06.01.2021, 21:58 245

İslam’ın İnsanları Koruduğu Büyük Tehlikeler

Küresel ve yerel kaynaklarla hem Türkiye’de hem de tüm Dünyada durumun vehametini gözler önüne sereceğiz.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١

“İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde kötülükler arttı, düzen bozuldu; böylece Allah -dönüş yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor(Rum Suresi,41 )”

Haramların ve kötülüklerin yaygınlaşmasından dolayı insanları tehdit eden, hatta yok eden tehlikeler arttı.

MODERNİZM İNSANLIĞI BÜYÜK KRİZLERE SOKTU

Modernizm teknoloji alanındaki faydalarının yanında insani felaketlere ve büyük zararlara da yol açtı ..

Çoğu kişi bunu görmüyor. Çünkü basın yayın organları, kapitalizm ve kısmen kalmış komünizm, Sol, ezilenlerin mağduriyeti ile gerektiği kadar ilgilenmemektedir.

Zenginler, sanatçılar, siyasetçiler, kariyeri olanlar, bilim adamları gündemde ama ezilenlerin sesi çıkmamakta, mağduriyetleri unutulmaktadır.

Dengesiz bir gelişmeyle karşı karşıyayız.

Hormonal büyüme ile oluşmuş bir meyve ve sebze gibi zehirli yanları var. Dıştan ise çok alımlı, cazibeli.

HİPNOZ

Bir tür halüsinasyon, uyuşturma ve hipnoz tarzı ile, zayıf olan çoğu insan adeta uyuşturulup bunları artık görmemesi veya görmezden gelmesi sağlanıyor.

Bir yanda teknoloji ilerlerken öte yanda felaketler daha da arttı son iki yüzyılda.

Savaşlar, jenosidler beş kıtada durmadı.

Bazı ırklar adeta tamamen yok edildi.

Ekonomik krizler çoğaldı. Küresel çapta milyonlarca insan geçim sıkıntısı çekmektedir.

Yirmi milyon Kızılderili, milyonlarca Afrikalı ve Ortadoğulu yok edildi.

Makine sadece soğuk bir demir parçası.

İyinin elinde iyidir, kötünün elinde kötüdür. Tüm insanlığı tehdit eden bir silaha dönüşür acımasız canavarların elinde teknoloji.

Hitler, Saddam, Polpot, Stalin ve benzerleri teknolojiyi kullanarak soykırımlar yaptılar ve de bu diktatörler üniversiteli idi...

Doktor, mühendis, akademisyen vb.

Kar -zarar muhasebesi yapılıp yeni bir sistem ve dünya düzeni kurulmalıdır.

İNSANLIK YOK OLMA TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA

Fransız Müslüman düşünür Prof. Dr. Roger Garaudy’nin sözüdür bu başlık.

Buna dikkat çekmek için İNSANLIĞA ÇAĞRI, İSLAM VE İNSANLIĞIN GELECEĞİ gibi kitaplarını yazdı.

Yeni anayasalar ve faydalı kanunlar büyük ihtiyaç...

Kitap, sünnet ve tarihsel İslam tecrübesi ışığında...

Dünyanın dörtte biri Müslüman. Silkinip bir şeyler sunmalı beşeriyete.

Adil ve derli toplu İslami Devletlere, toplumlara ihtiyaç çok.

Batı’da iyiniyetli ve araştırmacı büyük akıllar da var .Bir kısmı Müslüman da oldu .. Onlarla el ele vererek insanlığa seslenilmeli.

Batı Müslüman olacak zamanla; büyük çoğunluk itibariyle.

Müslümanlar tek başlarına bu büyük dönüşümü yapamaz ,tüm insanlığı ikna edemez .. İçlerindeki bozukları bile ikna edemezler Çünkü Batılı hayat onlara çok cazip ve zevkli geliyor.

Kadın, içki, kumar vd. birer yemdir felaket girdabına sürüklenmek için maalesef.

Böyle giderse, Garaudy’nin dediği gibi acımasız modernizm insanlığın sonunu getirecek.

Küresel ısınma, çevre sorunları, nükleer tehdit, çölleşme, etnik bölünmeler, çatışmalar, biyoteknoloji ve Covid gibi beklenmedik salgın hastalıklar geleceği imha edecek, insanlar büyük acılar çekecekler.

Modernizm büyük krizde ..

Modernizmden postmodernizme evrilip oradan İslam’a dönecek insanlık. Aklın yolu birdir.

Ama bunun için birileri çalışmalı .Buna davet ve tebliğ denir İslam’da ..Yoksa öylece gider .

Herkes başkalarından bekliyor. Halbuki bilinçli insanlar bir şeyler yapmalı, başkalarını kurtarmalı bu afetlerden, kötü alışkanlıklardan, zararlı şeylerden, saçma sapan zararlı ideolojilerden...

Aslında İDEOLOJİSİZLİKLER /DÜŞÜNCESİZCE YALANLAR demek lazım. Çünkü idea fikir demek.

Gidilen yol büyük insani trajedilere yol açtı.

İSTATİSTİKLERLE İSLAMIN İNSANLARI KORUDUĞU TEHLİKELER

Bizler Müslüman anne ve babaların çocukları olarak doğduğumuz için bazen İslam nimetinin bizi koruduğu büyük tehlikelerim farkına varmıyoruz tam olarak ve bu nimetlerin değerini idrak edemiyoruz,

Zararlı oldukları akıl, mantık ve tecrübe ile de isbat olunan, Semavi Kitaplarda da haram /yasak kılınan bu şeylerden madde madde bahsedeceğiz.

Bunlar içki, kumar, uyuşturucu, faiz gibi şeylerdir

İÇKİ VE UYUŞTURUCU

Her yıl Dünya çapında 3.5 milyon insan içkiden dolayı ölmektedir.

BM’ye bağlı DSÖ(WHO)’nun verdiği rakamlardır bunlar.

Buna sarhoş sürücülerin yol açtığı kazalar ve ölümler dahil değil.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün aralarında Türkiye’nin de bulunduğu otuz ülkede yaptığı araştırmaya göre:

Cinayetlerin %85

Irza tecavüzlerin % 50

Şiddet olaylarının %50

Trafik kazalarının %60

Kadına şiddet olaylarının % 70

Oranında en etkili sebebi alkoldür.

Alkol tüm dünyada önlenebilir ölüm ve yaralanmaların üçüncü temel nedenidir.

Alkolden doğan maddi zarar alkolden elde edilen gelirden çok daha fazladır.

Eğitimde başarısızlık, suça eğilim, alkole bağlı sağlık problemleri alkol kullanımıyla doğru orantılı olarak artar.

Dünyada alkolden ölenlerin sayısı:

Yukarıda geçtiği gibi Dünyada her yıl üç buçuk (3,5) milyon insan alkol kullanımından ölmektedir.

Bunların dörtte üçü erkeklerdir. Amerika’da her yılaşırı alkol tüketiminden 95 000 kişi ölüyor. Günlük 261 kişi ölüyor. Bu rakamlar Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verdiği rakamlardır.

Alkolden dolayı ocaklar sönüyor, aileler dağılıyor, masum çocuklar öksüz ve sahipsiz kalıyor.

İçki içmeyip bu zararlar önlenebilir ve bu insan iradesi dairesindedir.

DSÖ’NÜN 2016 Raporuna göre dünyada 2.3 milyar insan alkol tüketiyor.

237 milyon erkek ve 46 milyon kadın alkol bağımlısı vardır. Alkol kullanımına bağlı davranış bozukluklarının en çok gelir düzeyi yüksek

Ülkelerde yaygın olduğuna işaret edildi.

ALKOLÜN YOL AÇTIĞI SORUNLAR

1-Kanser

2-Karaciğerde ağır hasar

3-Kalp ve damar hastalıkları

4-Kanın pıhtılaşmasını engelleme

5-Trafik kazalarında alkollü sürücülerin yüzbinlerce insanın ölümüne ve yaranmasına yol açması

6-Alkolden dolayı ailelerin dağılması, boşanmaların artması ve on binlerce küçül çocuğun mağdur olması

ALKOLDEN DOĞAN ZARAR ALKOLDEN ELDE EDİLEN GELİRDEN ÇOK FAZLADIR

Bilim adamları ,sanatçılar, siyasetçiler kötü örnek oluyorlar ..

Bunlar bilimsel veriler ve büyük çelişki, tutarsızlık ...Onlar da insan ve zaafları var ama ortalıkta biz bilim adamıyız ve bilimsel davranıyoruz iddiasındalar .. Tüm zararlarıyla ve tüm insanlar baz alınınca yapılan bilimsel, akli/rasyonel analizde yasal olmasının zayıf iradeli insanları büyük felaketlerden koruyacağı açıktır. Kısaca zamane bilim adamlarının ve bilimcilik doğmasının bir ayıbı ve açığıdır bu. Buna cevap veremezler.

Lancet Dergisi tarafından yapılan küresel alkolün çoğunun değil, hatta azının da sağlığı, hatta hayatı tehdit ettiği tesbit edilmiştir.

Alkolün güvenli miktarı yoktur (Global Burden Diseases Study,2016)

DÜNYADA ALKOLÜN EN ÇOK TÜKETİLDİĞİ ÜLKELER

Alkol en çok Batı’da tüketilmektedir. Danimarka’da kadınların % 95.3’ü ve erkeklerin %97.1’i içki içmektedir.

İslam ülkelerinde bu oran daha azdır(Le Monde, Paul Benkimon ,1 Ağustos 2018)

Araştırmalar, bir ara sigara tüketimine karşı yapıldığı gibi içkiye karşı da küresel çapta bir kamu bilincinin uyandırılmasının önemine atıfta bulunuyorlar.

1400 yıldır İslam zaten bu bilinci çok geniş bir coğrafyada uyandırmıştır.

RUS BAYAN PROFESÖR VE MÜSLÜMAN OLMASI

Bir Rus bayan profesörü El-Cezire TV’nin Şeriat ve Hayat adlı programında izlemiştim. Kısaca şunu diyordu:

İslam insanlık için büyük bir bela olan içki ve alkolizm sorununa en güzel çareyi bulmuş ve kararlılıkla buna karşı mücadele edip önlemiş. Rusya’da her yıl içkiden dolayı altı yüz bin kişi Hasta hanelere yatırılıyor ve kırk bine yakın kişi hayatını kaybediyor. Kimi soğuk havalarda sokaklarda sızıp ölüyor.

İslam’ı seçtikten sonra Arapça öğrendiğini, Kur’an’ı Rusça ’ya çevirdiğini, Moskova’da bir İslam Merkezi kurup şu ana kadar kırk bine yakın Rus insanının Müslüman olmasına sebep olduğunu söylüyordu.

RUSYADA BİNLERCE İNSAN İÇKİDEN DOLAYI GENÇ YAŞTA ÖLÜYOR

Rusya’da erkeklerin dörtte biri içkiden dolayı 55 yaşını görmeden ölmektedir.

Rusya’nın nüfusu 150 milyon civarı ..Bu 40 milyona yakın insan demek ve dehşet verici bir rakam .

İnsanlık Rusya’nın MİR UZAY İSTASYONUNA odaklanıp bu felaketi görmüyor.

Bu rakamlar Rus Kanser Merkezi ve Oxfordun birlikte tesbit ettikleri rakamlardır.

ZİNA, EŞCİNSELLİK:

Bunlardan dolayı her yıl yine milyonlarca insan ölmekte, kadınlardan dolayı cinayetler işlenmekte, aileler dağılmakta, küçük çocuklar mağdur olmaktadır...

Sadece AIDS ‘den dolayı son kırk yılda 35 milyon civarı İnsan öldü.

Yine Birleşmiş Milletlere bağlı DSÖ’nün verdiği resmî rakamlardır bunlar.

FAİZ:

Faizden dolayı zengin daha çok zengin olmakta, fakir yok olmaktadır.

Faizden dolayı on binlerce intihar yaşanmaktadır

Yunanistan, İtalya gibi devletler, Afrika Devletleri global bankalara olan borçlarından dolayı battılar.

ABD’de, 2008 mortgage krizinden dolayı iki milyon kişi evini kaybetti, bankalar onlara el koydu, nice insanlar küçük çocuklarını da öldürerek intihar etti .

TEFECİLİK, BATI DAHİL KÜRESEL SORUNDUR

Sadece Türkiye’de değil, tüm Dünyada tefeciler yüzünden birçok insan iflas etmekte ve intihar etmektedir.

FİRAVUN VE KARUN DA KAPİTALİST/PARACI İDİLER

Kapitalist acımasız zihniyettir şahit olduğumuz trajediler...

Kapitalizm insanlık tarihi kadar eskidir.

Karun ve Firavun da kapitalist idiler ,insan değil, para ve mal öndeydi onlar için ..

PİRAMİTLERE HARÇ YAPILAN İŞÇİLER

Şan, şöhret, kibir, ego ve para uğrunda binlerce masum insan öldürdü Firavunlar.

Tek Firavun yok. Bunlar binlerce yıl hükmeden sülaleler.

Firavun Kıpti /Copt dilinde sultan, padişah demek. Çar, Kisra gibi.

Akhenaton gibi tek ilaha inananlar olduğu gibi Ramses gibiler de vardı.

Piramitlerin taşları ve temelleri arasında harç olarak kullanırlardı öldürdükleri insanları. İşçileri basit bir hatadan dolayı işkence ile öldürüp çimento gibi harç yaparlardı.

KUMAR

Kumarın yol açtığı felaketler bitmez.

İnsanlar, çoluk çocuklarının rızkını gider fuzuli yerde başkalarına verir.

Ocakların sönmesine yol açar bu günah.

Psikolojik zararlara yol açar bu kötü şey. Alkol, sigara, uyuşturtucu gibi diğer bağımlılıklara kolayca bulaşma ihtimalini kuvvetlendirir.

Kumar bile bile hırsızlık yapmak, haksız yere başkalarının malını almaktır.

Kumarda kaybedilen parada çoluk çocuğun, fakir fukaranın hakkı vardır.

Kısacası İslam nimeti büyük nimet, sahip çıkalım, başkalarının bu felaketlerden kurtulması için anlatalım ve değerini bilelim.

Madem modernizm denen rezalet ve zulüm iyidir, neden bunları tüm basın yayın organlarıyla global çapta teşvik ediyor?

Tek gözlü Deccaldır kör ideolojiler, menfaat ve sömürü eksenlidirler. İnsanlığı zevkleri için ateşe attılar.

İnsanlığı süslü propagandaları ve cahili anlayışlarıyla maalesef bin türlü isim altında kandırıyorlar

UYUŞTURUCU

Avrupa dahil, Dünyanın önlenmesinde aciz ve çaresiz kaldığı felaketlerden biri de uyuşturucu belasıdır.

İslam bu meselede de kararlılıkla tavır almış ve başarılı da olmuştur,

Bu tecrübe insanlık için büyük kazanım ve fayda.

İngiltere’de 2018 yılındaki 4359 kişi uyuşturucudan ölmüştür.

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA UYUŞTURUCUDAN ÖLENLER

Adalet Bakanlığının verilerine göre:

2011’de 105

2016’da 920

2017’de 941

2019’da 347 kişi uyuşturucudan ölmüştür.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Raporu ve Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre son on yılda uyuşturucu oranı ciddi olarak arttı, Dünyada 585 bin kişi uyuşturucudan öldü.

İNTİHAR

Türkiye’de ve Dünyada her yıl intihar oranları bir önceki yıla göre artmaktadır,

Türkiye’deki Oranlar:

2014: 3169

2015: 3246

2016: 3193

2017: 3168

Üsküdar’daki Klinik Araştırmaları Etik Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Arıkan diyor ki:

Dini faktörden dolayı Türkiye’de intihar oranı Dünya ortalamasının gerisindedir. Türkiye’de iki şey insanları intihardan caydırıyor:

1-Dini Sebep: En çok bu sebep intihardan caydırıyor. Allah korkusu, sonsuz cehennem kaygısı bizim ülkemizde intihardan vazgeçmek için ciddi bir gerekçe.

2-Yakınlarına ne olacak kaygısı: Türkiye’de aile bağları halen güçlüdür, akrabalık önemlidir.

2000’li yılların başında 200’lü rakamlarla ifade edilen intiharlar 2012 yılından sonra 3000’li rakamlara ulaştı.

Bu da günde yaklaşık 8 kişinin hayatına son verdiği anlamına gelir.

İNTİHAR NEDENLERİ

Hastalık (677)

Geçim zorluğu ve fakirlik (246)

Aile geçimsizliği (129)

Hissi ilişki ve isteği ile evlenmemek (86)

Ticari başarısızlık (6)

Öğrenim başarısızlığı(1)

86 vakıa ise diğer kategoride değerlendirilmiş.

DÜNYADA İNTİHAR

Dünyada her kırk saniyede bir kişi hayatına son veriyor.

DSÖ 2020 verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişi intihar etmektedir.

BBC ‘nin verdiği habere göre (20 Kasım,2020) Japonya’da bir ayda intihar edenlerin sayısı korona virüsten ölenlerin sayısını geçti.

Japonya Emniyet Müdürlüğünün verilerine göre Ekim 2020’de 2 bin 153,Koronadan ölenlerin sayısı ise 2 bin 87 kişi.

Japonya’da 2017 yılında 21 bin 321 kişi intihar etti.

Japonya’da aşırı kuralcılığın intiharda ilk sebep olduğu belirtiliyor.

Kısacası Japonya’da devletin, bilim adamlarının ve milletin önlenmesinde aciz kaldığı bir büyük intihar sorunu vardır.

REFAH ÜLKELERİNDE İNTİHAR ORANI DAHA ÇOKTUR

Bu tabi büyük bir çelişkidir ve insani bir trajedidir.

İnsanlar yalnızdır, aile ve akrabalık bağları çok zayıftır. Haliyle sorunlarının üstesinden gelmede desteksiz kalıyorlar, bunalıma giriyorlar. Sessiz, ruhsuz ve sıkıcı dört duvar arasında boğuluyorlar ekonomik, psikolojik veya başka bir sıkıntıyla karşılaştıklarında...

Finlandiya, Belçika, ABD, Rusya intiharda ilk sırada yer alan ülkelerdir.

SUÇLAR

Türkiye’de ve Dünyada her yıl suç oranları bir önceki yıla göre daha çok artmaktadır. Bu artış, nüfus artış oranından çok daha fazladır.

BM tarafından yayınlanan resmî istatistiklere göre Türkiye cinayet riskinin en fazla olduğu on ülke arasında sekizinci sırada yer almaktadır.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNUN RAKAMLARI (2009-2017 )

Uyuşturucu Madde:

Bu suç dokuz yıllık süreçte sürekli arttı ve toplamda 25 523 kez işlendi.

Cinsel Suçlar:

Bu suçta da her yıl artış oldu

2011:828 kişi

2012: 2258

Toplamda ise 30 bin 529 cinsel suç işlendi.

Kısaca silahlı veya bıçaklı bir katilin, sapığın nereden kime saldıracağı belli değil ve insanlar adeta bir mayın tarlasında yaşamaktalar.

TEHDİT:37 900

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLARLA İŞGİLİ SUÇLAR

Bu suç ta her yıl artıyor. Dokuz yılda toplamda 41 bin 235 suç kaydı var.

UYUŞTURUCU

Dokuz yıllık süreçte her yıl arttı ve toplamda 25 523 kez işlendi.

SAHTECİLİK: 45 bin 901

Her yıl sayısı artan bir başka suç ta sahteciliktir.

DOLANDIRICILIK:46083

ÖLDÜRME: 53 600

Öldürme suçu dokuz yıllık süreçte yaklaşık 7 kat artış gösterdi.

Yorumlar (0)
-3
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ocak 2021
İmsak 06:49
Güneş 08:19
Öğle 13:19
İkindi 15:48
Akşam 18:10
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12