26.06.2024, 16:55

SAADET PARTİSİ KONGRESİNE DOĞRU-GÜZEL AHLAKI YENİDEN İNŞA ETMEK

“Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?” Bakara 44

Nebevi Mücadele Hz. Adem ile İblis arasında başlamıştır. Hz. Adem, İnsanın fıtratını (Ahlakını) temsil ederken İblis ise yine insanın içinde olan “Hevayı” (ben duygusunu) temsil eder. Kur’an da ismi zikredilen peygamberlerin mücadelelerine baktığımız zaman hep bu değer eksenli “Ahlak ve Heva” mücadelesini görürüz. Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Şuayb, Hz. Yusuf ve diğer nebiler… Hepsi istisnasız şeytanın temsil ettiği değerlere karşı Ahlakı savunmuşlar ve “Değer Eksenli” bir mücadele vermişlerdir.

Hz. Peygamber “Ben güzel Ahlakı tamamlamak için gönderildim” derken de tam olarak bunu söylemiştir.

Allah Hz. Ademi yarattığında ona eşyanın isimlerini öğretti. Çünkü Hz. Adem “Hevaya” (şeytana) karşı mücadele verecekti. Mücadeleyi verirken faydalanacağı yada karşısına engel olarak çıkacak tüm argümanları bilmek zorundaydı. Cenabı Allah onun için Ademi bilgi ile donattı.

Bundan dolayı Nebevi Mücadele Allah Resülü (a.s.) efendimize Alak Suresinin ilk 5 ayetinin inmesi ile başlamış oldu. “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” Alak-1

Peygamber okuma yazma bilmezken Kur’anı Kerim inmemişken Nebi (a.s.) neyi okuyacaktı? Bu sorunun cevabını peşinden gelen Müddessir Suresinin ayetlerinde görüyoruz:

“Ey örtüsüne bürünen!

Kalk ve Uyar!

Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir!

Elbiseni temiz tut!

Her türlü pislikten uzak dur.” Müddessir 1-5

Müddessir suresinin bu 5 ayeti Nebevi Mücadelenin esaslarını belirtmektedir. Alak suresinin 5 ayeti ise Mücadeleye başlamadan;

“Muhatabını tanımayı,

Çevreyi tanımayı,

Bulunduğu bölgenin şartlarını iyi bilmeyi,

Nasıl bir dil kullanılması gerektiğini iyi analiz etmek” gerektiğini bilmeyi anlatır. Yoksa okuma yazma bilmeyen birine “oku” demek mantıksal paradigmaya terstir.

Bunun için Milli Görüş Hareketi 1969 da “Önce Ahlak ve Maneviyat” diyerek yola çıkmıştır. Erbakan Hocamız Milli Nizam Partisini kurmadan önce Hareketin fikir merkezi olan ESAM’I kurmuş sonra etkin mücadeleye başlamıştır.

Erbakan Hoca bütün yolları denemiştir. Odalar Birliği Seçimleri, Adalet Partisi Milletvekili Adaylığı, Bağımsız Milletvekili Adaylığı… Ama hepsinin sonunda istediği neticeyi elde edemeyince ”Kurumsal” bir yapı kurmak gerektiğini düşünüp Milli Nizam Partisini kurmuştur.

MNP’Yİ kurduğunda “Önce Ahlak ve Maneviyat” diyerek Hareketin Nebilerin yolunu takip edecek olan “Nebevi bir Hareket” olduğunu vurgulamıştır.

“Bizim davamızda kimse kendisi için yaşamaz. Herkes kardeşi için yaşar.

Menfaati öldürmenin en kolay yolu budur.” Diyerek Hareketin merkezine “Fıtratı yani Ahlakı” yerleştirmiştir. “Hevayı/nefsi” hiçbir zaman Partinin kurumsal kimliği ile anılmasına müsaade etmemiştir. “Ben” diyen “daha iyi yaparım” diyen hiç kimseyi istediği göreve getirmemiştir. Ebu Zer (R.A.) bir gün Peygamber efendimizden yöneticilik isteyince Efendimiz şöyle demiştir: “Ebû Zer! Sen zayıfsın. İdarecilik ise emanettir. Gerçekten hakkıyla yerine getirmeyen ve gereğini eda etmeyenler için bu vazife kıyamet günün de rezillik ve pişmanlıktır.” buyurdu. Hocamız bu yolu sadece 1 kereye mahsus es geçmiştir. Tayyip Erdoğan’ın İBB Adaylığı döneminde İstanbul İl Teşkilatının “İstifa ederiz” tehdidine karşılık kimseyi kaybetme lüksümüz yok diyerek kerhen onay vermiştir. Sonuçları ise ortadadır.

Lidere itaat konusuna değinirken şunun altını da çizmek isterim. Lider bir karar almadan önce İslami usul ve kaideler içerisinde “İstişareye ehil olan” herkesle istişarelerini yapar. İstişarelerini yaptığı kişilerde “edep ve usulü dairesi içerisinde” sorulması gereken her şeyi sorabilirler. Ve kendi kanaatlerini özgürce dile getirirler. Özellikle “İslami Usul ve Kaideler çerçevesinde” diyorum ki maksat anlaşılsın diye. Zira Liderde bir insandır nefsi hareket edebilir. Yanlış kararlar alabilir. Zira İsra -74 de belirtildiği gibi “Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, andolsun, onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin.” Onun için Liderde bir insandır ve insani zaafları vardır. Ölçümüz alınan kararların İslami olup olmamasıdır. Ve sonun da, en nihayetinde karar alındığı zaman o karara sıkı sıkıya bağlı kalarak sonuna kadar canla başla çalışılır.

Usul budur!

Olması gereken budur!

Müslümanca duruş budur!

İslami Usul ve Kaideler (Temel Esaslar) çerçevesinde Lidere itaatin önemini Bedir Savaşı ile Uhud savaşlarını kıyaslayarak da anlayabiliriz. Her iki savaşta da hemen hemen aynı sahabeler savaştı. Lakin birinde olağanüstü bir başarı kazanıldı diğeri ise çok acı kayıpların verildiği bir yenilgi ile sonuçlandı. Bedir Savaşında Müslümanlar 387 kişiyken Müşrikler 1187 kişiydi buna rağmen olağanüstü bir zafer kazanıldı. Çünkü Lidere tam itaat ve inanmışlık vardı. Uhud Savaşında ise Peygamberin sözünü dinlemeyen muhalif olan bir kesim vardı. Her ne kadar savaştan önce pişmanlıklarını dile getirmişseler de onların istediği şekilde karar alındığı için Müslümanlar ağır bir yenilgi almışlardır. Örnekleri daha da çok sıralamak mümkündür. Bu kadarının kafi geldiğini düşünüyorum.

Erbakan Hocamız her zaman Efendimiz gibi sözün en güzelini söylemiştir. En yumuşak olanını tercih etmiştir. Bir topluluğun önüne çıktığı zaman iş elbisesi diye tabir ettiği Takım Elbiselerini mutlaka giymiş Müddessir Süresinde belirtilen “Elbiseni temiz tut” ayetine uymuş ve her daim “Kalk ve uyar” vazifesini yerine getirmiştir. Yine aynı surede “Her türlü pislikten uzak dur” emrine riayet ederek siyasi/politik hiçbir entrikanın içinde yer almamış, yalana, dolana ve hileye başvurmamıştır.

Her dönem söylemlerinde Davanın özünü muhafaza ederek Alak Suresinin ilk 5 ayetinde olduğu gibi “Muhataplarının durumunu, çevresel faktörleri, Stratejik şartları” dikkate alarak yeni söylemler geliştirmiştir. Ama her daim Besmeleyi ilk çektiğinde söylediği “Önce Ahlak ve Maneviyat” sözünden asla vazgeçmemiştir.

Teşkilat içerisinde 90 lı yılların sonlarına doğru terkedilen “Ev sohbetlerinin” yeri doldurulamamış Senede 1 ya da 2 defa yapılan Ankara ve Altınoluk merkezli eğitimler kafi gelememiştir. Manevi eğitimin eksikliği/yetersizliği peşinden sayısal başarıların enaniyete tahvil edilmesine sebep olmuştur. Önce Tayyip ERDOĞAN ile başlayan Yenilikçi-Gelenekçi kavgası, Numan Kurtulmuş ayrışmasına kadar gitmiştir. Numan Kurtulmuşun Genel Başkan olduğu dönemde yaşanan başıbozuk süreçte büyüklerin yeteri kadar devreye girmemesi/insiyatif almaması Fatih ERBAKAN olayının yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Fatih Bey hali hazırda Saadet Partisi Genel Başkanı olan Numan beye karşı “Milli Görüş tabanında bir karşılığı yoktur” açıklaması yaptığında büyükler tarafından kulağı çekilseydi, uyarılsaydı belki bu hadise yaşanmayabilirdi.

Şimdi ise 1. Neslin son temsilcilerinden Muhterem Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu görevini Mahmut ARIKAN Beyefendiye teslim etmeye hazırlanıyor. Kongre süreci birkaç ay öncesinden başladı. Ancak Sosyal Medyada sözüm ona genç kardeşlerimiz Teşkilat büyüklerimize karşı takındıkları “saygısızca tavır” maalesef yenilir yutulur cinsten değil. Alaya almadan hakaret etmeye varana kadar küçük düşürücü ne varsa güya Dava adına teşkilatçılık adına yapılır hale geldi. Bu gençleri ne bir uyaran var ne de kulağını çekip nasihat eden… Tam aksine yaptıkları paylaşımları beğenip daha fazla paylaşan abileri var. Korkarım bu çocukların bu şekilde paylaşım yapmalarını abileri istiyor diye düşünüyorum.

Hülasa-i kelam sözün özünü söylemek gerekirse; bu dava Nebevi Dava ise ve bu yolda ilerleyecekse kimin Genel Başkan olacağının bir önemi yoktur. Önemi yokturdan kastım şudur; Lider, Liderlik vasıflarını üzerinde taşıdığı ve İslami Usul ve Kaidelere bağlı kaldığı müddetçe liderin kimin olacağının bir önemi yoktur. Önemli olan bu Teşkilatın mensuplarının (MİLKOLAR dahil) tamamının bir annenin çocuğunu eğittiği gibi yeni baştan eğitilmesi gerekmektedir. Ve ilk alınması gereken eğitim maalesef Adabı Muaşerettir. Aynı Hz. Ademe Eşyanın isimlerinin öğretildiği gibi teşkilat mensuplarına her şey sıfırdan yeniden öğretilmelidir.

Sonradan İMAN, Amel, Yaratılış hikmetleri, Tevhid, Dava ve Teşkilatçılık eğitimi verilmelidir. Teşkilatçılık eğitiminde ise en başa “Nefis terbiyesi” koyulmalıdır. Unutulmamalıdır ki; İblis ilim sahibi biriydi.

Yoksa sonumuz hüsran ve pişmanlıktan başka bir şey olmayacaktır. Değil Genel Başkan teşkilatı komple değiştirseniz bile bu hal devam ettiği müddetçe hiçbir şey değişmeyecek aksine daha da kötüye gidecektir.

Çocukluğunu, gençliğini ve tüm hayatını bu davaya vakfetmiş ailece komple bu yükü omuzlamış bir kardeşiniz olarak diyorum ki; geliniz yeniden Ahlakı kuşanalım yeniden Güzel Ahlakı İnşa edelim. Ve Kuran merkezli vahye dayalı bir stratejik akıl geliştirerek Yeni Bir Dünya Kuralım…

Yorumlar (1)
H.Hüseyin çömlekci 3 hafta önce
Çok isabetli ve uyarıcı bir yazı olmuş..Allah razı olsun...
15
açık
Namaz Vakti 18 Temmuz 2024
İmsak 03:48
Güneş 05:40
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:40
Yatsı 22:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21
Günün Karikatürü Tümü