demiryolu ulaşıma açıldı.

26 Ağustos 1937

Kozlu Kömür İşletmeleri devletleştirildi.

27 Eylül 1937

İstanbul-Edirne karayolunun Lüleburgaz'a kadar olan bölümü ulaşıma açıldı.

1 Ekim 1937

Çatalağzı-Zonguldak demiryolu ulaşıma açıldı.

9 Ekim 1937

Nazilli Basma Fabrikası Atatürk tarafından açıldı.

15 Ekim 1937

Cumhuriyet'in Türkçe yazılı ilk banknotu tedavüle çıkarıldı. II. Emisyon, birinci tertipten çıkan ilk banknot 5 lira değerinde. İngiltere'de Thomas De La Rue firmasına bastırılan kağıt 5 liralığı 10 ve 50 liralıklar izleyecek.

25 Ekim 1937

İnönü Başbakanlıktan istifa etti. Yerine Celal Bayar atandı.

4 Kasım 1937

Kızılırmak Nehri üzerindeki "Çetinkaya Köprüsü" hizmete girdi.

6 Kasım 1937

Belediyeler Bankası açıldı.

16 Kasım 1937

İran ve İran sınırlarına ulaşacak olan Diyarbakır-Cizre demiryolunun temeli atıldı.

20 Kasım 1937

Sivas-Divriği demiryolu hizmete girdi.

29 Kasım 1937

Hatay'da bağımsızlık statüsü yürürlüğe girdi.

27 Aralık 1937

Denizbank Kuruluş Kanunu kabul edildi.

7 Ocak 1938

Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kuruluş Kanunu kabul edildi.

12 Ocak 1938

Türkiye-Letonya ticaret antlaşması imzalandı.

14 Ocak 1938

Dışişleri Bakanlığı kuruluş kanunu kabul edildi.

21 Ocak 1938

Yalova Termal Otel açıldı.

24 Ocak 1938

İzmir telefon işletmesi devletleştirildi.

1 Şubat 1938

Gemlik Suni İpek Fabrikası, Atatürk'ün de hazır bulunduğu törenle açıldı.

2 Şubat 1938

Bursa'da Sümerbank Merinos kuruldu. Cumhuriyet yıllarının ilk sanayi kuruluşlarından olan Merinos Türk Silahlı Kuvvetleri için giysi üretimi yapıyor. 1.5 yıl içinde özelleştirilmesi planlanıyor.

10 Şubat 1938

Gölcük'te yeni bir tersane kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1 Nisan 1938

İstanbul Borsası üç yıl süreyle kapatıldı. Ankara'da "Kambiyo Esham ve Tahvilat Borsası" açıldı.

14 Nisan 1938

Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi devletleştirildi.

8 Mayıs 1938

Türkiye ile Almanya arasında kredi antlaşması imzalandı.

17 Mayıs 1938

Divriği demir madenleri üretime başladı.

23 Mayıs 1938

Türkiye Halk Sandığı kuruldu. İstanbul Elektrik Şirketi devletleştirildi.

27 Mayıs 1938

Türkiye ile İngiltere arasında kredi antlaşması imzalandı.

3 Haziran 1938

"Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü" kuruluş kanunu kabul edildi. (Resmi Gazete'de 14 Haziran'da yayınlandı.)

15 Haziran 1938

Noter Kanunu kabul edildi. Türkiye'nin şartları gözönüne alınarak Medeni Kanun'daki evlenme yaşı kadınlarda 15'e, erkeklerde 17'ye indirildi.

17 Haziran 1938

Sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Teşekküllerin Teşkilatı ile idare murakebeleri hakkında kanun TBMM'de kabul edildi.

24 Haziran 1938

Toprak Mahsulleri Ofisi kuruluş kanunu kabul edildi.

3 Temmuz 1938

Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da askeri antlaşma imzalandı. Antlaşma uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi.

10 Temmuz 1938

İzmit Klor Fabrikası'nın temeli atıldı.

20 Temmuz 1938

Fiskobirlik kuruldu. Giresun ve Ordu bölgesinde yetiştirilen fındığı alarak tesislerinde işleyen ve dış pazarlara satan Fiskobirlik, dünya fındık piyasasında da önemli bir söz sahibi.

15 Ağustos 1938

Divriği-İliç demiryolu hizmete girdi.

24 Ağustos 1938

Murgul Bakır İşletmesi Etibank tarafından satın alındı.

10 Ekim 1938

Ankara-Erzurum demiryolu hattı Erzincan'a ulaştı.

28 Ekim 1938

Ankara Radyosu yeni ve modern binasında yayına başladı.

10 Kasım 1938

Atatürk ölümsüzlüğe kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal, sabah saat 9.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. (Doğumu 1881) Tüm Türk Ulusu yas içinde...

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 28 Mayıs 2024
İmsak 03:35
Güneş 05:29
Öğle 13:06
İkindi 17:05
Akşam 20:34
Yatsı 22:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21