Doç. Dr. İbrahim Baz Takip et

Doç. Dr. İbrahim Baz

Bütün Yazıları

Doç. Dr. İbrahim Baz
1966 yılında Kahramanmaraş, Göksun’da doğdu. Babası Bilal, annesi Selver Hanımdır. Öğretim hayatına Göksun 27 Mayıs İlkokulunda başladı ve Dörtyol gazi İlkokulundan mezun oldu. Dörtyol İmam Hatip Lisesinden (1987) ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden (1992) mezun oldu. Bu dönemde Mehmet Emin Er Hoca Efendi’den Arapça, akait, fıkıh ve belagat dersleri, Muhammed Berzenci Hoca Efendi’den hadis dersleri aldı. 1996 yılında uAbdulhakim-i Ar vâsi Hayatı Eserleri ve Görüşleri” isimli tezle yüksek lisans eğitimini, 2004 yılında tora eğitimini tamamladı. 2006-2007 yıllarında Bakü İslam Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1992 yılında MEB’de başladığı memuriyet görevini değişik kademelerde 2010 yılına kadar sürdürdü. 2010 yılında Sımak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başladı. Bu dönemde, 2015 yılına kadar üniversite genel sekreteri olarak görev yaptı. 2016-2017 öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde misafir olarak tasavvuf dersi verdi. Halen Sımak Üniversitesinde görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Değişik dergilerde yayınlanmış akademik makaleleri, sunduğu tebliğler yanında akademik ve edebî eserleri bulunmaktadır. Eserleri: Abdülehad Nuri-i Sivâsî (2007), Sûfî- Bir Aşk Yolcusu (2012, Roman), Şırnak Bastonu(2013), Şırnak Oyunlar(2014), Şırnak Aşiretleri ve Kültürü (2015), Kadıza-deliler-Sivâsiler Tartışması (2015), Şeyh Asım Ohinî ve Birketü’l-kelimât ve Menâkıbı Ba’dı’s-sâdât İsimli Eseri(2016), Şeyh Muhammed Said Seydâ el-Cezerî ve Hâlidî-Seydâî Kolu (2016), Şeyh Nuhammed Hazîn Firsâfî (2016), Mem u Zîn Ma-salı (2016). Bu eserler yanında değişik dergilerde yayınlanmış ve bestelenmiş serbest, aruz ve hece vezninde şiirleri bulunmaktadır

Edep Yâ Hû

Edep, insanın ölçüsüdür. İnsanın kadrini ve kıymetini takdir eden değer… Pratikte ise edep, doğruyu güzel yapmaktır. Dini ya da dünyalık hiçbir ayrım yapmaksızın bütün işlerin doğrusunu, doğrunun da güzelini yapmak... İnsan, iç...
28 Eylül 2020

Aşk Olsun

Bir sitem değil bir selam ve duadır aşk olsun. Niceliğin niteliğe henüz hükmetmediği dönemlerde, gönül ehlinin gönülden verdikleri bir selamdır aşk olsun... Bilginin yalnız bilinmesi gereken bir nesne konumuna düşmediği ve bilgelik yurduna...
24 Eylül 2020

Hoş Gör Yâ Hû

'Allah insanı kendi suretinde yarattı” der Tevrat ve İncil. Kur'an ise 'en güzel şekilde” yaratıldığını söyler. Özü itibariyle insan güzeldir hasılı. Yüzüne sürdüğü yeryüzünün yalanlarını kaldırsanız eğer,...
21 Eylül 2020

Derviş Duruşu

Bütün kriz dönemlerinde olduğu gibi bir kez daha dervişleri davet ediyor dünya. Hiçbir dünyalık önünde eğilmeyen, eyvallah etmeyen ve namert elinden bir ikbal beklemeyen, hiçlik pınarından kana kana içmiş kanaatkâr derviş duruşunadır...
18 Eylül 2020

Âh Mine’l-Aşk

Bir varmış, Bir'den başka bir şey yokmuş. Bir olan bilinmeyi sevmiş ve 'kün” dediğinde ol'maya başlamış her şey... Hasılı her şey sevginin semeresi... Bir aşk ile yaratıldığından bu alem, döner durur yorulmaz. Erdem Beyazıt'ın...
14 Eylül 2020

Aşksız Bir Alemdeyiz

İsyanı olmayanın imanı olmaz. İllâ neylesin lâ'sı yoksa başında. Aşk da böyledir. Çünkü aşk, ayrılığa isyandır. Lakin ne ince ve yüce bir cilvedir ki aşk, ayrılığın eseridir. Necip Fazıl üstadın dilinden dökülen; 'Seni...
07 Eylül 2020

Bu da Geçer Ya Hû!

Anadolu'nun mayası aşk ile karılmış, irfan ile yoğrulmuştur. İşte bu nedenledir ki aşkın ve irfanın sahibi sûfilerin kendilerine mahsus kelimeleri, kavramları ve cümleleri yani dilleri hala Anadolu'yu diri tutan temel unsurdur. Zinde...
04 Eylül 2020

Vav Olmak

Sufi dili, dil ehlinin dilidir.  Yani gönül ehlinin... Bu dilde her görüntünün, kelimenin, harfin ve hatta noktanın kitaplara doğmayan irfanî bir anlamı vardır.  Bir elif (ا) harfinin anlamını düşünün mesela... Hem ebced hesabında...
01 Eylül 2020

Hiç Dersi

Sufi düşüncesi islam düşünce geleceği içinde özgür ve özgün yapısı ile yeni bir soluk getirmiştir. İlk katkısı, hiçbir şeyin  yalnız görüntüsü kadar olmadığını ve her varlığın bir anlam katmanı bulunduğunu dillendirmesidir....
31 Ağustos 2020

Hiç -1

Sanıldığının aksine hiç, her şey demektir.  Özellikle tasavvufi düşüncenin ve dervişlik kültürünün kemer taşı olan kavramlardan biridir hiç.  Ancak yalnız tasavvufi düşüncenin değil nihilizm denilen felsefi akımın da temel...
30 Ağustos 2020

Kalbimiz Kerbaladır

'Fitne  öldürmekten daha kötüdür” buyurur Allah. Çünkü öldürmenin mağduru  yalnız bir kişidir, fitnenin mağduru ise sayısız ve kimlikleri belirsizdir.   Kul hakkı... Kelime manası altın ve gümüşün saflığını...
29 Ağustos 2020

Küçük Şeyler

İnsan isteyen bir varlık. Gözünün gördüğüne gönlü düşer çoğu zaman insanın. Gönlü ayaklandıran bu talepler, bazen bir ihtiyaç, ama çoğu zaman yalnız bir istekten ibarettir.  Ne varki, ne ihtiyaçların ne isteklerin çoğu gerçekleşmez. ...
28 Ağustos 2020

Hırs ve Hüsran

Bir bilge islamın şartı beş, altıncısı haddini bilmektir demiş.  Haddini yani sınırını bilmek esasımda ilk şarttır. Çünkü, haddini bilmek insan ve kul olduğunu kabul etmektir.  İnsan olduğunu kabul eden insanca davranmaya, kul...
27 Ağustos 2020

Yenilgi Yurttur

İnsan yenildiğinde evine döner denilmiş.  Evine yani kendine.  Bütün mağlup ordular gibi.  Aslında galipler de döner evlerine ancak zaferin sarhoşluğu aklı hep başka yerlerde bırakır. Galipler dağılırken, mağluplar dağınılıklığını...
26 Ağustos 2020

Galibiyet Gurbettir

İnsan ünsiyeti unuttuğunda hep en önde, en üstte ve en başta olmak istiyor. Ötekinin kendisinin yarısı ve hatta aslında aynısı olduğunu unutup, hamurunun bir yoğrulduğunu ve mayasının bir olduğunu bir kenara bırakıp ucub ve kibir denen...
21 Ağustos 2020

Dervişten Kebutere Mektup-1

Gel artık Kebuter. Kan kalmadı kalbimizde. Kırkımız çıktı da korkumuz bitmedi. Bir haber getir ötelerden, mavera muştusu. Bir bengisu... Öyle derin bir tufandır ki yaşadığımız eczamız dağıldı. Birlik bizden gider oldu. Hakikat derdimiz...
17 Haziran 2018

İnsaf Dinin Yarısıdır

Ne kadar da uzaklaştı insan kendisinden.  Ne kadar da kayboldu.  Ve hatta tükendi varlığın gücü karşısında. Sahip olduklarının elinde... Varlığın verdiği hazzın sevincini saadet sanarak hırsla saldırmakta.  Az, kendisine...
30 Eylül 2017

15 Temmuz ve Barzani'nin Referandumu

26 Eylül'de Külliyede Sayın Cumhurbaşkanını dinlerken en çok dikkatimi çeken husus, referandum ve Barzani ile ilgili konulardı. Söylenenler kadar söylenmeden söylenenler de önemliydi. Açıkça ifade edilen husuların başında Barzani yönetiminin...
27 Eylül 2017

Barzani Kimin Yanında

İnsanlar gibi coğrafyaların da kaderleri vardır. Bu kader, coğrafyada yaşayanları da etkiler. Bizim de içerisinde yaşadığımız Ortadoğu, insanlık tarihi boyunca bir cazibe merkezi olmuş ve bu nedenle Osmanlı Devleti gibi güçlü devletlerin...
25 Eylül 2017

Aramak Olmak İçindir

Hep kolayı seçtik. Bilineni söylemeyi, görüneni göstermeyi... Üretmenin aksine var olanı tüketmeyi. İmanımız bile ezberden, mirasyedi bir iman... İşte bundandır ki aşikar olan Allah'ı ispat etmeye çalışırken, kulluğu ispat ve izhar...
28 Ağustos 2017

Cahil, Alim ve Aşık

Cahil münakaşa eder. Âlim ve ârif münazara ve müzakere eder. Âşık ise müşâhede eder. Münâkaşa nefsin amelidir.  Müzâkere ve münazara aklın amelidir. Müşâhede ise gözün ve gönlün yani kalbin amelidir. MÜNÂKAŞA CEHALETTİR...
28 Temmuz 2017

Ölümle Dirilir İnsan!

Sessizce sağa sola sallanır bir sal gibi tabut, dalgalanan ellerinde taşıyan sessizliğin.  Bir beşik gibi... Beşikte sallanan bebeklere sevinç ve sürür ile ninni söyleyen yanık yürekli anneler gibi, sessiz geminin yolcusunun geride bıraktığı...
24 Temmuz 2017

Cizre'de Büyük Doğu Ruhu

Ülkeleri, şehirleri ve devirleri öncü insanların hayatları üzerinden okumak ve anlatmak daha somut bir anlama ve anlatma imkanı sunmaktadır. Bu açıdan baktığımızda Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i okumak ve tanımak Türkiye cumhuriyetini...
24 Mayıs 2017

Yedi Veren Gülleri "Şırnak İlahiyat 2017 Mezunlarına"

Kıymetli Öğrencilerim! Mezuniyet töreninde sizleri izlerken bir yandan geride kalan yıllar içerisinde nasıl büyüyüp serpildiğinizi, diğer yandan da nasıl olgunlaştığınızı büyük bir onur duyarak gördüm. Törenin hazırlanmasındaki gayretleriniz,...
20 Mayıs 2017
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
İmsak 06:00
Güneş 07:26
Öğle 12:53
İkindi 15:42
Akşam 18:10
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Tottenham 6 11
6. Leeds United 6 10
7. Southampton 6 10
8. Crystal Palace 6 10
9. Wolverhampton 6 10
10. Chelsea 6 9
11. Arsenal 6 9
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 5 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 7 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3