İrşad Seyda

Bütün Yazıları

İrşad Seyda
1967 Yılında Cizre’de doğan yazarımız, altı, yedi yaşlarındayken, ebeveyni tarafından, müderris olan dedelerinin yaklaşık iki yüz yıl önce kurdukları medreseye gönderildi. Ailesinde yıllardır gelenek olduğu üzere çocuklarını resmi devlet okulları yerine, medreseye gönderirlerdi. Medresede fıkıh, tefsir, hadis, sarf, nahiv, beyan, bedi, maani, fıkıh usulü, hadis usulü, tefsir usulü, belagat (edebiyat), münazara, kelam ve mantık ilimlerini farklı âlimlerden okumuşlardır. Arabi ilimlerin eğitimini bitirdikten sonra medresede ayrıca Farsça ’da okumuştur. Hocalarından bazıları şunlardır: İlk medrese hocası merhum babası Şeyh Muhammed Nurullah El-Cezeri’dir. Sonra bölgenin tanınan medrese âlimlerinden, Cizre Çağlayan Köyünden Molla Abdulhamid Efendi (r.a.), Batmanlı Şeyh İsmetullah El-Barıslı, Diyarbakırlı Şeyh Muhammed Emin Er(r.a.), Molla Abdurrahman Gundıki, Farsça hocası Cizre'li Molla Abdülkerim Özervarlı (r.a.)'dır. Medrese eğitimi esnasında, on dört yaşlarındayken, babasının arzusu üzerine dışarıdan İlkokul diploması alan yazarımız, altı yıl fiilen orta öğretime giderek İki eğitim kurumuna (medrese ve okula) birlikte devam etmiştir. Yazarımız Sabahları medresede okurken, öğleden sonraları da ortaokula, sonra liseye devam eder. Ailesinde resmi okullara gönderilen ilk çocuktur. Cizre Lisesinden 1987'de mezun olup fark derslerini vererek Mardin İmam Hatip Lisesinden de mezun olan yazarımız Medrese mezuniyetinden sonra, medreselerde talebelere değişik ilimlerde dersler vermiştir. 1987 yılında Mısır El-Ezher Üniversitesinde okumak için Mısır’a gitmiştir. Yaklaşık üç yıl oraya gidip geldikten sonra Ezher’deyken, Ezher Camisi'nde ve Revaklarında farklı İslam milletlerinden Ezher’e eğitime gelen birçok talebeye, değişik ilimlerde dersler vermiştir. Ezher Şeriat Fakültesi’nin ikinci sınıfındayken Türkiye’ye dönen yazarımız İslam Hukuku’nu (Şeriat'ını) Batı Hukuku’yla mukayese için, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giderek orada üç yıl okumuştur. Bu fakültenin üçüncü sınıfındayken Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yatay geçiş yaparak oradan mezun olmuştur. Hukuk Fakültesi’nin tüm yıllarında genelde derslere fiilen katılmayıp sadece sınavlara katılmıştır. Bu fakültede derslere devam mecburiyeti olmadığından, o esnada medreselerde eğitim ve tedrisatla ilgilemiştir. Bu arada Erzurum A.Ü. İlahiyat Fakültesi’ni de kazanarak okumuş ve oradan da mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda 2001 yılında yüksek lisans yapan yazarımız bir dönem Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevi yaparak orada Fıkıh, Hadis ve Arapça gramer (Sarf, Nahiv) dersleri vermiştir. Ailesinde uzun yıllar kadim bir gelenek olan medrese eğitimi, ortamına dönmek için istifa edip memleketine dönmüştür. Sol Hipoplastik Kalp Sendromu ile kalbinin yarısı oluşmamış olarak doğan, dünyada kendi türünde yedi hasta çocuktan biri olup şimdi on yaşında olan oğlunun tedavisi için Amerika’ya giden yazarımız, oradayken bir yıl kadar değişik zamanlarda İngilizce dil kurslarına katılmıştır. Amerika’da İngilizce dil sertifikası alan yazarımız Arapça, Kürtçe manzum kaside ve şiirlerden oluşan, yayınlanmamış iki kitabı bulunmaktadır. Sa’di Şirazi ve diğer bazı şairlerin Farsça şiirlerini manzum olarak tercüme etmiştir. Arapça, Kürtçe, Türkçe, Farsça ve İngilizce bilmektedir.

Sezai Karakoç’un Ardından

Bu dünyadan bir eski zaman efendisi geçti. Kadim şairin dizelerde terennüm ettiği gibi: Hezar hayfa eski zaman efendisine... Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine... TÜRKİYENİN VE İSLAM DÜNYASININ SON YÜZYILDA YETİŞTİRDİĞİ BÜYÜK DÜŞÜNÜRLERDEN...
17 Kasım 2021

İslami Tarihte Kaostan Sonra İstikrar

Bu konu uzun konu ama sonuçları itibariyle günümüzle de irtibatlıdır. Hz. Ömer'in, sonrasında Hz. Osman'ın ve Hz. Ali'nin şehadetleriyle fitne ve kaos dönemine girildi maalesef. Sonraki dört yüz yılda kargaşa devam etti. Hak...
15 Kasım 2021

İhvanın Tunus kolu lideri Dr. Raşid Gannuşi'nin din ve siyaset ile ilgili görüşleri

Partisi Nahda, Arap Baharı sonrası seçimlerde birinci parti olup Tunus'ta hükümeti belirledi. Kendisi başbakan olmadı, partisinden birini başbakan yaptı. Gannuşi ve bazı Arap Siyasal İslamcıların acı tecrübelerden, yüzyıllık felaketlerden...
09 Eylül 2021

Kapitalizmin doymazlığından dolayı yok edici bir çağın daha başındayız

Bu başlığı bir yazar kullanmış. Çok isabetli bir tesbittir. Ben de "Yok Edici Bir Çağın Başı" ifadelerini çok haklı ve çarpıcı bulduğumdan burada kullandım. BM'DEN ÇAĞRI: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ÖNLEMLER ALINMAZSA...
25 Ağustos 2021

Vahhabilerin Sapkınlıkları ve Alimlere Karşı Tavırları

Vahhabilerin kitaplarında Ümmetin sevdiği büyük alimler hakkında iğrenç şeyler okudum. Çoğu kimse detaylardan habersiz. Ben bazen Vahhabilere ağır cevaplar verince şaşırıyorlar. İzah yapma ihtiyacı hissettim. Bediuzzaman'a, Şeyh Abdülkadir...
05 Ağustos 2021

Erdoğan'ın Diyarbakır Gezisi, Çözüm Süreci Tartışmaları ve Ortak Gelecek

Bizler, Ak Parti dahil 1950'den beri mücadeleye başlayan muhafazakar partilere karşı değiliz. Erbakan, Özal, Menderes ve Erdoğan, bunlardan her biri diğerinden farklılıklar arzetse de ortak noktaları daha çoktur ve her biri Sabetay, Yahudi...
16 Temmuz 2021

Semavi Dinlerin Üç Makul Din Adamından Ortak Konferans

Bu savaş günlerinde üç Semavi Dinin üç makul din adamı ortak konferans düzenlediler ىا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بىننا وبىنكم Ey Kitap Ehli! Sizin ve bizim aramızda ortak olan bir kelimeye sizi davet ederim....
13 Mayıs 2021

Kırım'ın Manevi Fatih'i Vefat Etti

"Yusuf Başol'dan alıntıdır" Bir "Kırımlı Midat" Geçti Bu Dünyadan.. Bursa Merkez İmam Hatip Lisesinde (ortaokulda) okurken kütüphanede elime bir kitap geçmişti.. "Kırımlı Murat Destanı" Kırım Karasupazar'ın yiğit delikanlısı...
24 Nisan 2021

Namazlardan Sonraki Tesbihat Bidat mi?

Sahabe asr-ı saadette camideyken sessiz tesbihatı hepsi yapardı ama İslam diğer milletlere doğru genişleyince gevşeklik oldu ve avam cahildi. Sesli olunca, müezzin okuyunca doğrudur bidattir ama bid'at-ı hasenedir. Resulullah (sav) görseydi...
27 Şubat 2021

Kaostan Düzene Geçiş İçin Yol Haritası

Bu felaketin, din hakkındaki türlü türlü şüphelerin, hadis inkarının, İslam'ın adım adım imhası meş'um teşebbüsünün, en son Kur'an'ın inkarı gibi rezalet, cehalet ve saçmalıkların ortadan kaldırılması için Halidi...
25 Ocak 2021

İslam’ın İnsanları Koruduğu Büyük Tehlikeler

Küresel ve yerel kaynaklarla hem Türkiye'de hem de tüm Dünyada durumun vehametini gözler önüne sereceğiz. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ...
06 Ocak 2021

Batının İslamlaşması İçin “Müslüman Türkiye” Olunmalı ve Onlara Yol Gösterilmeli

Çünkü İslam Ülkeleri arasında Avrupa'da toprağı olan tek devlettir Türkiye ve Avrupa da sayılır. Osmanlı aynı zamanda bir Avrupa Devleti idi ...Batıda itibarı ve ağırlığı şimdi de var ..Osmanlı'ya keskin düşman değiller...
23 Aralık 2020

Batı’dan Doğan İslam Güneşi Tesadüf Değildir Bu Zor Zamanda

وَاِنْ يُر۪يدُٓوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُۜ هُوَ الَّذ۪ٓي اَيَّدَكَ بِنَصْرِه۪ وَبِالْمُؤْمِن۪ينَۙ Eğer sana hile yapmak isterlerse,...
19 Aralık 2020

Bediuzzaman Hazretlerinin Kendi Vaktindeki Türklere ve Kürtlere Serzenişi

Ey Türkler ve Kürtler! Acaba şimdi bir miting yapsam, sizin bin sene evvelki ecdadınızı ve iki asır sonraki evlâtlarınızı şu gürültü-hâne olan asr-ı hâzır meclisine dâvet etsem; acaba sağ tarafta saf tutan eski ecdadınız demeyecekler...
10 Aralık 2020

İslam ve Ortak Tarih, Türklere ve Kürtlere Görevler Yüklüyor

Bazı aşırılar çoğunluğu temsil etmezler. Âmâ bu aşırılardan dolayı bir sıkıntının olduğu da bir vakıadır. Malesef Türklerin de Kürt'lerin de arasında akla, mantığa/rasyonaliteye ve insafa göre düşünmeyen küçük ve aşırı...
09 Aralık 2020

Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hoca’nın Doğu - Batı ilimlerini karşılaştıran, İslam’ın ve insanlığın geleceğini tahlil eden konferansı

Çok önemli noktalara temas ediyor. Kendisi bizim üstatları sever ve tanışırdı. Bir sufidir merhum Erbakan ve ayni zamanda bir İslamcıdır. Bunlar birbirine ters değildir. O, Menderes ve Özal, hücum altında olan ve halkın gözünden düşürülüp...
05 Aralık 2020

Türklerin ve Kürtlerin Çoğunun Sevdiği Bediuzzaman Kürtlerin Asimile Edilmesine Karşıdır

Çünkü bunun onbinlerce masum insanın ölmesine neden olacağını bilmektedir .Maalesef onu dinlemediler ve bunlar  oldu .Kürtler halen gergin ve ızdıraplı bir atmosferdeler... Bediuzzaman ,iki millet arasında ,Türkler ve Kürt'ler arasında...
04 Aralık 2020

Üç Semavi Dinin Kitabında Yer Alan On Kutsal Emir İnsanlığın Ortak Gündemine Getirilmeli

Hz Peygamber, ehl-ı kitaptan olan komşu krallara ve halklara mektuplar gönderirken bu stratejiyi uyguladı : ىا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بىننا وبىنكم Ey kitap sahipleri !Aramzda ortak olan şeylere sizi davet...
27 Kasım 2020

Bu Ülke 'de Kürtlere Yönelik Irkçılık Sorunu Artıyor mu?

İbrahim'in (Hanif /temiz )milletinden ancak sefih olanlar yüz çevirir (Bakara, 2) Bir arıza vardır Müslüman mahallede... Zaten sistemde var ama garip ve çelişik olan diğeri. Lütfen aşağıdaki ayetleri, bu asırda, yedi gök semadan bize...
20 Kasım 2020

Bediuzzaman’ın Hizmet Metodu ve Hayatında Dört Devre

Bediuzzaman Hazretleri kemal ve olgunluk dönemi olan İKİNCİ SAİD devresinde uzlette hizmeti esas almıştır. Tabi ağır siyasi şartları da göz önünde bulundurmak lazımdır. Üstad Bediuzzaman'ın hayatının bu safhası büyük ulema ve...
18 Kasım 2020

İmam Gazali ve Çağımızdaki Kaos İçin Bir Model

İmam Gazali'nin verdiği fikri ve ilmi mücadele gibi bir mücadele verilmeden zamanımızdaki kargaşa bitmez, İslam Dünyasındaki, hatta global çaptaki bu kaos bitmez. Allame Muhammed İkbal'in da tespitiyle BATI VİCDANINI, DOĞU İSE AKLINI...
29 Ağustos 2020

Bediuzzamana Göre Vatan, Milliyet Kavramları ve Menfi İddialar

Bazıları Hz. Bediuzzaman'in kitaplarını ve şöhretini istismar ederek onu farklı gösterirler. Arapça, Farsça ve İslami ilimlerde eksik olduklarından veya kısmen ırkçıların tesirinde kaldıklarından bu kavramları ve İslami istilaları...
26 Ağustos 2020

Din - Siyaset /Devlet Dengesi Hakkında Düşünceler

Büyük velilerin ,Bediüzzaman Hz vd. .ulemanın dediği gibi siyaset üçüncü ,dördüncü derecede olmalı öncelikte, çünkü makam, menfaat ,kavga ,gıybet ve çekişme yeridir aynı zamanda siyaset meydanı.. KORKUNC iC SAVASLAR VE KANLI SALTANAT...
25 Temmuz 2020

Kürtler, Osmanlı ve tek parti yönetimi

Osmanlı, Kürtlere Sabetaycı kişilerden oluşan tek parti yönetiminden daha iyi davrandı. Osmanlı öncesi de var olan, diğer Kürt emirliklerinin (Hakkâri, Bitlis, Revanduz, Hazo/Siirt, Çemişgezek, Eğil /Diyarbakır vd.) merkez kabul ettiği, ana...
28 Haziran 2020
Namaz Vakti 22 Mart 2023
İmsak 05:33
Güneş 06:58
Öğle 13:16
İkindi 16:41
Akşam 19:24
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
Günün Karikatürü Tümü