05.08.2020, 14:13 94

Bir "Halk Çocuğu " olarak Abdullah Öcalan ve onun liderliği –1

Bazı insanlar liderlik genine sahiptirler. Doğup büyüdüğü ortam onlar için liderlik ortamı sağlamıyorsa, ne yapıp edip kendisine bir ortam bulup liderliğini icra etmeye çalışırlar.
Bunlarda iki kategoriye ayrılırlar:
Birinci kategoride olanlar; Aristokrat bir aile (Malbat) ortamında doğarlar. Eğer bu ortamda olanlardan biri liderlik genine ve ruhuna sahip ise küçüklüğünden itibaren ailesi ve çevresi işin başında geleneksel liderlik ahlakını, mantığını, adap ve usullerini de öğreterek–eğiterek, onu kademe kademe liderliğe hazırlarlar.
İkinci kategoride olanlar ise; Aristokrat (malbat) bir aileye mensup olmadığı halde, liderlik genine sahip kişilerdirler. Bunlar da ikiye ayrılırlar:
Kimisi liderlik için uygun ortam arayışlarına girdiklerinde, liderlikle ilgili sosyal ve toplumsal ahlakı, adabı muaşeret ve toplumsal gelenekleri önemseyerek, bunu göz önünde bulundurarak çalışma ve arayışlarına girerler. Mahatma GANDİ gibi.
Kimisi de, bu konuda çok hırslıdır ve kendisini hiçbir sınıra bağlı görmeyerek, amacına ulaşmak için her şeyi, her vasıtayı mubah görerek liderlik ortamının arayışlarına girerler. Bu günkü Abdullah Öcalan da bunlardan biridir.
İşin detayına girmeden önce liderliğin olmazsa olmaz evrensel evsaf ve şartlarını bilmemiz gerekir.
Liderliğin olmazsa olmazının 4 şart ve evsafı vardır. Bunlardan tek birisi lider adayında bulunmazsa o şahıs lider olamaz. Olsa bile başarı elde etmesinin imkanı yoktur. Bunlar:
Lider;
1– Bilgili olacak. Yani, neyin liderliğinin peşinde ise o şeyi çok iyi bilecek, anlatımıyla kitleyi ikna edip arkasına sürükleyebilecek birikime sahip olmalı.
2– Cesaretli olacak, önemli derecede bir cesarete sahip olacak, yani korkuyu yenmiş olacak ki takipçilerine güven ve cesaret vererek takipçi ve taraftarlarının dik durmalarına örnek olacak.
3– Ye’s-Umutsuzluğa kapılmamak, Hiçbir suret ve şartta ye'se – umutsuzluğa kapılmayacak. Ne kadar yenilgi yaşasa da davasında umutsuzluğa kapılmadan her daim taraftarlarını motive edecek azmiyle zafere odaklanmış olacak.
4– Gönül tokluğu sahibi-cömert olacak. Maddi ve manevi çıkarlara boyun eğmeden her hal-u karda gönlü tok bir kişiliğe sahip olacak. Davasının tasfiye ve yenilgisine karşı her türlü makam ve maddi çıkar tekliflerine kapalı olacak, hiçbir güç onu satın almayacak, onu davasından alıkoymayacak.
İşte ancak bu şart ve evsaflara sahip olan kişi bir davanın ve halkın lideri olabilir. Ve ezilen halk da ancak böyle bir liderin öncülüğünde düzlüğe çıkabilir.
Modern dönemde Milli kurtuluş mücadelelerinde iki yol, iki yöntem takip edilmektedir:
Yurtseverlik ve Milliyetçilik.
Yurtseverlik; Yurdu-toprağı sevmek. Toprağı önceleyip ona odaklamak. Bilindiği gibi Yurt-toprak, her türlü gelir-çıkarın kaynağı olduğu için, burada maddi kazanca ve çıkara dayalı bir beklenti ön plandadır. Bunun kökü tarihi "Maddecilik-Materyalist" düşünceye dayandığından maddi menfaat veya mevki–makam esas alınır. Bu yolda olanlar, kişisel çıkar ve egoları ön planda olduğu için, İnsanları rahatlıkla bu egolarına kurban etmekte sakınca görmüyorlar. Yeter ki hedefledikleri makam, çıkar ve iktidarı elde etsinler
Milliyetçilik ise; İnsan odaklı olup, insan sevgisi ön plandadır. İnsanı önceler. Burada her şey insan içindir, her şey insana feda edilir. Bunların ülke sevgisi de, sevdiği insanların yaşadığı toprak olduğundan ve onlara ait olduğu için severler.
Bu anlattıklarımız çerçevesinde Abdullah Öcalan'a bakacak olursak,
Abdullah Öcalan Urfa'nın Halfeti ilçesinin bir köyünün sıradan bir çocuğu olarak dünyaya geldi. Liderlik genini taşıyan ve liderlik için yanıp tutuşan zeki ve hırslı bir kişiliğe sahiptir. Bu hırsı nedeniyle, ulusal ve uluslararası siyaset, istihbarat ve karanlık odakların merkezlerinden biri olan Türkiye'nin başkenti Ankara'da, dindarlarından tut milliyetçilerine, Sosyalist–Komünistinden tut MİT'e bağlı Fikir Ajansı kulübüne kadar çalınmayan kapı bırakmadı. Böyle zeki, enerjik ve son derece hırslı ve talepkar bir gencin Ankara’nın mahfillerinin dehlizlerinde gezip de çengel atılmaması mümkün mü? Tıpkı yoksul ve güzel bir kızın, moda ve sosyetenin göz kamaştırıcı ışıltılı hayat dünyasına göz dikip de yoksulluğundan dolayı buna ulaşamama, elde edememe nedeniyle bunu elde etmek için nasıl ki bu mahfillerin ve bu hayatın patronlarının istismarına-kullanımına her daim açık ise…
Geleneksel ve evrensel siyasi ve liderlik eğitim ve ahlaki alt yapısına sahip olmadan, fakat liderlik genini taşıyıp da, liderlik için yanıp tutuşan zeki ve hırslı bir kişiliğe sahip olan Abdullah Öcalan gibi kişilerin de her daim kullanıma hazır oldukları gibi bu emellerine ulaşmak için vermeyecekleri taviz de olamaz… Bu yazı dizisinin ileriki bölümlerinde bu konuyu somut ve sağlam belgeler detaylı bir şekilde ezilmiş, sömürülmüş ve özellikle aldatılmış Kürt halkının önüne koyacağız İnşallah. İnşallah aldatılmışlığın farkına varırlar…  
Abdullah Öcalan kendi isteği ve müracaatı üzerine Türkiye Cumhuriyet Savcılığına 03.04.1999 tarihinde verdiği ifadesinde çok dikkat çekici bir ifade kullanıyor ve şöyle diyor;
“1940’lı yıllardan 1970’lı yıllara geldiğimizde, Türkiye de sağ-sol çatışması başlamıştı. Marksizm ve Kürtçülük hareketleri başlamıştı. Ben de Ankara da yoksul bir aileye mensup kişi olarak kendimi bunların ortasında buldum. Ve bu harekete katıldım. Fakat sürecin böyle sonuçlanacağını (yani dünyaca dışlanıp tutuklanacağımı) bilseydim bu işe girişmezdim.”
1925’ten 1940’lara kadarki Kürt başkaldırıları ve bu başkaldırı nedeniyle Kürtlere yapılan katliamlar neticesinde sinmiş olan Kürt siyaseti, 1958 de, 49’ların yakmış oldukları kıvılcımla uyanmaya başladı.
Bu arada Irak'ta darbe yapan Abdülkerim Kasım'ın daveti üzerine Sovyetler Birliğinden Irak'a dönen Mele Mustafa Barzani, Irak hükümeti ile anlaşamamış, 11 Eylül 1961 yılında “Eylül devrimi” adı altında Kürt ayaklanmasını başlatmış, bu devrimin rüzgarı, başta Türkiye Kürdistan'ı olmak üzere Kürdistan’ın dört parçasında bulunan Kürtler arasında esen Kürt milli rüzgarı Kürt halkını kasıp kavuruyordu. Barzani’nin başlatmış olduğu bu yeni milli Kürt hareketi, geleneksel Kürt mücadelecileri ile modern Kürt aydınların Kürtlük aşkıyla dolu kalplerini hoplatırken, özellikle bu hava, (Mele Mustafa Barzani'nin dindar, Melle ve ailece bölgede Nakşibendi tarikatının merkezi konumda olmaları hasebiyle de olsa gerek,) Kürt dindar kesim arasında, Kürtlerin eğitim ve kültür merkezi sayılan Kürdistan’nın Nakşibendi medreselerinde bu Kürtlük milli duygu hareketliliği doruğa ulaşmıştı.
Bu durum din dışı ,farklı fikir ve düşüncelere kapalı olan tek tip ulus -devlet sisteminin,tek parti idaresinin ; “bunlar Komünist, dinsiz ve gavurların ajanlarıdırlar" gibi propagandaların önünü kesmişti.
Çok dinli ,çok dilli ve çok kültürlü bir sistem üzerine kurulu olan Osmanlı sisteminin tersine, tek tip ,tek dil ve İslam’ı dışlayan bir tarzda tasarlanmış olan yeni sistemin arızalarının farkına varan Kürt tarikat, dergah ve Medreselerinde hayata geçirilen Barzani Hareketi , milli Kürtlük havası, Kürt burjuvazisi, aydın, gençlik ve özellikle dindar Kürtler arasında hızla yayılıyordu. Bu mücadelede, Kürt burjuvazisi ve Muhafazakâr dindar Kürtler.lokomotif görevi alınca ve bunlar vasıtasıyla Kürt burjuvazisi ile şehirli ve kırsal kesimdeki halk da bu Kürtlük davasına kapılınca, Kürt halkı bu davaya sel gibi akmaya ve artık bariz bir şekilde saflar netleşmeye başlamıştı. Bu hava, “bu rüzgar, başta Diyarbakır, Batman, Ağrı olmak üzere, Kürdistan’ın belli başlı şehirlerinde Kürt kimliğiyle bağımsız belediye başkanı ve millet vekili çıkarınca,” sistemin adeta eteği tutuşuyor, acilen yeni bir planlama yapmaya ihtiyacı duydular. Bu planlamada; adeta meşhur İranlı sosyolog Ali Şeriati'nin mealen; "Bir fikre direk karşı koyacağına, (onu içten yıkmak için mensupları tarafında) onu kötü kullanman (veya kullandırman) yeterlidir" olan sözünü tatbikata niyetlendiler. 
Bilmemiz gerekir ki, (genellikle insanlar fark etmese de) İnsanlığın sosyal hayatında iki çeşit düşmanlık söz konusudur:
Birinci tip düşmanlık;  her kesin bildiği gibi bir nedenden dolayı hasım olarak karşı karşıya gelen kişilerin klasik düşmanlığıdır. Bu tip düşmanlık bilinen ve açık seçik olduğu için bunda fazladan bir sorun yok. Fakat ikinci tip düşmanlık ise, işin içinde bulunup da, hatta işi yönetip de işi bilerek veya bilmeyerek yanlış ve kötü yönetmekle-yapmakla bu işe en büyük düşmanlık yapılmış demektir. Bir kere yanlış yapıldığı için işin olma imkanı yok. Kötü yapıldığı için de, iş halkın gözünde kötülenmiş olduğu için iyi yapmaya kalkanların önü de kesilmiş olur.  
Evet Kemalistler, tabanından tavanına leke kaldırmayacak kadar saf, temiz, kazanıma ve sonuç almaya odaklanmış bu Barzani düşünce odaklı Milli Kürt mücadelesini “sahte Kürtlükle vurma kararı aldılar" ve bunun için İngiliz beslemesi ve onların taşeronu olan Kemalistlerin planlama ve pratiğiyle, şeytani bir planı devreye sokma kararı alıyorlar.
 
PKK'nin devreye sokulması;
Tarihi Kürt düşmanı “İngilizler, Mustafa Kemal'e yeni devleti kurarken, kendisine vekaleten, onlarla mücadele etmek için iki emanet bıraktı. “Kürtlerle mücadele ve Anadolu’yu İslamsızlaştırmak için İslam dini ile mücadele.”
Hepimizin bildiği gibi Mustafa Kemal yaşamı boyunca İngilizlerin kendisine bıraktığı bu iki emanete dair vasiyeti en mükemmel şekilde yerine getirdi.
"Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana, Barzani düşünce merkezli Kürt siyasetine ilaveten, Kürtlerin muhafazakar politik tarihinde ve bu muhafazakar taban destekli, Modern Kürt Siyasetinin doğuşu olarak da tanımlanabilecek (maalesef ileride Kürt siyasi hayatını zehirleyecek ve onarılması imkansız gibi görülecek yaraların açılmasına sebep olacak) Marksizm felsefi düşünceye dayalı “Devrimci Doğu Kültür Ocakları-DDKO, 21 Mayıs 1969 günü, önce Ankara’da, birkaç gün sonra da İstanbul’da ve daha sonra Kürdistan’da Diyarbakır, Silvan, Ergani, Kozluk ve Batman’ da aynı tüzüklerle kuruldular.”
Bununla Kürtler Kemalist Türkiye'sinde ilk kez legal bir örgütlenmeye ve Modern siyasete doğru adım atmayı başardılar."
Bu çalışmayla, nitelikli aydın ve toplum mühendislerinin içinde barındırdığı DDKO'nun başını çektiği, hem nitelikli hem de niceliğe sahip muhafazakâr Kürtlerinde yoğun bir şekilde destek verdiği veya ilgi gösterip yer aldığı bu (Marksist düşünce merkezli) Kürt milli hareketin bertaraf edilmesi için, bu hareketi "ismen ve cismen" yozlaştıracak (Kemalist derin devletin denetiminde) bir Kürt hareketin başlatılması ile ancak sonuç almaya odaklanmış, yeni ortaya çıkan ve Kürt halkı arasında hızla yayılmaya başlayan bu milli Kürt hareketinin önünün alınabileceği inancındaydılar. Bunun için, çoğu Anadolu Türk halkından yüz bulamayan hareketi yönetenler düzeyinden Türk solunun da yer alıp PKK kısaltılmasının asıl açılımı olan "Partîya Komonistên Kurdistan’ı – Kürdistan Komünist Partisi–PKK" yi kurdurdular. https://m.nerinaazad.org/tr/columnists/yahya-munis/hdpye-kemalistler-tarafindan-kayyum-atanirken
 
Kürt toplumunun inanç ve sosyolojik Toplumsal yapısına 180 derece zıt olmasına rağmen, bir yanda Kürtlerin mazlumiyet konumunu ve Kemalist  sisteme beslediği kini, bir yanda da şiddet kullanarak Kürt halkına evvelden kuruluşundan itibaren çoğu yöneticisi Türk olmayan,yer yer Türkleri de mağdur eden, idam eden( İskilipli Atıf Hoca , Menderes  vd.gibi ) ve Türklere de danışılmadan kurulan Sabetaycı kökenli Kemalist sistemin hazırlamış oldukları planı Kürt milletine dayatmaya çalıştılar.
Bir İngiliz projesi ve taşeronu olan Kemalist sistem ?, efendisi tarafında kendisine vasiyet edilen ve toplumu İslami ahlak, şeriat, aile yapısı, adap, gelenek ve göreneklerinin tahribatını amaçlayan "Kemalist rejimin ilkeleri" Türk halkının genlerinde yerleştirilmiş "vatan-devlet söz konusu ise diğer her şey teferruattır" inancı gereğince, Türk devleti karşılığında Anadolu'daki dindar ve diğer Türkler arasında fazla pürüzle karşılaşmadan çok rahat uygulama gördü.
Fakat bu Kemalist proje 90 yıl süre zarfında (her türlü baskı ve katliamlara rağmen) Kürdistan’da (Kürt ve Kürtlük merkezli Nakşibendi Tarikatının ve onların desteğiyle kurulmuş bulunan Kürdistan Nakşibendi medreselerin ölümüne direnme çabalarıyla ne asimilasyon gerçekleşti ne de Kemalizm’in ilkeleri uygulama sahası bulabildi.
Fakat 90 yıl zarfında, Kemalistlerin direk olarak Kürdistan da uygulamaya koyamadığı ilkelerini, ismen ve cismen sahte Kürtlük ambalajı ile görünümde aileden biri olan taşeron olarak seçtikleri Öcalan-PKK vasıtasıyla, (hem de Kürtleri aptallaştırma ve sosyolojik olarak ismen ve cismen Kürtleri bitirme ve son derecede acımasızca Kürtleri kullanma pahasına) uygulamaya çalıştı ve kısmen de başardılar.
Peki, Kürtler arasında Barzani düşünce merkezli Kürt milli şuurun dorukta olduğu böyle bir zaman ve ortamda, istikbali için her dalda oynamaya ve her güç odakları ile işbirliğine yatkın bir Abdullah Öcalan, Kürdistan’a giderken Kürdistan da nasıl bir toplumsal yapı, siyasi ortam vardı ve Kürt toplumunda nasıl bir psikoloji hâkimdi?
150 yılı aşkındır, yani Osmanlı devletinde merkezileşmeye gidildiğinden beri, Kürtler devletten baskı görüyorlar. Bu baskı Kemalist Türkiye’sinde de doruğa çıktı. Öyle ki; tüm Kürtler gibi “ben şahsen bir Kürt olarak küçüklüğümden beri, bir polisin ya da askerin (ki o zaman halk arasında bunlara Romi deniliyordu) düğmesini koparmanın suçu idamdır korkutmalarıyla büyüdüm. Şu anda dahil bunlardan birini gördüğünde ruhu ürpermeyen bir Kürde rastlamak mümkün değildir. Bu baskı ve korku Kürt’te bir nefret oluşturdu, içini kin doldurdu. Kürt toplumu olarak ömürleri bu kinin intikamını alacak birisini gözetlemeyle geçti. Kurtuluştan ziyade hıncını alacak bir ortam arayışına girildi. Bu kin, Kürtleri öyle bir hale getirmiş ki Kürtler kazanıma yönelik seçiciliğini de büyük ölçüde kayıp etmişti ve en iyisini seçme imkanına da sahip değildi. Tam manasıyla “Denize düşen yılana sarılır” sıkışmışlığı konumundaydı. Öcalan, cin aklıyla bunu fark etti. Tam zamanında PKK vasıtasıyla tetiğe bastı, değil o Romi-Askerin düğmesini koparmak, o askerleri ve polisleri öldürdü. Bu Kürtlerin korku dolu bilinçlerini alt üst etti. Olup bitenler karşısında, demek ki polis de asker de öldürülebilirmiş diye düşündüler. Ezici çoğunlukla Kürtler, PKK’yı intikamlarını alan bir güç olarak gördüler. Ve böylece Kürtler sorgusuz-sualsiz PKK kucağına düştüler. Öcalan, Kürtlerin bu çaresizliğini çok acımasızca ve aldatarak kullandı. PKK belki bir zamanlar, devlet korkusunu ortadan kaldırdı, ama onun yerine kat be kat kendi korkusunu koydu. Bu korku öyle acımasız bir safhaya ulaştı ki; çıldırtılmışçasına imza ile “Abdullah Öcalan mutlak irademdir” dedirtip insanoğlunun en değerli varlığı olan Kürdün iradesini bile elinden almakta sakınca görülmediler. Oysa insanların yaratıcısı olan Allah bile insanların mutlak iradesini elinde almamıştı. Zaten insanoğlunun en bariz özelliği irade sahibi olması değil midir? Kürtlerin işgalci devletlerden temel istekleri; “özgür irademle kendi kaderimi tayin etmek istiyorum” isteği değil midir?
Oysa buna mukabil; “Kürtlerin en fazla korkusuzca yaşamaya ve özgürce karar vermeye ihtiyaçları vardır.”
 
Öcalan PKK’sinin Kemalistler adına bu tahripkar girişimine değinmeden önce, Kürt toplumsal yapısının sosyolojik yapısına bakmamız gerekir.
İnşallah konuya buradan devam edeceğiz…
 
İrtibat ve yorumlar için:
yahyamunis@hotmail.com

Yorumlar (0)
20
hafif yağmur
Namaz Vakti 19 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Günün Karikatürü Tümü