Doç. Dr. İbrahim Baz Takip et

Doç. Dr. İbrahim Baz

Bütün Yazıları

Doç. Dr. İbrahim Baz
1966 yılında Kahramanmaraş, Göksun’da doğdu. Babası Bilal, annesi Selver Hanımdır. Öğretim hayatına Göksun 27 Mayıs İlkokulunda başladı ve Dörtyol gazi İlkokulundan mezun oldu. Dörtyol İmam Hatip Lisesinden (1987) ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden (1992) mezun oldu. Bu dönemde Mehmet Emin Er Hoca Efendi’den Arapça, akait, fıkıh ve belagat dersleri, Muhammed Berzenci Hoca Efendi’den hadis dersleri aldı. 1996 yılında uAbdulhakim-i Ar vâsi Hayatı Eserleri ve Görüşleri” isimli tezle yüksek lisans eğitimini, 2004 yılında tora eğitimini tamamladı. 2006-2007 yıllarında Bakü İslam Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1992 yılında MEB’de başladığı memuriyet görevini değişik kademelerde 2010 yılına kadar sürdürdü. 2010 yılında Sımak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başladı. Bu dönemde, 2015 yılına kadar üniversite genel sekreteri olarak görev yaptı. 2016-2017 öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde misafir olarak tasavvuf dersi verdi. Halen Sımak Üniversitesinde görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Değişik dergilerde yayınlanmış akademik makaleleri, sunduğu tebliğler yanında akademik ve edebî eserleri bulunmaktadır. Eserleri: Abdülehad Nuri-i Sivâsî (2007), Sûfî- Bir Aşk Yolcusu (2012, Roman), Şırnak Bastonu(2013), Şırnak Oyunlar(2014), Şırnak Aşiretleri ve Kültürü (2015), Kadıza-deliler-Sivâsiler Tartışması (2015), Şeyh Asım Ohinî ve Birketü’l-kelimât ve Menâkıbı Ba’dı’s-sâdât İsimli Eseri(2016), Şeyh Muhammed Said Seydâ el-Cezerî ve Hâlidî-Seydâî Kolu (2016), Şeyh Nuhammed Hazîn Firsâfî (2016), Mem u Zîn Ma-salı (2016). Bu eserler yanında değişik dergilerde yayınlanmış ve bestelenmiş serbest, aruz ve hece vezninde şiirleri bulunmaktadır

BİR PEYGAMBERİN KURDUĞU ŞEHİR: HEŞTAN

Peygamberler uyarıcı ve müjdeleyici, kurucu ve kurtarıcı olarak görev yaparlar. Önce ilimle cehaletin, zikirle gafletin girdabından kurtarmak, sonra da kurtulan gönüllere şehirler kurmak için… Malumdur ki her medeniyet, kurduğu şehirlerin...
04 Mayıs 2023

BİR DAĞI SEVMEK

Modern insanın hastalığıdır bitkiyi bile cansız bilmek. Taşı, toprağı, havayı ve suyu cansız diye tanımlamak. Hayvanı hor ve hakir görmek. İnsanı bile değil, bizzat ve yalnız kendini üstün ve asıl görmek, kendini sevmek… Ruhunu yitirmiş...
13 Nisan 2023

GÖNÜL DAĞI

Yorgun argın yürüyen nice insan gördüm yaslanmak için dağ gibi bir gönül arayan.  Derdine deva ve dost olacak bir gönül dağı… Bakışlarıyla dinleyen bir gönül gözü… Dinlerken dinlendiren bir göz ve gönül… Ancak dertli insanlar...
05 Nisan 2023

Dervişliğe Davet

Yoğunluğun değil senin yorgunluğuna sebep, yılgınlığındır yığdıklarına. Seni parçalayan ve her bir parçanı bir yığdığının yanına uykusuz bırakacak kadar derin endişelerle nöbetçi bırakan. Yani sen aslında yorgun değil dağılmış...
04 Aralık 2020

Edep Yâ Hû

Edep, insanın ölçüsüdür. İnsanın kadrini ve kıymetini takdir eden değer… Pratikte ise edep, doğruyu güzel yapmaktır. Dini ya da dünyalık hiçbir ayrım yapmaksızın bütün işlerin doğrusunu, doğrunun da güzelini yapmak... İnsan, iç...
28 Eylül 2020

Aşk Olsun

Bir sitem değil bir selam ve duadır aşk olsun. Niceliğin niteliğe henüz hükmetmediği dönemlerde, gönül ehlinin gönülden verdikleri bir selamdır aşk olsun... Bilginin yalnız bilinmesi gereken bir nesne konumuna düşmediği ve bilgelik yurduna...
24 Eylül 2020

Hoş Gör Yâ Hû

'Allah insanı kendi suretinde yarattı” der Tevrat ve İncil. Kur'an ise 'en güzel şekilde” yaratıldığını söyler. Özü itibariyle insan güzeldir hasılı. Yüzüne sürdüğü yeryüzünün yalanlarını kaldırsanız eğer,...
21 Eylül 2020

Derviş Duruşu

Bütün kriz dönemlerinde olduğu gibi bir kez daha dervişleri davet ediyor dünya. Hiçbir dünyalık önünde eğilmeyen, eyvallah etmeyen ve namert elinden bir ikbal beklemeyen, hiçlik pınarından kana kana içmiş kanaatkâr derviş duruşunadır...
18 Eylül 2020

Âh Mine’l-Aşk

Bir varmış, Bir'den başka bir şey yokmuş. Bir olan bilinmeyi sevmiş ve 'kün” dediğinde ol'maya başlamış her şey... Hasılı her şey sevginin semeresi... Bir aşk ile yaratıldığından bu alem, döner durur yorulmaz. Erdem Beyazıt'ın...
14 Eylül 2020

Aşksız Bir Alemdeyiz

İsyanı olmayanın imanı olmaz. İllâ neylesin lâ'sı yoksa başında. Aşk da böyledir. Çünkü aşk, ayrılığa isyandır. Lakin ne ince ve yüce bir cilvedir ki aşk, ayrılığın eseridir. Necip Fazıl üstadın dilinden dökülen; 'Seni...
07 Eylül 2020

Bu da Geçer Ya Hû!

Anadolu'nun mayası aşk ile karılmış, irfan ile yoğrulmuştur. İşte bu nedenledir ki aşkın ve irfanın sahibi sûfilerin kendilerine mahsus kelimeleri, kavramları ve cümleleri yani dilleri hala Anadolu'yu diri tutan temel unsurdur. Zinde...
04 Eylül 2020

Vav Olmak

Sufi dili, dil ehlinin dilidir.  Yani gönül ehlinin... Bu dilde her görüntünün, kelimenin, harfin ve hatta noktanın kitaplara doğmayan irfanî bir anlamı vardır.  Bir elif (ا) harfinin anlamını düşünün mesela... Hem ebced hesabında...
01 Eylül 2020

Hiç Dersi

Sufi düşüncesi islam düşünce geleceği içinde özgür ve özgün yapısı ile yeni bir soluk getirmiştir. İlk katkısı, hiçbir şeyin  yalnız görüntüsü kadar olmadığını ve her varlığın bir anlam katmanı bulunduğunu dillendirmesidir....
31 Ağustos 2020

Hiç -1

Sanıldığının aksine hiç, her şey demektir.  Özellikle tasavvufi düşüncenin ve dervişlik kültürünün kemer taşı olan kavramlardan biridir hiç.  Ancak yalnız tasavvufi düşüncenin değil nihilizm denilen felsefi akımın da temel...
30 Ağustos 2020

Kalbimiz Kerbaladır

'Fitne  öldürmekten daha kötüdür” buyurur Allah. Çünkü öldürmenin mağduru  yalnız bir kişidir, fitnenin mağduru ise sayısız ve kimlikleri belirsizdir.   Kul hakkı... Kelime manası altın ve gümüşün saflığını...
29 Ağustos 2020

Küçük Şeyler

İnsan isteyen bir varlık. Gözünün gördüğüne gönlü düşer çoğu zaman insanın. Gönlü ayaklandıran bu talepler, bazen bir ihtiyaç, ama çoğu zaman yalnız bir istekten ibarettir.  Ne varki, ne ihtiyaçların ne isteklerin çoğu gerçekleşmez. ...
28 Ağustos 2020

Hırs ve Hüsran

Bir bilge islamın şartı beş, altıncısı haddini bilmektir demiş.  Haddini yani sınırını bilmek esasımda ilk şarttır. Çünkü, haddini bilmek insan ve kul olduğunu kabul etmektir.  İnsan olduğunu kabul eden insanca davranmaya, kul...
27 Ağustos 2020

Yenilgi Yurttur

İnsan yenildiğinde evine döner denilmiş.  Evine yani kendine.  Bütün mağlup ordular gibi.  Aslında galipler de döner evlerine ancak zaferin sarhoşluğu aklı hep başka yerlerde bırakır. Galipler dağılırken, mağluplar dağınılıklığını...
26 Ağustos 2020

Galibiyet Gurbettir

İnsan ünsiyeti unuttuğunda hep en önde, en üstte ve en başta olmak istiyor. Ötekinin kendisinin yarısı ve hatta aslında aynısı olduğunu unutup, hamurunun bir yoğrulduğunu ve mayasının bir olduğunu bir kenara bırakıp ucub ve kibir denen...
21 Ağustos 2020

Dervişten Kebutere Mektup-1

Gel artık Kebuter. Kan kalmadı kalbimizde. Kırkımız çıktı da korkumuz bitmedi. Bir haber getir ötelerden, mavera muştusu. Bir bengisu... Öyle derin bir tufandır ki yaşadığımız eczamız dağıldı. Birlik bizden gider oldu. Hakikat derdimiz...
17 Haziran 2018

İnsaf Dinin Yarısıdır

Ne kadar da uzaklaştı insan kendisinden.  Ne kadar da kayboldu.  Ve hatta tükendi varlığın gücü karşısında. Sahip olduklarının elinde... Varlığın verdiği hazzın sevincini saadet sanarak hırsla saldırmakta.  Az, kendisine...
30 Eylül 2017

15 Temmuz ve Barzani'nin Referandumu

26 Eylül'de Külliyede Sayın Cumhurbaşkanını dinlerken en çok dikkatimi çeken husus, referandum ve Barzani ile ilgili konulardı. Söylenenler kadar söylenmeden söylenenler de önemliydi. Açıkça ifade edilen husuların başında Barzani yönetiminin...
27 Eylül 2017

Barzani Kimin Yanında

İnsanlar gibi coğrafyaların da kaderleri vardır. Bu kader, coğrafyada yaşayanları da etkiler. Bizim de içerisinde yaşadığımız Ortadoğu, insanlık tarihi boyunca bir cazibe merkezi olmuş ve bu nedenle Osmanlı Devleti gibi güçlü devletlerin...
25 Eylül 2017

Aramak Olmak İçindir

Hep kolayı seçtik. Bilineni söylemeyi, görüneni göstermeyi... Üretmenin aksine var olanı tüketmeyi. İmanımız bile ezberden, mirasyedi bir iman... İşte bundandır ki aşikar olan Allah'ı ispat etmeye çalışırken, kulluğu ispat ve izhar...
28 Ağustos 2017
Namaz Vakti 30 Mayıs 2023
İmsak 03:34
Güneş 05:28
Öğle 13:07
İkindi 17:05
Akşam 20:35
Yatsı 22:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24
Günün Karikatürü Tümü