05.08.2023, 12:41

Tenasüh İnancı (Reenkarnasyon)

بسم الله الرحمن الرحيم

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْۚ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي۪يكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

‏Bakara süresi 28 ayet

Meal :

Sizler cansız iken size O (C.C.)hayat verdiği halde Allah’ı (C.C.) nasıl inkâr edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra O’na (C.C.) götürüleceksiniz.

İnsanın kendi vücudunda, yakın ve uzak çevresinde (kâinatta) Allah’ın (C.C.)varlığını ve birliğini gösteren sayısız işaret ve delil vardır. Bunlardan biri de insanoğlunun yaratılıp hayata getirilmesi, sonra ecel gelince öldürülmesidir. İlk insanın, yok iken toprak ve çamurdan var edilmesi, sonra babada, boşa atılınca ölmeye mahkûm bir sperm; anada da, aybaşında kanama ile atılınca ölmeye mahkûm bir yumurta halinde iken ilâhî takdirle bu unsurların birleşmesiyle insan denen canlının meydana gelmesi kendi başına olabilecek bir şey değildir. Bir taş yerinden oynasa, bir yerde bir ot bitse, insanoğlu taşı yerinden oynatanı, otu oraya ekip bitireni düşünür. İnsanın hayatı ve yapısı, bir taşın hareketi ve bir otun bitmesiyle kıyas edilemeyecek kadar karmaşık, büyük, ince, sanatlı, düzenli, hesaplı ve esrarlıdır. İnsanı ve hayatı düşünüp de Allah’a ulaşmamak için insanın kalbinin mühürlenmiş, aklının nefis, şeytan, yanlış eğitim yüzünden perdelenmiş ve şartlanmış olması gerekir. Doğum ve ölüm gözler önünde olmaktadır, bunları inkâr mümkün değildir. Allah’ın peygamberleri, insanın öldükten sonra tekrar dirileceğini, dünyada yapıp ettiklerinin hesabını vereceğini, hesabın sonucuna göre muamele göreceğini haber vermişlerdir. Bu haberi kabul edip inanmaya fıtrî (tabii, bozulmamış, şartlanmamış) akıl engel değildir. Tam aksine akıl, yok iken yaratıp hayat verenin öldürdükten sonra yeniden hayat vermesinin daha kolay olacağını kıyas metodu ile kolayca çıkarır ve kabullenir. Burada insanlara “cansız nesneler” iken (lafzî anlamıyla “ölüler” iken) hayat verildiği, sonra yine öldürülüp tekrar diriltilecekleri bildirilmiştir Baştaki “ölüler iken diriltilme” ifadesi bazı kimselerin aklına, ilk ölü olma halinden önce de bir hayatın bulunması gerektiği düşüncesini getirmiştir. Buradan da insanların defalarca ölüp başka bir bedende yeniden dünyaya geldikleri (reenkarnasyon, tenâsüh) inancı ortaya çıkmıştır. Bu inancı, Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerden çıkartmak ve delillendirmek mümkün değildir. Çünkü bir başka âyette inkârcıların, “Ey rabbimiz !(C.C.)Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz, bir çıkış yolu yok mu?” diyecekleri bildirilmiştir (Mü’min 40/11) . “Kur’an âyetleri birbirini açıklar” kaidesinden hareket ederek 28. âyeti ele alırsak bunu, “peşpeşe defalarca ölüp her defasında bir başka bedende dünyaya gelme, dirilme” şeklinde anlamak tutarlı olmaz. Mü’min sûresindeki meâli verilen âyete göre “Ölmek de iki keredir, dirilmek de iki keredir.” Bu âyetle konumuz olan âyeti aynı olayın iki ayrı yönden açıklanması olarak aldığımızda şu mâna ortaya çıkar: İnsanlar yaratılmadan, doğmadan önce yokturlar ve bu bakımdan ölü gibidirler. Önce bu ölülere, yani yok olanlara varlık ve hayat verilmiştir. Bu “birinci diriltme”dir. Sonra dünya hayatını tamamlayanlar birinci ölümü tatmışlardır, bütün dünya insanlarının ve dünyanın ömürleri sona erip kıyamet kopunca yeryüzünde canlı kalmamıştır. Arkadan sûra üflenmiş ve bütün insanlar yeniden diriltilmişler, âhiret hayatına başlamışlardır. Bu da “ikinci diriltme”dir. Özetleyecek olursak insanlar yok iken var edilmişler, sonra dünyada bir kere ölmüşler, kıyametten sonra da ikinci defa hayata gelmişlerdir; iki ölüm ve iki dirilme bundan ibarettir. Bu âyetin lafzından, “Yaşayan insan iki kere ölmekte ve her iki ölümden sonra da birer kere diriltilmektedir” şeklinde de bir anlam çıkarılabilir.Buna göre yaşayan insan eceli gelince ölür, sonra kabirde diriltilir; ilk sorgudan sonra tekrar ölür ve kıyametten sonra tekrar diriltilir (Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, II, 764) . Yok iken yaratılma ve can vermeye “ölü iken diriltme” demek mecazi olduğu için gerçek mânada iki kere ölme ve dirilme olayı da Mü’min sûresindeki âyette açıklanmış olmaktadır. Ölmek ve dirilmekle ilgili âyetler nasıl yorumlanırsa yorumlansın, ölmenin iki ve dirilmenin de iki kereden ibaret olması sonucu değişmez. Bu vâkıa da reenkarnasyon inancına ters düşer, onun aslı olmadığını ortaya koyar. Ayrıca birçok âyet ve hadisin açıkladığı insanın yaratılma amacı, dünya hayatının sebebi ve hikmeti, ölümden sonra dirilerek dünyada hak edilene göre mükâfat veya ceza görmesi gerçeği, insan nefsinin terbiye edilerek kâmil insanın olgun nefsi haline gelebilmesi için gösterilen yollar ve çareler vb. konulardaki bilgiler, yeniden bedenlenme inancının İslâm’a aykırı olduğunun kesin kanıtlarıdır. Yeniden bedenlenmenin aklî ve ilmî bakımdan da hiçbir delili yoktur. Dünyada yaşayan 6 milyar insanın, daha önce gelip bir başka bedende yaşadıklarına dair bilgileri ve şuurları mevcut değildir. Bu gerçekler karşısında bazı insanların hipnoz veya telkin altında, geçmişlerine aitmiş gibi bazı bilgiler vermelerinin başka açıklamaları olmalıdır. Nitekim kolektif şuur, rüya benzeri görüntüler, cinlerle temas, hâfızanın oyunları gibi nazariyelerle bu tür açıklamalar yapılmaktadı.

Hal böyle iken,akıl ve irade ile berdevam eden hayatın nihayetinde bir mizan ölçüsüne tabi tutulacağı ve ona göre bir yargılanmanın görüleceği muhakkaktır. Demek ki hayatın da bir nizam içerisinde devam edildiği ve İnsanların uyanmama sebepleri, dünyanın sanal ve maneviyatsız hoşnutluğuna vesvese yolu ile kapılmalarıdır. Oysa hadis- i şerifte S.A.V. Efendimiz “ dünyanın ne kadar çirkin ve kokunun ne kadar berbat olduğunun farkına varsaydınız ondan kaçardınız “ mealindeki söylemleri, insanların kendilerini ne kadar kaptırdıklarını göstermektedir.

Temel kurtuluş reçetesi olan Kur’an ve Sünnete bağlanmamız her asırda olduğu gibi bu asrımızda önceliklerimiz arasında ilk sırada olmalı.

Bir şahıs İbrahim-i Ethem Hz lerine gider ve sorar:

- Bu kadar dua ediyoruz ama yaptığımız duaların çoğu kabul olunmuyor. Nedendir?

İbrahim Ethem hz leri bunu on sebebe bağlıyor ve şöyle sıralıyor

1. Allah’ı C.C. bildiniz ve layıkı ile kulluk etmediniz.

2. Allah’ın C.C. Nimetleriniz yediniz ama şükrünü yapmadınız.

3. Kur’an-ı okudunuz ama okuduğunuz ile ame etmediniz.

4. Resulullah’ı S.A.V. sevdiğinizi iddia ettiniz, ama sünnetlerini terk ettiniz.

5. Şeytan düşmanımızdır dediniz. Ama ona muhalefet etmediniz

6. Uyumayı çok önemsediniz. Ama milletini ayıpları ile uğraşmaktan kendi ayıplarınızı unuttunuz ( görmemezlikten geldiniz )

7. Ölümü bildiğiniz halde onun için hazırlık yapmadınız.

8. Ölülerinizi gömdünüz ama onlardan ibret almadınız.

9. Cennet haktır dediniz. Ama onun için çalışmadınız.

10. Cehennem haktır dediniz. Ama ondan kaçmadınız.

Allah’ın C.C. ölçü içerisinde yarattığı kainatın,bir program dahilinde dönmesi ve nihai karara boyun eğmesine müşahade eden insanların neden programsız bir hayatı olsun ki. Yaratıcının kader çizgisi dışında kullarına yüklediği özgürlük manasını yine O’nun belirlediği nizam dahilinde hayata yüklemek en seçici yol olmalı. Her anlamda müferreh bir hayat, ancak Allah’ın C.C. gönderdiği, emrettiği ve gösterdiği şekli, özgür bıraktığı iradeye yüklemek gerekir. İsam, yeryüzünde kamil ve adil bir hayatın kurallarını göstererek emreder ki, tabi olanlar ebedi hayatlarını da garanti altına almış olurlar.

Yorumlar (6)
Cemalettin ilgezdi 11 ay önce
Allah razı olsun şeyhim.Bizi düşüncelere sevk ederek hakikati göstermeniz,bizi hakikatlerle buluşturuyor.Sağlıklı mutlu uzun ömürler dilerim
Hazret seyda 11 ay önce
Amin. Cümlemizden hacım. Selam saygı dua
[email protected] 11 ay önce
Tebrik ederim Şeyhim. İlmi bir yazı. Nefis bir araştırmanın ürünü. Harika bir analiz. Bir örnek vermem gerekirse. Mahir ve işinin ehli olan bir hekime hastanızı bakması ve teşhis koyması için götürürsünüz. Tedavi ve teşhisini kusursuz yapar ya . Bu yazınızı da böyle gördüm..Deliller ve yorumlar tabir yerinde ise taşı gediğine koymuş. Devamını diliyorum.
Emel öztürk 11 ay önce
MaşAllah
Cemalettin ilgezdi 11 ay önce
Allah razı olsun şeyhim.Bizi düşüncelere sevk ederek hakikati göstermeniz,bizi hakikatlerle buluşturuyor.Sağlıklı mutlu uzun ömürler dilerim
Cemalettin ilgezdi 11 ay önce
Allah razı olsun şeyhim.Bizi düşüncelere sevk ederek hakikati göstermeniz,bizi hakikatlerle buluşturuyor.Sağlıklı mutlu uzun ömürler dilerim
15
açık
Namaz Vakti 13 Haziran 2024
İmsak 03:25
Güneş 05:24
Öğle 13:09
İkindi 17:09
Akşam 20:44
Yatsı 22:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21
Günün Karikatürü Tümü