İrşad Seyda

Bütün Yazıları

İrşad Seyda
1967 Yılında Cizre’de doğan yazarımız, altı, yedi yaşlarındayken, ebeveyni tarafından, müderris olan dedelerinin yaklaşık iki yüz yıl önce kurdukları medreseye gönderildi. Ailesinde yıllardır gelenek olduğu üzere çocuklarını resmi devlet okulları yerine, medreseye gönderirlerdi. Medresede fıkıh, tefsir, hadis, sarf, nahiv, beyan, bedi, maani, fıkıh usulü, hadis usulü, tefsir usulü, belagat (edebiyat), münazara, kelam ve mantık ilimlerini farklı âlimlerden okumuşlardır. Arabi ilimlerin eğitimini bitirdikten sonra medresede ayrıca Farsça ’da okumuştur. Hocalarından bazıları şunlardır: İlk medrese hocası merhum babası Şeyh Muhammed Nurullah El-Cezeri’dir. Sonra bölgenin tanınan medrese âlimlerinden, Cizre Çağlayan Köyünden Molla Abdulhamid Efendi (r.a.), Batmanlı Şeyh İsmetullah El-Barıslı, Diyarbakırlı Şeyh Muhammed Emin Er(r.a.), Molla Abdurrahman Gundıki, Farsça hocası Cizre'li Molla Abdülkerim Özervarlı (r.a.)'dır. Medrese eğitimi esnasında, on dört yaşlarındayken, babasının arzusu üzerine dışarıdan İlkokul diploması alan yazarımız, altı yıl fiilen orta öğretime giderek İki eğitim kurumuna (medrese ve okula) birlikte devam etmiştir. Yazarımız Sabahları medresede okurken, öğleden sonraları da ortaokula, sonra liseye devam eder. Ailesinde resmi okullara gönderilen ilk çocuktur. Cizre Lisesinden 1987'de mezun olup fark derslerini vererek Mardin İmam Hatip Lisesinden de mezun olan yazarımız Medrese mezuniyetinden sonra, medreselerde talebelere değişik ilimlerde dersler vermiştir. 1987 yılında Mısır El-Ezher Üniversitesinde okumak için Mısır’a gitmiştir. Yaklaşık üç yıl oraya gidip geldikten sonra Ezher’deyken, Ezher Camisi'nde ve Revaklarında farklı İslam milletlerinden Ezher’e eğitime gelen birçok talebeye, değişik ilimlerde dersler vermiştir. Ezher Şeriat Fakültesi’nin ikinci sınıfındayken Türkiye’ye dönen yazarımız İslam Hukuku’nu (Şeriat'ını) Batı Hukuku’yla mukayese için, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giderek orada üç yıl okumuştur. Bu fakültenin üçüncü sınıfındayken Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yatay geçiş yaparak oradan mezun olmuştur. Hukuk Fakültesi’nin tüm yıllarında genelde derslere fiilen katılmayıp sadece sınavlara katılmıştır. Bu fakültede derslere devam mecburiyeti olmadığından, o esnada medreselerde eğitim ve tedrisatla ilgilemiştir. Bu arada Erzurum A.Ü. İlahiyat Fakültesi’ni de kazanarak okumuş ve oradan da mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda 2001 yılında yüksek lisans yapan yazarımız bir dönem Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevi yaparak orada Fıkıh, Hadis ve Arapça gramer (Sarf, Nahiv) dersleri vermiştir. Ailesinde uzun yıllar kadim bir gelenek olan medrese eğitimi, ortamına dönmek için istifa edip memleketine dönmüştür. Sol Hipoplastik Kalp Sendromu ile kalbinin yarısı oluşmamış olarak doğan, dünyada kendi türünde yedi hasta çocuktan biri olup şimdi on yaşında olan oğlunun tedavisi için Amerika’ya giden yazarımız, oradayken bir yıl kadar değişik zamanlarda İngilizce dil kurslarına katılmıştır. Amerika’da İngilizce dil sertifikası alan yazarımız Arapça, Kürtçe manzum kaside ve şiirlerden oluşan, yayınlanmamış iki kitabı bulunmaktadır. Sa’di Şirazi ve diğer bazı şairlerin Farsça şiirlerini manzum olarak tercüme etmiştir. Arapça, Kürtçe, Türkçe, Farsça ve İngilizce bilmektedir.

Namazlardan Sonraki Tesbihat Bidat mi?

Sahabe asr-ı saadette camideyken sessiz tesbihatı hepsi yapardı ama İslam diğer milletlere doğru genişleyince gevşeklik oldu ve avam cahildi. Sesli olunca, müezzin okuyunca doğrudur bidattir ama bid'at-ı hasenedir. Resulullah (sav) görseydi...
27 Şubat 2021

Kaostan Düzene Geçiş İçin Yol Haritası

Bu felaketin, din hakkındaki türlü türlü şüphelerin, hadis inkarının, İslam'ın adım adım imhası meş'um teşebbüsünün, en son Kur'an'ın inkarı gibi rezalet, cehalet ve saçmalıkların ortadan kaldırılması için Halidi...
25 Ocak 2021

İslam’ın İnsanları Koruduğu Büyük Tehlikeler

Küresel ve yerel kaynaklarla hem Türkiye'de hem de tüm Dünyada durumun vehametini gözler önüne sereceğiz. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ...
06 Ocak 2021

Batının İslamlaşması İçin “Müslüman Türkiye” Olunmalı ve Onlara Yol Gösterilmeli

Çünkü İslam Ülkeleri arasında Avrupa'da toprağı olan tek devlettir Türkiye ve Avrupa da sayılır. Osmanlı aynı zamanda bir Avrupa Devleti idi ...Batıda itibarı ve ağırlığı şimdi de var ..Osmanlı'ya keskin düşman değiller...
23 Aralık 2020

Batı’dan Doğan İslam Güneşi Tesadüf Değildir Bu Zor Zamanda

وَاِنْ يُر۪يدُٓوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُۜ هُوَ الَّذ۪ٓي اَيَّدَكَ بِنَصْرِه۪ وَبِالْمُؤْمِن۪ينَۙ Eğer sana hile yapmak isterlerse,...
19 Aralık 2020

Bediuzzaman Hazretlerinin Kendi Vaktindeki Türklere ve Kürtlere Serzenişi

Ey Türkler ve Kürtler! Acaba şimdi bir miting yapsam, sizin bin sene evvelki ecdadınızı ve iki asır sonraki evlâtlarınızı şu gürültü-hâne olan asr-ı hâzır meclisine dâvet etsem; acaba sağ tarafta saf tutan eski ecdadınız demeyecekler...
10 Aralık 2020

İslam ve Ortak Tarih, Türklere ve Kürtlere Görevler Yüklüyor

Bazı aşırılar çoğunluğu temsil etmezler. Âmâ bu aşırılardan dolayı bir sıkıntının olduğu da bir vakıadır. Malesef Türklerin de Kürt'lerin de arasında akla, mantığa/rasyonaliteye ve insafa göre düşünmeyen küçük ve aşırı...
09 Aralık 2020

Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hoca’nın Doğu - Batı ilimlerini karşılaştıran, İslam’ın ve insanlığın geleceğini tahlil eden konferansı

Çok önemli noktalara temas ediyor. Kendisi bizim üstatları sever ve tanışırdı. Bir sufidir merhum Erbakan ve ayni zamanda bir İslamcıdır. Bunlar birbirine ters değildir. O, Menderes ve Özal, hücum altında olan ve halkın gözünden düşürülüp...
05 Aralık 2020

Türklerin ve Kürtlerin Çoğunun Sevdiği Bediuzzaman Kürtlerin Asimile Edilmesine Karşıdır

Çünkü bunun onbinlerce masum insanın ölmesine neden olacağını bilmektedir .Maalesef onu dinlemediler ve bunlar  oldu .Kürtler halen gergin ve ızdıraplı bir atmosferdeler... Bediuzzaman ,iki millet arasında ,Türkler ve Kürt'ler arasında...
04 Aralık 2020

Üç Semavi Dinin Kitabında Yer Alan On Kutsal Emir İnsanlığın Ortak Gündemine Getirilmeli

Hz Peygamber, ehl-ı kitaptan olan komşu krallara ve halklara mektuplar gönderirken bu stratejiyi uyguladı : ىا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بىننا وبىنكم Ey kitap sahipleri !Aramzda ortak olan şeylere sizi davet...
27 Kasım 2020

Bu Ülke 'de Kürtlere Yönelik Irkçılık Sorunu Artıyor mu?

İbrahim'in (Hanif /temiz )milletinden ancak sefih olanlar yüz çevirir (Bakara, 2) Bir arıza vardır Müslüman mahallede... Zaten sistemde var ama garip ve çelişik olan diğeri. Lütfen aşağıdaki ayetleri, bu asırda, yedi gök semadan bize...
20 Kasım 2020

Bediuzzaman’ın Hizmet Metodu ve Hayatında Dört Devre

Bediuzzaman Hazretleri kemal ve olgunluk dönemi olan İKİNCİ SAİD devresinde uzlette hizmeti esas almıştır. Tabi ağır siyasi şartları da göz önünde bulundurmak lazımdır. Üstad Bediuzzaman'ın hayatının bu safhası büyük ulema ve...
18 Kasım 2020

İmam Gazali ve Çağımızdaki Kaos İçin Bir Model

İmam Gazali'nin verdiği fikri ve ilmi mücadele gibi bir mücadele verilmeden zamanımızdaki kargaşa bitmez, İslam Dünyasındaki, hatta global çaptaki bu kaos bitmez. Allame Muhammed İkbal'in da tespitiyle BATI VİCDANINI, DOĞU İSE AKLINI...
29 Ağustos 2020

Bediuzzamana Göre Vatan, Milliyet Kavramları ve Menfi İddialar

Bazıları Hz. Bediuzzaman'in kitaplarını ve şöhretini istismar ederek onu farklı gösterirler. Arapça, Farsça ve İslami ilimlerde eksik olduklarından veya kısmen ırkçıların tesirinde kaldıklarından bu kavramları ve İslami istilaları...
26 Ağustos 2020

Din - Siyaset /Devlet Dengesi Hakkında Düşünceler

Büyük velilerin ,Bediüzzaman Hz vd. .ulemanın dediği gibi siyaset üçüncü ,dördüncü derecede olmalı öncelikte, çünkü makam, menfaat ,kavga ,gıybet ve çekişme yeridir aynı zamanda siyaset meydanı.. KORKUNC iC SAVASLAR VE KANLI SALTANAT...
25 Temmuz 2020

Kürtler, Osmanlı ve tek parti yönetimi

Osmanlı, Kürtlere Sabetaycı kişilerden oluşan tek parti yönetiminden daha iyi davrandı. Osmanlı öncesi de var olan, diğer Kürt emirliklerinin (Hakkâri, Bitlis, Revanduz, Hazo/Siirt, Çemişgezek, Eğil /Diyarbakır vd.) merkez kabul ettiği, ana...
28 Haziran 2020

Bir Osmanlı olan, Arnavut asıllı İslam Şairi M. Akif Ersoyu dinleyelim lütfen:

Hani milliyetin islamdı, Kavmiyetçilik nedir? Irkçıların hıncı bilesin ki dinedir. Türk, Kürt, Arap, Çerkez diye var mı İslam'da yeri? Fesatçılık olur Vallahi ırkı sürmek ileri... Lazın Kürde, Arabın Türk'e üstünlüğü ne...
18 Haziran 2020

Ankara İlahiyattaki Tarihselci Grup ve Tarihteki Öncüleri

Başörtüsü, İçki, kumar, faiz, hadler ve Kur'an da ki birçok ayetin hükmü yok artık, tarihte kaldı, Arap geleneğidir ayetler değiştirilmeli diyorlar. Vahhabi ve Şii bile bunu demez. Bunlar yanlış ta olsalar yine Müslüman, kendi anlayışlarına...
11 Haziran 2020

Amerika’da Koronalı Günler ve Demokrasinin Azizlikleri

Aklı başında ve munsif idarecilerin ne kadar büyük nimet oldukları Amerika'nın koruna tecrübesizliğinden belli oluyor .Bu da demokrasinin handikaplarından biri .Çok fuzuli ve zararlı olan bir şeyi de allayıp pullayıp size sunabiliyor .Bir...
17 Mayıs 2020

Bir Kudsi Müjde

HZ MUHAMMED (S.A.V.) İSLAM DÜNYASININ GELECEĞİNİ BEŞ DÖNEME AYIRIR. EN SONDA NÜBUVVET ÜZERE BİR HİLAFET VE RAHMET DÖNEMİNİN TEKRAR GELECEĞİNİ MÜJDELER Cenab-ı Risaletpenah (s.a.v) buyurur ki: Bu iş nübuvvet ve rahmetle başladı. Sonra...
07 Mayıs 2020

Felsefe /Din ilişkileri ve Yunan Felsefesinin Kökeni

Bediuzzaman, İmam Gazali, İbn Haldun, İbn Cülcül vd ulema din ilimlerine, din -felsefe dengesine kitaplarında uzunca değinmişlerdir. Bedluzzaman, İmam Gazali vd . Yunan Felsefesinin müspet yanlarını alalım derler. Matematik, tıp, mantık vd...
29 Nisan 2020

Amerika Kıtasında Köleliğin Tesirleri Devam Ediyor

Kölelik sadece Müslümanlar arasında yoktu. Tüm dünyada vardı. Çin'den Avrupa'ya, Hindistan'dan Ortadoğu'ya kadar. Bir çok Kur'an ayetinde kölelelerin özgürleştirilmesi teşvik edilir. Günah işleyenlerin günahlarının...
25 Nisan 2020

İslam Tarihinde Milel ve Nihel Geleneği

الملل والنحل İslam tarihinde Milel ve Nihel adıyla farklı din ve mezheplerden bahseden kitaplar çok. Eski âlimler araştırmışlar, hatta Buda ve Zerdüşt'ten bile bahsederler. Tüm dünya tarihinde ilk Hindoloji kitabını bin yıl...
20 Nisan 2020

Vebanın Kalkması ile ilgili Hadisler

VEBANIN /TAUNUN KALKMASI İLE İLGİLİ HADİSLER VE ONUNLA İLGİLİ YORUMUM : SÜREYYA YILDIZI DOĞUNCA HAFİFLER(HADİS) SÜREYYA YILDIZI MAYISIN ONU CİVARI DOĞAR. KANAATİMCE HAVALARIN ISINMASI İLE İLGİLİDİR. ÇÜNKÜ GENELDE VİRÜSLER 26 DERECE...
15 Nisan 2020
11
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 17 Nisan 2021
İmsak 04:43
Güneş 06:15
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:52
Yatsı 21:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Hatayspor 33 50
7. Gaziantep FK 32 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 33 36
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 32 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 31 33
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23
Günün Karikatürü Tümü