Misyonerler ve Tarihçeleri

Misyonerliğin, tarihçesini ve bugünkü boyutunu anlatıyor. Yazarların bir misyoner üniversitesinden mezun olmaları yazara ayrı bir değer katıyor.

TARİH 20.09.2020, 23:33 20.09.2020, 23:46 Ramazan Peri
Misyonerler ve Tarihçeleri

Yazar: Prof. Dr. Mustafa Halidi- Dr. Ömer Ferruh

Müslümanlar bu tarihlerde misyonerlerin oyunlarını daha iyi görüyorlar ve tuzağa artık düşmüyorlar. Ama içinizdekileri temizlemek ise uzun mesele. Misyonerlik, emperyalizm için kullanılan bir araçtır. Emperyalist devletler nüfuzlarını artırmak için dini alet etmişlerdir.

SÖMÜRGECİLERİN AJANI İKİNCİ KUŞAK YERLİDİR ARTIK

Misyonerlik, haçlı seferlerinin cephe değiştirmiş ve süreklilik kazanmış biçimidir. En son ABD.'nin Saddam'ı gizlice kışkırtarak Kuveyt'e saldırtıp, daha sonra da kendisinin barış havarisi olarak Suudi Arabistan'a 4.000. askerle inmesi, doğrusu, bizleri şaşırtmadı. Çünkü Haçlı Seferleri barış adına yapılıyordu. Gaye zengin Petrol yataklarına sahip olmaktı.

İngiliz misyoner teşkilatlarının Osmanlı ile ilgisi XVIII. asrın ortalarına doğru Moravya Kilisesi'nin çalışmaları ile başlar. Kilise, İran, Mısır ve Habeşistan halkını Hıristiyan etmek için uğraşmış, fakat netîce alamamıştır. CMS'nin 1903 raporlarına göre Orta-Doğu' da 141 misyoner, 183 yerli yardımcı, 3 muhabir, 75 okul, 4600 talebe vardı. Bugünkü sayıları 1.500.000.'dir. Amerikan Board Şirketi'nin merkezi Malta adasında idi ve modern imkanlarla çalışıyor, misyonerlik yapıyordu.

Misyonerler, târihten bugüne metot değiştirerek süregelmişlerdir. Türkiye'de misyonerler Atatürk'ü amaçlarına alet etmişlerdir. Dejenere edilmiş Müslüman ailelere hastalıklarının iyileşeceği iddiası ile Fener Rum Patrikhanesi'nde Haç çıkarttırılıyordu. XIX. Yüzyılda misyonerlik faâliyetlerini hızlandıran Cizvitlerin Suriye'deki misyonerlik faaliyetlerinin odak noktasını sağlık merkezleri teşkil ediyordu. Gezici doktorlar etkin rol oynuyorlardı ve doktorlar hastalara “Gerçek şifa veren İsa'dır” diyorlardı. “Hemşire” in tarifi yapılırken “Hemşire, yalnız hastaların acısını hafifletmek için uğraşmaz, aynı zamanda İsa'nın risaletini de onlara anlatmaya çalışır”.

Yabancı okulların adları bile misyoner adları idi. Saint Benoit Kız ve Erkek Lisesi, Saint George Kız Lisesi gibi. I. Dünya Savaşı sırasında cephelerde yaralanan Osmanlı askerlerine şahâdet şerbeti içmek üzere iken, Hıristiyanlığı telkin etmek isteyen misyoner hemşire Florance Nightingale adına hemşire yüksek okulu açıp, İÜ'ne bağlamak, Türk milleti adına ne büyük züldür. Misyonerler yedi. yüzyıl önce Şark Dilleri Enstitüsü kurup, Arapça, Farsça, Türkçe, Urduca eğitimini şart koşuyor. Fakat Türkiye'de hâlâ Osmanlıca'nın ders olarak konulmasına müsaade edilmiyor.

NEYİN 500. YILI KUTLANIYOR?

Yahudî'ler Endülüs’ten 1492'de Batının engizisyonundan kaçıp, Türkiye'ye sığınmalarının 500. yıldönümü, 1992'de kutlanırken, unutulmamalı ki, 1492, Grenada’nın düştüğü yıldır. Bu tarihte koskoca Endülüs yakılıp-yok edilmiştir. Her şey yerle bir edilmiş, taş üstüne taş bırakılmamıştır. Endülüs'e ağıtta, ülkesini kaybedip ağlayan Emir'e, annesi şöyle seslenir: “Ülkesi için erkekler gibi dövüşmeyenlere, kadınlar gibi ağlamak düşer. Ağla!” Misyonerlerin ağına sırasıyla, Rum, Ermeni ve Yahudî'ler düştüler ve misyonerler, Rotarian, Lions, körler sağırlar, ortopedik özürlüler çatısı altında toplandılar.

Oryantalizm, diğer adlarıyla, Şarkiyatçılık veya Müsteşriklik misyonerlikle birlikte doğmuş ve misyonerliğin yan kolu olarak çalışmıştır.

Oryantalizm üzerine Prof. Dr. Suat YILDIRIM: “Siyasi sömürge dönemi bitmiştir. Fakat Batı, yaptığı zulüm ve sömürünün tepkisini hesap ettiğinden, Müslüman'ların eline fırsat geçmesinden korkmaktadır. Bunu önlemek için, oryantaliste ihtiyacı vardır; Müslümanların dinlerine ve medeniyetlerine ait şüphe uyandırmak, onları bölmek, uyutmak, petrolün elde tutulması gibi...”.

Emperyalizm hakkında Hekimoğlu İsmail: “Bu kelime, her şeyiyle Avrupa'nın malıdır. Emperyalizm sadece sınırların genişletilmesi değil, devletlerin servetlerini gasp, milletleri esir etmektir. Teknoloji, ekonomik emperyalizmi doğurdu. Emperyalizmin motor gücü ideolojilerdir. Müslümanlar elbiseleriyle, yemek tarzlarıyla, yaşama biçimleriyle istila edilmişlerdir”.

İstanbul'daki Patrikhane hep başa bela olmuştur. 2 Temmuz 1990'da Amerika'ya giden Patrik Dimitrios, ABD'de devlet töreni ile karşılanmıştır. Oysa daha önce TC. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, ABD ziyaretinde verdiği resepsiyonda en alt seviyede temsil edilmiştir. TC. Başbakanı T. Özal bir albay tarafından karşılanmıştır. Yılbaşı kutlamaları, Noel Baba şenlik ve hediyelerinin Müslüman ülkelerde gelenekleşmesi, misyonerlerin başarıya ulaştığının ifadesi olmuştur.

MİSYONERLER PARAYI NEREDEN BULUYORLAR?

Misyoner olmak için şartların en mühimi, Londra'daki Misyoner Cemiyeti Mektebi'nde tahsil görerek, yüksek derecede diploma almaktır. Kendilerine bütün Avrupa'da her türlü destek çıkılıyordu ve gittikleri yerlerde en lüks hayatı yaşıyorlardı. Doç. Dr. İhsan Süreyya Sırma 1985'de kendisine Bayburt'ta: “Hocam! Bu bir Alman'dır; Müslüman olmuş. Adı da Alaaddin'dir” demeleri ve neticede şüphelenerek Almanya'da odasında yapılan aramada misyonerlikle alakalı çeşitli dokümanlar bulunmuş ve ajan olduğu ortaya çıkmıştır.

ULUSLARARASI SOS. ÇOCUK KÖYLERİ

Şu an 280 SOS. Çocuk Köyü bulunmaktadır. Çoğu İslam ülkelerindedir. Türkiye'de Menderes döneminden beri faaliyet göstermişler fakat bir türlü muvaffak olamamışlardı. Nihayet “Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı”nı kurarak, Bolluca'da 52 dönümlük arazi üzerine 1990 yılında 13 villa ile faaliyetlerine başlamışlardır.

Misyonerler, sömürgecilerin keşif kollarıdır. Şu an ön planda olan, ekonomi, siyaset ve eğitimdir. İslam ülkeleri ve üçüncü dünya ülkelerinin tümünü adeta işgal eden ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER, çağdaş misyonerlerin üslendiği eğitim kurumlarıdır İlaç sanayiine gelince, Dünya Sağlık Teşkilatı, tüm hastalıklar için 700 çeşit ilaç kullanılmasını prensip olarak önerirken, İslam ülkelerinde bu sayı 20.000.'e çıkmaktadır. Kendi ülkelerinde kobay olarak fareyi kullanırken, İslam ülkelerinde ise insanları kullanmışlardır.

Müslüman ülkelerdeki Batı yanlısı yönetici ve yazarların İslam'a saldırırken kullandıkları malzemelerin hepsi, misyonerlerin İslam'a saldırmak için sunduğu malzemelerdir; gericilik, irtica, kadın köleliği vb TRT ve özel kanalların çoğu bilerek veya bilmeyerek Hıristiyanlık ve Siyonizm propagandası yapan filmler yayınlamaktadırlar; Küçük Ev, He-Man, Şahin Tepesi, Flamingo Yolu, Dallas dizileri gibi. Türkiye bu son yıllarda İmam-Hatip, başörtüsü, yurt, cami, okul, alim, zikir, toplantı, bazen bir öğretmenin kavgasını çok verdi.

25.4.1990 tarihinde Almanya'nın Essen şehrindeki Türk konsolosluğu, bir hanımı, başı örtülü ve çarşaflı olduğu için konsolosluğa almamışlardır.

Müslüman olan Regina'nın avukatı, mahkemede hakime: “Hıristiyanlıkta rahibeler, kutsal kadın olarak tanımlanır. İslam ise, İslam'a itaat eden bütün kadınları kutsal addetmiştir”. demiştir.

1991'de M. Ü. Fizik bölümünde okuyan bir arkadaşımıza yabancı hocaların yazın köylerine kadar gelmesi...

Temmuz 1990'da Arçelik' in Eskişehir fabrikasında, bir mühendis, bir şef, bir ustabaşı namaz kıldıkları için işten çıkarılmışlardır ve askeriyeden atılanların sayısı ise oldukça yüksektir.

MİSYONERLİĞİN KISA TARİHÇESİ

Misyonerlerin kendi milletlerinin parmakları ve ülkelerinin casusları oldukları unutulmamalıdır. Misyonerlerden bazıları İslam edebiyatı ve ilimleriyle meşgul oluyorlar. Onların bu husustaki gayeleri, sadece doğruların içinde bir aşağılık kompleksi, ruhi bir tesanütsüzlük doğurmak ve onları bu yoldan maddeci batı medeniyetine boyun eğdirmeye doğru sevk etmektir.

MİSYONERLİGİN İÇYÜZÜ

Batı dünyasını incelediğimizde, manevi değerlere ehemmiyet vermeyen, materyalist ve hiç bir dîne inanmayan, azgın bir alem buluruz. Emin Reyhani'nin de dediği gibi, petrole, altına ve madene tapan Amerika, dünyanın yarısını manevi hayata ve dinden gelen bir barışa daveti gaye edinen misyonerlerle işgal etmiştir. Yeryüzünün dört bir yanına dağılan misyonerler, biraz seyahat, biraz macera, çevresindekilere tahakküm gibi sebeplerle de gidiyorlardı.

İslâm'a karşı bu korkunç düşmanlığın esas sebebi, ondaki gizli kuvvettir. misyonerler, İslam devletleri arasında birleşme hareketlerini engellemede büyük rol oynamışlardır. Avrupalıların politikalarının gerçek yüzü, Batılı devletlerin, Doğulu devletleri köle yapmak arzu etmek istemeleridir.

Misyonerler, yazdıkları yüzlerce eserde, İslamiyet'in bütün prensipleriyle alay etmekten çekinmiyorlar. Böylece yüz kızartıcı bilgisizliklerini teşhir ediyorlar. Yazar, Avrupa'da iken, bir grup misyonerler tartışıyor ve o misyonerlerin Peygamberimize karşı söylediği sözler...

Resmi misyoner belgelerinde Müslümanları Hıristiyanlık saflarına katmayı başaramadıklarını, misyonerler de itiraf ediyorlar. Bunun için misyonerler, Müslümanların inançlarını sarsmak yolunda “insani (!)” çalışmalara kanaat getirdiler.

MİSYONERLERİN YETİŞTİRİLMESİ

Onlara, Doğunun ruhunu anlatacak hususiyette hazırlanmış programlar tatbik edilir. İspanya, Paris ve Roma'da bu tür okullar vardır. Misyonerler bütün yolları gayeleri uğrunda kullandılar. Bütün içtimai münasebetleri istismar ettiler, doktorluk, eğitim vb

Misyonerler, Hıristiyanlık inancına zıt olan prensipleri kabul etmek için hazırlanmayı kendilerine gerekli buluyorlardı. Mesela “İsa, Allah'ın oğludur” sözünü her yerde kullanmıyorlardı.

JOHN MOTT, 1910 yılında.,dünya ülkelerinde bulunan 150 misyoner derneğinin delegeleriyle Edinburg'da bir misyonerlik kongresi yapılınca çok seviniyor. Her ülkenin misyonerlik çalışmalarında kendilerine göre hedefleri ve gayeleri vardır. Misyonerler, Osmanlı'da dirlik bırakmamışlardır, yabancılar vergi dahi vermemişlerdir. Misyonerler inatçıdır. Doktorluk, misyonerlerin bir hilesidir. “İnsanın olduğu yerde, acılar da vardır. Acıların olduğu yerde doktorluğa ihtiyaç vardır. Doktorluğa ihtiyaç olan yerde de, misyonerlik için uygun bir fırsat vardır. Misyoner, acıları daima istismar etmiştir.

*Misyoner pirinç verip, çocuk alıyor.

*Misyonerlerin amacı din değildir.

*İkonomos'un torunları, Müslüman Türk'ü gagalıyor.

6 Temmuz 1770'de Cezayirli Hasan Paşa, Çeşme'de Rus ve İngiliz'lerle savaşıp yaralandığında, tesadüfen papazın evine düşer ve papaz ona yardım eder. Hasan Paşanın vezir olduğunu öğrenince, ondan taviz koparır ve papaz okulu açılmasına müsaade alır. Yıllar sonra bu okulda Türk'lere karşı düşmanlık aşılanmaya başlanır ve yıllar sonra Alibey Adası'ndaki papaz okulu, Türk'lere tuzak hazırlar ve ilk Rum-Türk düşmanlığı burada başlar.

*Yetmiş dokuzuncu plan

Diğer planların özeti sayılabilir. Pitzipios'a aittir. Târih: 1860'dır. Bir Yunanlı olan bu şahıs, çok hayalperesttir. Bazıları:

1-İstanbul'un Doğu Müttefikleri'nin merkezi olması,

2-Şu devletlerin kurulması: Eflak, Boğdan, Sırp, Bulgar, Bosna, Arnavutluk, Mora, Mısır, Trablusgarp, Tunus, Ermenistan ve daha niceleri.

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 28 Mayıs 2024
İmsak 03:35
Güneş 05:29
Öğle 13:06
İkindi 17:05
Akşam 20:34
Yatsı 22:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21
Günün Karikatürü Tümü