Cuma Dosyası

Cuma Namazının Farziyeti, Fazileti, Adabı, yapılacak Dualar ve Cuma Namazına dair tüm Ayetleri Hadisleri bu dosyadaki açıklamalarda bulacaksınız.

İSLAM VE KÜLTÜR 11.03.2021, 00:34 11.03.2021, 21:04 Ramazan Peri
Cuma Dosyası

Cumanın Farziyeti

Değerli Müslümanlar! Bilindiği gibi Cuma namazı Allah’ın mü’minler üzerine farz kıldığı mühim bir ibadettir................................... Allah c.c kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

يوا يأهيهوا اذلذكينو آمونووا إلىذا نوودكي للل ل صىلاةك مكن يووام الرجع ع معوةك ىفاساعوواا إلىلى ذككرر الذلهك
ووىذرعوا الربوياعو ىذللكوما ى خيا ر ذلكوما إلن كونتوما ىتعاىلمعونو

” Ey iman edenler Cuma günü namaza çağırıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer siz gerçeği anlayan kimseler iseniz elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.” Cuma : 9

“ ... Ömer (ra) şöyle dedi : Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in dili üzere sefer namazı iki rekattır. Cuma namazı iki rekattır. Fıtır ve Kurban bayramı namazları iki rekattır. Tamamdır, noksan değildir.”

Nesei (1419) İbni Mace (1064) İbni Huzeyme (1425) Ahmed (1/37) Albani (638-el-irva)

Cuma Gününün Fazileti

“ ... Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selllem şöyle buyurdu : İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o günde yaratıldı, o günde cennete girdirildi, o günde oradan çıkartıldı ve o günde kıyamet kopacaktır. 0 günde öyle bir saat var ki, müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah‘tan hayırlı bir şey isterse, Allah onun isteğini verir.”

İbnu’l-Munzir (1714-el-Evsat) Müslim (854/17-17) Ebu Davud (1046) Tirmizi (491) İbni Huzeyme (1729) İbni Hibban (2772) Malik (1/108-109) Hakim (1/278) Begavi (1050) Abdurrezzak (5583) Ahmed (10307) Albani (3/227-el-İrva)

“ ... Ebu Hureyre r.a şöyle rivayet etti : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününü anlattı ve şöyle buyurdu : Onda öyle bir saat var ki müslüman bir kul o saate denk getirerek namaz kılıp Allah’u tealadan bir şey isterse, Allah ona isteğini mutlaka verir.”

İbnu’l-Munzir (1716-el-Evsat) Malik (1/108) Buhari (935-Ter:) Müslim : 852/13

“ ... Ebu Hureyre, Ribiyyibni Hıraş ve Huzeyfe r.a dan. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu : Allah’u teala bizden önceki kimselere cuma gününü kaybettirdi. Dolayısıyla Yahudilerin özel günü cumartesi, Hıristiyan’ların özel günü pazar oldu. Derken bizi dünyaya getirdi ve cuma gününü Allah bize hidayet ederek gösterdi. Böylece cuma, cumartesi, pazar günlerini ibadet günü kılmış oldu. İşte bunun gibi kıyamet gününde de onlar bize ittiba edecektir. Biz dünya ehlinin sonuncularıyız, kıyamet gününde ise herkesten önce lehine hüküm verilenlerin ilkleri biz olacağız. “

Müslim (856/22) Nesei (1367) İbni Mace (1083) Albani (1017-S. Cami)

Cuma namazı günahlara kefarettir

“ ... Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Büyük günahları işleme­dikçe beş vakit namaz ve cuma, öbür cumaya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir. ”

Müslim (233/14) Ebu Avane (2/20) Tirmizi (214) Ibni Mace (1086) İbni Huzeyme (314) İbni Hibban (1733) Tayalisi (2470) Beybaki (21467) Begavi (345) Aluned (2/484)

“ ... Selman el Farisi r.a şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve selem buyurdu ki : Bir kimse cuma günü yıkanıp elinden geldiğince temizlenir ve yağından yağlanır veya evindeki kokusundan sürünür sonra cumaya çıkar, yan yana oturan iki kişinin arasını açmaz, sonra kendisi için takdir olunan miktarda namaz kılar ve daha sonra imam hutbede konuştuğunda susar dinlerse, muhakkak o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları mağflret edilir, buyurdu.”

Buhari (883-Ter:855 Darimi (1/362) İbni Mace (1097) İbni Huzeyme (1763) İbni Hibban (2776) Ahmed (5/181)

Cuma namazını terk etmenin tehlikesi

“ ... Abdullah b. Mesud r.a şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazına gelmeyen kimseler için : Yemin olsun ki ; birisine emredeyim insanlara namaz kıldırsın, sonra cuma namazına gelmeyen kimselerin evlerini - kendileri orada iken - yakıvereyim istedim, buyurdu.”

Müslim : 652 / 254 - Ahmed : 3743 - 3816 - 4007- 4295 - 4398 - Albani : 5142-S. Cami

“ ... İbni Ömer ve Ebu Hureyre r.a dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i minberinin ağaçları üzerinde : Bir takım insanlar cuma namazlarmı terk etmekten ya vazgeçer veya Allah onların kalplerini muhakkak mühürleyecek de kendileri gafiillerden olacaklardır, buyururken işittiklerini rivayet ettiler.”

Müslim (865/40) Nesei (3/88) İbni Hibban (2785) Begavi (1054) Ahmed (2132)

“ ... Ebi’l-Cağd ed-Damuri r.a dan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Kim küçümseyerek üç cumayı - peş peşe - terk ederse, Allah onun kalb ini mühürler.”

Ebu Davud (1052) Nesei (1368) Tirmizi (500) İbnj Mace (1125)

“ ... Rasulullah s.a.v buyurdu ki : “ Kim peşpeşe üç cuma namazını terk ederse o, islami arkasına atmıştır.”

Sahih Terğib : 723 - Ter : 2 / 174 / 10

Cuma Namazı Kendisine Vacip Olmayanlar

“ ... Tarık b. Şihab r.a dan. Nebi s.a.v şöyle buyurmuştur : Cuma namazı haktır ve her müslümana cemaatle - onu eda etmesi - farzdır. Dört kişi müstesnadır : Köle veya kadın veya çocuk veya hastadır.”

Ebu Davud (1067) Dare kutni (2/3) Hakim (1/288) Beyhaki (3/183-172) Albani (592-el-İrva)

“ ... Ebu Said el-Hudri r.a’den Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Cuma günü gusletmek, buluğ çağına gelen herkese vacibdir.”

Buhari (879-Ter: 895) Müslim (846/5) Ebu Davud (341) Nesei (3/93) Darimi (1/361) tbni Mace (1089) Malik (1/122/4) İbni Huzeyme (1742) Begavi (331) Beyhaki (1/294) Ahmed (3/60) Albani (143-el-İrva)

“ ... İbni Ömer r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Herhangi biriniz cumaya gideceği vakit gusül etsin.”

Buhari (877.Ter:851) Müslim (844/1) Nesei (1375) Malik (1/102/5) Begavi (332) A.lbani (458 S. Cami)

“ ... Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Her yedi günde bir gün gusül edip başını ve bütün vücudunu yıkamak her müslü­man üzerine Allah‘in bir hakkıdır.”

Müslim (849/9) Buhari (897-898-Ter:) Abdurrezzak (5298) İbni Huzeyrne (1761) Begavi (337)

... Aişe r.anha şöyle dedi : İnsanlar köylerden ve Medine civarındaki evlerden cumaya iştirak ediyordu. Sırtlarında ki abalara toz toprak isabet etmiş halde gelirlerdi. Bu halde onlardan ter kokusu çıkardı. Rasulullah benim yanımdayken onlardan biri Ona geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem : Keşke bu cuma gününüz için yıkansanız, buyurdu.”

Buhari (902-Ter:868) Müslim (847/6) Ebu Davud (1055) Nesei (3/93-94) İbni Huzeyme (1745) İbni Hibban (1237)

“ ... Semure b. Cundeb’den Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Bir kimse cuma günü abdest alırsa o, makbuldür, iyidir. Kim de gusül abdesti alırsa, gusül abdesti daha faziletlidir.”

Ebu Davud (354) Nesei (1379) Tirmizi (497) Darimi (1/362) İbni Huzeyme (1757) İbnu'l- Carud (285) Begavi (2/164) Beyhaki (1/295) Ahmed (5/88-11-17-22)

“ ... Ebu Hureyre r.a şöyle tahdis etti : Bir cuma günü Ömer b. el-Hattap hutbe okurken mescide Osman r.a çıka-geldi. Ömer ona tariz ederek : Bazı insanlara ne oluyor ki ezandan sonra gecikiyorlar ! dedi. Osman : Ya emirel mü’minin, ezanı işitince sadece abdest alıp buraya geldim, dedi. Ömer r.a : Sadece abdest aldın öyle mi ? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in : Herhangi biriniz cuma namazına geldiğinde yıkansın, dediğini işitmediniz mi ? dedi. ”

Başka bir rivayette ise : "...Bir de Rasulullah’ın yıkanmayı emrettiğini bilip dururken sadece abdest aldın yıkanmadın öyle mi ? dedi. ”

Buhari : 878 - Müslim : 845 / 4-3

Cumaya Erken Gitmenin fazileti

“ ... Ebu Hureyre r.a dan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Cuma günü mescidin kapılarından her kapının önünde melekler ilk gelenleri yazarlar. İmam minbere çıkıp oturunca, yazdıkları sayfaları dürer ve hutbeyi dinlerler. İlk gelen deve kurban eden kimse gibidir. Bundan sonra gelen, sığır kurban eden gibidir. Rasulullah : Tavuk ve yumurtaya varana kadar zikretti.”

Buhari (929-Ter:890) Müslim (850/25) Nesei (363-1384) İbni Mace (1092) Darimi (1/362) Malik (1/101) Tayalisi (2384) İbnu'1-Can (286) Ibni Huzeyme (3/133) Ahmed (2/239)

Cuma Günü farz'dan önce kılınan ratibe namazı

“ ... Selman el Farisi r.a şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve selem buyurdu ki : Bir kimse cuma günü yıkanıp elinden geldiğince temizlenir ve yağından yağlanır veya evindeki kokusundan sürünür sonra cumaya çıkar, yan yana oturan iki kişinin arasını açmaz, sonra kendisi için takdir olunan miktarda namaz kılar ve daha sonra imam hutbede konuştuğunda susar dinlerse, muhakkak o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları mağflret edilir, buyurdu.”

Buhari (883-Ter:855 Darimi (1/362) İbni Mace (1097) İbni Huzeyme (1763) İbni Hibban (2776) Ahmed (5/181)

“ ... Safiye şöyle dedi : Safiye b. Huyiy’i - bu hanım Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in eşlerinden biridir ve Muaviye’nin velayeti döneminde vefat etmiştir - İmam minbere çıkmadan önce dört rekat namaz kılarken gördüm. Safiye r.anha cuma namazım imamla iki rekat kıldı.”

Albani (S:35-el-Ecvibe) İbni Sa'd (8/360)

“ ... İbni Munzir : İbni Ömer r.a dan rivayet ettiğimize göre o, cumadan önce on iki rekat namaz kılıyordu dedi.”

Albani (S:35-el-Ecvibe) İbni Kayyım(1/421-Zadü'l-Mead)

“ ... İbni Mesud r.a cumadan önce ve cumadan sonra dört rekat namaz kılardı.” 

Abdullah İbni Mübarek ve Sufyan es-Seyri de böyle yaparlardı. “

Albani (S:35-el-Ecvibe) 1. Ebi Şeybe (2/40/1) Ibnu' (4/97-el-Evsat) İbni Kayyım (1/421-Zadü'l-Mead)

“ ... İbni Abbas r.a “ Kendisi cumadan önce sekiz rekat namaz kılardı.”

Albani (S:35-el-Ecvibe) İbn Ebi Şeybe (2/40) İbnu'l Munzir (4/97-el-Evsat) İbni Kayyım (1/424- Zadü'l Mead

Cuma günü imam minber'de iken tahiyatu'l mescid namazı kılma

“ ... Cabir r.a şöyle dedi : Bir adam cuma günü Rasulullah s.a.v hutbe okurken mes­cide girdi. Rasulullah s.a.v ona : Namaz kıldın mı ?, Dedi. Adam Hayır dedi. Rasulullah : Kalk iki rekat namaz kıl, buyurdu. “

İbnu'l- Carud (293) BUhari (930-Ter:1 166) Müslim (875/55) Ebu Davud (1115) Nesei (1394) Tirmizi (510) Darimi (1/364) İbni Mace (1112) İbni Huzeyme (1833) Ibni Hibban (2504) t. Ebi Şeybe (2/20) Tayalisi (1695) Ebu Yağla (1830) Beyhaki (3/193) Beğavi(4/263)

Cuma Gününün Adabı

“ ... Abdullah b. Busr r.a şöyle dedi : Cuma günü minberin yanında oturuyor idim. Rasulullah s.a.v insanlara hutbe okuyordu. - o esnada - bir adam insanların omuzunu eze eze geldi. Rasulullah s.a.v ona : Otur, gerçekten eziyet ettin ve geç kaldın, buyurdu”

İbni Hibban (2790) Ebu Davud (1118) Nesei (1398) İbni Mace (1115) İbni Carut (294) İbni Huzeyme (1811) Ahmed (4/188)

“ ... Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Cuma günü imam hutbe okurken arkadaşına sus dese dahi, yine lağv etmiş olursun.”

Buhari (934-Ter:894) Müslim (851/11) Ebu Davud (1112) Nesei (1400) Tirmizi (512) Danmi (1/364) İbni Mace (1110) İbn Ebi Şeybe(2/33/4) İbni Huzeyme (1805) İbni Hibban (2793) Malik (1/103) Abdurrezzak (5414) Tayalisi (2365) Ebu Yağla (5846) Humeydi (966) Tabarani (9163-M. Evsat) Beyhaki (3/218) Ahmed (2/244- 285) Albani (619-el-İrva)

“ ... Muaz b. Enes r.a şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe okurken ‘ Hibve ’ oturuşunu yasakladı.”

Ahmed (15630) Ebu Davud (1110) Tinnizi (514) Hakim (1069) Albani (6876-S. Cami)

Hibve Oturuşu

İZAH: “ Hibve “ oturuşu kalçayı yere koyup dizleri birleştirerek dikmek ve elleri dizlerin ön kısmında birleştirmektir.

“ ... Ebu Hureyre r.a den Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : “...Kim - namaz’da - çakıl taşlarıyla oynarsa dahi lağv etmiş olur.”

İbni Mace (1025) Müslim (857/27) Tirmizi (498) Beğavi (336

“ ... İbni Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i işittim şöyle buyuruyordu : Biriniz cuma günü mescidde uyukladığı vakit oturduğu yeri başka bir yerle değiştirsin.”

Ebu Davud (1119) Tirmizi (526) İbni Ebi Şeybe (2/29) İbni Huzeyme (1819) İbni Hibban (571-el-Mevarid) Hakim (1/291) Beyhaki (3/237) Ahmed (2122) Albani (468-es-Sahiha)

“ ... Cabir r.a dan. Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Sizden biri cuma günü sakın kardeşini yerinden kaldırıp sonra onun yerine geçerek oturmasın, fakat yer açın genişleyin desin.”

Müslim (2178/30) Ahmed (342) Albani (1302-es-Sahiha)

“ ... Aişe r.anha şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü insanlara hutbe okudu. Müteakiben onların üzerinde Nimar - denen elbiseleri - gördü : Biriniz maddi bir genişlik bulduğunda iş elbisesinden hariç cuması için iki elbise edinse ne olur, buyurdu.”

İbni Mace (1096-1897) Ebu Davud (1078) İbni Huzeyme (1765) İbni Hibban (568-el-Mevarid) Albani (77-el- Meram)

... İbnı Abbas r.a dedi ki : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Şüphesiz ki bugün bayramdır. Allah bu günü müslümanlar için - bayram - yapmıştır. cumaya gelen kimseler yıkansrn. Eğer güzel kokusu varsa ondan sürünsün. Misvaka ise, iltizam gösteriniz. ”

İbni Mace (1098) Tabarani (1/129-1/269 M.Sağir)

“ ... Es-Saib b. Yezid r.a şöyle dedi : Cuma günü ezan önceleri Rasulullah sallaNahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer’in zamanlarında imam minbere oturduğu zaman okunurdu. Osman r.a nun zamanında insanlar çoğaldı. 0 da Zevrada okunan üçüncü ezanı ziyadeleştirdi.”

Buhari (912-Ter.876) Ebu Davud (1087) Nesei (1391) Tirmizi (516) İbni Mace (1135) İbnu'l- Carud (290) İbni Huzeyme (1773) Beyhaki (3/192) Beğavi (984-el-Mesabih) Ahmed (3/450)

Cuma Günü Hutbe

“ ... İbni Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü minberine çıktığı vakit onun yanındaki kimselere selam verir sonra minberin üzerine çıkardı. İnsanlara yüzünü döndüğü vakit onlara selam verir ve otu­rurdu.”

İbnu'l- Münzir : 1799 - el-Evsat - Beyhaki : 3/205

... Süleyman b. Neşit r.a şöyle dedi : İbni Zübeyr cuma günü minbere çıkar onun üzerinde kaim olunca insanlara selam verir sonra da otururdu.”

İbnu’l Münzir (1800-el-Evsat) Beyhaki (3/205)

“ ... İbni Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem ; cuma günü iki hutbe irad eder ve aralarında otururdu.”

Buhari (928-Ter:890) Müslim (861/33) Ebu Davud (1092) Nesei (1415) Tirmizi (506) İbni Mace (1103) Darimi (1/366) İbni Huzeyıne (3/142) Begavi : 4/246 - Tayalisi : 1858) İ. Ebi Şeybe (2/23) İbnu'l- Carud (295) Beyhaki (3/197) Ahmed (2135) Albani (604-el-İrva)

“ ... Cabir b. Semure r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe okurdu. Sonra - biraz - oturur sonra tekrar kalkardı. Ayet’ler okur Allah’ı sena ederdi. Hutbesi ve namazı vasat idi. - yani ne uzun ne de kısa idi - ”

Müslim (866/41) Ebu Davud (1093) Nesei (1417) Tirmizi (507) İbni Mace (1105-1106) Darimi (1/366) Tayalisi (757) Begavi (4/251) İbnu'l- Canıd (296)1. Ebi Şeybe (2121) Beyhaki (3/207) Ahmed (5/87-88) Albani (3/71-el- İrva)

“ ... AmMar bin Yasir r.a dedi ki : Rasulullah s.a.v’i işittim buyuruyordu ki : Namazın uzunluğu, hutbenin kısa - ve özlü - oluşu kişinin fıkhındandır. Dolayısıyla namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Şüphesiz ki beyan - yani güzel konuşma - da sihirdendir. “

Müslim (869/47) Darimi (1/365) Hakim (3/393) 1. Münzir (1 797-el-Evsat) t. Ebi Şeybe (2124/4) Albani (61 8- el-İrva) Beyhaki (3/208) Ahmed (4/262)

“ ... Cabir b. Abdullah r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v’in hutbesi Allah’a hamd ve Ona övgü ile başlardı - yani şöyle derdi : İnne’l-Hamde Lillah Nahmeduhu Ve Nesteinuhu Ve Nestağfiruh. Ve Nea zu Billahi Mm Şururi Enfusina Ve Mm Seyyia ü A ‘malina Men Yehdihil lahu Fela Mudille Leh. Ve Men Yudlil Fela Hadiye Leh. Eşhedu Ella İlahe İllallah ii Vahdehu La Şerike Leh. Ve Eşhedu Enne Muhammeden Abduhu Ve Rasuluh... “

Müslim (867/44) Ebu Davud (2118) Nesei (1403) Abdullah b. Mesud'dan Ebu Yağla (5233) Tayalisi (338) Tabarani (10079-M. Kebir)

“ ... Binti Harise b. en-Nuğman r.a şöyle dedi : Ben Kaf Suresini sadece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından ezberledim. 0 her cuma bu sureyi hutbede okurdu.”

Müslim (873/51) Ebu Davud (1100) Nesei (1410) Ebu Yağla (7/50) timi Huzeyme (3/144/1786) Beyhaki (3/211) Ahmed (6/463)

Cuma Günü Hutbede Dua etmek

“ ... Enes b. Malik r.a şöyle dedi : Bir kimse Cuma günü minberin karşısındaki kapıdan içeriye girdi. Resulullah sallaNahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe okuyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in karşısında dikilip ; ya Rasulellah ! davarlar helak oldu ve yollar kesildi. Allah’a dua et de imdadımıza yetişsin dedi. Enes dedi ki : Rasulullah elini kaldırdı ve ‘Allah umme Eskına, Allah umme Eskına, Allah umme Eskına' dedi. Enes devamla şöyle dedi : Allah’a yemin ederim ki, o sırada biz, gökyüzünde ne kalın ne de ince buluttan bir şey görmüyorduk. Bizimle Seli Dağı arasmda o zaman hiçbir ev hiçbir konak da yoktu. Enes dedi ki, derken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in arkasından kalkan şeklinde bir bulut belirdi. Semanın ortasına ulaşınca yayıldı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Enes dedi ki : Allah’a yeminle söylüyorum, biz altı gün güneşin yüzünü göremedik. Sonra öbür Cuma günü Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem yine ayakta hutbe okurken, aynı kapıdan bir kimse girdi, Rasulullah’ın karşısında dikilip ; ya Rasulallah ! Mallar helak oldu, yollar da kesildi. Allah’a dua et de bu yağmuru durdursun dedi. Enes dedi ki : Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı ve : Ey Allah etrafımı za, üzerimize değil Ey Allah‘ım ! Tepelere, dağlara, kırlara, bayırlara, derelere ve ağaçlıklara yağdır' buyurdu. Enes dedi ki : Bunun üzerine yağmur kesildi. Namazdan çıktığımızda güneş altında yürüyorduk............................................................................................. ”

Buhari (11 13-Ter:967) Müslim (897/8) Malik (1/191) Ebu Davud (1174) Nesei (1514) İbnu'l-Carüd (256) İbni Hibban (992) Beyhaki (3/353-355) Ahmed (3/104-187-194) Albani (41 6-el-İrva)

Cuma Namazının Kıraati

“ ... Numan b. Beşir r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ; her iki bayram namazında ve Cuma namazında ‘ Sebbihisme Rabbike‘l-A'la ile Hel Etake Hadisu'l -Gaşiye' ayetleriyle başlayan sureleri okurdu.”

Müslim (878/62) Ebu Davud (1122) Tirmizi (533) Darimi (1/368) İbni Mace (1281) İbni Huzeyme (921) t. Ebi Şeybe (2/50/1) İbnu'l Carud (265) Humeydi (921) Tayalisi (795) Beyhaki (3/294) Begavi (4/272) Ahmed (4/271-272)

“ ... İbni Ebi Rafi şöyle dedi : Mervan, Ebu Hureyre’yi Medine’de yerine halef yaptı Mekke’ye gitti. Bu sebeple Cuma namazını bize Ebu Hureyre kıldırdı. Ebu Hureyre birinci rekat te Cuma Suresini okudu, ikinci rekatta Munafikun Suresini okudu. Namazdan ayrılırken Ebu Hureyre’ ye yetiştim ve : Sen bu gün Ali b. Ebi Talibin Kufe’de okuduğu sureleri okudun. Ebu Hureyre : Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den Cuma günü bunları okurken işittim, dedi...”

Müslim (877/61) Ebu Davud (1124) Tirmizi (519) İbni Mace (1118) İbnu'l-Carud (301) İbni Huzeyme (3/170- 171) Ahmed (2/430)

Cuma’dan sonra kılınan sünnet Namazı

“ ... Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Biriniz cumayı kıldığı vakit, ondan sonra dört rekat de sünnet kılsın.”

Müslim (881/67) Ebu Davud (1131) Nesei (2425) Darimi (1/370) İbni Mace (1132) İbni Hibban (2477) Tayalisi (2406) Beyhaki (3/239) Ebu Nuaym (7/334-el-Hilye) Ahmed (2/499) Albani (625-el-irva)

“ ... İbni Ömer r.a Rasulullah’ın sünnet namazlarını vasfederek şöyle dedi : Rasulul­lah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü farz namazını kıldıktan sonra - evine dönene kadar - namaz kılmazdı. Müteakiben evinde iki rekat namaz kılardı.”

Müslim (882/71) Ebu Davud (1132) Nesei (1426-1427) Tirmizi (521) Darimi (1/369) İbni Mace (1131) Malik (1/166) Ahmed (21103)

“ ... Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Cumadan sonra namaz kıldığınız vakit dört rekat daha namaz kılınız.”

Ravilerden Amr’in rivayetinde şu ziyade vardır : İbni İdris ona da Suhey şöyle dedi : "Bir şey seni acele ettirirse sünneti mescidde iki rekat kıl iki rekatı da - varacağın yere - döndüğünde kıl.”

Müslim : 2.c.881/68.n

“ ... Nafi’ şöyle dedi : Abdullah b. Ömer r.a cumanın farzını kıldığı zaman gider evinde iki rekat namaz kılardı. Sonra İbni Ömer şöyle dedi : Rasulullah s.a.v de işte böyle yapardı.”

Müslim : 882/70.n

TACUDDİN EL- BAYBURDİ

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 26 Eylül 2023
İmsak 05:22
Güneş 06:47
Öğle 13:01
İkindi 16:24
Akşam 19:05
Yatsı 20:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 5 15
2. Galatasaray 5 13
3. Rizespor 6 11
4. Hatayspor 6 10
5. Beşiktaş 5 10
6. Trabzonspor 6 9
7. Kayserispor 6 9
8. Konyaspor 6 9
9. Kasımpasa 6 9
10. A.Demirspor 5 8
11. Alanyaspor 6 7
12. Ankaragücü 6 6
13. Antalyaspor 6 6
14. Karagümrük 6 6
15. Sivasspor 6 6
16. Pendikspor 6 4
17. Başakşehir 5 3
18. Gaziantep FK 6 3
19. İstanbulspor 4 2
20. Samsunspor 5 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 18
2. Bandırmaspor 6 12
3. Ahlatçı Çorum FK 6 12
4. Kocaelispor 6 12
5. Bodrumspor 6 11
6. Manisa FK 6 11
7. Keçiörengücü 6 11
8. Gençlerbirliği 6 10
9. Göztepe 6 8
10. Şanlıurfaspor 6 8
11. Erzurumspor 6 6
12. Adanaspor 6 6
13. Boluspor 6 6
14. Sakaryaspor 6 5
15. Giresunspor 6 4
16. Altay 6 4
17. Tuzlaspor 6 3
18. Ümraniye 6 2
Takımlar O P
1. M.City 6 18
2. Liverpool 6 16
3. Brighton 6 15
4. Tottenham 6 14
5. Arsenal 6 14
6. Aston Villa 6 12
7. West Ham United 6 10
8. Newcastle 6 9
9. M. United 6 9
10. Crystal Palace 6 8
11. Fulham 6 8
12. Nottingham Forest 6 7
13. Brentford 6 6
14. Chelsea 6 5
15. Everton 6 4
16. Wolves 6 4
17. Bournemouth 6 3
18. Luton Town 5 1
19. Burnley 5 1
20. Sheffield United 6 1
Takımlar O P
1. Barcelona 6 16
2. Girona 6 16
3. Real Madrid 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Atletico Madrid 5 10
6. Valencia 6 10
7. Rayo Vallecano 6 10
8. Real Sociedad 6 9
9. Cadiz 6 8
10. Real Betis 6 8
11. Osasuna 6 7
12. Villarreal 6 7
13. Getafe 6 7
14. Deportivo Alaves 6 6
15. Las Palmas 6 5
16. Mallorca 6 5
17. Sevilla 5 4
18. Celta Vigo 6 4
19. Granada 6 3
20. Almeria 6 2
Günün Karikatürü Tümü