İbrahim Halil Er

Bütün Yazıları

İbrahim Halil Er
1968 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdu. Medine İslam Üniversitesi Arap Dil bölümü ile Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Ankara ilahiyat fakültesinde Hadis alanında doktora yapmaktadır. Babasından klasik medrese eğitimini okuyup ilmi ve ameli icazet aldı. Milli Eğitim, dershane ve özel okullarda öğretmenlik yaptı. Milli Gazete’de köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli dergilerde yazılar yazdı. Araştırma ve makaleleri yayınlandı. Radyo Hedef’te program yaptı. Ankara’da eğitim ve yayın çalışmalarını sürdüren yazar, evli ve iki çocuk babasıdır. Yazarın yayınlanmış eserleri; 1. Cennet Doğuda Bir Yerdedir. (Doğuştan Günümüze Haçlı Seferleri): Elips Yayınları 2. Peygamberimizin Eğitim Metodu: Öğder Yayınları 3. İslam’da Siyasal Düşüncenin Doğuşu. Soru Yayınları 4. İslam Medeniyetinin Doğuşu Soru Yayınları 5. Çanakkale’ye Can Verenler MGV Yayınları 6. Bilinmeyen Çanakkale tas der yayınları 7. Ümmetin Yeniden Dirilişi Çanakkale 8. Son Osmanlı Alimi Muhammed Emin Er medd yayınları 9. Bir İhtilal Günü (Öyküler) Soru Yayınları 10. Üniversiteye Hazırlık Tarih Kitabı 11. KPSS Hazırlık Tarih Basılacak Olanlar 1. İstiklal Marşı ve Akif 2. Asım’ın Nesli (Tiyatro) 3. Selahaddin Eyyubi (Tiyatro) 4. Çocuklar İçin Resimli Osmanlı Padişahları (on kitap) 5. Mekke’nin Fethi 6. Eğitim Tarihimiz (3 Cilt) 7. Kur’an’da Eğitim Metodu

Devletin Evlendirme Sorumluluğunu Alması

Resulullah, "velisi olmayanın velisi sultandır" diye buyurmuştur. Bu hadisle toplumda evliliğin yaygınlaştırması sorumluluğunun aynı zamanda devlette olduğunu da göstermektedir. Bunun yanında evlenemeyecek durumda olanları devletin evlendirmesi...
15 Ocak 2021

Kabe'nin Anahtarı ve Emanetin Bir Müşrike Verilmesi

Daha önce yazmış olduğum imam-ı maturudi'nin din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili yaklaşımına ek olarak kabe'nin anahtarının Mekke'nin fethinden sonra tekrar eski sahibi olan Şeybe ailesine verilmesi olayı da durumu destekler....
02 Ocak 2021

Mustafa Öztürk ve Gidişat

2016 yılında Mustafa Öztürk'ün gidişatının iyi olmadığını beyan eden bir yazı yayınlamıştım. Yazının ana fikrinde Öztürk'ün Kur'an'ın lafzının, sözlerinin Allah'a ait olmadığını söylediğini bizzat onun...
05 Aralık 2020

Huysuz Kadın

Hazret-i Ömer'in (ra) hilâfeti zamanında bir adam, davranışlarını beğenmediği karısını şikâyet etmek üzere Halife'nin evine gelir. Kapının önüne oturur ve Hz. Ömer'in çıkmasını bekler. Derken içerden bir gürültü...
30 Kasım 2020

Mütekebbir

Mütekebbir : En büyük ve en yüce olan, büyüklüğünü, ululuğunu her an ve her yerde gösteren Cenab-ı Hak buyuruyor: "O Allah ki, O'ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selam'ır; Mü'mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır;...
29 Kasım 2020

İslam Halkın Dini Olabilecek mi?

Bu soruya tabi ki çoğu kişi ne demek istiyorsun sen diye karşı duracaktır ama emin olun İslam günümüzde ne Türkiye'de ve ne de adı İslam ülkeleri olan topraklarda halkın dini değildir ve gerçek anlamda da halka inmemiştir. Bugün İslam...
29 Kasım 2020

Evlilik

Şakir'i uzun süredir görmüyordum. Ama şimdi karşımda daha da gençleşmiş ve hatta giyim tarzı daha modern ve zarif olmuş bir insan vardı. En son gördüğümdeki göbeği de neredeyse yok olmuş fit bir vücuda sahip olmuştu. Hatta konuşması...
27 Kasım 2020

İslam Halkın Dini Olabilecek mi?

Bu soruya tabi ki çoğu kişi ne demek istiyorsun sen diye karşı duracaktır ama emin olun İslam günümüzde ne Türkiye'de ve ne de adı İslam ülkeleri olan topraklarda halkın dini değildir ve gerçek anlamda da halka inmemiştir. Bugün İslam...
27 Kasım 2020

Dostum Mehmet Çetin Vefat Etti...

Hep ziyaret etmek istedim ama hayatın hay huyu arasında ziyaret etmeyi ertelediğim ve şu anda da artık o fırsatı kaçırdığım, bu fırsatı kaçırdığım için de uzgün olduğum dost... Mehmet Çetin ile ilk tanışıklığım lise öğrenciliği...
26 Kasım 2020

Abese Süresinde Bahsedilen Ümmü Mektum Kim?

Bu sure İbn Ummi Mektum (ra) Hakkında nazil olmuştur. Bu zat Hatice validemizin dayısının oğludur. İbni Ümmü Mektûm'un asıl ismi 'Amr”dır, fakat Medineliler 'Abdullah” diyor­lardı. Babası Kays bin Zâide, annesi Âtike bint-i...
26 Kasım 2020

Dünyayı Deliler Değiştirir

Aslında hayatta mutlu olan, istediklerini elde etmiş olanın, mevcut düzen ve statukonun değişmesini istemesi imkansızdır. Çünkü ona bu imkanları sunan mevcut statukodur. Eğer onlardan kaygı belirten ifadeler çıkıyorsa bilin ki kast ettikleri...
25 Kasım 2020

Türkiye'nin Sorunlarına Çözüm Önerileri

Demokratik açılım kadar ve hatta belki ondan da önemli olan istihdam, üretim ve iştir. Gençler işsiz ve geleceğe ümitle bakmıyorlar. Bu gençlerin istihdama katılması gerekir ama devlet ekonomik nedenlerden dolayı kurumları yaşlı personellerle...
24 Kasım 2020

THE ECONOMİST'İN 2021 Yılına Dair Yeni Felaket Senaryoları

The Ekonomist, 2021 için yayınladığı kapak, çılgın senaryolara gebe. 2020 yılına ait yayınladığı kapağı ile bu yılın corona yılı olduğunu bilen (bence ilan etti) derginin, 2021 için öngörüleri de felaket niteliğinde ve hatta bu felaketler...
21 Kasım 2020

Modern Rusya'nın Doğuşu

Kiev Knezliğli dağılınca ortaya çıkan prenslikler Türk/Moğalların eline geçip Altınorda devleti'ne bağlandı. Timur'un Altınorda Devletine saldırıp zayıflatması üzerine isyan eden bu Slav prenslikleri Moskova Knezliğini kurdular....
18 Kasım 2020

Halil İbrahim Er’in Çad Kitabı

Degerli ustat Mustafa Everdi Çad kitabimiz hakkinda bir degerlendirme yapmis, kendisine tesekkur ederiz. Maarif Vakfı yurtdışındaki ‘FETÖ' okullarını devir-teslim almak, Türkiye'yi emperyal bir devlet yapmak, Türk kültürünü ve eğitimini...
17 Kasım 2020

Balkondan Kedi Seyreden Adam

O gün balkonunda çayını yudumlayan Husameddin, kedilerin aşağıda birbirleriyle dalaşmalarına dikkat kesildi. Kediler, bir kemik parçası için kavga ediyorlardı. Çıkardıkları sesler, çocuk ağlamasına benziyordu. Husameddin, onların ekmek...
16 Kasım 2020

Dersim Ve Seyyid Rıza Olayı

Not: Dönemin Başbakanı R. Tayip Erdoğan'ın Mecliste Dersim konusunu gündeme getirmesi üzerine Anadolu Gençlik Dergisinde Dersim olayını anlattığım eski bir yazım... - Dersim olayı belki de cumhuriyet tarihimizin en kanlı ve yüz karası...
15 Kasım 2020

Hz. Ömer'in Piyasaya Mudahalesi

Hz. Ömer, çarşı pazarı denetler ve fahiş fiyata yapılan satışları engellediği gibi, piyasanın altında bir fiyatla mal satıp fiyatları düşürenlere de mudahale ederdi. Rivayete göre Hz. Ömer, musalla çarşısında iki çuval kuru üzüm...
15 Kasım 2020

Eğitim, Sağlık ve Benzeri Kurumların Yönetimi

Türkiye'de okulların yönetimini öğretmen kökenli müdürler, hastahaneleri hekimler, üniversiteleri proflar yönetiyor. Peki bu iyi bir yönetim tekniği mi? Yani iyi bir matematikçi, hekim ve bilim adamını gereksiz idari yüklerle harcamak...
15 Kasım 2020

İlk Rus Devletinin Oluşumu

Ruslar devletin merkezi Kiev'dir. Kiev Knesi Rurik tarafından 860lı yılında kuruldu. Kiev knezliği rus milleti için merkezi öneme sahiptir. Burayı ele geçiren tüm Rus dünyasına hakim olur. Rurik'in ölümünden sonra, Norveç kökenli...
14 Kasım 2020

Rus Adının Kökeni

İngilizcesi "rowing olan kürek çekme fiilinden gelir bu ad. İsveççesi "ro", aletin adı da "rodd". Kürek çekmek diyince aklımıza ilk gelen eski topluluk Vikingler. Finlilerin bu sözcükleri kendi dillerine uyarlamasıyla günümüzdeki Ruotsi adı...
13 Kasım 2020

Resulullah'ın (Hz. Muhammed) Cenazesine Kaç Kişi Katıldı

İhsan Eliaçık'in bir videosunu gördüm. Gene kafasına göre olayı yorumluyordu. Söylediği sözlerden birisi de "Resulullah'ın cenazesine 16 kişinin katıldığıydı." Tabi bunun üzerine bir çok eleştiride bulunuyordu. Nasıl olurda...
12 Kasım 2020

İslam Tarihçiliği ve Kaynakları

Müslümanlarda Tarih İlminin Doğuşu ve Gelişmesi Emeviler döneminde ortaya çıkan İslam tarihçiliği, hadis kitapları şeklinde olmuştur. Tarih, Müslümanlar tarafından işlenen ilk ilim dallarından biridir. Tarih araştırmalarına metot ve...
12 Kasım 2020

Şüreyh'in Mezhebi (yaşamayan Sünni mezhepler)

üyük tâbiîlerden sayılan Şüreyh İbn Sa‘d, Yahyâ b. Maîn ve İclî'ye göre güvenilir bir râvidir. Şa‘bî de ona rivayetlerinin kaynağını sormayacak kadar çok güvenmekteydi. Şüreyh ayrıca, siyasî olaylar sebebiyle hakkında çok...
11 Kasım 2020
hafif yağmur
Namaz Vakti 27 Ocak 2021
İmsak 06:44
Güneş 08:12
Öğle 13:22
İkindi 15:57
Akşam 18:21
Yatsı 19:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 19 40
3. Leicester City 19 38
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 17 32
8. Arsenal 20 30
9. Aston Villa 17 29
10. Chelsea 19 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 20 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13