20.11.2020, 23:30 471

Bu Ülke 'de Kürtlere Yönelik Irkçılık Sorunu Artıyor mu?

İbrahim’in (Hanif /temiz )milletinden ancak sefih olanlar yüz çevirir (Bakara, 2)

Bir arıza vardır Müslüman mahallede... Zaten sistemde var ama garip ve çelişik olan diğeri.


Lütfen aşağıdaki ayetleri, bu asırda, yedi gök semadan bize bir öğüt, uyarı ve rehber olarak inmişçesine can kulağıyla dinleyelim; Muhammed İkbal’in irfandan ilhamla aldığı seslenişiyle:

İbrahim’in milletinden sefihten başkası yüz çevirir mi? Andolsun ki biz onu dünyada seçtik ve o, ahirette de salihlerdendir. (2/Bakara 130)

► Dediler ki: “Yahudi ve Hristiyan olun ki hidayete eresiniz.” De ki: “(Hayır, öyle değil!) Bilakis, (asıl hidayet) hanif olan İbrahim’in yoludur. Ve o, müşriklerden de değildi.” (2/Bakara 135)


► De ki: “Allah doğru söyledi. Hanif olarak İbrahim’in dinine uyun. O, müşriklerden değildi.” (3/Âl-i İmran 95)

Tüm diller ve farklı insan renkleri Allah’ın (c.c.) ayet ve işaretlerindendir (Rum Suresi, 22.ayet)

ARTIK BARIŞ, HUZUR VE KARDEŞLİK GELMELİDİR

Burada yazılanlar herkese yönelik değildir. Çok müsbet, değerli ve olaya insani pencereden bakan insanlar çoktur. Türklere de, Kürt’ler de yönelik değildir eleştiriler. Bunların kardeş olduklarına inanıyoruz. Marjinal olan, sistem vasıtasıyla ortalığı karıştırıp insanları yanıltan kesimler hep olmuştur maalesef. Bunlara yönelik tahlillerdir.

Ben Müslümanım diyen insanların, cemaat ve oluşumların çoğu neden sessiz? Bu ülkenin sisteminde açık bir ırkçılığın ve arızanın olduğunu dünyanın en uzak köşesindeki sağır sultan bile duymuşken neden bu ilgisizlik?

Sistemin bu ırkçı /şoven yapıdan, arızadan kurtarılıp İslami veya insani /demokratik bir noktaya gelmesi için bir niyet ve çaba içinde değiller çoğu. Rahatlarına düşkünler. Bu meselede sosyalist veya liberal kesimler yazıp konuşmaktadırlar haklı olarak. Haliyle ırkçılığın yüzyıllık kurbanları ve mağdurları olan Kürt’ler onların tesirine girip İslamiyet’ten soğumaktalar.

İslam, Kürt’ler ’in arasından adeta kovulmaktadır. Bizimkiler de Kürtlere ne oluyor garabeti ile şaşkın ördek gibi bakakalıyorlar.

Asgari müşterek olan demokrasi olsun en azından. O da yok bu ülkede. Yarım demokrasidir.

Cemaatler, tarikatlar tatbiki faydalı oluşumlardır, tarihten geliyorlar ama halkı sistemin arızaları ve ırkçı yönü konusunda aydınlatmada ihmalci davranıyorlar.

 .

Kendilerine Kemalist, Ulusalcı veya Ülkücü diyen kesimler açık bir Türkçülük, ırkçılık yapıyorlar. Hatta bir kısmı İslamsız Türkçülük savıyla cahili, İslam dışı anlayışındalar.

Arap ta kim ,Kürt de kim havasındalar ..İşin daha da acı verici ve büyük sorunlara yol açan yanı ,bunlar sisteme renklerini verdiler ,memleketi idare ettiler on yıllarca .

Bunlar ayıp ve zararlı. Türk, Kürt ve Arap eşit ve kardeştir demek çok mu zor? 

Araplar da bu ülkede aşağılanıyor.

Suriye’li mültecilere reva görülen dışlanma nedir o zaman ?Çoluk ,çocuk ,kadın yaşlı ölümden ,savaştan kaçmışlar .Onlar tekrar öldürülsün diye Esad alçağına teslim mi edelim ?

O zaman Almanya ,Avrupa ve Amerika da oralarda elli yıldır bulunan tüm Türkleri Türkiye’ye gönderisin ...

Oradaki Türklerin arasında da suç işleyenler çıkıyor .Tabiki çoğunluk suçsuz .Ama Batılı nüfusun çoğu Türklere aşırı tepkili olmadı son altmış yılda.Bazı aşırı uçlar ve partiler müstesna .

İşid olayı çıkınca tepki kısmen arttı .Sade vatandaş yalan propagandanın tesirine girdi ama bizde böyle bir şey yokken de nüfusun belki yarısı Suriyeli mazlumlara tepkili .

Halbuki o Suriyelilerin dedeleri en zor günlerde ,Çanakkale’de bizlerle beraber düşmana karşı savaştılar ,bize yardım ettiler .

Kaldıki bunlar müslüman ve insan .İki açıdan da kardeştirler .

İnsanlıkla ilgili bir sorun var bazı kesimlerde.

Yoksa MHP’de ve tabanında sistematik olarak ve inatla var olan Irkçılık, resmiyette Kürt’leri inkarı, CHP’de yine sistematik Türkçülüğü yüzyıl öncesinden devlet zoruyla dayatma realitesi ,halen kurtulamaması bu şovenizmden ,hatta daha da garibi bazı dini cemaatlerde de gözle görülen bu ırkçılık nedir ?

Oy kaygısıyla Ak Parti de o kervana katıldı .Milyonlarca insan .Sizce ülkenin yüzde seksenini geçmiyor mu ?Kürtler nefes alamıyor bu kibir ve üstün bakmalardan ..Kürt olduğunu bile bazen gizliyor endişeden ,dışlanmamaktan veya gizlice aşağılanmaktan dolayı .Garip olduğu kalabalık ortamlarda, metropol ve varoşlarda Kürtçe konuşurken tam rahat değil .Birilerinden sözle veya tavırla tepki alır mıyım endişesi hep oldu .Bir eziklik psikolojisi vardır maalesef ..Bunları duyduk ,okuduk ,rastladık ...Hatta bu kaygılardan dolayı Kürtlüğünü gizleyenlere de rastladım .

Bu korkunç bir zulüm ve psikolojik baskıdır .Bunu konuşmayacakmıyız yani ?Bizler de mağdur oluyoruz .Bu hallolmadan ne huzur olur ,ne birlik, ne de bir küresel ,adil bir güç olunur ..

İşin daha da ilginci menfaat ,rahatlık veya cehaletten dolayı bazı Kürt’ler de sessiz veya diğerlerinin arkasında .Diğeri de “Gördünüz mü ?Kürt’ler memnun “diyerek varolan devasa sorunun farkına varamamakta .. Ve girdap büyümekte, yeni kurbanlar almakta, düğüm daha da giriftleşmekte. Kabahatin büyüğü bu şahıslarda.

GELİN ÖNCE İNSAN OLALIM


Çok kolay ve açık bir şey diyoruz:

Gelin önce insan olalım. Yaradılanı sevelim yaradandan ötürü... Müslümansanız İslamda da yasak olan Irkçılığı yapmayın, değilseniz demokraside de yasak olan bu yanlışa düşmeyin, teville olayı örtbas etmeyin. Bir sorun ve dert vardır, görün. Yoksa bu yangın sizi de yakar.

Bir ortak tarihsel şeref varsa hepsinin birlikte olmasıyla var .Biz diyoruz ki Türk ,Kürt ve Arap hepsi şerefli ve eşit kardeşlerdir,ama birileri birine özgü kılıyor/hasrediyor ve asıl bölücülüğü yapıyor .Araplar bu ülkede az ,asıl mağdur Kürt’ler oluyor haliyle ..Ülkenin üçte biri milyonlarca nüfus ..

Kaldı ki her insan şereflidir.

Batı Batı diyenlere sesleniyorum:

Kimseyi kandıramazsınız, ŞARK KURNAZLIĞINA da gerek yok. Önce insan olun. Zerre miktar Bati ile benzerliginiz yok. Saddam gibi, Esat gibi düpedüz Ortadoğu diktatörleri, baskıcı, jakoben kesimlersiniz. Tek Parti rejimi değil mi Kürtçeyi ve Kürt’lerin varlığını yasaklayan?

Bakın bakalım tüm Batı’da anayasal vatandaşlığın dışında bir şey var mı? Batıdaki marjinal ve şovenist kesimleri mi örnek alacaksınız, yoksa demokrat ve hümaniter kesimleri? Hitler, Mussolini zamanından kalma ırkçılarsınız ve dünyada örneğiniz kalmadı.

Bunu da cahili ,primitif /ilkel eğitim kurumlarından almışsınız maalesef .Hitlerin eğitim sisteminin aynıyla bir kötü kopyası ..Kürt penceresinden bakınca böyledir .

Haksızlığa, hakarete, baskıya, söz anlaşmazlığa ve zulme dayalı açık ve belirgin bir ırkçılıkla, hatta fetişist bir totemcilikle, putperestlikle karşı karşıyayız maalesef. Primitif bir fetişizm, arkaik bir totemizm, absürd bir dogmatizm ile yüzyüzeyiz. Afrikanın vahşi ve ilkel kabilelerinde ancak benzerine rastlanan.

KÜRTLERİN PENCERESİNDEN OLAYA BAKIN BİR DEFA..

İşin ilginci, ben Müslümanım diyen bir çok şahıs ve cemaat de buna sessiz kalıyor veya o da ondan ırkçılık kapmış. Farkında olmayanları veya meseleyi detaylı bilmeyenleri tabiki suçlamıyoruz ama bilerek ve isteyerek şovenizm /Irkçılık /asabiyet yapan kesimler açık seçik meydandadır.

Kardeşim, sen Müslümansan İslam’da evrensel kardeşliği esas edinen Millet-ı İbrahim (ملة ابراهىم ) mefhumu var .Duru, kapsayici ve adil.

İLK IRKÇI ŞEYTANDIR

İlk ırkçı olan şeytanın durumuna düşme.

Şeytan (kibirle ) dedi ki: Ben Adem’den üstünüm, çünkü beni ateşten, onu topraktan yarattın (Araf, 22 )

Ve Allah (c.c.)şeytanı huzurundan kovdu ..

MEVLANA HZ.BUYURUR Kİ:

Hazret-i Mevlânâ İblisin Cennet’ten kovulmasını şöyle îzah eder:

“İblis, Hazret-i Âdem’e secde etmeyip Allah’ın emrine karşı gelince:

«–Benim zâtım ateşten, onunki çamurdandır. Yüksek olanın aşağı olana secde etmesi nasıl yakışık alır?» dedi.

İşte İblis, Allâh’a edepsizce karşılık vermesi yüzünden lânete uğradı ve huzûr-i ilâhîden kovuldu. Üstelik bir de küstahlık edip, kendisini yaratanla cidâle kalkıştı.” (Fîhi Mâ Fîh, s.159)


KÜRTLERİ ASİMİLE PLANI
YANLIŞTI

Sistem. onları asimile için bilimsel olmayan bir propaganda yaptı son yüzyılda ama şiddet, işkence, idamlar ve katliamlar uygulayınca çok ters tepti ve Kürt’ler Türkleşmemek için adeta inat ediyor artık ..Artık imkansız ..Çok kuvvetli bir karşı tepki ve akım var Kürt’lerde..Bu nokta hassas artık ve dikkat etmek lazım ..Kürtçe ve Kürt’ler resmiyette de inkar edilmeden ORTAK İSLAMİ NOKTAYA VURGU YAPILMALI ..

İkisi de Müslüman Türk ve Kürt. İkisini de severiz ve önemseriz. İkisinin huzuru, gücü ve saadeti kardeşlik hukuku dahilinde, eşitlik ve adalet temelinde ittifak halinde olmalarıdır.

Bizler muhafazakar demokrat insanlarız. Tabiki kendi dünya görüşümüz açısından olaya bakacağız ama temel insan hakları ve demokrasi çerçevesindedir bu.

RESMİ OLARAK KÜRTLERİN VARLIĞI

Bu günlerde İyi Parti, CHP ve HDP ile görüştü, anayasada Kürt’ler de olacak imasıyla çıkan haberleri hayretle izliyorum ve yirmibeş milyona varan Kürt nüfus ta hayretle ve gönlü buruk bir tarzda izliyor. Söylenecek çok şey var. Bu makale kifayetsiz. Bir çok devletten nüfus olarak daha fazla olan kadim bir halk inkar, red ve aşırı ırkçılıkla aşağılanıyor. Altı bin yıldan fazladır Kürt’ler burada. Kendi toprakları onlara dar edildi. Dünyanın en kadim yerleşimi Göbekli tepe nerede? Medeniyetlerin beşiği, yazının ve bilimlerin doğuş yeri MEZOPOTAMYA NERESİ? Bir açın okuyun Batılı veya İslami kaynakları, tarih ve medeniyet tarihi kitaplarını? Bir Kürt olan ve dünyada ilk robot icat eden dahi bilim adamı Ebu’l İz El -Cezerinin adını neden bir drona, İHA’ya veriyorsunuz? Açın bakalım İtalyan Mikelanja bile ilham olan bu insan kim ve hangi kitabı yazmış?

Bugün okudum. Bülent Arınç Demirtaş’ın hapiste yazdığı Devran adlı kitabı okuduğunu ve okunmasını tavsiye ettiğini söylüyor. Akabinde diyor ki Kitabı okursanız belki Demirtaş’ı sevmezsiniz ama Kürt’lerin yaşadığı travmalardan haberdar olursunuz. Hdp’li değilim.Kürt meselesi HDP ve PKK ile sınırlı değildir .

BÖLÜNME PARANOYASI İLE BU KADAR İNSANI PSİKOLOJİK CENDEREYE ALMAYA KİMSENİN
HAKKI YOK

Çözüm sürecinde Arınç’ın şu sözü olayı özetliyor aslında :
O kimliğe, Kürt’lerin varlığına saygı duyacaksınız.

Evet mesele bir onur meselesi olmuştur Kürt penceresinden bakınca. Kimse boş kardeşlik lafları ile Kürt’leri kandırmaya yeltenmesin. Bunlara karınları tok artık ve nafiledir.

Kaldıki birçok dilin ve etnitsitenin olup yüzlerce yıldır birlikte yaşadığı örnekler de çok. İsviçre’de üç resmî dil ve üç halk var: Almanlar, İtalyanlar ve Fransızlar ve üçyüz yıldır birlikteler. Sizler insanca davransanız Kürt’ler bunu karşılıksız bırakmaz. Bin yılık tarih buna şahittir.

Altı yüz süren Osmanlı -Kürt ilişkileri belgelerle ortada. Ne inkar, ne de asimile inadı oldu.

Hatta Osmanlı Mebusan Meclisinin devamı olan ilk TBMM anayasasında ilk maddelerden biri şudur :
Türkiye, Türklerden, Kürtlerden, Çerkezler ’den, Arnavutlardan vesair anasir-ı İslamiyyeden oluşan bir devlettir.

Pakistan ,İran ,Malezya ,Rusya ,İngiltere ,Hindistan ve bir çok ülke bir çok farklı kavimden ,etnik gruptan ve dilden oluşur ,resmî diller de birden fazladır ,ama bizdeki gibi ciddi sıkıntı yok .Tek Parti devri bir hata yapmıştır ve Kürt’ler mağdur olmuşlardır .Bu hata düzeltilmelidir .Bu, birlik ve kardeşliğe hizmet edecektir .Korkular yersizdir .Dış Kürt’leri de dost ve müttefik yapacak formüller bulunur şayet iç Kürt’ler memnun olursa ..Bu tabiki iki tarafın da hayrınadır ve asıl stratejik derinlik budur .


YAŞLI BABANIN GÖZÜ ÖNÜNDE İDAM EDİLEN ÇOCUK

Batı Asya’da /Ortadoğu’da nüfusu elli milyona varan bir antik /kadim Mezopotamya halkını yok sayamazsınız. Çok derin bir tarihi var, tüm dünyanın haberi var ama bizdeki ırkçılar müstesna. İslam Dünyasının iftiharı Sultan Selahaddin Eyyubi Kürttür. Batı bile adaletine ve insanlığına hayran, çünkü onların krallarını ve ordularını esir alıp serbest bıraktı. Fatihin iki hocası Molla Gürani ve Akşemseddin Kürttür. Osmanlının fikir babası olan Şeyh Edebalinin hocası ve piri Taceddin Urmevi El -Kürdi zaten adından belli. Kimse Kürt’leri aşağılayamaz. Hakları yok, hadleri de değildir. Ayıptır, yazıktır, günahtır Dersimden alıp Elâzığ’da baba /oğul cesetlerini bile yaktığınız mazlumlardan yaşlı babanın ifadesiyle. Oğul da on sekiz yaşından küçük olduğu için yaşını kağıt üstünde büyütüp babanın gözü önünde idam ettiniz.

Baba, önce beni idam edin, oğlumun idamını görmeyeyim diye yalvardığı halde. Budur derekeniz maalesef. Sünni, Alevi mesele değil. Orada onları Kürt oldukları için imha ettiniz. Tüm Kürt’lere gözdağı vermek için.. Tek Parti değil mi bunu yapan ?

Böyle derin bir tarihe sahip olan insanları aşağılayamazsınız. Bilim ve tarih alnınızı karşılar. Hak neyse söylenmeli açıkça. Yoksa bu kargaşa bitmez.

20
hafif yağmur
Namaz Vakti 18 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Günün Karikatürü Tümü