Şeyh Seyda Hazretlerinin Halifeleri, Günümüzde devam eden medreselerimiz,

TASAVVUF 01.08.2020, 19:31 02.08.2020, 12:00 Ramazan Peri
Şeyh Seyda Hazretlerinin Halifeleri, Günümüzde devam eden medreselerimiz,

İrşad Seyda:

TESBİT EDEBİLDİĞİM ZATLARIN MEDRESELERİNİN İSİMLERİNİ AŞAĞIDA YAZDIM.. ŞÜPHESİZ BU LİSTE UZATILABİLİR...YANLIZ ŞU AN YANIMDA GEREKLİ MATERYALLER BU KADAR VAR...BU LİSTENİN BİR KISMI ASLINDA MERHUM DEDEM ŞEYH SEYDA İLE İLGİLİ MEKTUBATIN TÜRKÇE BÖLÜMLERİNDE VAR.. AMCAMIN MEKTUBATA YAZDIĞI EK İLAVE YAZIDA DA BUNLAR VAR...YANLIZ KİTAPLARIN BİR KISMI AMERİKADIR.. BAKMA İMKANIM YOK.. SANIRIM MEKTUBAT SİZDE VAR...(İrşad Seyda'mızın Yayın Yönetmenimiz Ramazan Peri'ye yazdığı ifadeler)  AYRICA BU ZATLARLA İLGİLİ İNTERNETTE DE KISMİ BİLGİLER VARDIR... BİR KISMI BÖLGESEL BASINDA ÇIKMIŞTIR... MESELA BATMANLI ŞEYH FAHRETTİN, ŞEYH HALİL SERDEFİ VD..

ŞEYH SEYDA HAZRETLERİNİN HALİFELERİ

1-SEYYİD ŞEYH BEŞİR EL -ALAKAMŞİ(İDİL,ŞIRNAK) Alakamış ve Ttılsekan Köylerinde medresesi vardı.
2-SEYYİD ŞEYH FAHREDDİN EL-ARNASİ EL- BATMANİ(BATMAN) Batman merkezde medresesi vardı..önceleri batmanın Bilider ve Basork köylerindeydi medresesi..
3-SEYYİD ŞEYH HASAN EL-ŞEYHHASANİ(İDİL)
4-SEYYİD ŞEYH HALİL ES-SERDEFİ(DARGEÇİT, MARDİN) Dargeçit Serdef, sonra Devyan köylerinde medresesi vardı. Sonradan deyvan (sümer) köyüne hicret edince medresesini de oraya taşımıştır.
5-SEYYİD ŞEYH YUSUF ELVERZİKİ(İDİL)
6-ŞEYH ABDUSSAMED EL-FARKİNİ EL-DİYARBEKRİ(DİYARBAKIR,SİLVAN)silvanda,sonra diyarbakır merkezde medresei vardı..bilahare adıyamanın gölbaşı ilçesine göç etmiştir.
7-SEYYİD ŞEYH MARUF EL-BATMANİ(GERGÜŞ,BATMAN) batman merkezde medresesi var
8-ŞEYH MUSA EL-GUNDIKİ(KIZILTEPE,MARDİN) mardin kızıltepede medresesı vardı.vanın canik köyüne gçöedince sekiz yıl orada tedrısatı devam ettırmış, sonra tekrar kızıltepeye dönmüştür
9-ŞEYH MUSTAFA ED-DERECİ(ERUH,SİİRT)
10-SEYYİD ŞEYH KUTBETTİN EL-BATMANİ(BATMAN)
11-ŞEYH CEMİL EL-DANIŞMANİ(ANTAKYA),
12-ŞEYH MUHAMMED ALİ ES-SAMANDAĞİ EL-ANTAKİ(SAMANDAĞ,ANTAKYA)
13-ŞEYH SEYYİD ALİ EL-FINDIKİ(FİNDİKA BOTAN ,CİZRE) fındık beldesinde medresesi vardı.sonradan cizrenin cinibir (Yeşilyurt )köyünde medresesini devam ettırdı
14-ŞEYH MUHAMMED EMİN ER EL-DİYARBEKRİ,diyarbakır bismilin segalya köyünde medresesı vardı..şeyhi şeyh seydanın emriyle gazi antebin nizip,bilahare antep merkezde tedrisata devam etmiştir..yaşı şu an 103tür.ankaradaki evinde tedrisata devam etmektedir
16-ŞEYH FAHREDDİN HIDIRİLYASİ EL-DİYARBEKRİ
17-ŞEYH MEHDİ SEYFULMULUKİ EL-DİYARBEKRİ dıyarbakırın seyfulmuluk köyünde medresesı oğlu şeyh irşad tarafından devam ettirilmektedir
18-ŞEYH ALİ EL -BAKISTANİ EL-MARDİNİ
19-ŞEYH ABDULLAH EL FIRFELİ(İDİL,ŞIRNAK) idilin fırfel(ulak)köyünde medresesı vardı
20-ŞEYH İBRAHİM EL KARSİ(HOŞHABER BELDESİ,IĞDIR) cizre alibey mahallesi seyyitler camiisinde medreseı vardı.sonra memleketıne döndü ve köyünde,ığdırın hoşhaber köyünde medresesını devam ettırdı
21-ŞEYH SÜLEYMAN EL-BESPINİ(SİLOPİ) sılopinin bespin köyünde medresesi vardı
22-ŞEYH ABDURRAHİM EL-BİSMİLİ(DİYARBAKIR)
23-ŞEYH MUHAMMED VEYSİ EL-MARDİNİ
24-ŞEYH MUHAMMED ŞERİF EL-URFEVİ(SURUÇ,URFA)
25-ŞEYH TAHİR EL-KARSİ
26-ŞEYH MUSTAFA DOĞUBEYAZİDİ(AĞRI,DOĞUBEYAZIT)
27-ŞEYH İHSAN MELEKENDİ(MUŞ) mulun bulanık ilçesinin melekent beldesinde medresesi vardı
28-ŞEYH MUHAMMED NURİ DOĞUBEYAZİDİ(AĞRI) ağrı doğubeyazıtta medresesi devam etmektedir
29-ŞEYH MUHAMMED SALİH EL-CEVADİ(MUSUL) musulda medresesi ve tecvit tedrisatı vardı
30-ŞEYH BEŞİR EL-BASEYİ(GÜÇLÜKONAK,ŞIRNAK) güçlükonakta uzun yıllar medresesınde tedrisat yaptı
31-MOLLA ABDULHAMİT URFEVİ URFA HALİLURRAHMAN DERGAHI MEDRESİNDE UZUN YILLAR İLMİ TEDRİSAT YAPMIŞTI..BEDİUZZAMANIN İSMEN ONU VASİYETINDE ZİKRETMESİ VE KENDİSİNİ ONUN YIKAMASINI VASİYET ETMESİ ÜZERİNE HZ BEDIUZZAMANI GASL VE TEKFİN ETMİŞTİR..ASLEN VANLI İDİ MOLLA ABDULHAMİT..NUR TALEBELERİNİN BEDIUZZAMANLA İLGİLİ YAZDIĞI KİTAPLARDA KENDİSİNDEN BAHSEDİLİR VE BEDIUZZAMANIN GASİL VASIYETİ ZİKREDİLİR
32-MOLLA TAHİR İDİLLİ BU ZAT ŞEYH SEYDANIN HALİFELERİNDENDİR.İDİLLİ MOLLA AHMET NASIN BABASI OLAN MOLLA YUSUFUN AMCASIDIR.

Bunlar Şeyh Seydanın halıfelerinden bazılarının isimleridir..önlerinde SEYYİD kelimesi olanlar aynı zamanda ehl-ı beyttendirler.Seyyid Ali El-fındıki aynı zamanda Şeyh Abdulkadir Geylaninin neslindendir..hasani bir seyittir..şecereleri vardır.seyyid ali el findikinin kürtçe tasavvufi ve edebi divanı meşhurdur..divan umumen kürtçe olmakla birlikte arapça , farsça kasideler ve şiirler de içermektedir...şeyh musa el gundıki ise mardin-diyarbakır arasında meşhur ziyaretgahı olan sultan şeyhmusun neslindendir..sultan şeyh musun asıl adı şeyh musa ez-zulidir...şeyh musa halk dilinde şeyhmus fonetiğine dönüşmüştür...kendisi meşhur evlıyalardan ve hz ömerin neslindendir..şeyh abdulvahhab eş-şarani et-tabakat el-kubra adlı eserinde kendisinin biyografisinden ve tasavvufi hallerinden bahseder..ŞEYH MUSA EZ-ZULİ şeyh abdulkadir geylani ile muasırdır..
ayrıca şeyh seydanın halifelerinin çoğu aynı zamanda medreseleri de olup talebe ve alim yetiştiren muderris ve alimlerdi.medreseleri olanların önüne bir not düştüm...bunlardan şeyh beşir baseyi uzun yıllar şırnakın kazası güçlükonaktaki cami ve medresesinde talebe yetiştirmiştir..bolgede şu an yaşayan bir çok alim zat ondan ders okumuştur.hakeza muşun melekend beldesinden olan şeyh ihsan melekentte,şeyh fahrettin arnasi batmanda,seyyid ali fınfıki botanın fındık beldesinde,bilahare cizrenin cinibir(yeşilyurt köyü),şeyh süleyman silopinin bespin köyünde,şeyh ibrahim el karsi cizrede seyyitler mahallesi camisinde,bilahare ığdırın hoşhaber köyünde,şeyh abdullah fırfeli idilin fırfel köyünde,şeyh mehdi diyarbekri diyarbakırın seyfulmulk köyünde,şeyh muhammed emin er diyarbakırın değişik köylerinde,bilahare antep ve ankarada,şeyh halil serdefi dargeçitin serdef ve deyvan köylerinde,şeyh beşir el alakamşi idilin alakamış köyündeki medreselerinde yıllarca tedrisat yapmışlar ve bir çok alim yetiştirmişlerdir...bu zatların çoğu şeyh seyda hazretlerınden ilim icazeti de almışlardır..bir kısmı şeyh efendinin tarikatına intisap etmeden önce başka hocalardan ilim icazeti almışlarsa da şeyh seydaya iltihaktan sonra ondan tarikat,hilafet icazetinin yanında ilim-medrese icazetlerini teberruken ikinci bir defa daha almışlardır..sonradan başkalarına verdikleri icazetlerde şeyh seydanın ilmi icazet silsilesinden icazet vermişlerdir.

ŞEYH SEYDA HAZRETLERİNDEN İLİM İCAZETİ ALMIŞ BAZI ALİMLER
1-MOLLA RAMAZAN EL-BUTİ(MEŞHUR ALİMLERDEN SAİD RAMAZAN EL-BUTİNİN BABASIDIR):
MOLLA RAMAZAN ASLEN CİZRENİN DAĞLIK BOTAN BÖLGESİNİN CELEKAN KÖYÜNDENDİR...UZUN YILLAR ŞEYH SEYDA HAZRETLERİNİN AĞABEYİ ŞEYH SİRACIN,ONUN VEFATINDAN SONRA DA ŞEYH SEYDA HAZRETLERİNİN CİZREDEKİ MEDRESESİNDE ONUN YANINDA OKUMUŞTUR..İLMİNİ ŞEYH SEYDANIN YANINDA BİTİRDİKTEN SONRA ŞEYH SEYDA ONA İLİM İCAZETİ VERMİŞTİR ..BİLAHARE BU ZAT SURİYEYE HİCRET ETMİŞTİR...OĞLU SAİT RAMAZAN BUTİ BABASININ HAYATIYLA İLGİLİ HAZA HAYAT VALİDİ(BABAMIN HAYATI)ADLI BİR ARAPÇA BİR KİTABI YAZMIŞTIR..ŞAMDA BASILAN BU KİTABIN İLK SAYFALARINDA BABASININ KİMLERDEN İLİM ALDIĞINI YAZARKEN DER Kİ BABAM BAZEN İLMİ TEDRİSATINDAN BAHSEDERKEN ÖZELLİKLE ÜÇ HOCASINDAN ÇOK SIK SÖZ EDERDİ.BİRİ CİZRELİ ŞEYH MUHAMMED SAİD SEYDA ELCEZERİ,BİRİ CİZRELİ MOLLA ABDUSSELAM NACİDİR...DİĞERİNİN İSMİNİ HATIRLAMIYORUM(İRŞAD SEYDA)

EL BUTİ YİNE BU KİTAPTA DER Kİ BEN DOĞARKEN BABAM BANA FUDAYL İSMİNİ VERMİŞTİ..BİLAHARE BABAM HOCASI ŞEYH SEYDANIN YANINA GİDER VE DOĞAN EVLADI İÇİN DUA İSTER..HOCASINA DOĞAN TÜM ÇOCUKLARININ ÖLDÜĞÜNÜ,DUA TALEP ETTİĞİNİ İFADE EDER.HOCASI ŞEYH SEYDA DER Kİ ONA ADIMI VERECEGİM..ADI MUHAMMED SAİD OLSUN..DUA EDECEGİM .İNŞALLAH ALLAH CC LUTFEDER VE SAĞ KALIR..BUNUN ÜZERİNE ŞEYHININ DE İSTEĞIYLE FUDAYL OLAN ADIMI MUHAMMED SAİD OLARAK DEĞİŞTİRİR..VE O ANNEMDEN ERKEK EVLAT OLARAK HAYATTA KALAN TEK KİŞİ BENİM DER..BUNU ŞEYH SEYDANIN BİR KERAMETİ OLARAK NAKLEDER EL BUTİ..ŞEYH SEYDANIN MOLLA RAMAZANA GÖNDERDİĞİ BİR MEKTUP ŞEYH SEYDANIN MEKTUPLARINI VE TERCEME-I HALİNİ İÇEREN MEKTUBAT ADLI ESERDE BULUNMAKTADIR.BU ESERİN ASLI ARAPÇADIR..ŞEYH SEYDANIN HALİFELERİNDEN DIYARBAKIR SİLVANLI ŞEYH ABDUSSAMED EFENDİ YAZMIŞTIR..BİLAHARE URFA MERKEZ VAİZLERİNDEN İBRAHİM ÖZTÜRK TÜRKÇEYE TERCÜME ETMİŞTİR...

2-MOLLA SÜLEYMAN HOSERİ(LÜTFEN BKNZ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İDİL-ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İDİL SEMPOZYOMU BİLDİRİLERİ ,SAYFA 335,CUMHURİYET DÖNEMİNDE İDİLDE MUSLUMAN DİN ADAMLARI ADLI MAKALE,YRD DOÇ DR RECEP ÖZDİREK

3-ŞEYH SALİH EL-HÜSEYNİ
BU ZAT ŞEYH HÜSEYİN BASRETİNİN OĞLUDUR...ŞEYH SAİD HADİSESİNDEN VE MEDRESELERİN KAPATILMASINDAN SONRA 1926DA BİLAHARE IRAKA HİCRET ETMİÇ VE ORADA VEFAT ETMİŞTİR...ŞEYH SAİT HADİSESİNDEN SONRA TEK PARTİ YONETİMİNİN DİN VE TEKKE-MEDRESELER ÜZERİNDEKİ BASKISININ ARTMASINDAN DOLAYI ŞEYH SEYDA,DİRŞEVİLERDEN OLAN VE ONUN DAYI ÇOCUKLARI OLAN ŞEYH ABDULLAH,ŞEYH REŞİD,ŞEYH FETHULLAH,BASRETİLERDEN ŞEYH İBRAHİM HAKKI,ŞEYH SALİH,ŞEYH AHMET,ŞEYH MUHAMMED ŞEFİK,ŞEYH CELALEDDİNİN AİLE EFRADLARI VE BİR KISIM SEVENLERIYLE BİRLIKTE ÖNCE SURIYEYE,ORADAN DA IRAKIN MUSUL KENTİNE HİCRET EDIYORLAR..ZATEN ŞEYH SEYDANIN AİLESİ OLAN CEZERİLER,DAYILARI DİRŞEVİLER VE BASRET AİLESİ(ZİBARİLER)SON İKİYÜZ YILA YAKINDIR İÇİÇE OLUP AKRABA OLAN AİLELERDİR...BOTAN BÖLGESİNDE VE TÜM ŞARKTA TEKKE VE MEDRESELERİ DE YAYGINLAŞIP HİZMETLERİNİ DEVAM ETTİRMİŞLERDİR..O HİCRETTE BU ÜÇ AİLENİN BÜYÜK KÜÇÜK TÜM FERTLERİ GÖÇEDİYORLAR.BÖLGEDE BU OLAY FERMANA ŞEYHAN (ŞEYHLER FERMANI ) OLARAK BİLİNİR..1928 YILINDA ÇIKAN GENEL AFLA BİRLİKTE BU AİLE EFRATLARININ BİR KISMI DÖNMÜŞ,BİR KISMI DA IRAKTA VEYA SURİYEDE KALMIŞLARDIR.ORALARDA OLANLAR DA MEDRESE VE DERGAHLARIYLA TASAVVUFİ,İLMİ VE SOSYAL HİZMETLERİNİ ORALARDA ZAMANLA YERLEŞTİKTEN SONRA DEVAM ETMİŞLERDİR..

4-ŞEYH MUHAMMED SALİH EL CEVADİ
BU ZAT MUSULLUDUR..IRAKTAKİ EN MEŞHUR MUCEVVİD VE ŞEYHULKURRADIR..KENDİSİNDEN IRAK,PAKİSTAN,SUUDİ ARABİSTAN VE DİĞER BİR ÇOK İSLAM ÜLKESİNDEN TECVİDİN KIRAAT-I AŞERESİNDE İCAZET ALAN BİR ÇOK ALİM VARDIR...BU ÜÇ AİLE MUSULA HİCRET EDİNCE ORADA BU ZAT ONLARA ÇOK İLGİ GÖSTERİR,TARİKATEN ŞEYH SEYDAYA İNTİSAP EDER..BİLAHARE ŞEYH SEYDA ONA HİLAFET VE İLİM İCAZETİ VERİR..BU ZAT DA TECVİD İLMİNDE ŞEYH SEYDAYA VE ONUN DAYISININ OĞLU ŞEYH REŞİDE TECVİT İCAZETİ VERİR...


5-SEYYİD MOLLA ABDULVAHHAB EL-DERİZBİNİ BU ZAT ŞARK MINTIKASINDA MEŞHUR OLAN ESKİ MEDRESE ULEMASINDANDIR..KENDİSİ BİLAHARE GELİP ŞEYH SEYDAYA İNTİSAP ETMİŞ VE ONDAN İCAZET DE ALMIŞTIR..MERHUM ŞEYH ABDULVAHHAP EHL-I BEYTTEN OLUP AYNI ZAMANDA ŞEYH SEYDANIN HALİFELERİNDEN ŞEYH FAHREDDİN BATMANİNİN DE AMCASIDIR

6-ŞEYH ABDULHAKİM HALİLİ
BU ZAT TOR BÖLGESİNİN (MARDİN DARGEÇİT) KÖYLERİNDEN OLAN HALİLAN KÖYÜNDENDİR.. MEŞHUR OLAN ESKİ ALİMLERDENDİR..MEDESESİNDE ONLARCA ALİM YETİŞTİRMİŞTİR...KENDİSİNİN VEFATINDAN SONRA ŞEYH SEYDA ONUN OĞLUNA (ŞEYH BEŞİR BASEYİYE) TARİKAT İCAZETİ VERMİŞTİR...AYRICA MOLLA ABDULHAKİMİN OĞLU OLAN MOLLA SİRAC HALİLİ DE BAZI ESERLER YAZMIŞTIR...BUNLARDAN BİRİ KÜRTÇE YAZDIĞI MEVLİT,GULCİVİN KÜRTÇE DİVANI(KISMEN ARAPÇA,FARSÇA VE TÜRKÇE KASİDELER DE VARDIR),GULCİVİN GÜL DESTESİ ANLAMINDADIR..BU DİVANINDA ŞEYHİ ŞEYH SEYDA HAKKINDA BAZI KÜRTÇE KASİDELER DE MEVCUTUR.MOLLA SİRAC TA TASAVVUFEN ŞEYH SEYDAYA BAĞLIYDI.UZUN YILLAH CİZREDEKİ HZ NUH CAMİSİNDE İMAMLIK YAPMIŞ VE 1983TE CİZREDE VEFAT ETMİŞTİR..MOLLA SİRAC KÜRTÇE EDEBİYATTA ŞARKTA MEŞHUR OLAN EDEBİYATÇI VE ZATLARDANDIR..

7-MOLLA ABBAS ŞURİ BU ZAT HAYATTA OLUP MARDİNİN KIZILTEPE İLÇESİNDEDİR.UZUN YILLAR MARDİNDEKİ MEDRESESİNDE İLİM OKUTMUŞTUR.ŞURİ MARDİNE BAĞLI BİR KÖYDÜR

8-MOLLA ABDURRAHMAN CİZİRİ
9-MOLLA ABDURRAHMAN EL GUNDIKİ BU ZAT ŞIRNAKIN BALVEREN(GUNDİKE MELA) KÖYÜNDENDİR...İLİM İCAZETİNİ ŞEYH SEYDADAN ALMIŞ,TASAVVUFİ İCAZETİ DE ŞEYH OMER FARUK SEYDADAN ALMIŞTIR..KENDİSİ EĞİTİMİNİN ONEMLİ BİR BOLUMUNU ŞEYH SEYDANIN HALİFELERİNDEN OLAN ŞEYH FAHRETTİN BATMANİNİN YANINDA İKMAL ETMİŞTİR....ET-TASAVVUF TAHTE EDVA-IL KİTAP VES-SUNNE(KİTAP VE SÜNNET IŞIĞINDA KİTAP)ADLI ARAPÇA BİR ESERİ İNEGÖLDEKİ ELVAN MATBAASINDA BASILMIŞTIR.KENDİSİ HAYATTA OLUP BURSANIN İNEGÖL İLÇESİNDE İKAMET ETMEKTEDİR

10-SEYYİD MOLLA MASUM BATMANİ
11-MOLLA AHMET HAZROYİ BU ZAT DİYARBAKIRIN HAZRO İLÇESİNDENDİR..MERHUM MOLLA AHMET SEYH SEYDA HAZRETLERININ YANINDA ,MEDRESESINDE OKUMUŞ VE ONDAN İCAZET ALMIŞTIR..BİLAHARE BİR ÇOK İLÇEDE DE MÜFTÜLÜK GÖREVLERİNDE BULUNMUŞTIR...SOYADISI BİLİCİDİR..

12-SEYYİD MOLLA ABDULAZİZ GUNDIKİ

13-MOLLA ABDURRAHMAN PERVARİ BU ZAT SİİRTİN PERVARİ İLÇESİNİN ESKİ ADIYLA SARUH KÖYÜNDENDİR..KENDİSİ ŞEYH SEYDANIN İLMİ MUCAZLARINDANDIR..UZUN YILLAR SARUH KÖYÜNDEKİ MEDRESESİNDE TEDRİSAT YAPMIŞ VE BİR ÇOK ALİMİN YETİŞMESİNE VESİLE OLMUŞTUR..BOLGEDE MEŞHUR OLAN ŞEYH MUŞERREF PERVARİ (HİNÜK KÖYÜ VE MEDRESESİNİN ŞEYHİ,MÜDERRİSİ)NİN DE DAYISININ OĞLUDUR..ÖMRUNUN SON YİRMİ YILINDA MEDİNEYE HİCRET ETMİŞ,HİCAZIN MEŞHUR ŞAZELİ ŞEYHLERİNDEN ŞEYH MUHAMMED BİN ALEVİ EL-MALİKİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE ONUN MEDRESESİNDE TALEBELERİNE MÜDERRİSLİK YAPMIŞTIR..

14-MOLLA ALİ ZERCELİ

15-MOLLA YUSUF ZINAREHİ KENDİSİ İDİLDENDİR..ONUN AMCASI MOLLA TAHİR ŞEYH SEYDANIN HALİFELERİNDENDİ...YİNE İDİLLİ ALİM ZAT MOLLA AHMET NAS(ZINAREHİ)IN BABASIDIR..MOLLA AHMET ZINAREXİ DE BABASI MOLLA YUSUF GİBİ İLMİ İCAZETİNİ ŞEYH SEYDADAN ALMIŞTIR

16-MOLLA TAHİR EL-MİJMİJOKİ HAYATTA OLUP İDİLDE YAŞAMAKTADIR .. LÜTFEN BİYOGRAFİSİ İÇİN ADI GEÇEN SEMPOZYUMUN 344 .SAYFASINA BAKINIZ

17-MOLLA ABDULLAH FIRFELİ UZUN YILLAR İDİLİN FIRFEL(ULAK)KÖYÜNDEKİ MEDRESEİNDE TALEBE(BÖLGEDEKİ TABİRLE FAKİ YANİ FAKİH-FIKIHTAN GELME)YETİŞTİRMİŞTİR..LÜTFEN HAYATI İÇİN YUKARDA ADI GEÇEN İDİL SEMPOZYOMU KİTABININ 340.SAYFASINA BAKINIZ)

18-MOLLA İBRAHİM ARABANİ UZUN YILLAR İDİLİN ARABAN KÖYÜNDEKİ MEDRESESİNDE İLİM OKUTMUŞTUR....ADI GEÇEN SEMPOZYUM KİTABININ 342.SAYFASINA BAKINIZ

19-MOLLA TAHİR (GÜL)MİJMİJOKİ LÜTFEN MEZKUR SEMPOZYUMUN 344 . SAYFASINA BAKINIZ YRD DOÇ RECEP ÖZDİREK CUMHURİYET DÇNEMİNDE İDİLDE MUSLUMAN DİN ADAMLARI ADLI BİLDİRİSİNDE ONDAN VE ŞEYH SEYDANIN MUCAZLARI DİĞER BİR KISIM ALİMLERDEN ETRAFLI OLARAK BAHSEDER

20-MOLLA AHMED ZİNAREHİ (NAS) LÜTFEN MEZKUR SEMPOZYUMA BAKINIZ ..SAYFA 344

AYRICA ŞU ANDA ŞEYH SEYDADAN VEYA ONUN HALIFELERİNDEN İLİM İCAZETİ ALIP MEDRESELERİ DEVAM EDEN ŞU ZEVATI ANLATABİLİRİZ

İSTANBUL SAMANDRA ŞEYH ÖMER FARUK SEYDANIN KURDUĞU VE ŞU AN KIRK TALEBEYLE DEVAM EDEN MEDRESE(SAMANDRA İLİM VE HİZMET VAKFI)

2-URFANIN CEYLANPINAR İLÇESİNDE ŞEYH MUHAMMED ALİ CEYLANPINARİNİN MEDRESESİ ...BU ZAT ŞEYH SEYDANIN MURİDANLARINDAN OLUP TASAVVUFİ İCAZETİNİ DE ŞEYH MUHAMMED NURULLAH SEYDADAN ALMIŞTIR...AYRICA BU ZATIN İNŞA ETTİĞİ BUYUK BİR CAMİ VE MEDRESE URFANIN MERKEZİNDE DE İLMİ HİZMETLERİ DEVAM ETTİRMEKTEDİR
3-SEYFULMULUK DİYARBAKIR MEDRESESİ ....BU MEDRESENİN KURUCUSU ŞEYH SEYDANIN HALİFELERİNDEN ŞEYH MEHDİDİR.

4-ADIYAMANDA ŞEYH MUHYEDDİN ELCEZERİ(ÜRPER)NİN MEDRESESİ ..BU ZAT ŞEYH SEYDANIN MEDRESESINDEN YETİŞEN ESKİ MEDRESE ALİMLERİNDENDİR..ŞEYH SEYDANIN OĞLU ŞEYH ÖMER FARUKUN HALİFESİDİR

5-BATMANDA ŞEYH MARFUF MEDRESESİ BU ZAT ŞEYH SEYDANIN HALİFELERİNDENDİR.ONUN OĞLU GENÇ ALİM MOLLA MASUMUN YÖNETİMİNDE TEDRİSAT DEVAM ETMEKTEDİR..YAKLAŞIK ELLİ TALEBE OKUMAKTADIR...

6-MOLLA TAHİR HALİNİN MEDRESESİ ... BU ZAT İLMİ İCAZETINI ŞEYH M NURULLAH SEYDADAN ALMIŞTIR...OTUZ YILA YAKINDIR BATMANA DA YAKIN OLAN BİTLİSİN KALİKİYE KÖYÜNDE MEDRESESİ FAALIYETINI DEVAM ETTIRMEKTEDIR

7-AĞRININ DOĞUBEYAZIT İLÇESINDE ŞEYH YUSUF DOĞUBEYAZİDİNİN OĞULLARINDAN ŞEYH MUSTAFA VE ŞEYH MUHAMMED NURİNİNİN MEDRESELERİ VARLIĞINI DEVAM ETTIRMEKTEDIR..

8-SİLOPİDE BULUNAN ŞEYH İSMET EL BARISLİ UZUN YILLAR SİLOPİNİN BİŞİRİ KÖYÜNDEKİ MEDRESESINDE BİR ÇOK ALİMİN YETİŞMESİNE VESİLE OLMUŞTUR..BU ZAT TARIKAT İCAZETINI ŞEYH M .NURULLAH SEYDADAN ALMIŞTIR..ŞEYH SEYDA HAYATTAYKEN TASAVVUFEN ONUN TERBIYESINDE YETİŞMİŞTİR...HALEN DE SILOPİDEKİ EVİNDE GELEN HOCALARA DERS VERMEKTE,SİLOPİ HALKININ FIKHİ VE İLMİ PROBLEMLERINDEN NEŞET EDEN SORULARINA BİR FETVA MAKAMI GİBİ HİZMET VERMEYE DEVAM ETMEKTEDİR..

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 27 Mart 2023
İmsak 05:24
Güneş 06:50
Öğle 13:15
İkindi 16:44
Akşam 19:30
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 27 57
2. Eyüpspor 27 53
3. Rizespor 26 49
4. Sakaryaspor 27 49
5. Pendikspor 26 47
6. Keçiörengücü 27 47
7. Bodrumspor 27 42
8. Manisa FK 26 42
9. Boluspor 26 41
10. Bandırmaspor 26 40
11. Göztepe 26 38
12. Tuzlaspor 27 28
13. Erzurumspor 26 25
14. Altay 27 25
15. Adanaspor 27 25
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 26 18
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
Günün Karikatürü Tümü