20.11.2020, 23:30 336

Bu Ülke 'de Kürtlere Yönelik Irkçılık Sorunu Artıyor mu?

İbrahim’in (hanif /temiz )milletinden ancak sefih olanlar yüz çevirir (Bakara ,2)

Bir arıza vardır müslüman mahallede ...Zaten sistemde var ama garip ve çelişik olan diğeri .


Lütfen aşağıdaki ayetleri, bu asırda ,yedi gök semadan bize bir öğüt ,uyarı ve rehber olarak inmişcesine  can kulağıyla dinleyelim ;Muhammed İkbal’ın irfandan ilhamla aldığı seslenişiyle :

İbrahim’in milletinden sefihten başkası yüz çevirir mi? Andolsun ki biz onu dünyada seçtik ve o, ahirette de salihlerdendir. (2/Bakara 130)

► Dediler ki: “Yahudi ve Hristiyan olun ki hidayete eresiniz.” De ki: “(Hayır, öyle değil!) Bilakis, (asıl hidayet) hanif olan İbrahim’in yoludur. Ve o, müşriklerden de değildi.” (2/Bakara 135)


► De ki: “Allah doğru söyledi. Hanif olarak İbrahim’in dinine uyun. O, müşriklerden değildi.” (3/Âl-i İmran 95)

Tüm diller ve farklı insan renkleri Allah’ın (c.c.) ayet ve işaretlerindendir (Rum Suresi ,22.ayet)

ARTIK BARIŞ ,HUZUR VE KARDEŞLİK GELMELİDİR

Burada yazılanlar herkese yönelik değildir .Çok müsbet ,değerli ve olaya insani pencereden bakan insanlar çoktur .Türklere de ,Kürt’lere de yönelik değildir eleştiriler .Bunların kardeş olduklarına inanıyoruz .Marjinal olan,sistem vasıtasıyla ortalığı karıştırıp insanları yanıltan kesimler hep olmuştur maalesef .Bunlara yönelik tahlillerdir.

Ben müslümanım diyen insanların ,cemaat ve oluşumların çoğu neden sessiz ?Bu ülkenin sisteminde açık  bir ırkçılığın ve arızanın olduğunu dünyanın en uzak köşesindeki sağır sultan bile duymuşken neden bu ilgisizlik ?

Sistemin bu ırkçı /şoven yapıdan ,arızadan kurtarılıp islami veya insani /demokratik bir noktaya gelmesi için bir niyet ve çaba içinde değiller çoğu .Rahatlarına düşkünler .Bu meselede sosyalist veya liberal kesimler yazıp konuşmaktadırlar haklı olarak  .Haliyle ırkçılığın yüzyıllık kurbanları ve mağdurları olan Kürt’ler onların tesirine girip İslamiyetten soğumaktalar .

İslam ,Kürt’ler’in  arasından adeta kovulmaktadır .Bizimkiler de Kürt’lere ne oluyor garabeti ile şaşkın ördek gibi bakakalıyorlar .

Asgari müşterek olan demokrasi olsun en azından .O da yok bu ülkede .Yarım demokrasidir .

Farkında olarak veya olmayarak bir kısmı ırkçılık ve kibirle ile malul .Arap ta kim ,Kürt de kim havasındalar ..

Bunlar ayıp ve zararlı .Türk,Kürt ve Arap eşit ve kardeştir demek çok mu zor ?Araplar da bu ülkede aşağılanıyor .

Insanlikla ilgili bir sorun var bazi kesimlerde.
 
Yoksa MHP’de ve tabanında sistematik olarak ve inatla varolan Irkçılık ,resmiyette Kürt’leri inkarı,Chp’de yine sistematik Türkçülüğü yüzyıl öncesinden devlet zoruyla dayatma realitesi ,halen kurtulamaması bu şovenizmden ,hatta daha da garibi bazi dini cemaatlerde de gözle  görülen bu ırkçılık nedir ?

Oy kaygısıyla Ak Parti de o kervana katıldı .Milyonlarca insan .Sizce ülkenin yüzde seksenini geçmiyor mu ?Kürtler nefes alamıyor bu kibir ve üstün bakmalardan ..Kürt olduğunu bile bazen gizliyor endişeden ,dışlanmamaktan  veya gizlice aşağılanmaktan dolayı .Garip olduğu kalabalık ortamlarda,metropol ve varoşlarda Kürtçe konuşurken tam rahat değil .Birilerinden sözle veya tavırla tepki alırmıyım endişesi hep oldu .Bir eziklik psikolojisi vardır maalesef ..Bunları duyduk ,okuduk ,rastladık ...Hatta bu kaygılardan dolayı Kürtlüğünü gizleyenlere de rastladım .

Bu korkunç bir zulüm ve psikolojik baskıdır .Bunu konuşmayacakmıyız yani ?Bizler de mağdur oluyoruz .Bu hallolmadan ne huzur olur ,ne birlik, ne de bir küresel ,adil bir güç  olunur ..

İşin daha da ilginci menfaat ,rahatlık veya cehaletten dolayı bazı Kürt’ler de sessiz veya diğerlerinin arkasında .Diğeri de “Gördünüz mü ?Kürt’ler memnun “diyerek varolan devasa sorunun farkına varamamakta ..Ve girdap büyümekte ,yeni kurbanlar almakta ,düğüm daha da giriftleşmekte .Kabahatın büyüğü  bu şahıslarda .

GELİN ÖNCE İNSAN OLALIM 


Çok kolay ve açık bir şey diyoruz :

Gelin önce insan olalım .Yaradılanı sevelim yaradandan ötürü ...Müslümansanız İslamda da yasak olan Irkçılığı yapmayın ,değilseniz demokraside de yasak olan bu yanlışa düşmeyin ,teville olayı örtbas etmeyin  .Bir sorun ve dert vardır ,görün .Yoksa bu yangın sizi de yakar .

Bir ortak tarihsel şeref varsa hepsinin birlikte olmasıyla var .Biz diyoruz ki Türk ,Kürt ve Arap hepsi şerefli ve eşit kardeşlerdir,ama birileri birine özgü kılıyor/hasrediyor ve asıl bölücülüğü yapıyor .Araplar bu ülkede az ,asıl mağdur Kürt’ler oluyor haliyle ..Ülkenin üçte biri milyonlarca nüfus ..

Kaldıki her insan şereflidir . 

Batı Batı diyenlere sesleniyorum :

Kimseyi kandiramazsiniz, ŞARK KURNAZLIĞINA da gerek yok .Önce insan olun .Zerre miktar Bati ile benzerliginiz yok .Saddam gibi ,Esat gibi düpedüz Ortadoğu diktatörleri ,baskıcı ,jakoben kesimlersiniz.Tek Parti rejimi değil mi Kürtçeyi ve Kürt’lerin varlığını yasaklayan ?

Bakın bakalım tüm Batı’da anayasal vatandaşlığın dışında bir şey var mı ?Batıdaki  marjinal  ve şovenist kesimleri mi örnek alacaksınız ,yoksa demokrat ve hümaniter kesimleri ? Hitler ,Mussolini zamanından kalma ırkçılarsınız ve dünyada örneğiniz kalmadı .

Bunu da cahili ,primitif /ilkel eğitim kurumlarından almışsınız maalesef .Hitlerin eğitim sisteminin aynıyla bir kötü kopyası ..Kürt penceresinden bakınca böyledir .

Haksızlığa ,hakarete ,baskıya ,söz anlamazlığa ve zulme dayalı açık ve belirgin bir ırkçılıkla ,hatta fetişist bir totemcilikle ,putperestlikle karşı karşıyayız maalesef .Primitif bir fetişizm ,arkaik bir totemizm ,absürd bir dogmatizm ile yüzyüzeyiz.Afrikanın vahşi ve ilkel kabilelerinde ancak benzerine rastlanan.

KÜRTLERİN PENCERESİNDEN OLAYA BAKIN BİR DEFA..

İşin ilginci, ben müslümanım diyen bir çok şahıs ve cemaat de buna sessiz kalıyor veya o da ondan ırkçılk kapmış .Farkında olmayanları veya meseleyi detaylı bilmeyenleri  tabiki suçlamıyoruz ama bilerek ve isteyerek şovenizm /Irkçılık /asabiyet yapan kesimler açık seçik meydandadır .

Kardeşim ,sen Müslümansan islamda evrensel kardeşliği esas edinen Millet-ı İbrahim(ملة ابراهىم  )mefhumu var .Duru,kapsayici  ve adil.

İLK IRKÇI ŞEYTANDIR 

İlk ırkçı olan şeytanın durumuna düşme .

Şeytan (kibirle ) dedi ki :Ben  Adem’den üstünüm ,çünkü beni ateşten ,onu topraktan yarattın (Araf ,22 )

Ve Allah (c.c.)şeytanı huzurundan kovdu ..

MEVLANA HZ.BUYURUR Kİ :

Hazret-i Mevlânâ İblisin Cennet’ten kovulmasını şöyle îzah eder:

“İblis, Hazret-i Âdem’e secde etmeyip Allâh’ın emrine karşı gelince:

«–Benim zâtım ateşten, onunki çamurdandır. Yüksek olanın aşağı olana secde etmesi nasıl yakışık alır?» dedi.

İşte İblis, Allâh’a edepsizce karşılık vermesi yüzünden lânete uğradı ve huzûr-i ilâhîden kovuldu. Üstelik bir de küstahlık edip, kendisini yaratanla cidâle kalkıştı.” (Fîhi Mâ Fîh, s.159)


KÜRTLERİ ASİMİLE PLANI 
YANLIŞTI

Sistem. onları asimile için bilimsel olmayan bir propaganda yaptı son yüzyılda ama şiddet,işkence,idamlar ve katliamlar uygulayınca çok ters tepti ve Kürt’ler Türkleşmemek için adeta inat ediyor artık ..Artık imkansız ..Çok kuvvetli bir karşı tepki ve akım var Kürt’lerde..Bu nokta hassas artık ve dikkat etmek lazım ..Kürtçe ve Kürt’ler resmiyette de inkar edilmeden 
ORTAK İSLAMİ NOKTAYA VURGU YAPILMALI ..İkisi de müslüman Türk ve Kürt..Bizler muhafazakar demokrat insanlarız .Tabiki kendi dünya görüşümüz açısından olaya bakacağız ama temel insan hakları ve demokrasi çerçevesindedir bu.

RESMİ OLARAK KÜRTLERİN VARLIĞI 

Bu günlerde İyi Parti ,CHP ve HDP ile görüştü ,anayasada Kürt’ler de olacak imasıyla çıkan haberleri hayretle izliyorum ve yirmibeş milyona varan Kürt nüfus ta hayretle ve    gönlü buruk bir tarzda izliyor.Söylenecek çok şey var .Bu makale kifayetsiz .Bir çok devletten nüfus olarak daha fazla olan kadim bir halk inkar ,red ve aşırı ırkçılıkla aşağılanıyor .Altı bin yıldan fazladır Kürt’ler burada .Kendi toprakları onlara dar edildi .Dünyanın en kadim yerleşimi Göbeklitepe nerede ?Medeniyetlerin beşiği ,yazının ve bilimlerin doğuş yeri MEZOPOTAMYA NERESİ ?Bir açın okuyun Batılı veya İslami kaynakları ,tarih ve medeniyet tarihi kitaplarını ?Bir Kürt olan ve dünyada ilk robot icat eden  dahi bilim adamı Ebu’l İz El -Cezerinin adını neden bir drona ,İHA’ya veriyorsunuz ?Açın bakalım İtalyan Mikelanja bile ilham olan bu insan kim ve hangi kitabı yazmış ?

Bugün okudum .Bülent Arınç  Demirtaş’ın hapiste yazdığı Devran adlı kitabı okuduğunu ve okunmasını tavsiye ettiğini söylüyor .Akabinde diyor ki Kitabı okursanız belki Demirtaş’ı sevmezsiniz ama Kürt’lerin yaşadığı travmalardan haberdar olursunuz .Hdpli değilim.Kürt meselesi HDP ve PKK ile sınırlı değildir .

BÖLÜNME PARANOYASI İLE BU KADAR İNSANI PSİKOLOJİK CENDEREYE ALMAYA KİMSENİN 
HAKKI YOK 

Çözüm sürecinde Arınç’ın şu sözü olayı özetliyor aslında :
O kimliğe ,Kürt’lerin varlığına saygı duyacaksınız .

Evet mesele bir onur meselesi olmuştur Kürt penceresinden bakınca .Kimse boş kardeşlik lafları ile Kürt’leri kandırmaya yeltenmesin .Bunlara karınları tok artık ve nafiledir .

Kaldıki bir çok dilin ve etnitsitenin olup yüzlerce yıldır birlikte yaşadığı örnekler de çok .İsviçrede üç resmî dil ve üç halk var :Almanlar ,İtalyanlar ve Fransızlar ve üçyüz  yıldır birlikteler .Sizler insanca davransanız Kürt’ler bunu karşılıksız bırakmaz .Bin yılık tarih buna şahittir .

Altıyüz yüz süren Osmanlı -Kürt ilişkileri belgelerle ortada .Ne inkar ,ne de asimile inadı oldu .

Hatta Osmanlı Mebusan Meclisinin devamı olan ilk TBMM anayasasında ilk maddelerden biri şudur :
Türkiye ,Türklerden ,Kürt’lerden ,Çerkezler’den ,Arnavut’lardan vesair anasir-ı İslamiyyeden oluşan bir devlettir .

Pakistan ,İran ,Malezya ,Rusya ,İngiltere ,Hindistan ve bir çok ülke bir çok farklı kavimden ,etnik gruptan ve dilden oluşur ,resmî diller de birden fazladır ,ama bizdeki gibi ciddi sıkıntı yok .Tek Parti devri bir hata yapmıştır ve Kürt’ler mağdur olmuşlardır .Bu hata düzeltilmelidir .Bu,birlik ve kardeşliğe hizmet edecektir .Korkular yersizdir .Dış Kürt’leri de dost ve müttefik yapacak formüller bulunur şayet iç Kürt’ler memnun olursa ..Bu tabiki iki tarafın da hayrınadır ve asıl stratejik derinlik budur .


YAŞLI BABANIN GÖZÜ ÖNÜNDE İDAM EDİLEN ÇOCUK 

Batı Asya’da /Ortadoğu’da nüfusu elli milyona varan bir antik /kadim Mezopotamya halkını  yok sayamazsınız .Çok derin bir tarihi var ,tüm dünyanın haberi var ama bizdeki ırkçılar müstesna .İslam Dünyssının iftiharı Sultan Selahaddin Eyyübi Kürttür.Batı bile adaletine ve insanlığına hayran ,çünkü onların krallarını ve ordularını esir alıp serbest bıraktı .Fatihin iki hocası Molla Gürani ve Akşemseddin Kürttür.Osmanlının fikir babası olan Şeyh Edebalinin hocası ve piri Taceddin Urmevi El -Kürdi zaten adından belli .Kimse Kürt’leri aşağılayamaz .Hakları yok ,hadleri de değildir .Ayıptır ,yazıktır ,günahtır Dersimden alıp Elazığda baba /oğul cesetlerini bile yaktığınız mazlumlardan yaşlı babanın ifadesiyle .Oğul da onsekiz yaşından küçük olduğu için yaşını kağıt üstünde büyütüp  babanın gözü önünde idam ettiniz .

Baba ,önce beni idam edin ,oğlumun idamını görmeyeyim diye yalvardığı halde .Budur derekeniz maalesef .Sünni ,Alevi mesele değil .Orada onları Kürt oldukları için imha ettiniz .Tüm Kürt’lere gözdağı vermek için ..Tek Parti değil mi bunu yapan ?
 
Böyle derin bir tarihe sahip olan insanları aşağılayamazsınız .Bilim ve tarih alnınızı karşılar .Hak neyse söylenmeli açıkça .Yoksa bu kargaşa bitmez .

Yorumlar (1)
Osman Topal 11 saat önce
Çok saçma bir yazı olmuş, çok ırkçı, Kürtçü bir bakış açısı.
11
açık
Namaz Vakti 27 Kasım 2020
İmsak 06:28
Güneş 07:58
Öğle 12:57
İkindi 15:23
Akşam 17:45
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Wolverhampton 9 14
10. M. United 8 13
11. Crystal Palace 9 13
12. Arsenal 9 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Athletic Bilbao 9 12
9. Valencia 10 12
10. Elche 8 12
11. Getafe 9 12
12. Real Betis 10 12
13. Barcelona 8 11
14. Osasuna 9 11
15. Deportivo Alaves 10 10
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7