İbrahim Halil Er

Bütün Yazıları

İbrahim Halil Er
1968 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdu. Medine İslam Üniversitesi Arap Dil bölümü ile Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Ankara ilahiyat fakültesinde Hadis alanında doktora yapmaktadır. Babasından klasik medrese eğitimini okuyup ilmi ve ameli icazet aldı. Milli Eğitim, dershane ve özel okullarda öğretmenlik yaptı. Milli Gazete’de köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli dergilerde yazılar yazdı. Araştırma ve makaleleri yayınlandı. Radyo Hedef’te program yaptı. Ankara’da eğitim ve yayın çalışmalarını sürdüren yazar, evli ve iki çocuk babasıdır. Yazarın yayınlanmış eserleri; 1. Cennet Doğuda Bir Yerdedir. (Doğuştan Günümüze Haçlı Seferleri): Elips Yayınları 2. Peygamberimizin Eğitim Metodu: Öğder Yayınları 3. İslam’da Siyasal Düşüncenin Doğuşu. Soru Yayınları 4. İslam Medeniyetinin Doğuşu Soru Yayınları 5. Çanakkale’ye Can Verenler MGV Yayınları 6. Bilinmeyen Çanakkale tas der yayınları 7. Ümmetin Yeniden Dirilişi Çanakkale 8. Son Osmanlı Alimi Muhammed Emin Er medd yayınları 9. Bir İhtilal Günü (Öyküler) Soru Yayınları 10. Üniversiteye Hazırlık Tarih Kitabı 11. KPSS Hazırlık Tarih Basılacak Olanlar 1. İstiklal Marşı ve Akif 2. Asım’ın Nesli (Tiyatro) 3. Selahaddin Eyyubi (Tiyatro) 4. Çocuklar İçin Resimli Osmanlı Padişahları (on kitap) 5. Mekke’nin Fethi 6. Eğitim Tarihimiz (3 Cilt) 7. Kur’an’da Eğitim Metodu

İmam-ı Ebu Hanife'nin Kabri'nin Bulunması

Kanuni Sultan Süleyman Bağdat'ı alınca (1534) Ebu Hanife'nin mezarını bulup türbe yapmak istedi. Onu en çok meşgul eden şey Ebu Hanife'nin mezarını bulmaktı. Çünkü bu kabir rafiziler tarafından tahrip edilmiş, üzerinde ne...
29 Ekim 2020

İlim Dili

Türkiye'de de ilim alanında özgün eserler ortaya konulmaktadır. Fakat benim üzüldüğüm nokta bu eserlerin İslam dünyasındaki diğer ilim adamlarının dikkatini çekmemesi, onların yararlanamamasıdır. Halbuki bu eserler belki de başka...
28 Ekim 2020

Haçlı Seferleri Sırasında İslam Dünyası

Bu dönemde, İslam dünyası korumasız ve başsız kalmış, siyasi birliği parçalanmıştı. Haçlılar, Müslümanların iç karışıklıklar ve taht kavgaları nedeniyle en zayıf oldukları bir dönemde saldırmışlardı. Bu saldırı, beklenilmedik...
26 Ekim 2020

Boşanmadan Önce, Çözüm Arayışı

"Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık...
25 Ekim 2020

Çocuklarımız Otoriter Yönetim mi İstiyor?

Okullarda yaptığım gözlem ve anketler sonucu özellikle sorunlu ve sınıfta ders işlemesini engellen veya çok konuşan öğrencilerin çözüm olarak sundukları baskıcı ve cezalandırıcı öğretmen isteği beni gelecek adına korkuttu. Öncelikle...
24 Ekim 2020

Çocuklarımız Öğrenmek İstiyor mu?

Siyasi çekişmeler sonucu zorunlu eğitim sürecini 12 yıla çıkardık. Eğitim sürecinin en önemli ayağı olan öğretmenler üzerinde çalışmalar yaptık... Ama aslında unuttuğumuz ve ihmal ettiğimiz bir unsur daha vardı ÖRENCİLER... Malesef...
24 Ekim 2020

Hz. Ömer Oğluna Had Uygulayıp Öldürdü mü?

Hz. Ömer ile ilgili anlatılan yalan rivayet ve menkıbelerden birisi de budur. Rivayete göre içki içtiği için bazı rivayetlere göre de zina ettiği için oğlu Abdurrahman'a had (kırbaç) uygulayan hz. Ömer, oğlunu bu uygulaması ile öldürmüştür....
23 Ekim 2020

Hz. Ömer, Hz. Fatma'nın Kızıyla Evlenmiştir

Hz. Ömer, Hz. Fatma ve Hz. Ali'nin çocukları olan Ümmü Gülsüm ile evlenerek Ehli Beyt ile akraba olmuştur. Ümmü Gülsûm Hz. Ömer'e biri erkek biri de kız olmak üzere iki evlat verdi. Bunlar, Zeyd ve Rukiye'dir. Yani Hz. Ali, Fatma...
23 Ekim 2020

Hz. Ömer Kız Çocuğunu Diri Diri Gömdü mü?

Geçenlerde Dünya Kız Çocukları günü münasebetiyle sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan birisi de hz. Ömer'in kız çocuğunu diri diri gömdüğü iftirasıdır. Bu konu bize de soruldu.. Biz yaklaşık on yıl önce konuyla ilgili...
22 Ekim 2020

Hz. Ömer Hakkında Uydurulan Nuşirevan Hikayesi

Bu hikaye çok meşhurdur, sosyal medyada sürekli dolaşır ve işin ilginç yanı bir çok alim ve akademisyenler de sorgulamadan paylaşır. Hikayeye göre Şam Valisi Sa'd b. Ebi Vakkas (bazı rivayetlerde İskenderiye valisi yapılır) ve bazı...
21 Ekim 2020

Okumaması Gerekenlere Zorunlu Eğitim

Eğitim sistemimizin 12 yıl şeklide olması, gerçekte okumaması gereken, yani aslında istidadı ilme yatkın olmayan kişilerin zorla sınıflara doldurması sonucunu doğurdu. Bunun sonucunda gerçekte ilim öğrenme melekesine sahip olan çocukların...
20 Ekim 2020

Kafkas İslam Ordusu

Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı Devleti'nin Mart-Ağustos 1918 tarihleri arasında kurulduğu Doğu Ordular Grubuna bağlı bir askeri birimdir. Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın emriyle ve tamamen Müslümanlardan oluşmaktaydı. Faaliyetleri 1....
20 Ekim 2020

Mahşerin Dört Atlısı veya Tanrıyı Kıyamete Zorlamak

Bilindiği gibi dünyaya şu anda yön verenler Evanjelist topluluklar olup Amerika'da etkili olmalarına rağmen dünyanın bir çok bölgesinde de kendi kiliseleriyle sosyal olaylara da yön vermektedirler. Şu anda yaşadığımız Pandemi yani virüs...
19 Ekim 2020

İffet

İslam düşünürleri ve mutasavvufları iffet kavramı, psiklojisi ve davranışı üzerinde de kafa yormuşlardır. Bir müslümanda bulunması gereken temel erdemlerden birisi de iffetli olmaktır.  İffet, sadece kadınlara mahsus bir özellik değil,...
19 Ekim 2020

Türkiye’nin Kafkas Politikası 2

1858-1863 yılları arasında Türkiye'ye sığınan Kafkasların sayısı 1.5 milyondur. Türkiye, Kafkas halkları ile kardeş ülkedir. Türkiye'nin Orta Asya ile arasındaki ilişki Kafkaslar üzerinden sağlanacağından bölge ile yakın ilişki...
18 Ekim 2020

Müfredatımızı Tartışalım

Bu yazı daha önce yazdığım "Ders Müfredatımız Sömürge Mantığına Göre İnşa Edilmiştir" yazısının devamıdır. Önceki yazımda lisede toplam 17, ortaokulda ise 14 farklı dersin okutulduğundan bahsetmiştik. Şimdi bunun yanlışlığından...
17 Ekim 2020

Müfredatımız Sömürge Mantığına Göre İnşa Edilmiştir

DERS MÜFREDATIMIZ SÖMÜRGE MANTIĞINA GÖRE İNŞA EDİLMİŞTİR Eğitim sezonunun açıldığı şu günlerde eğitim üzerine yazdığım yazıları devam etmek istiyorum. Belki ileride birilerinin işine yarar. Benim dikkatimi çeken en önemli unsur,...
16 Ekim 2020

İstiklal Marşını Değiştirme Teşebbüsü

Laik kesim bir islamcı şairin ve aynı zamanda islami temaların ağırlıklı olduğu bir milli marşı bir türlü benimsememişlerdir. Hatta günümüzde bir çok etkinlikte istiklal marşı yerine onuncu yıl marşını çalmaya bir anlamda istiklal...
15 Ekim 2020

Türkiye’nin Kafkaslar Politikası 1

Ankara'nın Kafkaslar politikasının temelinde birkaç faktörü var: Bir. Türki yani 'gardaş” Azerbaycan ile varoluşsal ittifak. Türkiye'nin 300 km'lik Ermenistan sınırını kapatması sadece müttefiki okşamayı amaçlayan...
15 Ekim 2020

Eğitim ve Felsefe Üzerine

Bazıları felsefeyi kurtarıcı sanıyorlar ama felsefeden ziyade doğru düşünme ve hikmet verilmeli... Bizdeki felsefe dersi doğru düşünme ve muhakeme etmekten ziyade batı felsefesinin aktarımı ve tarihidir. Bu açılardan nakıstır. Gerçekten...
15 Ekim 2020

Peygamber Efendimizin Hayvan Sevgisi

Hz. Muhammed, Uhud seferinde, ordunun önüne yavrularını emziren bir kedi çıkınca, kedinin başına ezilmemesi için bir nöbetçi dikip koca bir orduyu o kedinin etrafından dolaştırmış. Ve seferden döndüğünde o nöbetçiden kediyi istemiş...
15 Ekim 2020

Kur'aniyyun

O döneme kadar ağırlıklı olarak Kur'an merkezli yürüyen Oryantalist çalışmalar, Hurgronje'nin uyarılarından sonra Sünnet-i Seniyye alanına kaymıştır. Özetle şöyle diyor: 'İslâm coğrafyasının farklı kesimlerinden buraya...
14 Ekim 2020

"Sünneti Ret Etme", Bir İngiliz Projesidir

Goldziher'in sünnete yönelik başlattığı tarihselci okumanın meyvesi ilk kez İngilizlerin işgali altında bulunan Hindistan'da etkisini göstermeye başladı. Bu konuda M. Görmez'in yaptığı bir çalışmadan alıntı yaparak sizleri...
13 Ekim 2020

Gayri Müslimlere Rahmet Okumak

Vefat eden bir gayri muslimin ardindan Allah rahmet etsin, cennetine alsin gibi dualar edilmez. Din, senin keyfin ya da romantik fantazilerin icin inmedi. Gayri muslimin taziyesinde ne denilecegi dinin şari'si beyan etmistir. Bunun disinda davranmak...
12 Ekim 2020
19
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 29 Ekim 2020
İmsak 05:59
Güneş 07:25
Öğle 12:53
İkindi 15:43
Akşam 18:11
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3